Procedură Civilă

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 217 în total
Cuvinte : 135953
Mărime: 441.88KB (arhivat)
Publicat de: Iustin L.
Cost: Gratis

Extras din curs

PROBE

Legat de probe, câteva chestiuni generale: cam unde s-ar încadra chestiunile legate de probe și probațiune? Evident, în etapa cercetării judecătorești. Cunoașteți deja împărțirea în etape a procesului civil, faza judecății și faza executări silite. Faza de judecată cuprinde mai multe etape, printre care și etapa cercetării judecătorești, care este etapa cea mai largă sau cea mai consistentă din cadrul procesului civil, etapă în care așa cum ați văzut în timpul semestrului, se întâmplă foarte multe lucruri: se discută excepții, se invocă excepții, se soluționează excepții, pot participa terți intervenienți în proces, se conturează să spunem așa cadrul procesual, se pun în discuție chestiuni legate de competență.

Un loc central, extrem de consistent, în etapa cercetării judecătorești îl reprezintă probele. În timpul vechiului cod probele erau în mare parte prevăzute în codul civil. Deci, aparțineau de dreptul substanțial.

Procedura civilă se ocupa mai degrabă cu administrarea probelor, adică cum urmează ele sa fie administrate, prezentate în instanță. Deci, chestiuni care țin mai mult de procedură civilă. Probele au fost scoase din codul civil și au fost trecute sau reglementate în noul cod de procedură civilă. Deci, cel puțin teoretic, din punctul de vedere al codului, ar fi materie care aparține procedurii civile. Însă, v-am mai spus și știți foarte bine, didactic vorbind, nu poți să treci, să avansezi mai departe, la materia contractelor, drepturi reale, obligații și așa mai departe, fără să ai măcar noțiunile generale, ce înseamnă un înscris, ce înseamnă prezumții, ce înseamnă martori, cât de cât și așa mai departe, ad probationem, ad validitatem. Deci sunt unele lucruri pe care le știți deja, o să trecem peste ele, dar în principal accentul o să încercăm să-l punem pe chestiuni care țin de procedura civilă.

În cod le găsiți de la art 249 până la 388, dacă luăm inclusiv administrarea probelor de avocați sau consilieri juridici. Însă, o să vedeți că administrarea probelor de către avocați sau consilieri juridici este o literă moartă în practică, nu este utilizată aproape deloc, mai mult ca sigur că nici nu o să vă pretindă pentru examen. Puteți să o citiți, o să mai vorbim, o să vă spun câteva chestiuni legate de ea dar ea din păcate, în principiu, este o chestiune rămasă doar la nivel teoretic, cu foarte puțină aplicabilitate în practică.

Ce înseamnă probe?

Proba poate să aibă mai multe înțelesuri. În general, când vorbim de probe, am probat un anumit lucru, înțelegem în sens general am dovedit un anumit aspect, am dovedit un fapt juridic, un fapt material și așa mai departe, în înțeles larg. În înțeles restrâns și probabil ăsta este de regulă cel mai des utilizat, ne referim la mijloacele de probă.

Care sunt mijloacele de probă în procesul civil? Sediul materiei este art. 250 care vă spune așa: dovada unui act juridic sau unui fapt se poate face prin: înscrisuri, martori, prezumții, mărturisirea uneia dintre părți, făcută din proprie inițiativă sau obținută la interogatoriu, prin expertiză, prin mijloace materiale de probă, prin cercetarea la fața locului sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege. Între noi fie vorba spus, foarte scurt și la obiect, dacă nu poți proba un anumit act sau fapt juridic este același lucru ca și cum acel act sau fapt nu ar exista. De aceea, probele sunt extrem de importante și fac parte din însuși esența procesului civil. Poate să existe un adevăr pe care îl știe toată lumea, dacă el nu reușește să fie probat în instanță prin mijloace de probă atunci instanța nu poate să se pronunțe sau să rostească dreptul în favoarea uneia dintre părți decât în temeiul sau bazându-și hotărârea judecătorească pe probe. Ăsta se numește adevărul judiciar, asta e o discuție un pic mai filosofică, deci adevărul judiciar nu corespunde întotdeauna cu adevărul în înțeles filosofic. Aici ne interesează adevărul judiciar, adică acel adevăr care rezultă din probele administrate în cauză. De aceea probele sunt atât de importante, instanța nu poate în principiu să se pronunțe decât în baza probelor administrate. Dacă nu reușești să dovedești faptul sau actul juridic este ca și cum acel act sau fapt juridic nu ar exista.

