Penal Special

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 559 în total
Cuvinte : 319709
Mărime: 798.51KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CAPITOLUL I

INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI STATULUI

Sectiunea I. Consideratiuni generale privind infractiunile contra sigurantei statului

Subsectiunea I. Notiuni introductive

Prima grupa de infractiuni cu care încep reglementarile penale în Partea speciala a Codului penal român sunt infractiunile contra sigurantei statului.

Explicarea si interpretarea corecta a infractiunilor contra sigurantei statului n-ar putea fi conceputa decât în lumina prevederilor art. 1-3 din Constitutia României re¬feritoare la statul român (art. 1), suveranitate (art. 2) si teritoriu (art. 3), valori sociale funda¬mentale a caror ocrotire este asigurata prin incriminarea si sanctionarea fap¬telor savârsite contra sigurantei interioare si exterioare a statului român.

În primele doua alineate ale art. 1 din Constitutie se stipuleaza ca „România este stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil”, iar „Forma de guvernamânt a statului român este republica”. Ocrotirea acestor atribute ale statului este asigurata de legea penala prin incriminarea faptelor îndreptate contra sigurantei nationale, de natura sa aduca atingere fiintei statului, suveranitatii si independentei, unitatii si in¬di¬vi¬zibilitatii sale. De asemenea, în lumina dispozitiilor art. 3 alin. (1) din Constitutie care prevad ca „Teritoriul României este inalienabil”, Codul penal incrimineaza si sanc¬tioneaza orice fapta prin care s-ar încerca înstrainarea ori abandonarea unor parti din teritoriul tarii.

Statul de drept, ca organizare politica a societatii, ansamblu al autoritatilor publice (legislativa, executiva, judecatoreasca) si expresie a hotarârii majoritatii corpului elec¬to¬ral de a instaura un stat bazat pe suprematia legii si a ordinii de drept constituie va¬loa¬rea sociala plasata pe cea mai înalta treapta de ierahizare, valoare de care depind toate celelalte valori ocrotite prin normele dreptului penal.

Schimbarile structurale ce se produc în Europa acestui sfârsit de secol, dar mai ales evenimentele din sfera geo-politica în care se afla si tara noastra, dovedesc din plin ca orice modificare adusa structurilor politice, economice si sociale ale statelor se repercuteaza inevitabil asupra celor mai importante valori: persoana umana, avutul privat si public, activitatea organelor statului, autoritatea acestuia, ordinea si linistea publica, convietuirea sociala, capacitatea de aparare a tarii etc.

În masura în care aceste transformari structurale, bazate pe lege si justitie vor contribui la consolidarea statului si a ordinii de drept, valorile mentionate vor fi com¬plet si multilateral ocrotite.

Dimpotriva, daca se manifesta slabiciuni si tendinte spre diminuarea capacitatii de organizare si conducere a statului de drept, valorile la care ne-am referit vor fi tot mai slab protejate în raport cu anumite manifestari antisociale.

Cresterea fara precedent a criminalitatii în zilele noastre, în multe din statele Europei, dar si din alte zone ale globului, este într-o masura conside¬rabila deter¬mi¬na¬ta si de slabirea unora din atributele si componentele fundamentale ale statului de drept, de folosirea insuficienta a mijloacelor pe care sistemul democratic de condu¬cere le ofera pentru consolidarea respectului fata de lege si ordinea de drept.

Concomitent cu stabilitatea interna a statului de drept, o cerinta a vietii contem¬porane este si asigurarea stabilitatii exterioare a statului.

O Casa comuna a Europei, stabilitatea internationala vor putea fi realizate doar în masura în care vor fi respectate dezideratele tuturor statelor (mari, mijlocii sau mici), indiferent de puterea lor politica, economica sau militara. În acest sens, relevatoare sunt si prevederile Cartei Organizatiei Natiunilor Unite care, în art. 55, prevede ca sco¬pul organizatiei mondiale si al relatiilor internationale contemporane este de a se crea conditii de stabilitate si de bunastare necesare unor relatii pasnice si prietenesti între natiuni, întemeiate pe respectul principiului egalitatii în drepturi a popoarelor si al dreptului lor de a dispune de ele însele.

