Succesiuni

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 4 fișiere: doc, rtf
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 34752
Mărime: 9.32MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gabriela Lupsan
UNIVERSITATEA „DANUBIUS“ DIN GALAŢI DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI FRECVENŢĂ REDUSĂ FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

1. Introducere în studiul succesiunilor

Despre succesiune, felurile ei şi caracterele juridice ale 8

transmisiunii succesorale

Data şi locul deschiderii succesiunii 11

Condiţiile necesare pentru a putea veni la moştenire 13

Nedemnitatea succesorală 16

Obiectivele specifice unităţii de învăţare

Rezumat 21

Teste de autoevaluare 21

Răspunsuri la întrebările din testele de autoevaluare 22

Bibliografie minimală 22

2. Devoluţiunea succesorală legală

Principiile generale ale devoluţiunii succesorale legale 24

Reprezentarea succesorală 27

Clasele de moştenitori 32

Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor 38

Dreptul Statului asupra succesiunii vacante 43

Obiectivele specifice unităţii de învăţare

Rezumat 45

Teste de autoevaluare 45

Răspunsuri la întrebările din testele de autoevaluare 46

Lucrarea de verificare 46

Bibliografie minimală 47

Drept civil. Succesiuni 2

3. Devoluţiunea succesorală testamentară

Despre testament 49

Felurile testamentului 55

Legatele 64

Obiectivele specifice unităţii de învăţare

Rezumat 79

Teste de autoevaluare 80

Răspunsuri la întrebările din testele de autoevaluare 80

Bibliografie minimală 80

4. Dreptul de opţiune succesorală şi transmisiunea succesorală

Despre dreptul de opţiune succesorală 82

Acceptarea moştenirii 86

Renunţarea la moştenire 92

Transmisiunea succesorală 94

Obiectivele specifice unităţii de învăţare

Rezumat 103

Teste de autoevaluare 103

Răspunsuri la întrebările din testele de autoevaluare 104

Lucrarea de verificare 104

Bibliografie minimală 104

Bibliografie (de elaborare a cursului)

Extras din document

Drept civil. Succesiuni 3

INTRODUCERE

Modulul intitulat Drept civil. Succesiuni se studiază în anul III, semestrul al II- lea şi vizează dobândirea de competenţe în domeniul dreptului civil.

Obiectivele cadru pe care ţi le propun sunt următoarele:

explicarea principiilor devoluţiunii succesorale legale;

prezentarea particularităţilor specifice devoluţiunii succesorale testamentare;

identificarea claselor de moştenitori şi conţinutul drepturilor succesorale ale reprezentanţilor fiecărei clase;

interpretarea normelor de drept succesoral prin raportare la situaţii concrete;

identificarea modalităţior în care se realizează acceptarea moştenirii

şi renunţarea la moştenire;

Conţinutul este structurat în următoarele unităţi de învăţare:

- Introducere în studiul succesiunilor

- Devoluţiunea succesorală legală

- Devoluţiunea succesorală testamentară

- Dreptul de opţiune succesorală şi transmisiunea succesorală

In prima unitate de învăţare, intitulată Introducere în studiul succesiunilor, vei regăsi operaţionalizarea următoarelor competenţe specifice:

- să identifici felul moştenirii;

- să răspunzi la întrebările legate de data şi locul deschiderii succesiunii;

- să identifici condiţiile legale pentru ca cineva să poată să vină la moştenire, plecând de la o situaţie concretă,

după ce vei studia conţinutul cursului şi vei parcurge bibliografia recomandată. Pentru aprofundare şi autoevaluare îţi propun exerciţii şi teste adecvate.

După ce ai parcurs informaţia esenţială, în a doua unitate de învăţare, Devoluţiunea succesorală legală, vei achiziţiona, odată cu cunoştinţele oferite, noi competenţe:

- să explici conţinutul principiilor generale ale devoluţiunii succesorale legale şi mecanismul lor de funcţionare;

- să identifici locul fiecărui membru de familie, raportat la de cujus, într-o clasă de moştenitori legali;

- să descrii conţinutul drepturilor succesorale ale soţului

supravieţuitor;

- să delimitezi instituţia reprezentării succesorale şi să explici modul în care ea se aplică;

- să aplici dispoziţiile legii la o situaţie concretă,

Drept civil. Succesiuni 5

care îţi vor permite să rezolvi testele propuse şi lucrarea

de verificare

corespunzătoare primelor două unităţi de învăţare. Ca sa îţi evaluez gradul de însuşire a cunoştinţelor, vei rezolva o lucrare de evaluare care după corectare o vei primi cu observaţiile adecvate şi cu strategia corectă de învăţare pentru modulele următoare.