Înscrisul. Avem reglementate și înscrisurile pe suport informatic și înscrisurile în format electronic. Ele toate sunt considerate înscrisuri. Înscrisurile nu mai trebuie înțelese doar în noțiunea clasică de înscris pe suport de hârtie de cele mai multe ori sau pe orice suport, piatră, piele și așa mai departe. Acum vă spun numai foarte pe scurt. Înscrisurile în procesul civil, spre diferență poate de procesul penal, unde poate se folosesc puțin înscrisuri, în procesul civil înscrisurile sunt de regulă de bază, cu toate cele trei categorii de înscris: înscris autentic, înscris sub semnătură privată, început de dovadă scrisă.

Nu există importanță prestabilită a mijloacelor de probă. Mijloacele de probă nu au o forță probantă să zicem așa, prevăzută de lege. Fiecare mijloc de probă urmează să fie apreciat de către judecător în concret. Asta cel puțin în teorie. Sigur că în practică un înscris, mai ales dacă este înscris autentic, evident că forța lui probantă, forța lui de convingere, va fi mult mai mare de exemplu decât a altor mijloace de probă, cum ar fi, spre exemplu, proba testimonială sau proba cu martori. De aceea, și aveți vechea reglementare, păstrată și în noul cod, niciun act juridic nu poate fi dovedit cu martori, dacă valoarea obiectului său este mai mare de 250 lei. De ce se cantonează legiuitorul la 250 lei, sincer să fiu, nu am înțeles, așa era și pe vechiul cod.

Prezumțiile. Aveți mai multe tipuri de prezumții: prezumții legale, prezumții judiciare și așa mai departe, însă poate că au un loc mai puțin important în procedura civilă.

Mărturisirea unei persoane, în special ne interesează mărturisirea judiciară la procedura civilă, respectiv proba prin interogatoriu. O să vedeți, o să faceți, este o procedură prin care li se pun o sumedenie de întrebări părților. Atenție, vă spun de pe acum, să știți. Interogatoriul sau mărturisirea judiciară se ia DOAR părților, prin părți înțelegând și terți. Proba testimonială, respectiv depoziția de martor, se ia martorilor. Martorilor nu li se ia niciodată un interogatoriu pentru că ei nu sunt părți și părțile niciodată nu depun mărturie, pentru că ele sunt părți și nu martori. Să nu confundați lucrurile din punctul ăsta de vedere.

Bun, deci vechea și bătrâna probă cu interogatoriu pe care cu toții o folosim destul de larg în procesul civil și dacă trebuie și dacă nu trebuie, din punctul meu de vedere este o probă cvasiinutilă, pe care cu toate astea insistăm ca s-o facem puțin, să tot o cerem, în principiu nu se ajunge la mare lucru dacă mă întrebați pe mine, pentru că e foarte complicat să surprinzi partea cu niște întrebări. De exemplu, tu mă dai pe mine în judecată, să zicem cer un împrumut și tu mă întrebi pe mine la interogatoriu: recunoașteți că ați primit banii și vreți să îi restituiți? Păi atunci de ce nu am mai făcut întâmpinare și am spus că nu e adevărat ceea ce spune reclamantul. Vă dați seama, e foarte greu ca cineva să vină să recunoască la interogatoriu ceea ce îl întreabă reclamantul. De regulă, sincer să fiu, e o probă care mai mult încurcă decât ajută dar există.