În masura în care marile puteri vor urmari, pe diferite cai, sa destabilizeze situatia politica, economica, sociala din diferite zone ale lumii, sa intervina brutal în treburile interne ale unor tari, sa afecteze atributele fundamentale ale statelor din zona lor de influenta, aceasta situatie va afecta siguranta tarilor respective, dar si securitatea in¬ter¬nationala la nivel global. Aceste corelatii demonstreaza în egala masura si inter¬ferenta care exista între diferitele ramuri ale dreptului, între dreptul international si dreptul penal, în primul rând, precum si utilitatea preocuparilor stiintifice îndreptate spre fundamentarea si întemeierea unor noi ramuri, cum ar fi dreptul interna¬tional penal .

Activitatea de prevenire si combatere a infractiunilor contra sigurantei statului ra¬mâne însa un atribut exclusiv al fiecarui stat în parte, întrucât acesta cunoaste cel mai bine care sunt necesitatile de consolidare a sigurantei interne si externe, precum si mo¬dalitatile cele mai adecvate sa asigure realizarea acestor obiective. Eventualele date si informatii din experienta altor tari în legatura cu solutionarea acestor probleme n-ar putea fi folosite decât selectiv si tinând seama de specificul statului nostru, de parti¬cularitatile etapei pe care o parcurgem.

Încercând sa definim infractiunile contra sigurantei statului, apreciem ca acestea sunt constituite din acele fapte care sunt prevazute de Codul penal sau de unele legi speciale, savârsite cu vinovatie, si care sunt de natura sa aduca atingere sigurantei interioare si exterioare si, prin aceasta, fiintei statului, atributelor sale fundamentale: suveranitatea, independenta, unitatea si indivizibilitatea .

Cu toate ca legislatia penala nu a suferit modificari substantiale, dupa decembrie 1989, putem afirma ca, în prezent, în materia infractiunilor contra sigurantei statului avem un cadru de reglementare care prezinta anumite particularitati comparativ cu perioada anterioara.

În primul rând, prin Decretul-Lege nr. 12/1990, denumirea Titlului I din Partea speciala a Codului penal a fost modificata din „Infractiuni contra securitatii statului” în „Infractiuni contra statului”. Prin acelasi act normativ a fost abrogata infractiunea de sabotaj prevazuta de art. 164 C. pen., precum si alin. (2) al art. 166 C. pen., astfel încât în acest ultim articol a ramas reglementata numai propaganda cu caracter fascist (în favoarea statului totalitar).

