Mostenirea Legala

Curs
9.3/10 (7 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 8097
Mărime: 24.55KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CAPITOLUL I . NOTIUNI INTRODUCTIVE

Precizari terminologice

Notiunea de mostenire legala

CAPITOLUL II. CONDITIILE GENERALE ALE DREPTULUI DE

MOSTENIRE LEGALA

Enumerarea conditiilor

CAPITOLUL III. CAPACITATEA SUCCESORALA

Notiune

Persoane care au capacitate succesorale

Persoanele fizice in viata

Persoanele fizice disparute

Persoane concepute dar nenascute la data deschiderii

succesunii

Persoane juridice

Persoane care nu au capacitate succesorala

Persoane fizice predecedate si persoane juridice care au

incetat sa aiba fiinta.

Comorientii

Persoane fizice decedate in acelasi timp

CAPITOLUL IV VOCATIA LA MOSTENIRE

Notiune

Vocatia generala si concreta

Vocatia succesorala legala generala

Vocatia succesorala legala concreta

CAPITOLUL V NEDEMNITATEA SUCCESORALA

Notiunea si caracterele juridice

Cazurile nedemnitatii succesorale

Efectele nedemnitatii succesorale

Invocarea nedemnitatii succesorale

CAPITOLUL VI CONCLUZII

Extras din document

Prin mostenire legala, se intelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane in fiinta (persoane fizice, juridice sau statul). Rezulta ca regulile care guverneaza mostenirea se pot aplica numai in cazul mortii unei persoane fizice, nu si in cazul incetarii existentei unei persoane juridice

Notiunea de mostenire legala

In locul notiunii de “mostenire”, in mod frecvent, se utilizeaza notiunea de “succesiune “ . In acest sens, C.civ. prevede, de exemplu, ca “proprietatea bunurilor se dobandeste si se transmite prin succesiune …”, art.644, “succesiunile se deschid prin moarte”, art.651 C.civ.

Persoana despre a carei mostenire este vorba, defunctul, se mai numeste si de cuius, abreviere din formula dreptului roman, “is de cuius succesioni is agitur”.

Persoanele care dobandesc patrimoniul defunctului se numesc mostenitori, succesori, iar C.civ. utilizeaza termenul de erede, erezi, coerezi.

Notiunea de masa succesorala se foloseste in sensul de patrimoniu transmis de “din cauza de moarte”.

Practica si literatura de specialitate au ajuns la un consens si anume, acela de a intrebuinta notiunea de mostenire, aceasta tendinta putand fi observata si in domeniul legislativ, actele normative din ultima vreme folosind cu precadere termenul de mostenire: ex. art. 42 din Constitutie, L. nr. 18/1991, privind fondul funciar.

Este evident, ca notiunea de succesiune utilizata totusi in domeniul dreptului de mostenire are un inteles restrans, referindu-se numai la transmisiunile pentru cauza de moarte, iar notiunea de succesori in drepturi mortis causa, indiferent ca sunt cu titlu universal sau cu titlu particular.

In cadrul dreptului de mostenire, notiunea de mostenire sau succesiune ori erede se intrebuinteaza nu numai in sensul de transmitere a patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane in fiinta, dar si pentru desemnarea a insusi patrimoniului unei persoane decedate catre una sau mai multe persoane in fiinta, dar si pentru desemnarea a insusi patrimoniului transmis din cauza de moarte, deci, in sens de masa succesorala. In acest sens se vorbeste de mostenirea lasata de defunct, de mostenirea vacanta, adica fara stapan.

CAPITOLUL II. CONDITIILE GENERALE ALE DREPTULUI DE MOSTENIRE LEGALA

Enumerarea conditiilor

Sub titlul titlul “ Despre calitatile cerute pentru a succede “, C.civ. in art.654-658, prevede doua conditii generale: una pozitiva si una negativa, conditii pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru a putea mosteni. La aceste doua conditii, se mai adauga o a treia conditie si anume vocatia (chemarea) la mostenire. Intr-adevar, dreptul la mostenire se analizeaza in cadrul dreptului succesoral nu in sensul aptitudinii generale a persoanelor fizice ori juridice de a avea acest drept in continutul capacitatii de folosinta (dreptul de mostenire al persoanei fizice este un drept constitutional), ci in sensul dreptului asupra unei mosteniri deschise. Iar pentru ca o persoana sa aiba acest drept, ea trebuie sa fie chemata la mostenire, adica sa aiba vocatie succesorala, legala sau testamentara. Deci, vocatia succesorala este o conditie a dreptului la mostenire numai ca aceasta chemare isi are temeiul fie in lege, fie in testamentul lasat de defunct.

Preview document

Mostenirea Legala - Pagina 1
Mostenirea Legala - Pagina 2
Mostenirea Legala - Pagina 3
Mostenirea Legala - Pagina 4
Mostenirea Legala - Pagina 5
Mostenirea Legala - Pagina 6
Mostenirea Legala - Pagina 7
Mostenirea Legala - Pagina 8
Mostenirea Legala - Pagina 9
Mostenirea Legala - Pagina 10
Mostenirea Legala - Pagina 11
Mostenirea Legala - Pagina 12
Mostenirea Legala - Pagina 13
Mostenirea Legala - Pagina 14
Mostenirea Legala - Pagina 15
Mostenirea Legala - Pagina 16
Mostenirea Legala - Pagina 17
Mostenirea Legala - Pagina 18
Mostenirea Legala - Pagina 19
Mostenirea Legala - Pagina 20
Mostenirea Legala - Pagina 21
Mostenirea Legala - Pagina 22
Mostenirea Legala - Pagina 23
Mostenirea Legala - Pagina 24
Mostenirea Legala - Pagina 25
Mostenirea Legala - Pagina 26
Mostenirea Legala - Pagina 27
Mostenirea Legala - Pagina 28
Mostenirea Legala - Pagina 29
Mostenirea Legala - Pagina 30
Mostenirea Legala - Pagina 31
Mostenirea Legala - Pagina 32
Mostenirea Legala - Pagina 33
Mostenirea Legala - Pagina 34
Mostenirea Legala - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Mostenirea Legala.doc

Alții au mai descărcat și

Clasele de Moștenitori

INTRODUCERE „Nu se cade să semeni numai pentru tine din grădina sădită de străbuni, roadele le-au strâns urmaşii. Dacă a fost ceva semănat pentru...

Contractul de Întreținere

CAPITOLUL I 1.1. Introducere În doctrina franceză, încă din anul 1937, marii civilişti afirmau că trăim din ce în ce mai mult contractual....

Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE SUCCESIUNE Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a...

Contractul de Societate Civila

CAPITOLUL I Introducere in studiul contractelor I.1 Consideratii generale privind contractele. Definitia contractului In literatura de...

Analiza Comparativă a Moștenirii Testamentare și Moștenirii Legale

1. Moştenirea ca instituţie de drept civil, caracteristicile ei, noţiunea şi importanţa. Se presupune că dreptul succesoral a apărut odată cu...

Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil

Capitolul I Consideraţii generale privitoare la moştenire în NCC 1.1 Prezentarea noţiunii Prin moştenire sau succesiune se întelege transmisiunea...

Moștenirea Testamentară și Regimul Său Juridic

1. Noțiunea, caracterele juridice și cuprinsul testamentului 1.1 Noțiunea de testament Alături de devoluțiunea legală testamentară, Codul civil...

Mostenirea Legala

INTRODUCERE Un rol important in materia succesiunilor il ocupa mostenirea legala, pentru ca principiile acesteia opereaza ori de cate ori de cujus...

Ai nevoie de altceva?