Preview document

Procedură Civilă - Pagina 1
Procedură Civilă - Pagina 2
Procedură Civilă - Pagina 3
Procedură Civilă - Pagina 4
Procedură Civilă - Pagina 5
Procedură Civilă - Pagina 6
Procedură Civilă - Pagina 7
Procedură Civilă - Pagina 8
Procedură Civilă - Pagina 9
Procedură Civilă - Pagina 10
Procedură Civilă - Pagina 11
Procedură Civilă - Pagina 12
Procedură Civilă - Pagina 13
Procedură Civilă - Pagina 14
Procedură Civilă - Pagina 15
Procedură Civilă - Pagina 16
Procedură Civilă - Pagina 17
Procedură Civilă - Pagina 18
Procedură Civilă - Pagina 19
Procedură Civilă - Pagina 20
Procedură Civilă - Pagina 21
Procedură Civilă - Pagina 22
Procedură Civilă - Pagina 23
Procedură Civilă - Pagina 24
Procedură Civilă - Pagina 25
Procedură Civilă - Pagina 26
Procedură Civilă - Pagina 27
Procedură Civilă - Pagina 28
Procedură Civilă - Pagina 29
Procedură Civilă - Pagina 30
Procedură Civilă - Pagina 31
Procedură Civilă - Pagina 32
Procedură Civilă - Pagina 33
Procedură Civilă - Pagina 34
Procedură Civilă - Pagina 35
Procedură Civilă - Pagina 36
Procedură Civilă - Pagina 37
Procedură Civilă - Pagina 38
Procedură Civilă - Pagina 39
Procedură Civilă - Pagina 40
Procedură Civilă - Pagina 41
Procedură Civilă - Pagina 42
Procedură Civilă - Pagina 43
Procedură Civilă - Pagina 44
Procedură Civilă - Pagina 45
Procedură Civilă - Pagina 46
Procedură Civilă - Pagina 47
Procedură Civilă - Pagina 48
Procedură Civilă - Pagina 49
Procedură Civilă - Pagina 50
Procedură Civilă - Pagina 51
Procedură Civilă - Pagina 52
Procedură Civilă - Pagina 53
Procedură Civilă - Pagina 54
Procedură Civilă - Pagina 55
Procedură Civilă - Pagina 56
Procedură Civilă - Pagina 57
Procedură Civilă - Pagina 58
Procedură Civilă - Pagina 59
Procedură Civilă - Pagina 60
Procedură Civilă - Pagina 61
Procedură Civilă - Pagina 62
Procedură Civilă - Pagina 63
Procedură Civilă - Pagina 64
Procedură Civilă - Pagina 65
Procedură Civilă - Pagina 66
Procedură Civilă - Pagina 67
Procedură Civilă - Pagina 68
Procedură Civilă - Pagina 69
Procedură Civilă - Pagina 70
Procedură Civilă - Pagina 71
Procedură Civilă - Pagina 72
Procedură Civilă - Pagina 73
Procedură Civilă - Pagina 74
Procedură Civilă - Pagina 75
Procedură Civilă - Pagina 76
Procedură Civilă - Pagina 77
Procedură Civilă - Pagina 78
Procedură Civilă - Pagina 79
Procedură Civilă - Pagina 80
Procedură Civilă - Pagina 81
Procedură Civilă - Pagina 82
Procedură Civilă - Pagina 83
Procedură Civilă - Pagina 84
Procedură Civilă - Pagina 85
Procedură Civilă - Pagina 86
Procedură Civilă - Pagina 87
Procedură Civilă - Pagina 88
Procedură Civilă - Pagina 89
Procedură Civilă - Pagina 90
Procedură Civilă - Pagina 91
Procedură Civilă - Pagina 92
Procedură Civilă - Pagina 93
Procedură Civilă - Pagina 94
Procedură Civilă - Pagina 95
Procedură Civilă - Pagina 96
Procedură Civilă - Pagina 97
Procedură Civilă - Pagina 98
Procedură Civilă - Pagina 99
Procedură Civilă - Pagina 100
Procedură Civilă - Pagina 101
Procedură Civilă - Pagina 102
Procedură Civilă - Pagina 103
Procedură Civilă - Pagina 104
Procedură Civilă - Pagina 105
Procedură Civilă - Pagina 106
Procedură Civilă - Pagina 107
Procedură Civilă - Pagina 108
Procedură Civilă - Pagina 109
Procedură Civilă - Pagina 110
