Nulitatea Actului Juridic

Curs
9/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2621
Mărime: 16.48KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tical George

Extras din document

- FUNCTIILE NULITATI

- DELIMITAREA NULITATII

1. Nulitatea – rezolutiune

2. Nulitatea – reziliere

3. Nulitatea – caducitete

4. Nulitatea – revocare

- CLASIFICAREA NULITATII ACTULUI JURIDIC CIVIL

- CAUZELE DE NULITATE

- CAUZELE DE NULITATE ABSOLUTA

- CAUZELE DE NULITATE RELATIVA

- REGIMUL JURIDIC AL NULITATII

1. Regimul juridic al nulitatii relative

2. Efectele nulitatii

3. Principiul retroactivitatii.Exceptii

4. Exceptii de la retroactivitatea nulitatii

- PRINCIPIUL REPUNERII IN SITUATIA ANTERIOARA

“RESTITUTIO IN INTEGRUM “. EXCEPTII

- EXCEPTIILE DE LA PRINCIPIUL “RESTITUTIO IN INTEGRUM”

- PRINCIPIUL ANULARII ACTULUI SUBSECVENT

- PRINCIPIUL “ ERROR COMMUNIS FACIT JUR “

- PRINCIPIUL RASPUNDERII CIVILE DELICTUALE

NULITATEA ACTULUI JURIDIC

Legislatia noastra nu cuprinde o definitie a nulitatii, totusi am desprins din literatura de specialitate o definitie care mi s-a parut elocventa : nulitate este acea sanctiune de drept civil, care lipseste actul juridic de evectele contrarii normelor juridice editate pentru incheierea sa valabila; nulitatea intervine in cazul in care nu se respecta conditiile de valabilitate ale actului juridic civil.

FUNCTIILE NULITATII

1. Functia preventiva- consta in efectul inhibitoriu pe care il exercita asupra subiectelor de drept civil, tentate sa incheie actul juridic civil cu nerespectarea conditiilor sale de validitate

2. Functia sanctionatorie- presupune tocmai inlaturarea efectelor contrare legii.Functia de mijloc de garantie a principiului legalitatii apare ca un mijloc de asigurare a respectarii ordinii publice si bunelor moravuri.

DELIMITAREA NULITATII

Pentru o mai buna intelegere a nulitatii este necesar sa o delimitam de alte cauze de ineficacitate a actului juridic civil precum ar fi : rezolutiunea, rezilierea, caducitatea, revocarea, inopozabilitatea:

a) NULITATE-REZOLUTIUNE.

Delimitarea presupune cunoasterea conceptelor in cauza, semnaland asemanarile si deosebirile de regim juridic dintre ele. Nulitatea reprezinta lipsirea de efecte a unui act juridic incheiat cu nerespectarea normelor privind conditiile de validitate. Rezolutionarea consta in desfiintarea unui contract sinalogmatic, cu executare uno-ictu , dintr-o data, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor de catre una din parti.

Asemanari :

-ambele sunt cauze de ineficacitate a actului juridic civil

-ambele produc efect retroactiv

-ambele sunt, in principiu, juridiciare, deoarece presupun o hotarare a organului dejurisdictie competent

Deosebiri :

-daca nulitatea presupune un act nevalabil, rezolutiunea presupune un act valabil incheiat

-daca nulitatea se aplica oricarui act juridic civil, rezolutiunea priveste doar contractele sinalogmatice cu executare uno-ictu

-daca la nulitate cauzele sunt contemporane momentului incheierii actului, la rezolutiune, cauza ( neexecutarea culpabila de catre una dintre parti ) este ulterioara momentului incheierii

b) NULITATE-REZILIERE.

Rezilierea este incetarea-desfacerea unui contract sinalogmatic, cu executarea succesiva, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor de catre una din parti. Intre nulitate si reziliere exista ,in esenta, aceleasi asemanari si deosebiri ca in cazul nulitate-rezolutiune, cu mentiunea ca efectele, de data aceasta, nu sunt retroactive, ci numai pentru viitor.

c) NULITATE-CADUCITETE.

Caducitatea este o cauza de ineficacitate constand in faptul ca lipseste actul juridic civil de orice efecte datorita intervenirii unor cauze ulterioare incheierii sale si independent de vointa autorului actului.

Asemanari :

-ambele sunt cazuri de ineficacitate

Deosebiri :

-daca nulitatea presupune un act nevalabil, caducitatea presupune un act valabil

-daca nulitatea retroactiveaza, caducitatea produce efecte numai pentru viitor, deoareca pentru trecut nu s-au mai produs nici un fel de efecte ale actului

-daca nulitatea presupune cauze contemporane incheierii actului, caducitatea presupune o cauza ulterioara incheierii si straina de vointa autorului actului

d) NULITATE-REVOCARE.

Revocarea desemneaza acea sanctiune de drept civil care consta in inlaturarea efectelor actului juridic civil datorita ingratitudinii grafiticatului ori neexecutariiculpabile a sarcinii.

Asemanari :

-ambele sunt cauze de ineficacitate a actului juridic civil

Deosebiri :

-daca nulitatea presupune un act nevalabil, inopozabilitatea presupune un act valabil incheiat

-pentru nulitate- efectele privesc atat partile cat si tertii, iar pentru inopozabilitate- efectele actului se produc fata de parti, dar nu se produc fata de terti

Preview document

Nulitatea Actului Juridic - Pagina 1
Nulitatea Actului Juridic - Pagina 2
Nulitatea Actului Juridic - Pagina 3
Nulitatea Actului Juridic - Pagina 4
Nulitatea Actului Juridic - Pagina 5
Nulitatea Actului Juridic - Pagina 6
Nulitatea Actului Juridic - Pagina 7
Nulitatea Actului Juridic - Pagina 8
Nulitatea Actului Juridic - Pagina 9
Nulitatea Actului Juridic - Pagina 10
Nulitatea Actului Juridic - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Nulitatea Actului Juridic.doc

Alții au mai descărcat și

Persoana Fizică

Capacitatea de folosinta a persoanei fizice; Notiune si Caractere juridice. Definitia capacitatii de folosinta este cuprinsa în alin. 2 art. 5 D...

Contractul de Vanzare-Cumparare. Obiectul Contractului. Obligatiile Vanzatorului. Obligatiile Cumparatorului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman...

Nulitatea Actului Juridic Civil

1.Noţiunea nulităţii actului juridic civil Nulitatea este o sancţiune de drept civil,care constă în lipsirea actului juridic de acele efecte care...

Actul Juridic

Prin act juridic civil se inţelege manifestarea de voinţă facută cu intenţia de a produce efecte juridce, adică de a naşte sau stinge un aport...

Acte Juridice

Noţiunea de act juridic civil Actul juridic civil reprezintă o manifestare de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv de...

Drept Civil - Viciile de Consimtamant

Consimtamantul Prin consimtamant se intelege "acea conditie esentiala, de fond si generala, a actului juridic civil care conta in hotararea de a...

Viciile de Consimtamant

EROAREA a. Definitie Eroarea este falsa reprezentare a realitatii la încheierea unui act juridic civil. b. Reglementare.Conform art.954 Cod...

Viciile de Consimțământ

Consimtamantul  cu sau fara vicii Consimtamantul reprezinta acordul de vointa al partilor unui contract. Pentru incheierea unui contract nu...

Ai nevoie de altceva?