Sinteze

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 12902
Mărime: 59.16KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

PARTEA GENERALA A DREPTULUI CIVIL

A. RAPORTUL JURIDIC CIVIL

I. NOTIUNE SI STRUCTURA

- Legatura juridica stabilita pe baza normei de drept, între persoane fizice si juridice aflate pe pozitii de egalitate juridica, având un caracter patrimonial sau personal nepatrimonial.

1. Subiectele

- persoane fizice/juridice numite creditor si debitor (latura activa/pasiva).

- capacitatea civila = facultatea subiectului de a avea drepturi si obligatii: - capacitate de folosinta (posibilitatea de a avea drepturi si obligatii);

- capacitate de exercitiu (exercitarea drepturilor si obligatiilor).

2. Continutul

- totalitatea drepturilor subiectului activ si a obligatiilor corelative ale subiectului pasiv.

- dreptul subiectiv civil = facultatea subiectului activ de a pretinde subiectului pasiv o anumita conduita, facultate recunoscuta de stat si valorificata în caz de nevoie prin forta sa coercitiva;

- obligatia civila = îndatorirea subiectului pasiv de a da, a face sau a nu face ceva, obligatie care poate fi adusa la îndeplinire prin forta statului.

3. Obiectul

- actiunile sau inactiunile la care sunt tinute ori îndreptatite partile

- bun (sens restrâns): lucru asupra caruia poarta un drept patrimonial

- bun (sens larg): lucrul privit în materialitatea lui si dreptul subiectiv civil care poarta asupra acelui lucru.

- patrimoniul: totalitatea bunurilor privite în sens larg, reunite ca stare de drept într-un ansamblu denumit universalitate juridica.

II. IZVOARE

- împrejurarea care particularizeaza raportul juridic abstract si de care legea determina nasterea unui raport juridic concret:

- actiuni omenesti:

- acte juridice: unilaterale si bilaterale.

- fapte juridice:

- fapte licite: gestiunea intereselor altuia; plata lucrului nedatorat; îmbogatirea fara justa cauza

- fapte ilicite: raspunderea pentru fapta proprie, pentru fapta altuia, pentru animale si lucruri

- fapte naturale

B. ACTUL JURIDIC

- Manifestarea de vointa în sensul nasterii, modificarii ori stingerii unui raport juridic civil concret;

I. CONDITII DE VALIDITATE

1. Conditii de fond

a) Capacitatea de a încheia acte juridice

- aptitudinea subiectului de a-si asuma drepturi si obligatii prin încheierea de acte juridice. Ea reuneste o parte din capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu.

b) Consimtamântul

- hotarârea exprimata de a încheia un act juridic.

- conditii de validitate:

- sa provina de la o persoana cu discernamânt,

- sa fie dat cu intentia de a produce efecte,

- sa fie adus la cunostinta circuitului civil si

- sa nu fie lovit de viciu: eroarea, dolul, violenta, leziunea.

c) Cauza

- motivul determinant pentru încheirea actul juridic respectiv.

- Conditii: sa existe, sa fie reala, sa fie licita si morala.

d) Obiectul

- ansamblul actiunilor sau al abstentiunilor la care sunt îndreptatite sau de care sunt tinute partile (coincide cu obiectul raportului juridic).

- conditii: sa existe, sa fie în circuitul civil, sa fie determinat sau determinabil, sa fie posibil, sa fie licit si moral, sa fie un fapt personal al celui ce se obliga, cel ce se obliga sa fie titularul dreptului si sa existe autorizatiile sau formalitatile prevazute de lege.

2. Conditii de forma

- modalitatea de exteriorizare a vointei obligationale; clasificari:

- pentru nasterea valabila a actului, (ad validitatem),

- pentru probarea acestuia (ad probationem) sau

- pentru opozabilitate.

II. MODALITATILE ACTULUI JURIDIC

- evenimentele de care partile leaga existenta sau executarea actului.

1. Termenul

- acel eveniment viitor si sigur ca realizare de care partile leaga începutul ori sfârsitul executarii drepturilor si obligatiilor nascute în baza actului.

