Principalele Drepturi si Obligatii

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1606
Mărime: 7.98KB (arhivat)
Cost: Gratis
„Proprietatea este dreptul pe care îl are cineva de a se bucura si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege”.

Extras din document

V.1. Dreptul de proprietate

Ø Notiune

„Proprietatea este dreptul pe care îl are cineva de a se bucura si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege”.

Trasaturile caracteristice:

1. O trasatura distinctiva a dreptului de proprietate este aceea ca titularul acestui drept exercita atributele corespunzatoare prin puterea sa proprie, deoarece el se supune numai legii, pe când celelalte persoane, altele decât proprietarul, le exercita în virtutea puterii transmisa de proprietar si în conformitate nu numai cu legea, dar si cu directivele date de catre acesta.

2. O alta trasatura distinctiva a dreptului de proprietate este aceea ca titularul exercita atributele în interesul sau propriu.

Putem defini dreptul de proprietate ca fiind acel drept subiectiv, ce da expresie aproprierii unui lucru, drept care permite individului sau colectivitatilor sa posede, sa foloseasca si sa dispuna de acel lucru, în putere proprie si în interesul sau propriu în cadrul si cu respectarea legislatiei existente.

Ø.Formele dreptului de proprietate

Dreptul de proprietate, ca drept real principal, poate îmbraca, în functie de titularul sau, doua forme: proprietatea publica si proprietatea privata. Distinctia dintre cele doua forme de proprietate îsi gaseste temeiul legal în art. 135 din Constitutia României. Potrivit textului constitutional:

(1) Proprietatea este publica sau privata.

(2) Proprietatea publica este garantata si ocrotita prin lege si apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale.

(3) Bogatiile de interes public ale subsolului, spatiul aerian, apele cu potential energetic valorificabil, de interes national, plajele, marea teritoriala, resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental, precum si alte bunuri stabilite prin legea organica, fac obiectul exclusiv al proprietatii publice.

(4) Bunurile proprietate publica sunt inalienabile. În conditiile legii organice pot fi date în administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate sau închiriate; de asemenea ele pot fi date în folosinta gratuita institutiilor de utilitate publica.

Proprietatea privata este inviolabila în conditiile legii organice.

Precizam ca reglementarile privind proprietatea privata constituie dreptul comun, iar reglementarile ce au ca obiect regimul juridic al dreptului de proprietate publica au caracter derogatoriu, exceptional, si sunt, ca urmare, de stricta interpretare.

ü Dreptul de proprietate publica

- Definitie. Dreptul de proprietate publica reprezinta dreptul ce are ca titular statul sau unitatile administrativ-teritoriale, exercitat asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz si interes public.

Potrivit art. 135 alin.(2), titular al dreptului de proprietate publica nu este numai statul, ci si unitatile administrativ-teritoriale (comuna, orasul, municipiul, judetul).

- Încetarea dreptului de proprietate publica. Dreptul de proprietate publica înceteaza daca bunul a pierit sau a fost trecut în domeniul privat.

ü Dreptul de proprietate privata.

- Definitie. Dreptul de proprietate privata poate fi definit ca fiind dreptul ce apartine persoanelor fizice sau juridice, statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, asupra unor bunuri care nu fac parte din domeniul public, cu privire la care titularul exercita posesia, folosinta si dispozitia, prin puterea sa proprie si în interes propriu, cu respectarea dispozitiilor legale.

- Titularii dreptului de proprietate privata. Proprietatea privata poate avea drept titular orice subiect de drept.

Persoanele fizice. Orice persoana fizica, având capacitate de folosinta, are si aptitudinea de a fi titular al dreptului de proprietate privata.

Persoanele juridice. Ca subiecte colective de drept, pot fi titulare ale dreptului de proprietate privata atât persoanele juridice de drept privat cât si persoanele juridice de drept public. Si de aceasta data exista unele incapacitati legale privind dobândirea dreptului de proprietate privata.

Având, la rândul lor, calitatea de persoane juridice, statul si unitatile administrativ-teritoriale pot fi titulare ale dreptului de proprietate privata.

Preview document

Principalele Drepturi si Obligatii - Pagina 1
Principalele Drepturi si Obligatii - Pagina 2
Principalele Drepturi si Obligatii - Pagina 3
Principalele Drepturi si Obligatii - Pagina 4
Principalele Drepturi si Obligatii - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Principalele Drepturi si Obligatii.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul de Proprietate

Dreptul de proprietate Capitolul I 1.1. Notiuni generale. Definitie Potrivit art. 480 din Codul civil “Proprietatea este dreptul ce-l are cineva...

Publicitatea Imobiliara

SCURT ISTORIC Publicitatea Imobiliara De-a lungul timpului, in Romania, publicitatea imobiliara s-a realizat prin mai multe modalitati,...

Succesiunea Testamentara

INTRODUCERE Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire...

Executarea Silită Indirectă

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITA 1. Definiţia executarii silite şi caracteristicile constrângerii judiciare...

Contractul de Vanzare-Cumparare. Obiectul Contractului. Obligatiile Vanzatorului. Obligatiile Cumparatorului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman...

Limitarile Dreptului de Proprietate

INTRODUCERE Tema acestei lucrari m-a fascinat, m-a facut sa caut raspunsuri cât mai complete la întrebarile care se iveau odata cu parcurgerea cât...

Contractul de vânzare-cumpărare

1.1.Notiuni introductive Varietatea actiunilor, pentru care omul are libertatea deplina a le realiza sau a se abtine de la înfaptuirea lor, este...

Contractul de vânzare-cumpărare

,, Trăim din ce în ce mai mult contractual “ , spunea încă din 1937 L. Josseran , un mare civilist francez . Alegaţia este valabilă cu atât mai...

Ai nevoie de altceva?