Procedură Civilă - Pagina 111
Procedură Civilă - Pagina 112
Procedură Civilă - Pagina 113
Procedură Civilă - Pagina 114
Procedură Civilă - Pagina 115
Procedură Civilă - Pagina 116
Procedură Civilă - Pagina 117
Procedură Civilă - Pagina 118
Procedură Civilă - Pagina 119
Procedură Civilă - Pagina 120
Procedură Civilă - Pagina 121
Procedură Civilă - Pagina 122
Procedură Civilă - Pagina 123
Procedură Civilă - Pagina 124
Procedură Civilă - Pagina 125
Procedură Civilă - Pagina 126
Procedură Civilă - Pagina 127
Procedură Civilă - Pagina 128
Procedură Civilă - Pagina 129
Procedură Civilă - Pagina 130
Procedură Civilă - Pagina 131
Procedură Civilă - Pagina 132
Procedură Civilă - Pagina 133
Procedură Civilă - Pagina 134
Procedură Civilă - Pagina 135
Procedură Civilă - Pagina 136
Procedură Civilă - Pagina 137
Procedură Civilă - Pagina 138
Procedură Civilă - Pagina 139
Procedură Civilă - Pagina 140
Procedură Civilă - Pagina 141
Procedură Civilă - Pagina 142
Procedură Civilă - Pagina 143
Procedură Civilă - Pagina 144
Procedură Civilă - Pagina 145
Procedură Civilă - Pagina 146
Procedură Civilă - Pagina 147
Procedură Civilă - Pagina 148
Procedură Civilă - Pagina 149
Procedură Civilă - Pagina 150
Procedură Civilă - Pagina 151
Procedură Civilă - Pagina 152
Procedură Civilă - Pagina 153
Procedură Civilă - Pagina 154
Procedură Civilă - Pagina 155
Procedură Civilă - Pagina 156
Procedură Civilă - Pagina 157
Procedură Civilă - Pagina 158
Procedură Civilă - Pagina 159
Procedură Civilă - Pagina 160
Procedură Civilă - Pagina 161
Procedură Civilă - Pagina 162
Procedură Civilă - Pagina 163
Procedură Civilă - Pagina 164
Procedură Civilă - Pagina 165
Procedură Civilă - Pagina 166
Procedură Civilă - Pagina 167
Procedură Civilă - Pagina 168
Procedură Civilă - Pagina 169
Procedură Civilă - Pagina 170
Procedură Civilă - Pagina 171
Procedură Civilă - Pagina 172
Procedură Civilă - Pagina 173
Procedură Civilă - Pagina 174
Procedură Civilă - Pagina 175
Procedură Civilă - Pagina 176
Procedură Civilă - Pagina 177
Procedură Civilă - Pagina 178
Procedură Civilă - Pagina 179
Procedură Civilă - Pagina 180
Procedură Civilă - Pagina 181
Procedură Civilă - Pagina 182
Procedură Civilă - Pagina 183
Procedură Civilă - Pagina 184
Procedură Civilă - Pagina 185
Procedură Civilă - Pagina 186
Procedură Civilă - Pagina 187
Procedură Civilă - Pagina 188
Procedură Civilă - Pagina 189
Procedură Civilă - Pagina 190
Procedură Civilă - Pagina 191
Procedură Civilă - Pagina 192
Procedură Civilă - Pagina 193
Procedură Civilă - Pagina 194
Procedură Civilă - Pagina 195
Procedură Civilă - Pagina 196
Procedură Civilă - Pagina 197
Procedură Civilă - Pagina 198
Procedură Civilă - Pagina 199
Procedură Civilă - Pagina 200
Procedură Civilă - Pagina 201
Procedură Civilă - Pagina 202
Procedură Civilă - Pagina 203
Procedură Civilă - Pagina 204
Procedură Civilă - Pagina 205
Procedură Civilă - Pagina 206
Procedură Civilă - Pagina 207
Procedură Civilă - Pagina 208
Procedură Civilă - Pagina 209
Procedură Civilă - Pagina 210
Procedură Civilă - Pagina 211
Procedură Civilă - Pagina 212
Procedură Civilă - Pagina 213
Procedură Civilă - Pagina 214
Procedură Civilă - Pagina 215
Procedură Civilă - Pagina 216
Procedură Civilă - Pagina 217

