Protecția Consumatorului

Curs
9.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 34178
Mărime: 139.58KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Gheorghiu

Cuprins

Introducere 2

Capitolul I. Noţiuni de bază în protecţia drepturilor consumatorilor

1 Consumator: noţiuni şi reglementări 5

2 Drepturile şi interesele legale ale consumatorilor 12

3 Obiectivele protecţiei drepturilor consumatorilor 30

Capitolul II. Cadrul juridic privind protecţia drepturilor consumatorilor în Republica Moldova

1 Instituţiile statale: garanţie şi asigurare a protecţiei drepturilor consumatorilor 42

2 Organisme non-guvernamentale în protecţia consumatorilor 53

Capitolul III. Răspunderea în rezultatul încalcării drepturilor consumatorilor

1 Răspunderea civilă 61

2 Răspunderea administrativă 80

3 Răspunderea penală 83

4 Repararea prejudiciului material şi a prejudiciului moral 88

Concluzii 93 Bibliografie 98

Extras din document

Introducere

În perioadele de modificări oamenii mereu s-au aflat confruntaţi cu probleme inedite. Etapa pe care o parcurge actualmente societatea noastră - "tranziţia către economia de piaţa" are un aspect pe cât de complex pe atât de dificil.

Întreprinzătorul obţine profitul scontat doar satisfăcând necesităţile şi aspiraţiile consumatorului. Ieşind din economia de comandă, subiecţii economici se confruntă cu realitatea recunoscând că trebuie să se conformeze şi să-şi înteleagă consumatorul de care depind realizările sale.

Dincolo de aspectele particulare orice analiză profundă asupra consumului ne conduce inevitabil către vectorul acestuia care este consumatorul.

Teoria economică liberală este bazată pe postulatul că dacă consumatorul este naţional şi domină economia, atunci se ajunge la cea mai bună alocare posibilă a resurselor. În consecinţă, consumatul se confruntă cu o adevărată avalanşă informaţională în legătură cu mărfurile prezente pe piaţă. În plus, în eforturile de a face faţă concurenţei din ce în ce mai acerbe, subiecţii economici exercită adevărate presiuni informaţionale în încercarea de a-i influenţa să le procure marfa oferită. De multe ori aceste acţiuni deraiază spre încălcarea normelor etice ale derulării afacerilor şi ale cadrului juridic ce le reglementează.

În aceste condiţii a apărut ca replică necesitatea adoptării la 23.05.93 a Legii cu privire la protecţia drepturilor consumatorilor şi respectiv mişcarea consumeristă, care desemnează organizarea consumatorilor, formarea asociaţiilor de consumatori, care a devenit o mişcare socială orientată spre promovarea şi protecţia drepturilor consumatorilor.

Prezenta lucrare structurată în trei capitole divizate pe paragrafe este consacrată problematicii juridice a protecţiei drepturilor consumatorilor.

Actualitatea temei investigate care este condiţionată de faptul că în literatura de specialitate autohtonă nu exista un studiu pluriaspectual al problemei în cauză, deşi importanţa teoretică şi practică este evidentă, în timp ce întreaga activitate a protecţiei consumatorilor gravitează în asigurarea mecanismelor eficiente de protecţie a consumatorilor.

Scopul şi sarcinile lucrării presupun studierea profundă şi analiza legislaţiei în contextul evoluţiei rapide a unor reglementări juridice în domeniu şi elaborarea unor propuneri şi recomandări concrete îndreptate spre cizelarea şi desăvârşirea mecanismului de protecţie juridică a drepturilor consumatorilor menite să consolideze interesele şi drepturile consumatorilor.

Suportul metodologic şi teoretico - ştiinţific al lucrării care rezidă în cercetarea problemei ştiinţifice date e bazată pe studierea materialului normativ - legislativ şi practic şi în măsura mai mică pe cel doctrinar - teoretic. Acesta e realizat prin aplicarea metodelor istorică, sistematică, logico-practică şi în baza empirică care o constituie: Constituţia Republicii Moldova, Codul civil, Legea privind protecţia drepturilor consumatorilor, alte acte normative al cadrului legislativ al RM, legislaţia în domeniu a altor state ( Federaţia Rusă, SUA., Franţa) lucrări ale savanţilor jurişti şi economişti ( Gh.Pistol, C.Stătescu).

Semnificaţia si valoarea aplicativă a lucrării rezidă în concluziile ce se desprind şi care pot fi utilizate la elaborarea şi perfecţionarea cadrului juridic de protecţie a consumatorilor, de asemenea în procesul de instruire profesionistă.