După ce ai parcurs informaţia esenţială, în a treia unitate

de învăţare,

Devoluţiunea succesorală testamentară, vei achiziţiona, odată cu cunoştinţele oferite, noi competenţe:

- să identifici felul testamentului şi a legatelor, în fiecare caz concret;

- să elaborezi un testament, plecând de la condiţiile de fond şi de formă

prevăzute de lege;

- să identifici condiţiile legale de validitate ale unui testament, plecând de la un caz concret.

După ce ai parcurs informaţia esenţială, în a patra unitate de învăţare, intitulată Dreptul de opţiune succesorală şi transmisiunea succesorală, vei achiziţiona, odată cu cunoştinţele oferite, noi competenţe:

- să analizezi dreptul subiectiv de opţiune succesorală;

- să identifici modalităţile în care se realizează acceptarea moştenirii şi renunţarea la moştenire;

- să aplici efectele juridice ale acceptării şi ale renunţării la moştenire, la un caz concret;

- să prezinţi categoria moştenitorilor sezinari.

Pentru o învăţare eficientă ai nevoie de următorii paşi obligatorii: Citeşti modulul cu maximă atenţie;

Evidenţiezi informaţiile esenţiale cu culoare, le notezi pe hârtie, sau le

adnotezi în spaţiul alb, rezervat special în stânga paginii; Răspunzi la întrebări şi rezolvi exerciţiile propuse;

Mimezi evaluarea finală, autopropunându-ţi o temă şi rezolvând-o fără

să apelezi la suportul scris;

Compari rezultatul cu suportul de curs şi explică-ţi de ce ai eliminat anumite secvenţe;

În caz de rezultat îndoielnic, reia întreg demersul de învăţare.

Pe măsură ce vei parcurge modulul îţi vor fi administrate două lucrări de verificare pe care le vei regăsi la sfârşitul unităţilor de învăţare 2 şi 4. Vei

răspunde în scris

la aceste cerinţe, folosindu-te de suportul

de curs şi de

următoarele resurse suplimentare (autori, titluri, pagini). Vei fi evaluat după gradul în care ai reuşit să operaţionalizezi competenţele. Se va ţine cont de acurateţea rezolvării, de modul de prezentare şi de promptitudinea răspunsului.

Pentru neclarităţi

şi informaţii suplimentare vei apela la tutorele indicat.

Răspunsurile la examen/colocviu/lucrări practice - 80%; activităţi aplicative

atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc. - 10%; teste

pe parcursul

semestrului - 5%

şi teme de control - 5%.

