Procedură civilă - sinteză

Curs
8.8/10 (6 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 46567
Mărime: 151.21KB (arhivat)
Publicat de: Nicu Duma
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Kovaci. I

Cuprins

 1. Definitie:
 2. Dreptul procesual civil este ansamblu de norme juridice care reglementeaza modul de judecata de catre instantele judecatoresti a pricinilor privitoare la drepturile civile ori la interesele legitime care se pot realiza numai pe calea justitiei, precum si modul de executare silita a hotarârilor judecatoresti sau a altor titluri executorii.
 3. Caracterele dreptului procesual civil
 4. 1. Are caracter sanctionator pentru ca asigura rezolvarea litigiilor si garanteaza eficacitatea dispozitiilor de drept material.
 5. 2. Are caracter reglementar pentru ca atât vointa partilor cât si cea a judecatorilor este limitata de dispozitiile constitutionale ale codului de procedura civila si a altor acte care contin norme de ordine publica.
 6. 3. Are caracter formalist întrucât actele de procedura sunt supuse unor exigente de forma si unor termene în înauntru carora trebuie exercitate anumite acte de procedura.
 7. 4. Are caracter de drept comun pentru ca procedura civila reprezinta norma generala atunci când o anumita cauza nu este reglementata sau prevazuta complet în acea procedura.
 8. Izvoarele dreptului procedural civil
 9. 1. Constitutia
 10. 2. Actele si tratatele internationale la care România este parte si pe care le-a ratificat
 11. - conventia europeana a drepturilor omului
 12. - conventia privind procedura civila semnata la Haga
 13. 3. Legile organice sau ordinale
 14. - codul de procedura civila
 15. - L 92 / 1992 - organica
 16. - L 56 / 1993 - legea Curtii Supreme de Justitie
 17. 4. Decretele prezidentiale
 18. 5. Ordonantele guvernului
 19. 5. Hotarârile guvernului

Extras din curs

Codul de procedura civila – elaborat în 1965 dupa codul de procedura francez si a Cantonului general.

Norme de procedura se gasesc si în Codul civil, comercial, muncii, etc.

Procesul civil

Este activitatea desfasurata de instanta, parti, organe de executare care participa la înfaptuirea justitiei în cauzele civile în vederea realizarii sau stabilirii drepturilor si intereselor civile supuse judecatii si executarii civile a hotarârilor judecatoresti sau a altor titluri executorii conform procedurii prevazuta de lege.

Alte persoane - martori experti.

Alte organe - autoritatea tutelara.

Asa cum rezulta din definitie procesul civil are 2 faze:

- faza de judecata - cognitio.

- faza de executare silita – executio.

Judecata - prima faza - are mai multe etape:

- etapa scrisa - cererea de chemare în judecata, întâmpinarea;

- etapa dezbaterilor - se propun, administreaza probele;

- etapa deliberarii si pronuntarii - numai a judecatorilor - pronuntarea hotarârilor;

- etapa apelului - cale de atac ordinara;

- etapa recursului - cale de atac extraordinara;

- etapa cailor extraordinare.

Prima etapa - scrisa - este obligatorie, celelalte etape pot sa nu mai urmeze din hotarârea partilor.

Executarea – a doua faza – poate sa apara numai când debitorul nu îsi executa obligatiile de buna voie. Este desfasurata de executorii judecatoresti – îsi desfasoara activitatea independent de instantele de judecata.

Principiile fundamentale ale dreptului preocesual civil

1. Principiul contradictorialitatii – motorul instantei:

Acest principiu îngaduie partilor în litigiu sa participe în mod activ la prezentarea, argumentarea si descoperirea drepturilor sau intereselor lor în cursul desfasurarii judecarii litigiului.