Preview document

Penal Special - Pagina 1
Penal Special - Pagina 2
Penal Special - Pagina 3
Penal Special - Pagina 4
Penal Special - Pagina 5
Penal Special - Pagina 6
Penal Special - Pagina 7
Penal Special - Pagina 8
Penal Special - Pagina 9
Penal Special - Pagina 10
Penal Special - Pagina 11
Penal Special - Pagina 12
Penal Special - Pagina 13
Penal Special - Pagina 14
Penal Special - Pagina 15
Penal Special - Pagina 16
Penal Special - Pagina 17
Penal Special - Pagina 18
Penal Special - Pagina 19
Penal Special - Pagina 20
Penal Special - Pagina 21
Penal Special - Pagina 22
Penal Special - Pagina 23
Penal Special - Pagina 24
Penal Special - Pagina 25
Penal Special - Pagina 26
Penal Special - Pagina 27
Penal Special - Pagina 28
Penal Special - Pagina 29
Penal Special - Pagina 30
Penal Special - Pagina 31
Penal Special - Pagina 32
Penal Special - Pagina 33
Penal Special - Pagina 34
Penal Special - Pagina 35
Penal Special - Pagina 36
Penal Special - Pagina 37
Penal Special - Pagina 38
Penal Special - Pagina 39
Penal Special - Pagina 40
Penal Special - Pagina 41
Penal Special - Pagina 42
Penal Special - Pagina 43
Penal Special - Pagina 44
Penal Special - Pagina 45
Penal Special - Pagina 46
Penal Special - Pagina 47
Penal Special - Pagina 48
Penal Special - Pagina 49
Penal Special - Pagina 50
Penal Special - Pagina 51
Penal Special - Pagina 52
Penal Special - Pagina 53
Penal Special - Pagina 54
Penal Special - Pagina 55
Penal Special - Pagina 56
Penal Special - Pagina 57
Penal Special - Pagina 58
Penal Special - Pagina 59
Penal Special - Pagina 60
Penal Special - Pagina 61
Penal Special - Pagina 62
Penal Special - Pagina 63
Penal Special - Pagina 64
Penal Special - Pagina 65
Penal Special - Pagina 66
Penal Special - Pagina 67
Penal Special - Pagina 68
Penal Special - Pagina 69
Penal Special - Pagina 70
Penal Special - Pagina 71
Penal Special - Pagina 72
Penal Special - Pagina 73
Penal Special - Pagina 74
Penal Special - Pagina 75
Penal Special - Pagina 76
Penal Special - Pagina 77
Penal Special - Pagina 78
Penal Special - Pagina 79
Penal Special - Pagina 80
Penal Special - Pagina 81
Penal Special - Pagina 82
Penal Special - Pagina 83
Penal Special - Pagina 84
Penal Special - Pagina 85
Penal Special - Pagina 86
Penal Special - Pagina 87
Penal Special - Pagina 88
Penal Special - Pagina 89
Penal Special - Pagina 90
Penal Special - Pagina 91
Penal Special - Pagina 92
Penal Special - Pagina 93
Penal Special - Pagina 94
Penal Special - Pagina 95
Penal Special - Pagina 96
Penal Special - Pagina 97
Penal Special - Pagina 98
Penal Special - Pagina 99
Penal Special - Pagina 100
Penal Special - Pagina 101
Penal Special - Pagina 102
Penal Special - Pagina 103
Penal Special - Pagina 104
Penal Special - Pagina 105
Penal Special - Pagina 106
Penal Special - Pagina 107
Penal Special - Pagina 108
Penal Special - Pagina 109
Penal Special - Pagina 110
Penal Special - Pagina 111
Penal Special - Pagina 112
Penal Special - Pagina 113
Penal Special - Pagina 114
Penal Special - Pagina 115
Penal Special - Pagina 116
Penal Special - Pagina 117
Penal Special - Pagina 118
Penal Special - Pagina 119
Penal Special - Pagina 120
Penal Special - Pagina 121
Penal Special - Pagina 122
Penal Special - Pagina 123
Penal Special - Pagina 124
Penal Special - Pagina 125
Penal Special - Pagina 126
Penal Special - Pagina 127
Penal Special - Pagina 128
Penal Special - Pagina 129
Penal Special - Pagina 130
Penal Special - Pagina 131
Penal Special - Pagina 132
Penal Special - Pagina 133
Penal Special - Pagina 134
Penal Special - Pagina 135
Penal Special - Pagina 136
Penal Special - Pagina 137
Penal Special - Pagina 138
Penal Special - Pagina 139
Penal Special - Pagina 140
Penal Special - Pagina 141
Penal Special - Pagina 142
Penal Special - Pagina 143
Penal Special - Pagina 144
Penal Special - Pagina 145
Penal Special - Pagina 146
Penal Special - Pagina 147
Penal Special - Pagina 148
Penal Special - Pagina 149
Penal Special - Pagina 150
Penal Special - Pagina 151
Penal Special - Pagina 152
Penal Special - Pagina 153
Penal Special - Pagina 154
Penal Special - Pagina 155
Penal Special - Pagina 156
Penal Special - Pagina 157
Penal Special - Pagina 158
Penal Special - Pagina 159
Penal Special - Pagina 160
Penal Special - Pagina 161
Penal Special - Pagina 162
Penal Special - Pagina 163
Penal Special - Pagina 164
Penal Special - Pagina 165
Penal Special - Pagina 166
Penal Special - Pagina 167
Penal Special - Pagina 168
Penal Special - Pagina 169
Penal Special - Pagina 170
Penal Special - Pagina 171
Penal Special - Pagina 172
Penal Special - Pagina 173
Penal Special - Pagina 174
Penal Special - Pagina 175
Penal Special - Pagina 176
Penal Special - Pagina 177
Penal Special - Pagina 178
Penal Special - Pagina 179
Penal Special - Pagina 180
Penal Special - Pagina 181
Penal Special - Pagina 182
Penal Special - Pagina 183
Penal Special - Pagina 184
Penal Special - Pagina 185
Penal Special - Pagina 186
Penal Special - Pagina 187
Penal Special - Pagina 188