Preview document

Succesiuni - Pagina 1
Succesiuni - Pagina 2
Succesiuni - Pagina 3
Succesiuni - Pagina 4
Succesiuni - Pagina 5
Succesiuni - Pagina 6
Succesiuni - Pagina 7
Succesiuni - Pagina 8
Succesiuni - Pagina 9
Succesiuni - Pagina 10
Succesiuni - Pagina 11
Succesiuni - Pagina 12
Succesiuni - Pagina 13
Succesiuni - Pagina 14
Succesiuni - Pagina 15
Succesiuni - Pagina 16
Succesiuni - Pagina 17
Succesiuni - Pagina 18
Succesiuni - Pagina 19
Succesiuni - Pagina 20
Succesiuni - Pagina 21
Succesiuni - Pagina 22
Succesiuni - Pagina 23
Succesiuni - Pagina 24
Succesiuni - Pagina 25
Succesiuni - Pagina 26
Succesiuni - Pagina 27
Succesiuni - Pagina 28
Succesiuni - Pagina 29
Succesiuni - Pagina 30
Succesiuni - Pagina 31
Succesiuni - Pagina 32
Succesiuni - Pagina 33
Succesiuni - Pagina 34
Succesiuni - Pagina 35
Succesiuni - Pagina 36
Succesiuni - Pagina 37
Succesiuni - Pagina 38
Succesiuni - Pagina 39
Succesiuni - Pagina 40
Succesiuni - Pagina 41
Succesiuni - Pagina 42
Succesiuni - Pagina 43
Succesiuni - Pagina 44
Succesiuni - Pagina 45
Succesiuni - Pagina 46
Succesiuni - Pagina 47
Succesiuni - Pagina 48
Succesiuni - Pagina 49
Succesiuni - Pagina 50
Succesiuni - Pagina 51
Succesiuni - Pagina 52
Succesiuni - Pagina 53
Succesiuni - Pagina 54
Succesiuni - Pagina 55
Succesiuni - Pagina 56
Succesiuni - Pagina 57
Succesiuni - Pagina 58
Succesiuni - Pagina 59
Succesiuni - Pagina 60
Succesiuni - Pagina 61
Succesiuni - Pagina 62
Succesiuni - Pagina 63
Succesiuni - Pagina 64
Succesiuni - Pagina 65
Succesiuni - Pagina 66
Succesiuni - Pagina 67
Succesiuni - Pagina 68
Succesiuni - Pagina 69
Succesiuni - Pagina 70
Succesiuni - Pagina 71
Succesiuni - Pagina 72
Succesiuni - Pagina 73
Succesiuni - Pagina 74
Succesiuni - Pagina 75
Succesiuni - Pagina 76
Succesiuni - Pagina 77
Succesiuni - Pagina 78
Succesiuni - Pagina 79
Succesiuni - Pagina 80
Succesiuni - Pagina 81
Succesiuni - Pagina 82
Succesiuni - Pagina 83
Succesiuni - Pagina 84
Succesiuni - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Drept civil. Succesiuni. Unitatea 1.rtf
  • Drept civil. Succesiuni. Unitatea 2.doc
  • Drept civil. Succesiuni. Unitatea 3.doc
  • Drept civil. Succesiuni. Unitatea 4.doc

Alții au mai descărcat și

Nedemnitatea Succesorală

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere...

Clasele de Moștenitori

INTRODUCERE „Nu se cade să semeni numai pentru tine din grădina sădită de străbuni, roadele le-au strâns urmaşii. Dacă a fost ceva semănat pentru...

Testamentul

INTRODUCERE Problema voinţei capabile să producă efecte după moartea celui care a exprimat-o a constituit pentru mine o preocupare mai veche....

Testamentul

INTRODUCERE Motivația alegerii temei Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale,...

Devoluțiunea succesorală legală în viziunea actualului și noului cod civil și elemente de drept comparat

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE SUCCESIUNE Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a...

Succesiunea

Introducere Succesiunea se fundamentează pe o idee morală şi socială uşor de sesizat, aceea a solidarităţii între părinţi , copii şi alte rude,...

Succesiuni clasele de moștenitori

Codul civil, în art. 644, enumera succesiunea printre modurile de dobândire si transmitere ale proprietatii. Termenul “succesiune” este folosit...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Un rol important in materia succesiunilor il ocupa mostenirea legala, pentru ca principiile acesteia opereaza ori de cate ori de cujus...

Te-ar putea interesa și

Succesiunea testamentară

INTRODUCERE Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire...

Succesiunea

Introducere Succesiunea se fundamentează pe o idee morală şi socială uşor de sesizat, aceea a solidarităţii între părinţi , copii şi alte rude,...

Legea aplicabilă succesiunilor internaționale

Introducere Relațiile internaționale ajută la realizarea unui mediu de înțelegere între persoanele fizice sau persoanele juridice din diferite...

Succesiuni clasele de moștenitori

Codul civil, în art. 644, enumera succesiunea printre modurile de dobândire si transmitere ale proprietatii. Termenul “succesiune” este folosit...

Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății

CAPITOLUL I Clasificare mod de dobandire a dreptului de proprietate 1. CLASIFICARE În dreptul roman cea mai cunoscută clasificare a modurilor de...

Deschiderea Succesiunii și a Procedurii Succesorale

Activitatea succesorala notariala este necesara societatii pentru ca aduce ordine in dreptul succesoral si in problemele ce le are aproape fiecare...

Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare

INTRODUCERE Dreptul civil este una din ramurile principale ale sistemului unitar al dreptului din Romania, cuprinzand ansamblul normelor juridice...

Succesiunea statelor la tratatele internațional

1. Noțiuni generale În momentul în care în existența statelor intervin transformări constând în substituirea unei suveranități noi celei...

Ai nevoie de altceva?