Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 24867
Mărime: 108.10KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hariton Burghilă

Cuprins

INTRODUCERE

1. GENERALITĂȚI PRIVIND BUNURILE PUBLICE.

1.1 Notiunea si caracterele juridice ale bunurilor publice.

1.1.1 Notiunea de bun public.

1.1.2 Caracterele juridice ale bunurilor publice.

1.2 Clasificarea bunurilor publice.

1.3 Bunurile publice supuse vânzării.

2. LICITAȚIA CA MIJLOC DE VÂNZARE A BUNURILOR PUBLICE.

2.1 Consideraţiuni generale privind licitaţia.

2.1.1 Clasificarea licitaţiillor.

2.1.2 Mecanismele licitaţiei.

2.2 Procedura vînzării bunurilor publice la licitatie.

2.2.1 Organizarea licitaţiei.

2.2.2.Conditiile de participare la licitatie.

2.2.3 Modul de desfăsurare a licitatiilor.

2.2.4. Achitarea costului bunului si încheierea contractului.

2.3. Particularităţile vînzării bunurilor publice la licitaţie.

2.3.1. Vânzarea terenurilor proprietate publică.

2.3.2. Comercializarea bunurilor publice prin comerţul de consignaţie.

2.3.3. Comercializarea bunurilor publice în baza contractului de vânzare-cumpărare.

2.3.4. Comercializarea bunurilor publice pe bază de concurs.

2.4. Vânzarea bunurilor publice la licitaţie conform legislaţiei altor state.

3. PRIVATIZAREA CA MIJLOC DE VÂNZARE A BUNURILOR PUBLICE.

3.1. Generalităţi privind privatizarea bunurilor publice.

3.1.1 Principiile şi obiectele privatizării.

3.2. Procedura vânzării bunurilor publice prin privatizare.

3.2.1. Organizarea procesului de pregătire a bunurilor de privatizare.

3.2.2 Trecerea dreptului de proprietate asupra bunului privatizat şi forma contractului de vînzare-cumpărare.

3.3 Particularitătile vânzării bunurilor prin privatizare.

ÎNCHEIERE

BIBLIOGRAFIA

ANEXE

Extras din document

INTRODUCERE

Trecerea la economia de piaţă în Moldova a generat mari schimbări în toate sferele vieţii sociale: crearea noilor unităţi economice, modificarea organelor statale, adoptarea noului cod civil. Dezvoltarea normală a vieţii sociale necesită respectarea normelor de conduită. Odată cu procesul de restrucuturare, s-au produs schimbări esenţiale şi în societatea noastră, a început să se acorde o atenţie deosebită drepturilor omului, se încearcă de a pune interesele omului, personalităţii alături de interesele statului.

Un accent important al societăţii este proprietatea în noile ei forme recunoscute şi ocrotite atît prin legea fundamentală, cît şi prin alte legi speciale. Fiind o totalitate de bunuri ce aparţin unui proprietar, noţiunea de proprietate este utilizată în diverse sensuri.

Reiesind din faptul că proprietatea este constituită din totalitatea bunurilor mobile si imobile cât si a drepturilor asupra acestora în lucrarea de fată sub genericul ” PROCEDURA DE VÂNZARE A BUNURILOR PUBLICE” s-a accentuat problematica în ce priveste determinarea categoriilor bunurilor publice pasibile de a fi înstrăinate, aspecte teoretice si practice ce s-au conturat pe parcursul studiului doctrinei si bazei legislative existente.

Prezenta lucrare reprezintă rodul eforturilor în studiul dat, abordând o temă generoasă şi în acelaşi timp de o mare actualitate teoretică şi practică. Subiectul dat fiind supus studiului, este abordat pe seama unor acte normative şi bibliografii destul de variate, dar care nemijlocit abordează acelaşi subiect.

Scopul cercetării consistă în analiza legislaţiei Republicii Moldova vizând procedura de vânzare a bunurilor publice, mai în detalii licitatia ca mijloc de vânzare a bunurilor publice, privatizarea ca mijloc de vânzare a bunurilor publice, întru formularea unor concluzii importante şi propuneri de perfecţionare a legislaţiei în vigoare.

Baza informaţională a tezei o constituie literatura doctrinară, legislaţia naţională şi a altor ţări, datele privind practica aplicării ei.

Lucrarea dată este structurată pe baza unui plan judicios întocmit, care cuprinde cele mai esenţiale probleme privind procedura de vânzare a bunurilor publice.

Conţinutul lucrării. Structural lucrarea este compusă din: introducere, 3 compartimente, încheiere, bibliografie si anexe.

