Obligații

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 11837
Mărime: 56.20KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

EFECTE SPECIFICE ALE CONTRACTELOR SINALAGMATICE

Contr sinalagmatice/bilaterale se caracterizeaza prin reciprocitatea obligatiilor ce revin partilor si prin interdependenta . Contr bilateral/sinalagmatic - partile se oblige reciproc .

Reciprocitatea si interdependenta obl in ctr sinalagmatice este caracteristica esentiala => 3 efecte:

1.Una din parti nu si-a exec propria obl dar pretinde celeilalte parti sa si-o exec pe a sa, cea din urma putand invoca exceptia de neexecutare.

2.Una din parti este gata sa-si exec propria ob sau chiar a exec , cealalta parte refuza in mod culpabil sa o execute pe a sa. Partea dornica de stingerea rap obligational va putea pretinde exec silita a ctr/va cere desfiintarea ctr + despagubiri.

3.Una din parti se afla in imposibilitate fortuita de a-si exec obl . (Problema riscului contractului – adik prob de a sti kre din parti va suporta consecintele imposibilitatii fortuite de exec a obl).

Corelatia dintre efectele specifice ale ctr sinalagmatice si caracterul obligatoriu al ctr in general

O trasatura caracteristica a contr este forta obligatorie , conventiile legal facute avand putere de lege intre partile contractante (969CC). Aparent execptia de neexec/rezolutiunea/rezilierea/problema riscului ctr-lui reprezinta o neexec.

Efectele specifice ctr sinalagmatice repr o forma de sanctiune a incalcarii obligativitatii ctr-lui. Determinarea partii kre va suporta riscul ctr-lui isi are temeiul in reciprocitatea si interdependenta obl/caracter obligatoriu a ctr-lui in general.

I Exceptia de neexecutare a contractului = mijl de aparare aflat la dispozitia uneia din parti dk I se pretinde exec obl ce-i incumba fara ca partea care pretinde sa-si fi executat propriile obligatii. Invocarea acestei exceptii ,fara interventia inst. Judec= o suspendare a propriilor obligatii pana knd cealalta parte isi va indeplini obl ce-i revin, iar efectul suspensiv al exceptiei de neexec a ctr inceteaza. Temei juridic – reciprocitatea si interdependenta obl actioneaza simultan , nerespectarea duce la invocarea exceptiei de neexecutare (sanctiune specifica faptului ca partea care pretinde exec obl nu si-a indeplinit indatoririle contractuale asumate).CC nu reglem un text general privitor la exceptia de neexec dar sunt aplicatii in materie de vanzare/schimb/depozit remunerat.Conditii pt invocarea excep de neexec a contractului

1. Oblig reciproce ale partilor sa-si aiba temeiul in acelasi ctr. Practica admite excep de neexec pt ctr sinalagmatice imperfecte (initial ctr unilaterale ,pe parcurs se naste o obligatie si in sarcina creditorului fata de debitorul contractual). Dr de retentie este o forma de aplicare a excep de neexec a ctr.

2. Din partea celuilalt contractant sa existe o neexec partiala dar suficient de importanta.

3. Neexecutarea sa nu se datoreze fapte celui ce invoca exceptia, fapta ce l-a impiedicat pe celalalt sa-si exec obl.

4.Partile sa nu fi convenit un termen de executare a obl reciproce. Dk un astfel de termen a fost convenit inseamna k partile au renuntat la simultaneitatea de exec a obl si deci nu mai exista temei ptr invoc excep de neexec.

5.Nu se cere k debitorul sa fi fost pus in intarziere.

6.Tb sa existe intre parti fara a fi necesar sa se pronunte instanta. Este insa posibil ca partea careia I se opune aceasta excep sa sesizeze instanta ori de cate ori pretinde k invoc ei s-a facut in mod abuziv.

II REZOLUTIUNEA= este ceruta de una din parti cand cealalta refuza exec ctr-lui, pretinzand eventual si despagubiri.Este o sanctiune a neexec culpabile a ctr-lui constand in desfiintarea retroactiva a acestuia si repunerea partilor in situatia avuta anterior incheierii (Asemanatoare nulitatii), dar cauza rezolutiunii este intotdeauna posterioara incheierii constand in refuzul nejustificat de neexec. Nulitatea se intemeiaza pe idea k un ctr nu a fost valabil incheiat iar rezolutiunea are k premisa un ctr perfect valabil kre insa nu a fost exec din culpa uneia din parti.Temei Juridic – il constituie reciprocitatea si interdependenta obl din ctr. Caracterul judiciar– cf 1021 CC rezolutiunea nu opereaza de drept; partea indreptatita tb sa se adreseze inst jud cu o actiune in rezolutiune. Lg recunoaste inst dreptul de a verifica si a aprecia cauzele rezolutiunii putând dupa circumstante sa acorde un termen de gratie partii actionate. Act in rezolutiune a ctr-lui poate fi intentata numai de partea care a exec sau kre se declara gata sa exec ctr.