Penal Special - Pagina 189
Penal Special - Pagina 190
Penal Special - Pagina 191
Penal Special - Pagina 192
Penal Special - Pagina 193
Penal Special - Pagina 194
Penal Special - Pagina 195
Penal Special - Pagina 196
Penal Special - Pagina 197
Penal Special - Pagina 198
Penal Special - Pagina 199
Penal Special - Pagina 200
Penal Special - Pagina 201
Penal Special - Pagina 202
Penal Special - Pagina 203
Penal Special - Pagina 204
Penal Special - Pagina 205
Penal Special - Pagina 206
Penal Special - Pagina 207
Penal Special - Pagina 208
Penal Special - Pagina 209
Penal Special - Pagina 210
Penal Special - Pagina 211
Penal Special - Pagina 212
Penal Special - Pagina 213
Penal Special - Pagina 214
Penal Special - Pagina 215
Penal Special - Pagina 216
Penal Special - Pagina 217
Penal Special - Pagina 218
Penal Special - Pagina 219
Penal Special - Pagina 220
Penal Special - Pagina 221
Penal Special - Pagina 222
Penal Special - Pagina 223
Penal Special - Pagina 224
Penal Special - Pagina 225
Penal Special - Pagina 226
Penal Special - Pagina 227
Penal Special - Pagina 228
Penal Special - Pagina 229
Penal Special - Pagina 230
Penal Special - Pagina 231
Penal Special - Pagina 232
Penal Special - Pagina 233
Penal Special - Pagina 234
Penal Special - Pagina 235
Penal Special - Pagina 236
Penal Special - Pagina 237
Penal Special - Pagina 238
Penal Special - Pagina 239
Penal Special - Pagina 240
Penal Special - Pagina 241
Penal Special - Pagina 242
Penal Special - Pagina 243
Penal Special - Pagina 244
Penal Special - Pagina 245
Penal Special - Pagina 246
Penal Special - Pagina 247
Penal Special - Pagina 248
Penal Special - Pagina 249
Penal Special - Pagina 250
Penal Special - Pagina 251
Penal Special - Pagina 252
Penal Special - Pagina 253
Penal Special - Pagina 254
Penal Special - Pagina 255
Penal Special - Pagina 256
Penal Special - Pagina 257
Penal Special - Pagina 258
Penal Special - Pagina 259
Penal Special - Pagina 260
Penal Special - Pagina 261
Penal Special - Pagina 262
Penal Special - Pagina 263
Penal Special - Pagina 264
Penal Special - Pagina 265
Penal Special - Pagina 266
Penal Special - Pagina 267
Penal Special - Pagina 268
Penal Special - Pagina 269
Penal Special - Pagina 270
Penal Special - Pagina 271
Penal Special - Pagina 272
Penal Special - Pagina 273
Penal Special - Pagina 274
Penal Special - Pagina 275
Penal Special - Pagina 276
Penal Special - Pagina 277
Penal Special - Pagina 278
Penal Special - Pagina 279
Penal Special - Pagina 280
Penal Special - Pagina 281
Penal Special - Pagina 282
Penal Special - Pagina 283
Penal Special - Pagina 284
Penal Special - Pagina 285
Penal Special - Pagina 286
Penal Special - Pagina 287
Penal Special - Pagina 288
Penal Special - Pagina 289
Penal Special - Pagina 290
Penal Special - Pagina 291
Penal Special - Pagina 292
Penal Special - Pagina 293
Penal Special - Pagina 294
Penal Special - Pagina 295
Penal Special - Pagina 296
Penal Special - Pagina 297
Penal Special - Pagina 298
Penal Special - Pagina 299
Penal Special - Pagina 300
Penal Special - Pagina 301
Penal Special - Pagina 302
Penal Special - Pagina 303
Penal Special - Pagina 304
Penal Special - Pagina 305
Penal Special - Pagina 306
Penal Special - Pagina 307
Penal Special - Pagina 308
Penal Special - Pagina 309
Penal Special - Pagina 310
Penal Special - Pagina 311
Penal Special - Pagina 312
Penal Special - Pagina 313
Penal Special - Pagina 314
Penal Special - Pagina 315
Penal Special - Pagina 316
Penal Special - Pagina 317
Penal Special - Pagina 318
Penal Special - Pagina 319
Penal Special - Pagina 320
Penal Special - Pagina 321
Penal Special - Pagina 322
Penal Special - Pagina 323
Penal Special - Pagina 324
Penal Special - Pagina 325
Penal Special - Pagina 326
Penal Special - Pagina 327
Penal Special - Pagina 328
Penal Special - Pagina 329
Penal Special - Pagina 330
Penal Special - Pagina 331
Penal Special - Pagina 332
Penal Special - Pagina 333
Penal Special - Pagina 334
Penal Special - Pagina 335
Penal Special - Pagina 336
Penal Special - Pagina 337
Penal Special - Pagina 338
Penal Special - Pagina 339
Penal Special - Pagina 340
Penal Special - Pagina 341
Penal Special - Pagina 342
Penal Special - Pagina 343
Penal Special - Pagina 344
Penal Special - Pagina 345
Penal Special - Pagina 346
Penal Special - Pagina 347
Penal Special - Pagina 348
Penal Special - Pagina 349
Penal Special - Pagina 350
Penal Special - Pagina 351
Penal Special - Pagina 352
Penal Special - Pagina 353
Penal Special - Pagina 354
Penal Special - Pagina 355
Penal Special - Pagina 356
Penal Special - Pagina 357
Penal Special - Pagina 358
Penal Special - Pagina 359
Penal Special - Pagina 360
Penal Special - Pagina 361
Penal Special - Pagina 362
Penal Special - Pagina 363
Penal Special - Pagina 364
Penal Special - Pagina 365
Penal Special - Pagina 366
Penal Special - Pagina 367
Penal Special - Pagina 368
Penal Special - Pagina 369
Penal Special - Pagina 370
Penal Special - Pagina 371
Penal Special - Pagina 372
