Succesiunea

Curs
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 321 în total
Cuvinte : 148722
Mărime: 332.69KB (arhivat)
Publicat de: Marinel Pavel
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Dumitru
Succesiunea testamentara

Extras din curs

TITLUL I

REGULI GENERALE PRIVIND MOSTENIREA

CAPITOLUL I

NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUTIA MOSTENIRII

Sectiunea a I-a. Notiuni introductive. Precizari terminologice.

1.Notiunea de mostenire(succesiune).

In limbajul comun prin succesiune se intelege o insiruire de persoane, fapte sau fenomene. In sens juridic, succesiunea sau mostenirea, care sunt sinonime, au un inteles specializat desemnind transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane in fiinta (persoane fizice, persoane juridice sau statul) .

Notiunii de mostenire sau succesiune i se confera in doctrina si practica judiciara un inteles larg in sensul ca ea desemneaza orice feel de transmisiune de drepturi, atit intre vii cit si pentru cauza de moarte si unul restrins in sensul ca ea desemneaza numai transmisiunea pentru cauza de moarte.

In adevar si prin acte juridice intre vii precum contractul de vinzare-cumparare, donatia, cotractul de intretinere etc. se realizeaza o succesiune in privinta titularilor dreptului de proprietate etc. dar sensul restrins al notiunii in domeniul pe care-l cercetam vizeaza numai succesiunea care se realizeaza in aceasta privinta pentru cauza de moarte, adica de la o persoana fizica decedata catre una sau mai multe persoane in viata.

In sensul restrins, specializat termenul desemneaza atit transmisiunea patrimoniului de la persoana decedata catre mostenitorii (succesorii sai) cit si intinderea sau cuprinsul acestui patrimoniu. Se vorbeste astfel de bunurile cuprinse in mostenire sau succesiune, de mostenire sau succesiune mobiliara sau imobiliara sau ca un bun face parte din mostenire sau nu. Cu alte cuvinte prin acest termen se desemneaza uneori si obiectul transmisiunii succesorale.

Atit legiuitorul cit si jurisprudenta foloseste cu acelasi inteles si notiunea de ereditate.

Din cei trei termeni precizati mai sus au rezultat pentru a desemna persoanele care dobindesc drepturile si obligatiile celui decedat notiunile de mostenitori succesori sau erezi.

Nu au lipsit nici preocuparile de unificare a terminologiei intr-o viitoare legiferare cu toate ca uniformizarea ar duce la saracirea expresiei in domeniu. Daca termenii de mostenire, succesiune si ereditate sunt sinonimi, nu se pot, totusi, realiza aceleasi constructii lingvistice specifice domeniului cu fiecare dintre ei. Se va spune, evident “reprezentare succesorala” si “rezerva succesorala” desi s-ar putea spune si “ereditara” cu acelasi inteles, dar sintagma nu se poate realiza cu notiunea de “mostenire”. Varietatea termenilor confera, asadar, mai largi posibilitati de exprimare decit uniformizarea lor, care nu e de dorit .

In fine, cu totul aparte este folosirea de catre legiuitor in art.1680 Cod civil a expresiei de “erezire”atunci cind dispune :”confuziunea urmata intre datornicul principal si fidejusorul sau, prin erezirea unuia de catre altul, nu stinge actiunea creditorului contra acelui ce a garantat pentru fidejusor”.

Persoanele chemate la mostenire sau succesiune sunt numiti mostenitori, succesori, erezi sau urmasi.

Defunctul sau cel despre a carui mostenire este vorba, prescurtat poarta denumirea de “decujus” dedus din dreptul roman din formula “is de cujus succesionis (rebus) agitur”. Bine s-a observat ca este impropriu sa se vorbeasca despre “moartea defunctului” (art.653 Cod Civil) sau de “omorul defunctului” (art.655 Cod civil) . Cind este vorba de mostenirea testamentara se foloseste denumirea de testator.

Sectiunea a II-a. Sediul materiei.

Constitutia Romaniei prevede in art.42 ca: ”Dreptul de mostenire este garantat” asigurindu-se la nivel de principiu ca acest drept poate fi realizat efectiv prin interventia institutiilor statului.

Codul civil in Cartea a III -a privind diferitele moduri de dobindire a proprietatii cuprinde doua titluri dedicate succesiunilor; Titlul I, Despre succesiuni (art.650-799) si Titlul II Despre donatiuni intre vii si despre testamente (art.800-941). Pe linga aceste prevederi legale care constituie principalul izvor al materiei succesiunilor Codul civil mai cuprinde si alte reglementari referitoare la acest domeniu si cu care dispozitiile de mai sus se intregesc.