Nu este exprimat într-o forma directa dar el se deduce din numeroase dispozitii legale cum ar fi:

- faptul ca prin cererea de chemare în judecata si întâmpinare partile îsi aduc la cunostinta reciproc pretentiile si apararile precum si probele pe care înteleg sa se sprijine; sau prevederea ca judecatorul nu poate hotarî asupra unei cereri decât dupa înfatisarea sau citarea partii;

- faptul ca presedintele completului este obligat sa dea cuvântul partilor pe rând si daca este nevoie chiar în replica;

- faptul ca înfiintarea probelor se face în sedinta publica dupa ce partile îsi exprima opinia asupra admisibilitatii lor;

- faptul ca hotarârea judecatoreasca se comunica întotdeauna când termenul de apel sau recurs curge din momentul comunicarii pentru ca partile sa poata examina hotarârea si sa decida daca o ataca sau nu în functie de cuprinsul ei.

Preview document

Procedură civilă - sinteză - Pagina 1
Procedură civilă - sinteză - Pagina 2
Procedură civilă - sinteză - Pagina 3
Procedură civilă - sinteză - Pagina 4
Procedură civilă - sinteză - Pagina 5
Procedură civilă - sinteză - Pagina 6
Procedură civilă - sinteză - Pagina 7
Procedură civilă - sinteză - Pagina 8
Procedură civilă - sinteză - Pagina 9
Procedură civilă - sinteză - Pagina 10
Procedură civilă - sinteză - Pagina 11
Procedură civilă - sinteză - Pagina 12
Procedură civilă - sinteză - Pagina 13
Procedură civilă - sinteză - Pagina 14
Procedură civilă - sinteză - Pagina 15
Procedură civilă - sinteză - Pagina 16
Procedură civilă - sinteză - Pagina 17
Procedură civilă - sinteză - Pagina 18
Procedură civilă - sinteză - Pagina 19
Procedură civilă - sinteză - Pagina 20
Procedură civilă - sinteză - Pagina 21
Procedură civilă - sinteză - Pagina 22
Procedură civilă - sinteză - Pagina 23
Procedură civilă - sinteză - Pagina 24
Procedură civilă - sinteză - Pagina 25
Procedură civilă - sinteză - Pagina 26
Procedură civilă - sinteză - Pagina 27
Procedură civilă - sinteză - Pagina 28
Procedură civilă - sinteză - Pagina 29
Procedură civilă - sinteză - Pagina 30
Procedură civilă - sinteză - Pagina 31
Procedură civilă - sinteză - Pagina 32
Procedură civilă - sinteză - Pagina 33
Procedură civilă - sinteză - Pagina 34
Procedură civilă - sinteză - Pagina 35
Procedură civilă - sinteză - Pagina 36
Procedură civilă - sinteză - Pagina 37
Procedură civilă - sinteză - Pagina 38
Procedură civilă - sinteză - Pagina 39
Procedură civilă - sinteză - Pagina 40
Procedură civilă - sinteză - Pagina 41
Procedură civilă - sinteză - Pagina 42
Procedură civilă - sinteză - Pagina 43
Procedură civilă - sinteză - Pagina 44
Procedură civilă - sinteză - Pagina 45
Procedură civilă - sinteză - Pagina 46
Procedură civilă - sinteză - Pagina 47
Procedură civilă - sinteză - Pagina 48
Procedură civilă - sinteză - Pagina 49
Procedură civilă - sinteză - Pagina 50
Procedură civilă - sinteză - Pagina 51
Procedură civilă - sinteză - Pagina 52
Procedură civilă - sinteză - Pagina 53
Procedură civilă - sinteză - Pagina 54
Procedură civilă - sinteză - Pagina 55
Procedură civilă - sinteză - Pagina 56
Procedură civilă - sinteză - Pagina 57
Procedură civilă - sinteză - Pagina 58
Procedură civilă - sinteză - Pagina 59
Procedură civilă - sinteză - Pagina 60
Procedură civilă - sinteză - Pagina 61
Procedură civilă - sinteză - Pagina 62
Procedură civilă - sinteză - Pagina 63
Procedură civilă - sinteză - Pagina 64
Procedură civilă - sinteză - Pagina 65
Procedură civilă - sinteză - Pagina 66
Procedură civilă - sinteză - Pagina 67
Procedură civilă - sinteză - Pagina 68
Procedură civilă - sinteză - Pagina 69
Procedură civilă - sinteză - Pagina 70
Procedură civilă - sinteză - Pagina 71
Procedură civilă - sinteză - Pagina 72
Procedură civilă - sinteză - Pagina 73
Procedură civilă - sinteză - Pagina 74
Procedură civilă - sinteză - Pagina 75
Procedură civilă - sinteză - Pagina 76
Procedură civilă - sinteză - Pagina 77
Procedură civilă - sinteză - Pagina 78
Procedură civilă - sinteză - Pagina 79
Procedură civilă - sinteză - Pagina 80
Procedură civilă - sinteză - Pagina 81
Procedură civilă - sinteză - Pagina 82
Procedură civilă - sinteză - Pagina 83
Procedură civilă - sinteză - Pagina 84
Procedură civilă - sinteză - Pagina 85
Procedură civilă - sinteză - Pagina 86
Procedură civilă - sinteză - Pagina 87
Procedură civilă - sinteză - Pagina 88
Procedură civilă - sinteză - Pagina 89
Procedură civilă - sinteză - Pagina 90
Procedură civilă - sinteză - Pagina 91
Procedură civilă - sinteză - Pagina 92

