Regimul politic Romanesc

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 8638
Mărime: 38.03KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Violeta Slavu

Cuprins

1.PERSOANA FIZICA

1.Definiţie, sediul materiei;

2.Capacitatea de folosinţă:

a.Definiţie; caractere juridice, conţinut

b.Începutul capacităţii de folosinţă; prezumţia timpului legal de concepţie;

c.Sfârşitul capacităţii de folosinţă; momentul morţii - moartea fizic constatată şi declararea judecătorească a morţii;

d.Incapacităţi de folosinţă ale persoanei fizice

3.Capacitatea de exerciţiu:

a.Definiţie; caractere juridice, feluri;

b.Incapacităţi de exerciţiu şi sancţiunea lor

4.Identificarea persoanei fizice;

a.Definire, natura juridică a atributelor de identificare a persoanei fizice, caractere juridice;

b.Numele; definiţie, caractere juridice, natura juridică;

c.Numele de familie (definiţie, dobândire, modificare, schimbare, retranscriere)

d.Prenumele (definiţie, stabilire, schimbare, efecte juridice); pseudonimul, porecla

e.Domiciliul (definiţie, caractere juridice, efecte, feluri-domiciliul de drept comun, domiciliul legal şi domiciliul convenţional);

f.Reşedinţa (definiţie, caractere, stabilire şi dovadă);

g.Starea civilă (definiţie, clasificare, efecte, caractere juridice, proba stării civile);

h.Actele de stare civilă

2.PERSOANA JURIDICĂ

1.Definiţie, natură juridică, sediul materiei,

2.Elementele constitutive ale persoanei juridice;

a.Organizarea proprie;

b.Patrimoniul propriu;

c.Scopul propriu

3.Clasificare;

4.Capacitatea persoanei juridice:

a.capacitate de folosinţă, dobândire, încetare, principiul specialităţii.

b.capacitate de exerciţiu, dobândire, încetare.

5.Identificarea persoanei juridice;

a.Atribute generale de identificare a persoanei juridice (denumirea; sediul; naţionalitatea; contul bancar);

b.Atribute speciale de identificare a persoanei juridice (codul unic de înregistrare, capitalul social, firma, marca.

6.Înfiinţarea persoanei juridice. Înregistrarea ;

a.Moduri de înfiinţare;

b.Nulitatea persoanei juridice;

7.Reorganizarea şi încetarea persoanei juridice:

a.Noţiune,

b.Moduri de reorganizare (fuziune, divizare, transformare)

8.Încetarea persoanei juridice;

a.Noţiune şi moduri de încetare;

b.Dizolvarea persoanei juridice;

c.Desfiinţarea persoanei juridice.

Extras din document

Noţiunea de persoană fizică. Ca subiect de drept civil, persoana fizică reprezintă omul privit ca titular de drepturi subiective civile şi obligaţii civile.

Sub aspect etimologic, termenul de “persoană” provine de la cuvântul latin persona, ce desemna la teatru masca pe care o purta pe scenă actorul, sugerând rolul său în piesă. Preluându-se acest cuvânt în drept, s-a dorit să se exprime rolul omului de actor pe scena vieţii juridice.

Clasificarea persoanelor fizice

Categoria persoanelor fizice ca subiecte de drept civil, este susceptibilă de mai multe clasificări.

Astfel într-o primă clasificare deosebim:

- minorii până la împlinirea vârstei de 14 ani;

- minorii cu vârsta între 14 şi 18 ani;

- majorii, adică persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, precum şi minorul care se căsătoreşte înainte de împlinirea vârstei de 18 ani.

Într-o altă clasificare , putem distinge:

- persoane fizice cu cetăţenie română;

- persoane fizice cu cetăţenie străină;

- persoane fizice fără cetăţenie (apatrizii).

În fine într-o altă clasificare putem face distincţie între:

- persoane fizice cu domiciliul în România;

- persoane fizice cu domiciliul în străinătate.

Sediul materiei

Actele normative prin care este reglementată persoana fizică sunt în principiu următoarele:

-Constituția României ( art.16, art.25, art.49);

-Codul civil ( Cartea I - Despre persoane/art.25-257;Cartea a II-a - Despre familie/art.258-534)

-Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată şi completată prin Legea nr.117/2006;

-O.G. nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;

-O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de stare civilă, aprobată cu modificări prin Legea nr.290/2005, ş.a.

Identificarea persoanei fizice

Noţiune: Identificarea persoanei fizice reprezintă individualizarea

persoanei fizice în raporturile juridice, deci determinarea poziţiei sale în viaţa juridică.

Identificarea persoanei fizice reprezintă o necesitate generală, în sensul că însăşi societatea are interesul ca fiecare membru al ei să poată fi identificat în multiplele raporturi juridice la care participă şi permanentă întrucât fiinţa umană participă continuu (de la naştere şi până la moarte) la cele mai diverse raporturi juridice.

Identificarea persoanei fizice se face cu ajutorul mijloacelor sau atributelor de identificare a persoanei fizice şi anume: numele, domiciliul, starea civilă şi codul unic persoanal.

