Nulitatea Actului Juridic

Imagine preview
(9/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Nulitatea Actului Juridic.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor: Tical George

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

- FUNCTIILE NULITATI

- DELIMITAREA NULITATII

1. Nulitatea – rezolutiune

2. Nulitatea – reziliere

3. Nulitatea – caducitete

4. Nulitatea – revocare

- CLASIFICAREA NULITATII ACTULUI JURIDIC CIVIL

- CAUZELE DE NULITATE

- CAUZELE DE NULITATE ABSOLUTA

- CAUZELE DE NULITATE RELATIVA

- REGIMUL JURIDIC AL NULITATII

1. Regimul juridic al nulitatii relative

2. Efectele nulitatii

3. Principiul retroactivitatii.Exceptii

4. Exceptii de la retroactivitatea nulitatii

- PRINCIPIUL REPUNERII IN SITUATIA ANTERIOARA

“RESTITUTIO IN INTEGRUM “. EXCEPTII

- EXCEPTIILE DE LA PRINCIPIUL “RESTITUTIO IN INTEGRUM”

- PRINCIPIUL ANULARII ACTULUI SUBSECVENT

- PRINCIPIUL “ ERROR COMMUNIS FACIT JUR “

- PRINCIPIUL RASPUNDERII CIVILE DELICTUALE

NULITATEA ACTULUI JURIDIC

Legislatia noastra nu cuprinde o definitie a nulitatii, totusi am desprins din literatura de specialitate o definitie care mi s-a parut elocventa : nulitate este acea sanctiune de drept civil, care lipseste actul juridic de evectele contrarii normelor juridice editate pentru incheierea sa valabila; nulitatea intervine in cazul in care nu se respecta conditiile de valabilitate ale actului juridic civil.

FUNCTIILE NULITATII

1. Functia preventiva- consta in efectul inhibitoriu pe care il exercita asupra subiectelor de drept civil, tentate sa incheie actul juridic civil cu nerespectarea conditiilor sale de validitate

2. Functia sanctionatorie- presupune tocmai inlaturarea efectelor contrare legii.Functia de mijloc de garantie a principiului legalitatii apare ca un mijloc de asigurare a respectarii ordinii publice si bunelor moravuri.

DELIMITAREA NULITATII

Pentru o mai buna intelegere a nulitatii este necesar sa o delimitam de alte cauze de ineficacitate a actului juridic civil precum ar fi : rezolutiunea, rezilierea, caducitatea, revocarea, inopozabilitatea:

a) NULITATE-REZOLUTIUNE.

Delimitarea presupune cunoasterea conceptelor in cauza, semnaland asemanarile si deosebirile de regim juridic dintre ele. Nulitatea reprezinta lipsirea de efecte a unui act juridic incheiat cu nerespectarea normelor privind conditiile de validitate. Rezolutionarea consta in desfiintarea unui contract sinalogmatic, cu executare uno-ictu , dintr-o data, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor de catre una din parti.

Asemanari :

-ambele sunt cauze de ineficacitate a actului juridic civil

-ambele produc efect retroactiv

-ambele sunt, in principiu, juridiciare, deoarece presupun o hotarare a organului dejurisdictie competent

Deosebiri :

-daca nulitatea presupune un act nevalabil, rezolutiunea presupune un act valabil incheiat

-daca nulitatea se aplica oricarui act juridic civil, rezolutiunea priveste doar contractele sinalogmatice cu executare uno-ictu

-daca la nulitate cauzele sunt contemporane momentului incheierii actului, la rezolutiune, cauza ( neexecutarea culpabila de catre una dintre parti ) este ulterioara momentului incheierii

b) NULITATE-REZILIERE.

Rezilierea este incetarea-desfacerea unui contract sinalogmatic, cu executarea succesiva, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor de catre una din parti. Intre nulitate si reziliere exista ,in esenta, aceleasi asemanari si deosebiri ca in cazul nulitate-rezolutiune, cu mentiunea ca efectele, de data aceasta, nu sunt retroactive, ci numai pentru viitor.

c) NULITATE-CADUCITETE.

Caducitatea este o cauza de ineficacitate constand in faptul ca lipseste actul juridic civil de orice efecte datorita intervenirii unor cauze ulterioare incheierii sale si independent de vointa autorului actului.

Asemanari :

-ambele sunt cazuri de ineficacitate

Deosebiri :

-daca nulitatea presupune un act nevalabil, caducitatea presupune un act valabil

-daca nulitatea retroactiveaza, caducitatea produce efecte numai pentru viitor, deoareca pentru trecut nu s-au mai produs nici un fel de efecte ale actului

-daca nulitatea presupune cauze contemporane incheierii actului, caducitatea presupune o cauza ulterioara incheierii si straina de vointa autorului actului

d) NULITATE-REVOCARE.

Revocarea desemneaza acea sanctiune de drept civil care consta in inlaturarea efectelor actului juridic civil datorita ingratitudinii grafiticatului ori neexecutariiculpabile a sarcinii.

Asemanari :

-ambele sunt cauze de ineficacitate a actului juridic civil

Deosebiri :

-daca nulitatea presupune un act nevalabil, inopozabilitatea presupune un act valabil incheiat

-pentru nulitate- efectele privesc atat partile cat si tertii, iar pentru inopozabilitate- efectele actului se produc fata de parti, dar nu se produc fata de terti

Fisiere in arhiva (1):

  • Nulitatea Actului Juridic.doc