Moștenirea legală

Curs
9.3/10 (7 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 8097
Mărime: 24.55KB (arhivat)
Publicat de: Dalia Farcaș
Cost: Gratis

Cuprins

 1. CAPITOLUL I . NOTIUNI INTRODUCTIVE
 2. Precizari terminologice
 3. Notiunea de mostenire legala
 4. CAPITOLUL II. CONDITIILE GENERALE ALE DREPTULUI DE
 5. MOSTENIRE LEGALA
 6. Enumerarea conditiilor
 7. CAPITOLUL III. CAPACITATEA SUCCESORALA
 8. Notiune
 9. Persoane care au capacitate succesorale
 10. Persoanele fizice in viata
 11. Persoanele fizice disparute
 12. Persoane concepute dar nenascute la data deschiderii
 13. succesunii
 14. Persoane juridice
 15. Persoane care nu au capacitate succesorala
 16. Persoane fizice predecedate si persoane juridice care au
 17. incetat sa aiba fiinta.
 18. Comorientii
 19. Persoane fizice decedate in acelasi timp
 20. CAPITOLUL IV VOCATIA LA MOSTENIRE
 21. Notiune
 22. Vocatia generala si concreta
 23. Vocatia succesorala legala generala
 24. Vocatia succesorala legala concreta
 25. CAPITOLUL V NEDEMNITATEA SUCCESORALA
 26. Notiunea si caracterele juridice
 27. Cazurile nedemnitatii succesorale
 28. Efectele nedemnitatii succesorale
 29. Invocarea nedemnitatii succesorale
 30. CAPITOLUL VI CONCLUZII

Extras din curs

Prin mostenire legala, se intelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane in fiinta (persoane fizice, juridice sau statul). Rezulta ca regulile care guverneaza mostenirea se pot aplica numai in cazul mortii unei persoane fizice, nu si in cazul incetarii existentei unei persoane juridice

Notiunea de mostenire legala

In locul notiunii de “mostenire”, in mod frecvent, se utilizeaza notiunea de “succesiune “ . In acest sens, C.civ. prevede, de exemplu, ca “proprietatea bunurilor se dobandeste si se transmite prin succesiune …”, art.644, “succesiunile se deschid prin moarte”, art.651 C.civ.

Persoana despre a carei mostenire este vorba, defunctul, se mai numeste si de cuius, abreviere din formula dreptului roman, “is de cuius succesioni is agitur”.

Persoanele care dobandesc patrimoniul defunctului se numesc mostenitori, succesori, iar C.civ. utilizeaza termenul de erede, erezi, coerezi.

Notiunea de masa succesorala se foloseste in sensul de patrimoniu transmis de “din cauza de moarte”.

Practica si literatura de specialitate au ajuns la un consens si anume, acela de a intrebuinta notiunea de mostenire, aceasta tendinta putand fi observata si in domeniul legislativ, actele normative din ultima vreme folosind cu precadere termenul de mostenire: ex. art. 42 din Constitutie, L. nr. 18/1991, privind fondul funciar.

Este evident, ca notiunea de succesiune utilizata totusi in domeniul dreptului de mostenire are un inteles restrans, referindu-se numai la transmisiunile pentru cauza de moarte, iar notiunea de succesori in drepturi mortis causa, indiferent ca sunt cu titlu universal sau cu titlu particular.

In cadrul dreptului de mostenire, notiunea de mostenire sau succesiune ori erede se intrebuinteaza nu numai in sensul de transmitere a patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane in fiinta, dar si pentru desemnarea a insusi patrimoniului unei persoane decedate catre una sau mai multe persoane in fiinta, dar si pentru desemnarea a insusi patrimoniului transmis din cauza de moarte, deci, in sens de masa succesorala. In acest sens se vorbeste de mostenirea lasata de defunct, de mostenirea vacanta, adica fara stapan.

CAPITOLUL II. CONDITIILE GENERALE ALE DREPTULUI DE MOSTENIRE LEGALA

Enumerarea conditiilor

Sub titlul titlul “ Despre calitatile cerute pentru a succede “, C.civ. in art.654-658, prevede doua conditii generale: una pozitiva si una negativa, conditii pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru a putea mosteni. La aceste doua conditii, se mai adauga o a treia conditie si anume vocatia (chemarea) la mostenire. Intr-adevar, dreptul la mostenire se analizeaza in cadrul dreptului succesoral nu in sensul aptitudinii generale a persoanelor fizice ori juridice de a avea acest drept in continutul capacitatii de folosinta (dreptul de mostenire al persoanei fizice este un drept constitutional), ci in sensul dreptului asupra unei mosteniri deschise. Iar pentru ca o persoana sa aiba acest drept, ea trebuie sa fie chemata la mostenire, adica sa aiba vocatie succesorala, legala sau testamentara. Deci, vocatia succesorala este o conditie a dreptului la mostenire numai ca aceasta chemare isi are temeiul fie in lege, fie in testamentul lasat de defunct.