Natura juridică a atributelor de identificare a persoanei fizice

Ca natură juridică, atributele de identificare a persoanei fizice sunt drepturi subiective civile nepatrimoniale ce prezintă următoarele caractere juridice:

-au ca obligaţie civilă corelativă, obligaţia negativă şi generală de a nu li se aduce atingere, obligaţie ce revine tuturor celorlalte subiecte de drept, motiv pentru care în doctrină se spune că aceste drepturi sunt opozabile erga omnes;

-sunt inalienabile, în sensul că nu pot fi înstrăinate;

-sunt imprescriptibile extinctiv (cu excepţia unor acţiuni de stare civilă) şi achizitiv (nu pot fi dobândite prin posesie îndelungată);

-aparţin oricărei persoane fizice.

Numele

Noţiune şi caractere juridice

Numele reprezintă acel atribut de identificare a persoanei fizice care

constă în cuvintele prin care aceasta se individualizează în familie şi în societate, cuvinte stabilite, în condiţiile legii, cu această semnificaţie.

Din punct de vedere structural, numele este alcătuit din numele de familie pentru care se utilizează şi expresia de nume patronimic şi prenumele cunoscut şi sub denumirea de nume de botez.

Numele de familie individualizează persoana fizică în societate în timp ce prenumele asigură individualizarea acesteia în familie.

Lato sensu prin nume se desemnează atât numele de familie cât şi prenumele.

Stricto sensu, prin nume se desemnează numai numele de familie.

Ca drept subiectiv civil nepatrimonial numele prezintă următoarele caractere juridice:

-este un drept subiectiv absolut în sensul că poate fi exercitat de titularul său fără a fi nevoie de concursul altei persoane;

-este un drept subiectiv inalienabil în sensul că persoana fizică nu poate renunţa la nume după cum nici nu-l poate înstrăina;

-este un drept subiectiv insesizabil în sensul că nu poate forma obiect al executării civile;

-este un drept subiectiv imprescriptibil atât extinctiv cât şi achizitiv în sensul că pe de o parte prin neutilizarea îndelungată a numelui, dreptul la nume nu se stinge iar pe de altă parte simplul fapt al posesiei numelui respectiv nu poate conduce la dobândirea dreptului asupra acelui nume;

Bibliografie

- Carmen Tamara Ungureanu, Drept civil. Partea generală.Persoanele, ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013;

- Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Drept civil. Persoanele în reglementarea noului Cod civil, ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013;

- Codul civil art.25-57; 82-103 (persoana fizică); art.187-251 (persoana juridică).

- Daniela Ciochină, Drept civil. Persoanele, ed.C.H.Beck, București 2014

Preview document

Regimul politic Romanesc - Pagina 1
Regimul politic Romanesc - Pagina 2
Regimul politic Romanesc - Pagina 3
Regimul politic Romanesc - Pagina 4
Regimul politic Romanesc - Pagina 5
Regimul politic Romanesc - Pagina 6
Regimul politic Romanesc - Pagina 7
Regimul politic Romanesc - Pagina 8
Regimul politic Romanesc - Pagina 9
Regimul politic Romanesc - Pagina 10
Regimul politic Romanesc - Pagina 11
Regimul politic Romanesc - Pagina 12
Regimul politic Romanesc - Pagina 13
Regimul politic Romanesc - Pagina 14
Regimul politic Romanesc - Pagina 15
Regimul politic Romanesc - Pagina 16
Regimul politic Romanesc - Pagina 17
Regimul politic Romanesc - Pagina 18
Regimul politic Romanesc - Pagina 19
Regimul politic Romanesc - Pagina 20
Regimul politic Romanesc - Pagina 21
Regimul politic Romanesc - Pagina 22
Regimul politic Romanesc - Pagina 23
Regimul politic Romanesc - Pagina 24
Regimul politic Romanesc - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Regimul politic Romanesc.docx

Alții au mai descărcat și

Actele de Stare Civilă în Legislația Românească

INTRODUCERE Persoana fizică este definită în societate de anumite atribute care o diferenţiază si-i conferă un anumit statut civil. Conceptul de...

Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice

INTRODUCERE În acest proiect îmi propun să analizez atributele de identificare ale persoanei fizice Lucrarea va fi structurată în patru capitole...

Elementele Contractului de Societate

Capitolul 1 : Noţiuni şi elemente specifice contractului de societate 1.1 Noţiune Denumirea de drept comercial sugerează ideea că dreptul...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept Civil - Partea Generala - Persoana Fizica, Persoana Juridica

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTUL CIVIL 1.1. Definiţia dreptului civil Dreptul civil este...

Drept civil partea generala - persoanele

Unitatea de învăţare nr. 1 PERSOANA FIZICĂ Cuprins: §1. Capacitatea civilă a persoanei fizice. §2. Identificarea persoanei fizice. §3....

Teoria generala a obligatiilor

Titlul I Consideratii Generale cu privire la obligatiile civile Notiunea si structura obligatiei civile Def. Noul cod civil defineste obligatia...

Ai nevoie de altceva?