Conținut arhivă zip

 • Procedura Civila - Sinteza.doc

Alții au mai descărcat și

Recursul în Procesul Civil

1. Evolutia si involutia recursului în procesul civil Recursul este calea de atac prin intermediul careia partile sau Ministerul Public solicita...

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Judecata în Prima Instanță

Judecata în Prima Instanţa 1. Introducere Noţiunea de judecată are un sens restrâns, prin care se înţelege operaţiunea logică practică şi...

Executarea Silită Indirectă

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITA 1. Definiţia executarii silite şi caracteristicile constrângerii judiciare...

Executarea silită

Executarea silita Dispozitii comune In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile bugetare datorate, organelle de executare...

Contractul Civil

Contractul civil 1. Introducere Contractul civil este acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane realizat in scopul de a crea, modifica...

Terții în dreptul civil

Capitolul I. Aspecte introductive “Terţii în procesul civil” este o lucrare ce încearcă să analizeze părtile din procesul civil, instanţa de...

Nulitatea Actului Juridic Civil

1.Noţiunea nulităţii actului juridic civil Nulitatea este o sancţiune de drept civil,care constă în lipsirea actului juridic de acele efecte care...

Te-ar putea interesa și

Proces de judecată a litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Mijloacele de Probă

INTRODUCERE Izvoarele cele mai vechi, care amintesc despre mijloacele de probă, datează cu mult timp înaintea erai noastre. Ca de exemplu, în...

Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND ACTELE DE PROCEDURĂ CIVILĂ 1.1 Notiunea si importanta actului de procedură Codul de procedură civilă...

Procurorul în Procesul Civil

Capitolul I Noţiuni generale privind Ministerul Public 1.1 Apariţia şi dezvoltarea instituţiei Pe teritoriul actual al României a aparut şi a...

Hotărârea Arbitrală

Introducere Arbitrajul comercial internaţional este un sistem jurisdicţional derogator de la dreptul comun. În cadrul său, în temeiul voinţei...

Actele de Procedură și Termenele Procedurale

CAPITOLUL I ACTELE DE PROCEDURA-CONSIDERAŢII PRELIMINARE Secţiunea I: Corelaţia dintre forma procedurală şi actul de procedură. Definirea actelor...

Contestația în Anulare

Capitolul I. Acţiunea civilă 1.1 Noţiuni despre acţiunea civilă Persoanele au posibilitatea recunoscută de legea civilă , de a putea, in...

Acțiunea Civilă

de proces, care desemnaza o actiune în justitie facuta pentru solutionarea unui diferend între doua parti care sunt în litigiu sau pentru...

Ai nevoie de altceva?