Conținut arhivă zip

  • Procedura Civila.docx

Alții au mai descărcat și

Mijloace de Probă în Procesul Civil

Introducere Procesul civil, fiind un mijloc de realizare a justiţiei în pricinile civile este activitatea desfăşurată de instanţa şi alţi subiecţi...

Contracte Speciale

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPARARE Sectiunea I. Notiune, reglementare si caractere juridice 1. Notiune. Vânzarea-cumpararea este un contract prin...

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Dreptul Uniunii Europene

1. Principiul atribuirii de competente = principiu fundamenteal la nivelul UE, care guverneaza relatia dintre UE si statele membre [art.5 alin....

Contractul de vânzare-cumpărare

CONTRACTE CIVILE. Cap. I Consideraţii preliminare. Noul C. civ. aprobat prin Legea nr. 287/2009 adoptând concepţia monistă având drept consecinţă...

Elemente de procedură civilă

1) Conditiile de exercitiu ale actiunii civile A. afirmarea unui drept subiectiv civil/ unei pretentii; B. interesul; 2) Conditiile de...

Sancțiunile Procedurale

Noţiuni generale. Consacrarea drepturilor şi obligaţiilor procesuale ar rămâne doar formală în lipsa unor sancţiuni care să impună o conduită...

Participanții în procesul penal

Notiuni introductive Privit in ansamblul sau, procesul civil este o activitate care se desfasoara in timp, incepand cu cererea de chemare in...

Te-ar putea interesa și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Ordonanța președințială

Conform unei teorii , originea ordonanței președințiale s-a afla în ius vocatio ab torto din Legea celor XII table (anul 449 î.e.n), ius vocatio...

Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza

CAPITOLUL I Secţiunea I Organizarea de stat a Ţarii Româneşti şi a Moldovei în perioada 1845-1856 După înfrângerea vremelnică a revoluţiei de...

Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND ACTELE DE PROCEDURĂ CIVILĂ 1.1 Notiunea si importanta actului de procedură Codul de procedură civilă...

Noul Cod de Procedură Civilă

INTRODUCERE O societate ideala ar fi cea în care membrii ei ar respecta legile si regulile datorita propriilor principii morale si nefiind...

Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă

Notiunea de competenţă Compeţenţa reprezintă aptitudinea recunoscută de lege unei instanţe judecătoreşti sau unui alt organ cu activitate...

Recursul în Interesul Legii

INTRODUCERE Aşadar cum arată chiar denumirea acestuia şi astfel cum rezultă şi din dispoziţiile legale în materie (art. 329 C. pr. civ.), recursul...

Procedura divorțului în vechiul și noul cod de procedură civilă

Introducere Divorțul reprezintă un mijloc legal pentru desfacerea căsătoriei care produce efecte în viitor Prin divorț se întelege desfacera...

Ai nevoie de altceva?