- termenul suspensiv amâna exercitiul obligatiilor respective; efecte:

- creditorul nu poate cere plata, dar daca debitorul plateste face o plata valabila, neputând cere repetitia;

Preview document

Sinteze - Pagina 1
Sinteze - Pagina 2
Sinteze - Pagina 3
Sinteze - Pagina 4
Sinteze - Pagina 5
Sinteze - Pagina 6
Sinteze - Pagina 7
Sinteze - Pagina 8
Sinteze - Pagina 9
Sinteze - Pagina 10
Sinteze - Pagina 11
Sinteze - Pagina 12
Sinteze - Pagina 13
Sinteze - Pagina 14
Sinteze - Pagina 15
Sinteze - Pagina 16
Sinteze - Pagina 17
Sinteze - Pagina 18
Sinteze - Pagina 19
Sinteze - Pagina 20
Sinteze - Pagina 21
Sinteze - Pagina 22
Sinteze - Pagina 23
Sinteze - Pagina 24
Sinteze - Pagina 25
Sinteze - Pagina 26
Sinteze - Pagina 27
Sinteze - Pagina 28
Sinteze - Pagina 29
Sinteze - Pagina 30
Sinteze - Pagina 31
Sinteze - Pagina 32
Sinteze - Pagina 33
Sinteze - Pagina 34
Sinteze - Pagina 35
Sinteze - Pagina 36
Sinteze - Pagina 37
Sinteze - Pagina 38
Sinteze - Pagina 39
Sinteze - Pagina 40
Sinteze - Pagina 41
Sinteze - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Sinteze.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte teoretice și practice cu privire la termenele, cauzele și efectele suspendării, întreruperii și repunerii în termenul de prescripție extinctivă

Prescriptia extinctiva este cunoscuta în toate ramurile de drept, de aceea, aceasta institutie juridica este susceptibila de analiza temeinica atât...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Prescripția extinctivă

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA. 1.1. Notiunea prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila...

Principiile Efectelor Nulității Actelor Juridice Civile

1.1 Definitia actului juridic civil Prin act juridic civil se întelege manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte judiciare,...

Aspecte teoretice și practice în problema răspunderii pentru fapta altei persoane

I.1 Reglementarea delictelor si cvasidelictelor In categoria faptelor ilicite, ca izvoare de obligatii, intra in delictele cvasidelictele. De...

Moduri de stingere a obligațiilor civile

1. Notiunea de obligatie civila “Obligatia civila constituie raportul juridic dintre doua sau mai multe persoane fizice sau persoane juridice, ori...

Răspunderea civilă delictuală, formă a răspunderii juridice - conexiunile răspunderii civile delictuale cu alte forme de răspundere juridică

NOŢIUNI GENERALE Noţiunea de răspundere nu este specifică în exclusivitate dreptului, ea fiind folosită în toate domeniile vieţii sociale. Astfel,...

Cursul prescripției extinctive

NOȚIUNI GENERALE DESPRE PRESCRIPȚIA EXTINCTIVĂ Prescripția extinctivă reprezintă o sancțiune civilă ce constă în stingerea dreptului material la...

Te-ar putea interesa și

Sinteze Mediul de Afaceri European

I. MEDIUL EUROPEAN AL AFACERILOR Delimitări conceptuale Afacerile europene se referă la o varietate de activităţi agricole, industriale sau din...

Recenzie - Sinteze de psihopedgogie specială. Ghid pentru concursuri și examene de obținere a examenelor didactice

Recenzie Alois Gherguț - „Sinteze de psihopedgogie specială Ghid pentru concursuri și examene de obținere a examenelor didactice” Editura:...

Sinteze licență drept administrativ

Prin administratie se poate întelege: - continutul principal al activit put executive a statului; - sist de aut pub care înfâptuiesc put...

Aplicații sinteze și studii de caz

1.Resursele economice se manifesta ca factori de productie atunci cand: participa la procesul de productie a)participa la procesul de productie...

Sinteze la Disciplina Analiză economico-financiară

Capitolul 2 Analiza activităţii de producţie şi comercializare 2.1 Sistemul de indicatori valorici care caracterizează activitatea de producţie şi...

Conceptul de Drept - Sinteze

Capitolul III. Actele juridice 1. Definitie. Actul juridic reprezinta o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice,...

Dezvoltare rurală - note de curs, sinteze

INTRODUCERE Procesul tranzitiei de la economia supercentralizata la economia de piata a generat, în agricultura si dezvoltarea rurala a României,...

Psihologie sinteze anul II

Psihologia personalităţii, ca disciplină ştiinţifică fundamentală în cadrul psihologiei, îşi propune să furnizeze studenţilor cunoştinţele de bază...

Ai nevoie de altceva?