Penal Special - Pagina 373
Penal Special - Pagina 374
Penal Special - Pagina 375
Penal Special - Pagina 376
Penal Special - Pagina 377
Penal Special - Pagina 378
Penal Special - Pagina 379
Penal Special - Pagina 380
Penal Special - Pagina 381
Penal Special - Pagina 382
Penal Special - Pagina 383
Penal Special - Pagina 384
Penal Special - Pagina 385
Penal Special - Pagina 386
Penal Special - Pagina 387
Penal Special - Pagina 388
Penal Special - Pagina 389
Penal Special - Pagina 390
Penal Special - Pagina 391
Penal Special - Pagina 392
Penal Special - Pagina 393
Penal Special - Pagina 394
Penal Special - Pagina 395
Penal Special - Pagina 396
Penal Special - Pagina 397
Penal Special - Pagina 398
Penal Special - Pagina 399
Penal Special - Pagina 400
Penal Special - Pagina 401
Penal Special - Pagina 402
Penal Special - Pagina 403
Penal Special - Pagina 404
Penal Special - Pagina 405
Penal Special - Pagina 406
Penal Special - Pagina 407
Penal Special - Pagina 408
Penal Special - Pagina 409
Penal Special - Pagina 410
Penal Special - Pagina 411
Penal Special - Pagina 412
Penal Special - Pagina 413
Penal Special - Pagina 414
Penal Special - Pagina 415
Penal Special - Pagina 416
Penal Special - Pagina 417
Penal Special - Pagina 418
Penal Special - Pagina 419
Penal Special - Pagina 420
Penal Special - Pagina 421
Penal Special - Pagina 422
Penal Special - Pagina 423
Penal Special - Pagina 424
Penal Special - Pagina 425
Penal Special - Pagina 426
Penal Special - Pagina 427
Penal Special - Pagina 428
Penal Special - Pagina 429
Penal Special - Pagina 430
Penal Special - Pagina 431
Penal Special - Pagina 432
Penal Special - Pagina 433
Penal Special - Pagina 434
Penal Special - Pagina 435
Penal Special - Pagina 436
Penal Special - Pagina 437
Penal Special - Pagina 438
Penal Special - Pagina 439
Penal Special - Pagina 440
Penal Special - Pagina 441
Penal Special - Pagina 442
Penal Special - Pagina 443
Penal Special - Pagina 444
Penal Special - Pagina 445
Penal Special - Pagina 446
Penal Special - Pagina 447
Penal Special - Pagina 448
Penal Special - Pagina 449
Penal Special - Pagina 450
Penal Special - Pagina 451
Penal Special - Pagina 452
Penal Special - Pagina 453
Penal Special - Pagina 454
Penal Special - Pagina 455
Penal Special - Pagina 456
Penal Special - Pagina 457
Penal Special - Pagina 458
Penal Special - Pagina 459
Penal Special - Pagina 460
Penal Special - Pagina 461
Penal Special - Pagina 462
Penal Special - Pagina 463
Penal Special - Pagina 464
Penal Special - Pagina 465
Penal Special - Pagina 466
Penal Special - Pagina 467
Penal Special - Pagina 468
Penal Special - Pagina 469
Penal Special - Pagina 470
Penal Special - Pagina 471
Penal Special - Pagina 472
Penal Special - Pagina 473
Penal Special - Pagina 474
Penal Special - Pagina 475
Penal Special - Pagina 476
Penal Special - Pagina 477
Penal Special - Pagina 478
Penal Special - Pagina 479
Penal Special - Pagina 480
Penal Special - Pagina 481
Penal Special - Pagina 482
Penal Special - Pagina 483
Penal Special - Pagina 484
Penal Special - Pagina 485
Penal Special - Pagina 486
Penal Special - Pagina 487
Penal Special - Pagina 488
Penal Special - Pagina 489
Penal Special - Pagina 490
Penal Special - Pagina 491
Penal Special - Pagina 492
Penal Special - Pagina 493
Penal Special - Pagina 494
Penal Special - Pagina 495
Penal Special - Pagina 496
Penal Special - Pagina 497
Penal Special - Pagina 498
Penal Special - Pagina 499
Penal Special - Pagina 500
Penal Special - Pagina 501
Penal Special - Pagina 502
Penal Special - Pagina 503
Penal Special - Pagina 504
Penal Special - Pagina 505
Penal Special - Pagina 506
Penal Special - Pagina 507
Penal Special - Pagina 508
Penal Special - Pagina 509
Penal Special - Pagina 510
Penal Special - Pagina 511
Penal Special - Pagina 512
Penal Special - Pagina 513
Penal Special - Pagina 514
Penal Special - Pagina 515
Penal Special - Pagina 516
Penal Special - Pagina 517
Penal Special - Pagina 518
Penal Special - Pagina 519
Penal Special - Pagina 520
Penal Special - Pagina 521
Penal Special - Pagina 522
Penal Special - Pagina 523
Penal Special - Pagina 524
Penal Special - Pagina 525
Penal Special - Pagina 526
Penal Special - Pagina 527
Penal Special - Pagina 528
Penal Special - Pagina 529
Penal Special - Pagina 530
Penal Special - Pagina 531
Penal Special - Pagina 532
Penal Special - Pagina 533
Penal Special - Pagina 534
Penal Special - Pagina 535
Penal Special - Pagina 536
Penal Special - Pagina 537
Penal Special - Pagina 538
Penal Special - Pagina 539
Penal Special - Pagina 540
Penal Special - Pagina 541
Penal Special - Pagina 542
Penal Special - Pagina 543
Penal Special - Pagina 544
Penal Special - Pagina 545
Penal Special - Pagina 546
Penal Special - Pagina 547
Penal Special - Pagina 548
Penal Special - Pagina 549
Penal Special - Pagina 550
Penal Special - Pagina 551
Penal Special - Pagina 552
Penal Special - Pagina 553
Penal Special - Pagina 554
Penal Special - Pagina 555
Penal Special - Pagina 556
Penal Special - Pagina 557

