Procesual Civil - Actiunea Civila

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Procesual Civil - Actiunea Civila.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

Dreptul la actiune reprezinta posibilitatea titularului dreptului , ori a persoanelor carora legea le recunoaste legitimare progesuala activa, de a recurge la forta de constrangere a statului. Mijlocul practic de valorificare a acestui drept este actiunea

DEFINITIE = ansamblul mijloacelor procesuale prin care se poate realiza protectia judiciara a drepturilor subiective si a situatiilor juridice ocrotite de lege.

ELEMENTELE ACTIUNII CIVILE:

• PARTILE - titularul dreptului suiectiv incalcat sau contestat si cel despre care se pretinde ca l-a impiedicat pe titular in exercitarea fireasca a dreptului.

- Reclamant si Parat – Fond

- Apelant si Intimat – Apel

- Recurent si Intimat – Recurs

- Contestator si Intimat –Contestatie in anulare

- Revizuent si Intimat – Revizuire

- Creditor si Debitor – Executare silita

Partile sunt cele intre care exista raportul juridic dedus judecatii, si nu reprezentantii acestora, intrucat numai lor le va fi opozabila hotararea. Au calitate de parte si organele sau persoanele carora legiuitorul le-a recunoscut calitate procesuala activa

• OBIECTUL - este pretentia concreta a reclamantului, ceea ce solicita prin cerere: executarea sau rezilierea ori rezolutiunea unui contract; plata unei sume de bani; predarea unui bun etc.

- Acesta este important pentru : - determinarea competentei, admisibilitatii unor mijloace de proba, fixarea taxei de timbru iar instanta este legata de obiect in sensul ca nu poate da mai mult, mai putin sau altceva decat s-a cerut.

• CAUZA - scopul urmarit de acela care apeleaza la actiune fie pentru a pretinde fie pentru a se apara.

Cauza cererii de chemare in judecata = temeiul juridic al cererii

Motivul cererii = temeiul care serveste la justificarea cauzei

 EXEMPLU – in contractul de vanzare-cumparare cauza cererii de chemare in judecata , motivul este cel cu care se dovedeste existenta ctr de vanz-cump – inscrisul

 EXEMPLU – daca se revendica un bun, cauza actiunii este aceea de a redobandi posesia unui bun detinut abuziv de catre o alta persoane, cauza cererii de chemare in judedcata este titlul de proprietate al reclamantului care poate fi – contract v-c, uzucapiune, succesiune etc.

Aceasta distinctie este necesara atunci cand se invoca autoritatea de lucru judectat care presupune tripla identitate de parti, obiect si cauza.

 Pentru determinarea autoritatii de lucru judecat se verifica cauza cererii de chemare in judcata, si nu cauza actiunii care este aceeasi intr-un anumit tip de actiune.

Fisiere in arhiva (1):

  • Procesual Civil - Actiunea Civila.doc