În Introducere este motivată actualitatea temei, formulat scopul lucrării şi obiectivele de realizare a acestui scop, reflectat suportul metodologic şi gradul de cercetare.

Primul compartiment întitulat : ”GENERALITĂTI PRIVIND BUNURILE PUBLICE”este structurat din doua sectiuni cu subsectiuni care se referă în special la notiunea si caracterele juridice ale bunurilor publice, notiunea de bun public, caracterele juridice ale bunurilor publice, clasificarea bunurilor publice, bunurile publice supuse vânzării. Sunt prezentate notiunile cu aspect comparativ din legislatia românească si rusă.

În următorul compartiment ”LICITATIA CA MIJLOC DE VÂNZARE A BUNURILOR PUBLICE” sunt enuntate consideraţiuni generale privind licitaţia, clasificarea licitaţiillor, mecanismele licitaţiei, procedura vînzării bunurilor publice la licitatie, organizarea licitaţiei, conditiile de participare la licitatie, modul de desfăsurare a licitatiilor, achitarea costului bunului si încheierea contractului, particularităţile vânzării bunurilor publice la licitaţie, vânzarea terenurilor proprietate publică, comercializarea bunurilor publice prin comerţul de consignaţie, comercializarea bunurilor publice în baza contractului de vânzare-cumpărare, comercializarea bunurilor publice pe bază de concurs, vânzarea bunurilor publice la licitaţie conform legislaţiei altor state.

Si ultimul compartiment este consacrat ”PRIVATIZARII CA MIJLOC DE VÂNZARE A BUNURILOR PUBLICE”. Aici sunt analizate notiuni generale privind privatizarea bunurilor publice, principiile şi obiectele privatizării, procedura vânzării bunurilor publice prin privatizare, organizarea procesului de pregătire a bunurilor de privatizare, trecerea dreptului de proprietate asupra bunului privatizat şi forma contractului de vînzare-cumpărare, particularitătile vânzării bunurilor prin privatizare.

Putem conchide că lucrarea de faţă constituie o sinteză practică, cît şi ştiinţifică a procedura de vânzare a bunurilor publice si pot fi puse la baza interpretării cadrului normativ, inclusiv de aplicare a lor în practică.

Preview document

Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 1
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 2
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 3
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 4
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 5
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 6
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 7
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 8
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 9
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 10
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 11
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 12
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 13
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 14
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 15
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 16
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 17
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 18
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 19
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 20
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 21
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 22
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 23
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 24
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 25
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 26
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 27
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 28
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 29
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 30
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 31
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 32
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 33
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 34
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 35
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 36
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 37
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 38
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 39
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 40
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 41
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 42
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 43
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 44
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 45
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 46
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 47
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 48
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 49
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 50
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 51
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 52
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 53
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 54
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 55
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 56
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 57
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 58
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 59
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 60
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 61
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 62
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 63
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 64
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 65
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 66
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 67
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 68
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 69
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 70
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 71
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 72
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 73
Procedura de Vânzare a Bunurilor Publice - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Procedura de Vanzare a Bunurilor Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Civil II - Persoanele

CURS 1 28 februarie 2008 PERSOANA FIZICĂ Dispoziţiile normative referitoare la persoana fizică se găsesc răspândite în foarte multe acte...

Drept Civil

Drept civil Prin sistemul dreptului romanesc se intelege totalitatea normelor juridice adoptate de statul roman, norme organizate in cadrul...

Drept civil - Contractele speciale

Contractul de vanzare Notiune Potrivit art. 1650 C.civ., vanzarea este contractul prin care vanzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa...

Drept Civil

Raportul juridic obligaţional este un raport patrimonial de drept civil adică are continut economic , poate fi evaluat în bani , al cărui conţinut...

Renuntarea la Drept

Am aratat in capitolul referitor la actiunea civila ca prima dintre conditiile de exercitiu ale actiunii este aceea de a afirma existenta unui...

Regimul Probelor în Procesul Civil

Generalitati Realizarea justitiei in statul de drept nu se poate infaptui fara un sistem probator corespunzator, care sa asigure aflarea...

Caile de Atac

Incheierea pronuntata de instanta este executorie si poate fi atacata cu recurs. Termenul de recurs este derogatoriu de la dreptul comun, anume in...

Cheltuielile de Judecata

Cheltuielile de judecata reprezinta ansamblul sumelor de bani pe care trebuie sa le suporte partile in legatura cu activitatea lor procesuala....

Ai nevoie de altceva?