Cditiile cerute ptr admisibilitate.

1. Una din parti sa nu-si fi exec obl ce ii revin, neexec poate fi partiala dk este consid esentiala la incheierea ctr-lui.

2. Neexec sa fie imputabila partii kre nu si-a indeplinit ob (sa nu se fi dat unei cauze fortuite, independenta de vointa deb).

3. Debitorul obl neexec sa fi fost pus in intarziere in conditiile prevazute de lege.

Inst jud constatand indeplinirea cditiilor urmeaza a pronunta rezolutiunea ctr-lui ale carei efecte sunt conditionate de ramanerea definitiva a hot jud. Inst jud are posib sa aprec in functie de circumstante dk poate sa acorde debitorului kre nu si-a exec oblig un termen de gratie ptr indeplinire.

Rezolutiunea conventionala (pacte comisorii)=clauzele contractuale exprese privind rezolutiunea. Sunt derogatorii de la prevederile 1021 CC pt k urmaresc sa reduca/sa inlature rolul inst jud la pronuntarea rezolutiunii ctr.

I Uneori pactul comisoriu cupr clauza k in caz de neexec de ktre una dintre part – ctr se desfiinteaza.

II.Alteori pactul comisoriu cupr clauza k dk o parte nu-si va exec obl cealalta parte este in dr sa consid ctr k desfiintat.

Instanta desi nu poate acorda un termen de gratie poate totusi sa constate k rezolutiunea nu a avut loc.

III.In alte situatii pactul comisoriu cupr clauza k dk una din partinu exec obl sa , ctr se consid rezolvit de plin drept . In aceasta situatie inst judec nu se mai poate pronunta , aceasta operand de drept. Totusi ptr a opera este necesar k partea kre nu si-a indeplinit obl sa fi fost pusa in intarziere in formele prevazute de lege deoarece simpla ajungere la termen a obl neexec nu este suficienta ptr a pune pe debitori in intarziere. De aceea dk inst va constata k debitorul si-a indeplinit obl, desi tardiv , dar inainte de punerea sa in intarziere, rezolutiunea ctr-lui nu se va aplica.

IV. In sfarsit exista si un pact comisoriu potrivit caruia in caz de neexec ctr se consid desfiintat de drept fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara orice alte formalitate prealabila - desfiintare neconditionata dk oblig nu a fost indeplinita dupa ce a expirat termenul de exec.

Inscrierea in ctr a unui pact comisoriu expres nu inlatura posib de a cere exec silita a ctr si sa se ajunge la rezolutiune.

Efectele rezolutiunii – Indiferent de rezolutiune judiciara/conventionala , desfiintarea retroactiva a ctr-lui.

1. Partile tb repuse in sit anterioara incheierii ctr-lui restituindu-si tot ceea ce si-au prestat in temeiul ctr-lui desfiintat.

2.In toate cazurile de rezolutiune partea kre si-a exec/s-a declarat gata sa-si exec obl poate obtine despagubiri ptr acoperirea prejudiciilor k urmare a nexec obl de ktre partea in culpa.

Preview document

Obligații - Pagina 1
Obligații - Pagina 2
Obligații - Pagina 3
Obligații - Pagina 4
Obligații - Pagina 5
Obligații - Pagina 6
Obligații - Pagina 7
Obligații - Pagina 8
Obligații - Pagina 9
Obligații - Pagina 10
Obligații - Pagina 11
Obligații - Pagina 12
Obligații - Pagina 13
Obligații - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Obligatii.doc

Alții au mai descărcat și

Acțiunea Civilă în Procesul Penal

CAPITOLUL 1 ACTIUNEA ÎN JUSTITIE SECTIUNEA I: Notiune. Dreptul la actiune si cererea în justitie. Factorii actiunii în justitie. 1. Notiunea de...

Executarea Silită Indirectă

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITA 1. Definiţia executarii silite şi caracteristicile constrângerii judiciare...

Rezoluțiunea și Rezilierea Contractelor - Efecte Special al Contractelor Sinalagmatice

Efectele contractului civil Efectul imediat al contractului îl constituie nasterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice...

Contractul de Vanzare-Cumparare. Obiectul Contractului. Obligatiile Vanzatorului. Obligatiile Cumparatorului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman...

Încheierea Contractelor

1.Consideratii generale ,,Întrebuintarea conventiunilor este o urmare naturală a ordinei societătii civile, şi a legăturilor pe care Dumnezeu le-a...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile

REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI Definitie: In cadrul constractului sinalagmatic, daca o parte refuza executa-rea contractului, cealalta parte poate,...

Aspecte Teoretice ale Testamentului

DEFINIŢIA TESTAMENTULUI Testamentul este un act formal prin care o persoana numita testator instituie in mod necesar unul sau mai multi succesori...

Ai nevoie de altceva?