Este de remarcat ca desi conceptiile politice si sociale isi pun amprenta asupra solutiilor legislative adoptate in timp, sub regimul comunist se poate spune ca materia succesiunilor a ramas relativ intacta. Intinderea emolumentului succesoral era insa redusa intr-o societate in care nu exista o proprietate privata autentica, avind la baza in principal proprietatea colectiva. Reglementarile din materia succesiunilor care se fundamenteaza tocmai pe proprietatea privata isi capata adevaratele lor valente intr-o societate liberala, democratica in care proprietatea privata este cu adevarat garantata.

Preview document

Succesiunea - Pagina 1
Succesiunea - Pagina 2
Succesiunea - Pagina 3
Succesiunea - Pagina 4
Succesiunea - Pagina 5
Succesiunea - Pagina 6
Succesiunea - Pagina 7
Succesiunea - Pagina 8
Succesiunea - Pagina 9
Succesiunea - Pagina 10
Succesiunea - Pagina 11
Succesiunea - Pagina 12
Succesiunea - Pagina 13
Succesiunea - Pagina 14
Succesiunea - Pagina 15
Succesiunea - Pagina 16
Succesiunea - Pagina 17
Succesiunea - Pagina 18
Succesiunea - Pagina 19
Succesiunea - Pagina 20
Succesiunea - Pagina 21
Succesiunea - Pagina 22
Succesiunea - Pagina 23
Succesiunea - Pagina 24
Succesiunea - Pagina 25
Succesiunea - Pagina 26
Succesiunea - Pagina 27
Succesiunea - Pagina 28
Succesiunea - Pagina 29
Succesiunea - Pagina 30
Succesiunea - Pagina 31
Succesiunea - Pagina 32
Succesiunea - Pagina 33
Succesiunea - Pagina 34
Succesiunea - Pagina 35
Succesiunea - Pagina 36
Succesiunea - Pagina 37
Succesiunea - Pagina 38
Succesiunea - Pagina 39
Succesiunea - Pagina 40
Succesiunea - Pagina 41
Succesiunea - Pagina 42
Succesiunea - Pagina 43
Succesiunea - Pagina 44
Succesiunea - Pagina 45
Succesiunea - Pagina 46
Succesiunea - Pagina 47
Succesiunea - Pagina 48
Succesiunea - Pagina 49
Succesiunea - Pagina 50
Succesiunea - Pagina 51
Succesiunea - Pagina 52
Succesiunea - Pagina 53
Succesiunea - Pagina 54
Succesiunea - Pagina 55
Succesiunea - Pagina 56
Succesiunea - Pagina 57
Succesiunea - Pagina 58
Succesiunea - Pagina 59
Succesiunea - Pagina 60
Succesiunea - Pagina 61
Succesiunea - Pagina 62
Succesiunea - Pagina 63
Succesiunea - Pagina 64
Succesiunea - Pagina 65
Succesiunea - Pagina 66
Succesiunea - Pagina 67
Succesiunea - Pagina 68
Succesiunea - Pagina 69
Succesiunea - Pagina 70
Succesiunea - Pagina 71
Succesiunea - Pagina 72
Succesiunea - Pagina 73
Succesiunea - Pagina 74
Succesiunea - Pagina 75
Succesiunea - Pagina 76
Succesiunea - Pagina 77
Succesiunea - Pagina 78
Succesiunea - Pagina 79
Succesiunea - Pagina 80
Succesiunea - Pagina 81
Succesiunea - Pagina 82
Succesiunea - Pagina 83
Succesiunea - Pagina 84
Succesiunea - Pagina 85
Succesiunea - Pagina 86
Succesiunea - Pagina 87
Succesiunea - Pagina 88
Succesiunea - Pagina 89
Succesiunea - Pagina 90
Succesiunea - Pagina 91
Succesiunea - Pagina 92
Succesiunea - Pagina 93
Succesiunea - Pagina 94
Succesiunea - Pagina 95
Succesiunea - Pagina 96
Succesiunea - Pagina 97
Succesiunea - Pagina 98
Succesiunea - Pagina 99
Succesiunea - Pagina 100
Succesiunea - Pagina 101
Succesiunea - Pagina 102
Succesiunea - Pagina 103
Succesiunea - Pagina 104
Succesiunea - Pagina 105
Succesiunea - Pagina 106
Succesiunea - Pagina 107
Succesiunea - Pagina 108
Succesiunea - Pagina 109
Succesiunea - Pagina 110
Succesiunea - Pagina 111
Succesiunea - Pagina 112
Succesiunea - Pagina 113
Succesiunea - Pagina 114
Succesiunea - Pagina 115
Succesiunea - Pagina 116
Succesiunea - Pagina 117
Succesiunea - Pagina 118
Succesiunea - Pagina 119
Succesiunea - Pagina 120
Succesiunea - Pagina 121
Succesiunea - Pagina 122
Succesiunea - Pagina 123
Succesiunea - Pagina 124
Succesiunea - Pagina 125
Succesiunea - Pagina 126
Succesiunea - Pagina 127
Succesiunea - Pagina 128
Succesiunea - Pagina 129
Succesiunea - Pagina 130
Succesiunea - Pagina 131
Succesiunea - Pagina 132
Succesiunea - Pagina 133
Succesiunea - Pagina 134
Succesiunea - Pagina 135
Succesiunea - Pagina 136
Succesiunea - Pagina 137
Succesiunea - Pagina 138