Preview document

Moștenirea legală - Pagina 1
Moștenirea legală - Pagina 2
Moștenirea legală - Pagina 3
Moștenirea legală - Pagina 4
Moștenirea legală - Pagina 5
Moștenirea legală - Pagina 6
Moștenirea legală - Pagina 7
Moștenirea legală - Pagina 8
Moștenirea legală - Pagina 9
Moștenirea legală - Pagina 10
Moștenirea legală - Pagina 11
Moștenirea legală - Pagina 12
Moștenirea legală - Pagina 13
Moștenirea legală - Pagina 14
Moștenirea legală - Pagina 15
Moștenirea legală - Pagina 16
Moștenirea legală - Pagina 17
Moștenirea legală - Pagina 18
Moștenirea legală - Pagina 19
Moștenirea legală - Pagina 20
Moștenirea legală - Pagina 21
Moștenirea legală - Pagina 22
Moștenirea legală - Pagina 23
Moștenirea legală - Pagina 24
Moștenirea legală - Pagina 25
Moștenirea legală - Pagina 26
Moștenirea legală - Pagina 27
Moștenirea legală - Pagina 28
Moștenirea legală - Pagina 29
Moștenirea legală - Pagina 30
Moștenirea legală - Pagina 31
Moștenirea legală - Pagina 32
Moștenirea legală - Pagina 33
Moștenirea legală - Pagina 34
Moștenirea legală - Pagina 35

Conținut arhivă zip

 • Mostenirea Legala.doc

Alții au mai descărcat și

Testamentul

Dreptul persoanei de a dispune prin testament de mostenirea sa, în conformitate cu prevederile legale, îsi are temeiul în existenta dreptului de...

Recursul în Procesul Civil

1. Evolutia si involutia recursului în procesul civil Recursul este calea de atac prin intermediul careia partile sau Ministerul Public solicita...

Clasele de Moștenitori

INTRODUCERE „Nu se cade să semeni numai pentru tine din grădina sădită de străbuni, roadele le-au strâns urmaşii. Dacă a fost ceva semănat pentru...

Succesiuni clasele de moștenitori

Codul civil, în art. 644, enumera succesiunea printre modurile de dobândire si transmitere ale proprietatii. Termenul “succesiune” este folosit...

Analiza Comparativă a Moștenirii Testamentare și Moștenirii Legale

1. Moştenirea ca instituţie de drept civil, caracteristicile ei, noţiunea şi importanţa. Se presupune că dreptul succesoral a apărut odată cu...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Un rol important in materia succesiunilor il ocupa mostenirea legala, pentru ca principiile acesteia opereaza ori de cate ori de cujus...

Răspunderea pentru fapta proprie

Raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie este instituita prin art. 998 si 999 Cod civil. Astfel, potrivit art. 998 – asa-zisul delict...

Condițiile generale ale moștenirii

I . NOTIUNI INTRODUCTIVE I.1. PRECIZĂRI TERMINOLOGICE Prin moştenire legala, se întelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate...

Te-ar putea interesa și

Moștenirea Testamentară

INTRODUCERE Potrivit art.650 C.civ. patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii (la persoanele, în ordinea şi în cotele...

Moștenirea Legală

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Moştenirea este legală în cazul în care transmiterea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii - la persoanele, în...

Clasele de Moștenitori

INTRODUCERE „Nu se cade să semeni numai pentru tine din grădina sădită de străbuni, roadele le-au strâns urmaşii. Dacă a fost ceva semănat pentru...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Moştenirea legală ocupă un loc important în materia succesiunilor, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus nu...

Moștenirea în Dreptul Internațional Privat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA MOŞTENIRII 1.1.NOŢIUNEA DE MOŞTENIRE (SUCCESIUNE) În limbajul comun, prin succesiune se...

Dreptul la moștenire a rudelor defunctului

Argument Subiectul ales pentru aceasta lucrare se desprinde dintr-o tema vasta si anume „Mostenirea”. Eu m-am oprit asupra „Dreptului la mostenire...

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor

1.INTRODUCERE Daca ne gandim la numarul mare de studii consacrate dreptului de mostenire al sotului supravietuitor probabil abordarea acestei teme...

Reprezentarea Succesorală și Dezmoștenirea în Accepțiunea Noului Cod Civil

Capitolul 1. Reprezentarea succesorală în accepţiunea Noului Cod Civil 1.1. Noţiune, reglementare şi natură juridică Prin reprezentare...

Ai nevoie de altceva?