Capitolul I intitulat " Noţiuni de bază şi reglementări în protecţia drepturilor consumatorilor" defineşte noţiunea de consumator, categoriile de consumatori, cercetează drepturile consumatorilor, stabileşte principiile şi obiectivele protecţiei drepturilor consumatorilor în plan naţional şi internaţional.

Abordăm în acest capitol statutul consumatorului din mediul autohton şi a situaţiei în care se află sistemele de informare şi de protecţie a consumatorilor.

De asemenea argumentează necesitatea racordării legislaţiei autohtone la cerinţele normelor internaţionale.

Capitolul II denumit "Cadrul juridic privind protecţia drepturilor consumatorilor" constituie analiza practico - ştiinţifica a asigurării şi garantării drepturilor consumatorilor de către organele statale şi organismele non-guvernamentale. O tratare tangenţială dar care completează obiectul expunerii este mecanismul de protecţie a consumatorilor de către producători. Aceasta rezidă în faptul că indirect producătorii sunt în situaţia de a proteja consumatorul.

Vom accentua că lipsa unui organ de stat destinat în exclusivitate informării, educării şi protecţiei drepturilor consumatorilor contribuie la diminuarea mecanismului protectiv al consumului.

Capitolul III intitulat "Răspunderea în rezultatul încălcării drepturilor consumatorilor" cuprinde patru paragrafe care tratează răspunderea civilă, răspunderea penală, răspunderea administrativă şi repararea prejudiciului material şi a prejudiciului moral. Aici argumentăm temeiul fiecărei forme de răspundere în concordanţă cu Legea privind protecţia drepturilor consumatorilor.

Concluziile specifică opiniile şi recomandările investigaţiei efectuate: în plan doctrinar-teoretic se conturează concepţia pentru atribuirea statutului de consumator în anumite cazuri şi subiecţilor economici; în plan normativ-legislativ acceptarea modificărilor corespunzătoare referitoare la " servicii " şi "lucrări".

Conchidem prin lansare că această lucrare să fie plus habeat în recessu quam fronte promitit.

Capitolul I

Noţiuni de bază în protecţia drepturilor consumatorilor

Relativ de curînd a apărut în realitatea noastră noţiunea de consumator. Tendinţa integrării juridice a adus această noţiune în unităţile de bază ale direcţiilor social- economice ale Republicii Moldova.

Acum câţiva ani consumatorii în statul nostru erau pe deplin frustraţi. Comerţul şi producătorii de mărfuri şi servicii dictau condiţiile de realizare şi desfăşurare a comerţului. Actele normative departamentale şi instrucţiunile limitau drepturile consumatorilor şi nu admiteau posibilitatea prezentării pretenţiilor întemeiate. Consumatorii nu-şi puteau realiza drepturile sale fundamentale prevăzute de Rezoluţia Asambleei Generale a O.N.U.