Conținut arhivă zip

 • Penal Special
  • 6-10.doc
  • curs I.doc
  • curs II.doc
  • curs III.doc
  • curs IV.doc
  • curs V.doc

Alții au mai descărcat și

Recursul în Procesul Civil

1. Evolutia si involutia recursului în procesul civil Recursul este calea de atac prin intermediul careia partile sau Ministerul Public solicita...

Răspunderea Civilă Delictuală

Raspunderea civila delictuala poate fi considerata ca un mijloc de aparare a drepturilor subiective si obiective. În cadrul raspunderii...

Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin

CAP.I. Rezerva si cotitatea disponibila I.1 Precizari prealabile. In principiu oricine poate dispune dupa propria vointa de bunurile ce le are in...

Contractul de Donație - Cauzele Legale de Revocare

Într-un contract de donaţie părţile pot stipula – cu respectarea principiului irevocabilităţii – anumite clauze care pot duce la desfiinţarea...

Sistemul de Publicitate Imobiliara al Cartii Funciare Conform Legii Nr.7-1996

Publicitatea imobiliară desemnează mijloacele juridice prevăzute de lege prin care se determină situaţia materială şi juridică a bunurilor...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Curs Complet Drept Civil

NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE 1. Notiunea Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre...

Proprietatea Periodică

PROPRIETATEA PERIODICA Aparuta o data cu însasi aparitia omului pe pamânt, proprietatea a stat si sta la baza dezvoltarii societatii omenesti....

Ai nevoie de altceva?