Succesiunea - Pagina 139
Succesiunea - Pagina 140
Succesiunea - Pagina 141
Succesiunea - Pagina 142
Succesiunea - Pagina 143
Succesiunea - Pagina 144
Succesiunea - Pagina 145
Succesiunea - Pagina 146
Succesiunea - Pagina 147
Succesiunea - Pagina 148
Succesiunea - Pagina 149
Succesiunea - Pagina 150
Succesiunea - Pagina 151
Succesiunea - Pagina 152
Succesiunea - Pagina 153
Succesiunea - Pagina 154
Succesiunea - Pagina 155
Succesiunea - Pagina 156
Succesiunea - Pagina 157
Succesiunea - Pagina 158
Succesiunea - Pagina 159
Succesiunea - Pagina 160
Succesiunea - Pagina 161
Succesiunea - Pagina 162
Succesiunea - Pagina 163
Succesiunea - Pagina 164
Succesiunea - Pagina 165
Succesiunea - Pagina 166
Succesiunea - Pagina 167
Succesiunea - Pagina 168
Succesiunea - Pagina 169
Succesiunea - Pagina 170
Succesiunea - Pagina 171
Succesiunea - Pagina 172
Succesiunea - Pagina 173
Succesiunea - Pagina 174
Succesiunea - Pagina 175
Succesiunea - Pagina 176
Succesiunea - Pagina 177
Succesiunea - Pagina 178
Succesiunea - Pagina 179
Succesiunea - Pagina 180
Succesiunea - Pagina 181
Succesiunea - Pagina 182
Succesiunea - Pagina 183
Succesiunea - Pagina 184
Succesiunea - Pagina 185
Succesiunea - Pagina 186
Succesiunea - Pagina 187
Succesiunea - Pagina 188
Succesiunea - Pagina 189
Succesiunea - Pagina 190
Succesiunea - Pagina 191
Succesiunea - Pagina 192
Succesiunea - Pagina 193
Succesiunea - Pagina 194
Succesiunea - Pagina 195
Succesiunea - Pagina 196
Succesiunea - Pagina 197
Succesiunea - Pagina 198
Succesiunea - Pagina 199
Succesiunea - Pagina 200
Succesiunea - Pagina 201
Succesiunea - Pagina 202
Succesiunea - Pagina 203
Succesiunea - Pagina 204
Succesiunea - Pagina 205
Succesiunea - Pagina 206
Succesiunea - Pagina 207
Succesiunea - Pagina 208
Succesiunea - Pagina 209
Succesiunea - Pagina 210
Succesiunea - Pagina 211
Succesiunea - Pagina 212
Succesiunea - Pagina 213
Succesiunea - Pagina 214
Succesiunea - Pagina 215
Succesiunea - Pagina 216
Succesiunea - Pagina 217
Succesiunea - Pagina 218
Succesiunea - Pagina 219
Succesiunea - Pagina 220
Succesiunea - Pagina 221
Succesiunea - Pagina 222
Succesiunea - Pagina 223
Succesiunea - Pagina 224
Succesiunea - Pagina 225
Succesiunea - Pagina 226
Succesiunea - Pagina 227
Succesiunea - Pagina 228
Succesiunea - Pagina 229
Succesiunea - Pagina 230
Succesiunea - Pagina 231
Succesiunea - Pagina 232
Succesiunea - Pagina 233
Succesiunea - Pagina 234
Succesiunea - Pagina 235
Succesiunea - Pagina 236
Succesiunea - Pagina 237
Succesiunea - Pagina 238
Succesiunea - Pagina 239
Succesiunea - Pagina 240
Succesiunea - Pagina 241
Succesiunea - Pagina 242
Succesiunea - Pagina 243
Succesiunea - Pagina 244
Succesiunea - Pagina 245
Succesiunea - Pagina 246
Succesiunea - Pagina 247
Succesiunea - Pagina 248
Succesiunea - Pagina 249
Succesiunea - Pagina 250
Succesiunea - Pagina 251
Succesiunea - Pagina 252
Succesiunea - Pagina 253
Succesiunea - Pagina 254
Succesiunea - Pagina 255
Succesiunea - Pagina 256
Succesiunea - Pagina 257
Succesiunea - Pagina 258
Succesiunea - Pagina 259
Succesiunea - Pagina 260
Succesiunea - Pagina 261
Succesiunea - Pagina 262
Succesiunea - Pagina 263
Succesiunea - Pagina 264
Succesiunea - Pagina 265
Succesiunea - Pagina 266
Succesiunea - Pagina 267
Succesiunea - Pagina 268
Succesiunea - Pagina 269
Succesiunea - Pagina 270
Succesiunea - Pagina 271
Succesiunea - Pagina 272
Succesiunea - Pagina 273
Succesiunea - Pagina 274
Succesiunea - Pagina 275
Succesiunea - Pagina 276
Succesiunea - Pagina 277
Succesiunea - Pagina 278
Succesiunea - Pagina 279
Succesiunea - Pagina 280
Succesiunea - Pagina 281
Succesiunea - Pagina 282
Succesiunea - Pagina 283
Succesiunea - Pagina 284
Succesiunea - Pagina 285
Succesiunea - Pagina 286
Succesiunea - Pagina 287
Succesiunea - Pagina 288
Succesiunea - Pagina 289
Succesiunea - Pagina 290
Succesiunea - Pagina 291
Succesiunea - Pagina 292
Succesiunea - Pagina 293
Succesiunea - Pagina 294
Succesiunea - Pagina 295
Succesiunea - Pagina 296
Succesiunea - Pagina 297