Preview document

Protecția Consumatorului - Pagina 1
Protecția Consumatorului - Pagina 2
Protecția Consumatorului - Pagina 3
Protecția Consumatorului - Pagina 4
Protecția Consumatorului - Pagina 5
Protecția Consumatorului - Pagina 6
Protecția Consumatorului - Pagina 7
Protecția Consumatorului - Pagina 8
Protecția Consumatorului - Pagina 9
Protecția Consumatorului - Pagina 10
Protecția Consumatorului - Pagina 11
Protecția Consumatorului - Pagina 12
Protecția Consumatorului - Pagina 13
Protecția Consumatorului - Pagina 14
Protecția Consumatorului - Pagina 15
Protecția Consumatorului - Pagina 16
Protecția Consumatorului - Pagina 17
Protecția Consumatorului - Pagina 18
Protecția Consumatorului - Pagina 19
Protecția Consumatorului - Pagina 20
Protecția Consumatorului - Pagina 21
Protecția Consumatorului - Pagina 22
Protecția Consumatorului - Pagina 23
Protecția Consumatorului - Pagina 24
Protecția Consumatorului - Pagina 25
Protecția Consumatorului - Pagina 26
Protecția Consumatorului - Pagina 27
Protecția Consumatorului - Pagina 28
Protecția Consumatorului - Pagina 29
Protecția Consumatorului - Pagina 30
Protecția Consumatorului - Pagina 31
Protecția Consumatorului - Pagina 32
Protecția Consumatorului - Pagina 33
Protecția Consumatorului - Pagina 34
Protecția Consumatorului - Pagina 35
Protecția Consumatorului - Pagina 36
Protecția Consumatorului - Pagina 37
Protecția Consumatorului - Pagina 38
Protecția Consumatorului - Pagina 39
Protecția Consumatorului - Pagina 40
Protecția Consumatorului - Pagina 41
Protecția Consumatorului - Pagina 42
Protecția Consumatorului - Pagina 43
Protecția Consumatorului - Pagina 44
Protecția Consumatorului - Pagina 45
Protecția Consumatorului - Pagina 46
Protecția Consumatorului - Pagina 47
Protecția Consumatorului - Pagina 48
Protecția Consumatorului - Pagina 49
Protecția Consumatorului - Pagina 50
Protecția Consumatorului - Pagina 51
Protecția Consumatorului - Pagina 52
Protecția Consumatorului - Pagina 53
Protecția Consumatorului - Pagina 54
Protecția Consumatorului - Pagina 55
Protecția Consumatorului - Pagina 56
Protecția Consumatorului - Pagina 57
Protecția Consumatorului - Pagina 58
Protecția Consumatorului - Pagina 59
Protecția Consumatorului - Pagina 60
Protecția Consumatorului - Pagina 61
Protecția Consumatorului - Pagina 62
Protecția Consumatorului - Pagina 63
Protecția Consumatorului - Pagina 64
Protecția Consumatorului - Pagina 65
Protecția Consumatorului - Pagina 66
Protecția Consumatorului - Pagina 67
Protecția Consumatorului - Pagina 68
Protecția Consumatorului - Pagina 69
Protecția Consumatorului - Pagina 70
Protecția Consumatorului - Pagina 71
Protecția Consumatorului - Pagina 72
Protecția Consumatorului - Pagina 73
Protecția Consumatorului - Pagina 74
Protecția Consumatorului - Pagina 75
Protecția Consumatorului - Pagina 76
Protecția Consumatorului - Pagina 77
Protecția Consumatorului - Pagina 78
Protecția Consumatorului - Pagina 79
Protecția Consumatorului - Pagina 80
Protecția Consumatorului - Pagina 81
Protecția Consumatorului - Pagina 82
Protecția Consumatorului - Pagina 83
Protecția Consumatorului - Pagina 84
Protecția Consumatorului - Pagina 85
Protecția Consumatorului - Pagina 86
Protecția Consumatorului - Pagina 87
Protecția Consumatorului - Pagina 88
Protecția Consumatorului - Pagina 89
Protecția Consumatorului - Pagina 90
Protecția Consumatorului - Pagina 91
Protecția Consumatorului - Pagina 92
Protecția Consumatorului - Pagina 93
Protecția Consumatorului - Pagina 94
Protecția Consumatorului - Pagina 95
Protecția Consumatorului - Pagina 96
Protecția Consumatorului - Pagina 97
Protecția Consumatorului - Pagina 98
Protecția Consumatorului - Pagina 99
Protecția Consumatorului - Pagina 100
Protecția Consumatorului - Pagina 101
Protecția Consumatorului - Pagina 102
Protecția Consumatorului - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Protectia Consumatorului.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Civil II - Persoanele

CURS 1 28 februarie 2008 PERSOANA FIZICĂ Dispoziţiile normative referitoare la persoana fizică se găsesc răspândite în foarte multe acte...

Nulitatea Căsătoriei

1. Noţiune Nulitatea căsătoriei este sancţiunea aplicabilă în cazul nerespectării cerinţelor prevăzute de lege pentru încheierea acesteia....

Cursuri Drept Civil

Curs 1 Suport de curs: “Contracte de succesiune”, Editura Hamangiu; “Manual de drept civil – parte speciala” Nicoleta Gheorghe si Camelia...

Drept Civil

Drept civil Prin sistemul dreptului romanesc se intelege totalitatea normelor juridice adoptate de statul roman, norme organizate in cadrul...

Filiația

NOŢIUNE Filiaţia este legătura, biologică ce rezultă din procreare şi naştere . Lato sensu, filiaţia desemnează un şir neîntrerupt de naşteri care...

Posesia

POSESIA= Def:este o stare de fapt ce consta in stapanirea materiala asupra unui bun aflat in circuitul civil exercitata de catre o persoana cu...

Drept Civil

Raportul juridic obligaţional este un raport patrimonial de drept civil adică are continut economic , poate fi evaluat în bani , al cărui conţinut...

Clasificarea Bunurilor

Sunt clasificate in functie de : IN FUNCTIE DE NATURA LOR SI CLASIFICAREA DATA DE LEGE a)Bunuri mobile 1. bun mobil prin nat lor-acele bunuri...

Ai nevoie de altceva?