Părțile Raportului Juridic Civil

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 7493
Mărime: 225.95KB (arhivat)
Publicat de: Suzana Barbu
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cantacuzino M, Beleloiu

Extras din curs

1.1. Noţiune

Părţile raportului juridic civil sunt subiectele de drept civil, adică

titularii drepturilor şi obligaţiilor civile. Ele pot fi persoane fizice sau

persoane juridice.

Persoana fizică este individul, ca parte a raporturilor sociale

reglementate juridic. Persoana juridică este colectivitatea de indivizi care

participă la asemenea raporturi.

Părţile raportului juridic civil pot avea:

- calitatea de subiect activ, dacă sunt titulare de drepturi sau

- calitatea de subiect pasiv, dacă le revin obligaţii.

În cazul raporturilor juridice în conţinutul cărora se găsesc drepturi

de creanţă, subiectul activ se numeşte creditor, iar subiectul pasiv se

numeşte debitor.

 Spre exemplu, dacă X a împrumutat 100.000 lei de la Y, atunci cei

doi au devenit părţi ale unui raport juridic civil. X va fi debitor

(subiect pasiv), având obligaţia ca, la scadenţă, să înapoieze banii

împrumutaţi, iar Y va fi creditor (subiect activ), având dreptul ca, la

scadenţă, să pretindă debitorului restituirea banilor împrumutaţi.

Uneori, fiecare dintre părţile raportului juridic civil poartă o

denumire specifică: vânzător–cumpărător, locator–locatar, depozitar–

deponent, donator–donatar, ş.a.m.d.

Vom începe analiza noastră prin a ne referi la persoana fizică, în

calitatea ei de subiect de drept civil, adică la oricare dintre noi, ca

participant, titular de drepturi şi obligaţii, la viaţa juridică a societăţii.

1 PĂRŢILE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL

Persoana fizică reprezintă omul privit individual, ca titular de

drepturi şi obligaţii. Participarea sa la raporturile juridice civile este pusă

în lumină de instituţia capacităţii civile.

Capacitatea civilă cuprinde două elemente: capacitatea de folosinţă

şi capacitatea de exerciţiu.

1.2. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice

1.2.1. Noţiune

Capacitatea de folosinţă se defineşte ca fiind aptitudinea generală

şi abstractă a persoanei fizice de a avea drepturi şi obligaţii civile.

Ea constituie aşadar vocaţia oricărui individ de a lua parte la

raporturi juridice civile. Această vocaţie nu va fi niciodată pe deplin

concretizată, ea reprezintă doar facultatea oricărui om de a avea calitatea

de drept civil.

Din punct de vedere juridic capacitatea de folosinţă a persoanei

fizice se caracterizează prin următoarele:

- legalitate. Legalitatea capacităţii de folosinţă presupune

faptul că această instituţie nu poate fi reglementată decât

prin lege. Ca urmare, părţile nu vor putea reglementa prin

acte unilaterale sau prin contracte nici propria capacitate de

folosinţă şi nici capacitatea de folosinţă a altora;

- generalitate. Acest caracter presupune că fiecare persoană

are aptitudinea de a avea toate drepturile şi obligaţiile civile.

Fireşte, caracter general are numai vocaţia, potenţialitatea,

nici o persoană neavând în concret toate drepturile şi

obligaţiile civile;

- inalienabilitate. Inalienabilitatea presupune imposibilitatea

de înstrăinare (de la cuvântul latin alienus care înseamnă

străin). Ca urmare a acestui caracter juridic, persoana fizică

nu poate renunţa la capacitatea de folosinţă, nu o poate

vinde, dona, nu poate încheia nici un contract cu privire la

aceasta care ar presupune înstrăinarea ei;

