Nulitatea Actului Juridic

Curs
9/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2621
Mărime: 16.48KB (arhivat)
Publicat de: Gordob Y.
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tical George

Extras din curs

- FUNCTIILE NULITATI

- DELIMITAREA NULITATII

1. Nulitatea – rezolutiune

2. Nulitatea – reziliere

3. Nulitatea – caducitete

4. Nulitatea – revocare

- CLASIFICAREA NULITATII ACTULUI JURIDIC CIVIL

- CAUZELE DE NULITATE

- CAUZELE DE NULITATE ABSOLUTA

- CAUZELE DE NULITATE RELATIVA

- REGIMUL JURIDIC AL NULITATII

1. Regimul juridic al nulitatii relative

2. Efectele nulitatii

3. Principiul retroactivitatii.Exceptii

4. Exceptii de la retroactivitatea nulitatii

- PRINCIPIUL REPUNERII IN SITUATIA ANTERIOARA

“RESTITUTIO IN INTEGRUM “. EXCEPTII

- EXCEPTIILE DE LA PRINCIPIUL “RESTITUTIO IN INTEGRUM”

- PRINCIPIUL ANULARII ACTULUI SUBSECVENT

- PRINCIPIUL “ ERROR COMMUNIS FACIT JUR “

- PRINCIPIUL RASPUNDERII CIVILE DELICTUALE

NULITATEA ACTULUI JURIDIC

Legislatia noastra nu cuprinde o definitie a nulitatii, totusi am desprins din literatura de specialitate o definitie care mi s-a parut elocventa : nulitate este acea sanctiune de drept civil, care lipseste actul juridic de evectele contrarii normelor juridice editate pentru incheierea sa valabila; nulitatea intervine in cazul in care nu se respecta conditiile de valabilitate ale actului juridic civil.

FUNCTIILE NULITATII

1. Functia preventiva- consta in efectul inhibitoriu pe care il exercita asupra subiectelor de drept civil, tentate sa incheie actul juridic civil cu nerespectarea conditiilor sale de validitate

2. Functia sanctionatorie- presupune tocmai inlaturarea efectelor contrare legii.Functia de mijloc de garantie a principiului legalitatii apare ca un mijloc de asigurare a respectarii ordinii publice si bunelor moravuri.

DELIMITAREA NULITATII

Pentru o mai buna intelegere a nulitatii este necesar sa o delimitam de alte cauze de ineficacitate a actului juridic civil precum ar fi : rezolutiunea, rezilierea, caducitatea, revocarea, inopozabilitatea:

a) NULITATE-REZOLUTIUNE.

Delimitarea presupune cunoasterea conceptelor in cauza, semnaland asemanarile si deosebirile de regim juridic dintre ele. Nulitatea reprezinta lipsirea de efecte a unui act juridic incheiat cu nerespectarea normelor privind conditiile de validitate. Rezolutionarea consta in desfiintarea unui contract sinalogmatic, cu executare uno-ictu , dintr-o data, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor de catre una din parti.

Asemanari :

-ambele sunt cauze de ineficacitate a actului juridic civil

-ambele produc efect retroactiv

-ambele sunt, in principiu, juridiciare, deoarece presupun o hotarare a organului dejurisdictie competent

Deosebiri :

-daca nulitatea presupune un act nevalabil, rezolutiunea presupune un act valabil incheiat

-daca nulitatea se aplica oricarui act juridic civil, rezolutiunea priveste doar contractele sinalogmatice cu executare uno-ictu

-daca la nulitate cauzele sunt contemporane momentului incheierii actului, la rezolutiune, cauza ( neexecutarea culpabila de catre una dintre parti ) este ulterioara momentului incheierii

b) NULITATE-REZILIERE.

Rezilierea este incetarea-desfacerea unui contract sinalogmatic, cu executarea succesiva, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor de catre una din parti. Intre nulitate si reziliere exista ,in esenta, aceleasi asemanari si deosebiri ca in cazul nulitate-rezolutiune, cu mentiunea ca efectele, de data aceasta, nu sunt retroactive, ci numai pentru viitor.

c) NULITATE-CADUCITETE.

Caducitatea este o cauza de ineficacitate constand in faptul ca lipseste actul juridic civil de orice efecte datorita intervenirii unor cauze ulterioare incheierii sale si independent de vointa autorului actului.