Conținut arhivă zip

  • Succesiunea.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte teoretice și practice cu privire la termenele, cauzele și efectele suspendării, întreruperii și repunerii în termenul de prescripție extinctivă

Prescriptia extinctiva este cunoscuta în toate ramurile de drept, de aceea, aceasta institutie juridica este susceptibila de analiza temeinica atât...

Nedemnitatea Succesorală

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere...

Clasele de Moștenitori

INTRODUCERE „Nu se cade să semeni numai pentru tine din grădina sădită de străbuni, roadele le-au strâns urmaşii. Dacă a fost ceva semănat pentru...

Succesiunea testamentară

INTRODUCERE Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire...

Devoluțiunea succesorală legală în viziunea actualului și noului cod civil și elemente de drept comparat

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE SUCCESIUNE Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a...

Succesiunea

Introducere Succesiunea se fundamentează pe o idee morală şi socială uşor de sesizat, aceea a solidarităţii între părinţi , copii şi alte rude,...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Prescripția extinctivă

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA. 1.1. Notiunea prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila...

Te-ar putea interesa și

Succesiunea testamentară

INTRODUCERE Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire...

Succesiunea

Introducere Succesiunea se fundamentează pe o idee morală şi socială uşor de sesizat, aceea a solidarităţii între părinţi , copii şi alte rude,...

Legea aplicabilă succesiunilor internaționale

Introducere Relațiile internaționale ajută la realizarea unui mediu de înțelegere între persoanele fizice sau persoanele juridice din diferite...

Succesiuni clasele de moștenitori

Codul civil, în art. 644, enumera succesiunea printre modurile de dobândire si transmitere ale proprietatii. Termenul “succesiune” este folosit...

Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății

CAPITOLUL I Clasificare mod de dobandire a dreptului de proprietate 1. CLASIFICARE În dreptul roman cea mai cunoscută clasificare a modurilor de...

Deschiderea Succesiunii și a Procedurii Succesorale

Activitatea succesorala notariala este necesara societatii pentru ca aduce ordine in dreptul succesoral si in problemele ce le are aproape fiecare...

Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare

INTRODUCERE Dreptul civil este una din ramurile principale ale sistemului unitar al dreptului din Romania, cuprinzand ansamblul normelor juridice...

Succesiunea statelor la tratatele internațional

1. Noțiuni generale În momentul în care în existența statelor intervin transformări constând în substituirea unei suveranități noi celei...

Ai nevoie de altceva?