Preview document

Părțile Raportului Juridic Civil - Pagina 1
Părțile Raportului Juridic Civil - Pagina 2
Părțile Raportului Juridic Civil - Pagina 3
Părțile Raportului Juridic Civil - Pagina 4
Părțile Raportului Juridic Civil - Pagina 5
Părțile Raportului Juridic Civil - Pagina 6
Părțile Raportului Juridic Civil - Pagina 7
Părțile Raportului Juridic Civil - Pagina 8
Părțile Raportului Juridic Civil - Pagina 9
Părțile Raportului Juridic Civil - Pagina 10
Părțile Raportului Juridic Civil - Pagina 11
Părțile Raportului Juridic Civil - Pagina 12
Părțile Raportului Juridic Civil - Pagina 13
Părțile Raportului Juridic Civil - Pagina 14
Părțile Raportului Juridic Civil - Pagina 15
Părțile Raportului Juridic Civil - Pagina 16
Părțile Raportului Juridic Civil - Pagina 17
Părțile Raportului Juridic Civil - Pagina 18
Părțile Raportului Juridic Civil - Pagina 19
Părțile Raportului Juridic Civil - Pagina 20
Părțile Raportului Juridic Civil - Pagina 21
Părțile Raportului Juridic Civil - Pagina 22
Părțile Raportului Juridic Civil - Pagina 23
Părțile Raportului Juridic Civil - Pagina 24
Părțile Raportului Juridic Civil - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Partile Raportului Juridic Civil.pdf

Alții au mai descărcat și

Drept Civil - Cursuri

Notiuni introductive Dreptul civil este o ramura a dreptului privat, avand ca obiect 2 categorii de raporturi juridice: raporturi patrimoniale si...

Raportul Juridic

Orice relaţie între oameni, producătoare de efecte juridice, constituie o relaţie juridică sau un raport juridic (de pildă, raportul rezultat...

Drept Civil

CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL  NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Notiunea de drept Notiunea de drept are mai multe sensuri. Într-un sens, prin drept se...

Drept Civil

Titlul I Teoria generala Capitolul I Notiuni introductive Continut: 1. Dreptul civil în sistemul dreptului românesc; 2. Definitia si...

Drept Civil Succesiuni și Testamente

1. Precizari terminologice cu privire la cuvântul „succesiune”. Termenul de succesiune desemneaza într-o prima acceptiune un mod specific de...

Participanții în procesul civil

La activitatea de solutionare a pricinilor civile si de punere in executare a hotararilor pronuntate in aceste cauze, participa instanta, partile,...

Nulitatea Actului Juridic

- FUNCTIILE NULITATI - DELIMITAREA NULITATII 1. Nulitatea – rezolutiune 2. Nulitatea – reziliere 3. Nulitatea – caducitete 4. Nulitatea –...

Drept Civil

PARTEA I - DREPTURILE REALE Tema I  Patrimoniul 1. Notiunea de patrimoniu. 2. Caracterele juridice ale patrimoniului. 3. Functiile...

Te-ar putea interesa și

Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile

Caracteristica generală a tezei “Întreaga viaţă a omului, de la naştere ori în legătură cu acest moment, şi până la moarte, dar şi în privinţa...

Retroactivitatea legii civile, a actului juridic civil și a unor hotărâri judecătorești

CUVÂNT ÎNAINTE In societatea omeneasca actiunile omului sunt determinate de trebuintele, de nevoile sale. Aceste actiuni, proprii si comune...

Condițiile de fond ale actului juridic civil

Obiectivele lucrarii Prin prezenta lucrare, dorim a prezenta cadrul legislativ intern indicând aspecte comune ale contractului reprezentat în...

Raportul juridic civil - prezentare generală

SECTIUNEA I NOTIUNEA SI CARACTERELE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 1. NOTIUNEA DE RAPORT JURIDIC CIVIL Pentru definirea notiunii de raport juridic...

Raportul Juridic de Drept Civil

Dintre toate raporturile sociale ce pot lua nastere intre oameni (priviti ca indivizi), pe langa cele de prietenie, colegialitate, de familie,...

Cazurile de Revizuire

Raportul juridic este o relaţie socială reglementată de norma de drept, relaţie susceptibilă de a fi apărată pe calea coerciţiei statale....

Drepturile subiective civile și obligațiile civile - elemente structurale ale raportului juridic civil

Introducere 1. Definitia dreptului civil Dreptul civil este acea ramura de drept privat care reglementeaza raporturile juridice patrimoniale si...

Test grilă

True/False Indicate whether the sentence or statement is true or false. 1. Este termenul un eveniment viitor si nesigur ca realizare, pana la...

Ai nevoie de altceva?