Asemanari :

-ambele sunt cazuri de ineficacitate

Deosebiri :

-daca nulitatea presupune un act nevalabil, caducitatea presupune un act valabil

-daca nulitatea retroactiveaza, caducitatea produce efecte numai pentru viitor, deoareca pentru trecut nu s-au mai produs nici un fel de efecte ale actului

-daca nulitatea presupune cauze contemporane incheierii actului, caducitatea presupune o cauza ulterioara incheierii si straina de vointa autorului actului

d) NULITATE-REVOCARE.

Revocarea desemneaza acea sanctiune de drept civil care consta in inlaturarea efectelor actului juridic civil datorita ingratitudinii grafiticatului ori neexecutariiculpabile a sarcinii.

Asemanari :

-ambele sunt cauze de ineficacitate a actului juridic civil

Deosebiri :

-daca nulitatea presupune un act nevalabil, inopozabilitatea presupune un act valabil incheiat

-pentru nulitate- efectele privesc atat partile cat si tertii, iar pentru inopozabilitate- efectele actului se produc fata de parti, dar nu se produc fata de terti

Preview document

Nulitatea Actului Juridic - Pagina 1
Nulitatea Actului Juridic - Pagina 2
Nulitatea Actului Juridic - Pagina 3
Nulitatea Actului Juridic - Pagina 4
Nulitatea Actului Juridic - Pagina 5
Nulitatea Actului Juridic - Pagina 6
Nulitatea Actului Juridic - Pagina 7
Nulitatea Actului Juridic - Pagina 8
Nulitatea Actului Juridic - Pagina 9
Nulitatea Actului Juridic - Pagina 10
Nulitatea Actului Juridic - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Nulitatea Actului Juridic.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiuni clasele de moștenitori

Codul civil, în art. 644, enumera succesiunea printre modurile de dobândire si transmitere ale proprietatii. Termenul “succesiune” este folosit...

Acte Juridice

Noţiunea de act juridic civil Actul juridic civil reprezintă o manifestare de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv de...

Răspunderea pentru fapta proprie

Raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie este instituita prin art. 998 si 999 Cod civil. Astfel, potrivit art. 998 – asa-zisul delict...

Răspunderea civilă

Raspunderea civila contractuala si raspunderea civila delictuala Din punct de vedere lingvistic raspunderea este constientizarea de catre...

Efectul nulității actului juridic civil

Legislatia noastra nu cuprinde o definitie a nulitatii, totusi am desprins din literatura de specialitate o definitie care mi s-a parut elocventa :...

Izvoarele Raportului Juridic Civil

VI.1. Actele si faptele juridice Acele împrejurari care – potrivit prevederilor normelor juridice – atrag dupa sine aparitia, modificarea sau...

Contracte Speciale

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPARARE Sectiunea I. Notiune, reglementare si caractere juridice 1. Notiune. Vânzarea-cumpararea este un contract prin...

Actul juridic civil

Notiunea actului juridic civil. Terminologie În sens larg, prin fapte juridice se înteleg atât actiunile omenesti savârsite cu intentia sau fara...

Te-ar putea interesa și

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Nulitatea actului juridic civil

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUȚIA NULITĂȚII 1.1 Noțiunea nulității și cadrul legal actual Nulitatea actului juridic...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Nulitatea actului juridic

Definiție Neexistând o definiție legală, în literatura de specialitate au fost formulate mai multe definiții ale nulității actului civil. De...

Nulitatea Actului Juridic Civil

1.Noţiunea nulităţii actului juridic civil Nulitatea este o sancţiune de drept civil,care constă în lipsirea actului juridic de acele efecte care...

Nulitatea Actului Juridic Civil

Noţiuni introductive În dreptul civil nu există o definiţie a nulităţii actului juridic civil, dar în literatura de spscilalitate, nulitatea...

Nulitatea actului juridic civil

I. Noțiune Conform art 1.246 alin.1 C. Civil Nulitatea este : “Orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea...

Efectele Nulității Actului Juridic Civil

EFECTELE NULITĂŢII ACTULUI JURIDIC CIVIL 1. Definiţia actului juridic civil Legiuitorul nu a găsit de cuviinţă să consacre prevederi legale...

Ai nevoie de altceva?