Teoria obligațiilor

Curs
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 38648
Mărime: 133.84KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CAPITOLUL X

OBLIGATIA CIVILA

1. NOTIUNEA DE OBLIGATIE CIVILA

2. ELEMENTELE RAPORTULUI JURIDIC DE OBLIGATIE

3. IZVOARELE OBLIGATIILOR

4. CLASIFICAREA OBLIGATIILOR

5. OBLIGATIILE COMPLEXE

6. OBLIGATIILE AFECTATE DE MODALITATI

1. NOTIUNEA DE OBLIGATIE CIVILA

În dreptul civil, termenul de obligatie are trei acceptiuni:

a.) în sens larg (lato sensu) se întelege acel raport juridic în care o persoana - numita creditor - pretinde alteia - numita debitor - sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, iar în cazul neîndeplinirii acestei îndatoriri, creditorul poate sa apeleze la forta de constrângere a statului, solicitând aplicarea unei sanctiuni.

b.) în sens restrâns (stricto sensu) obligatia civila reprezinta îndatorirea ce revine subiectului pasiv sau prestatia la care este tinut debitorul, fie ca acesta consta într-o actiune, fie într-o abstentiune.

c.) în al treilea rând, obligatia denumeste înscrisul care încorporeaza dreptul subiectiv patrimonial al creditorului si obligatia corelativa a debitorului (ex.obligatiunile).

2. ELEMENTELE RAPORTULUI JURIDIC DE OBLIGATIE

Subiectele raportului juridic de obligatie pot fi atât persoane fizice cât si persoane juridice, ori, exceptional, statul.

Subiectul activ se numeste creditor, iar subiectul pasiv se numeste debitor.

Uneori o persoana poate avea o dubla calitate: si de debitor, si de creditor.

Continutul raportului de obligatie îl constituie dreptul de creanta apartinând creditorului si obligatia corespunzatoare a debitorului.

Dreptul de creanta se înscrie în activul patrimonial, iar obligatia corelativa în pasivul acesteia. Dreptul de creanta este un drept relativ, nu absolut.

Obiectul raportului de obligatie este actiunea sau abstentiunea subiectului pasiv, corespunzatoare dreptului subiectului activ.

Obligatia de a da (dare) nu se confunda cu obligatia de a preda (care este o obligatie de a face).

Obligatia de a nu face ceva este o obligatie negativa (de abstentiune) si consta în îndatorirea debitorului de a se abtine de la un anumit fapt la care ar fi fost îndreptatit prin lege sa îl faca.

Trebuie distinsa obligatia general-negativa de a nu face ceva care incumba tuturor persoanelor în cazul raporturilor juridice ce contin drepturi absolute, obligatie care izvoraste din lege, de obligatia de a nu face ceva la care este tinut debitorul într-un raport juridic concret, obligational.

Sanctiunea este un element specific raporturilor juridice obligationale perfecte. Este posibilitatea recunoscuta de lege creditorului de a recurge la forta de constrângere a statului, în cazul în care debitorul nu-si îndeplineste obligatia.

3. IZVOARELE OBLIGATIILOR

Prin izvor al obligatiilor se întelege acel fapt juridic (lato sensu) care da nastere unui raport juridic obligational.

Potrivit Codului civil sunt izvoare de obligatii civile: contractul, cvasicontractul, delictul, cvasidelictul si legea.

Contractul este acordul între doua sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge între dânsii un raport juridic.

Cvasicontractul este un fapt licit si voluntar din care se naste o obligatie catre o alta persoana sau obligatii reciproce între parti. Cvasicontractele reglementate de Codul civil sunt gestiunea de afaceri si plata nedatorata. Practica judiciara a adaugat la acestea si îmbogatirea fara just temei.

Delictul si cvasidelictul sunt definite de art.998 si 999 C.civ. Art.998 C.civ. prevede ca orice fapta a omului, care cauzeaza altuia prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l repara. Art.999 C.civ. stabileste ca Omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar si de acela ce a cauzat prin neglijenta sau prin imprudenta sa . Delictul se comite cu intentie, iar cvasidelictul din culpa.

Exista si o alta clasificare, împartasita de literatura juridica:

- obligatii civile care izvorasc din acte juridice;

- obligatii civile care izvorasc din fapte juridice(stricto sensu)

- obligatii civile care izvorasc din lege (ex. obligatia de întretinere).

4. CLASIFICAREA OBLIGATIILOR

În functie de obiect obligatiile pot fi:

- obligatii de dare, adica de constituire sau transferare a unui drept real;

- obligatii de facere, care constau în predarea unui bun sau plata unei sume de bani;

- oblgatii de non-facere care constau în abtinerea debitorului de la ceva ce avea dreptul sa faca.

Dupa întinderea obligatiei, obligatiile se împart în:

a. obligatii de rezultat sau determinate, în care debitorul se obliga la o actiune care are un rezultat

b. obligatii de mijloace sau de diligenta, în care debitorul se obliga sa depuna toata straduinta, toata diligenta pentru obtinerea unui rezultat (ex.însanatosirea bolnavului).

Interesul clasificarii priveste solutionarea problemei vinovatiei. În cazul obligatiilor de rezultat, daca debitorul nu atinge rezultatul pentru care este dator, el este prezumat prin aceasta în culpa.

La obligatiile de mijloace, nerealizarea rezultatului nu este prin ea însasi o dovada a culpei debitorului, deci creditorul trebuie sa probeze ca debitorul nu si-a îndeplinit obligatia de mijloace si din aceasta cauza nu s-a obtinut rezultatul.

Dupa sanctiune, obligatiile civile se clasifica în:

- obligatii civile perfecte, a caror nerespectare este însotita de o sanctiune civila

- obligatii civile imperfecte (naturale) care sunt lipsite de sanctiune, dar care pot fi executate fara ca debitorul sa mai poata pretinde restituirea prestatiei. Art.1092 al C.civ.prevede: Repetetiunea nu este admisa în privinta obligatiilor naturale care au fost achitate de bunavoie. Art.20 din Decretul nr.167/1958 privind prescriptia extinctiva prevede, de asemenea, imposibilitatea repetitiunii obligatiei prescrise, dar executate de bunavoie.

Dupa opozabilitate, obligatiile se clasifica în trei categorii:

- obisnuite, cele mai numeroase care se bazeaza pe principiul relativitatii efectelor actelor juridice (res inter alios acta)

- reale (propter rem), care apar ca un accesoriu al unui drept real;

- scriptae în rem - a caror opozabilitate este strâns legata de posesia lucrului.Titularul dreptului de folosinta asupra acelui bun isi poate realiza dreptul sau numai daca dobânditorii succesivi ai proprietatii lucrului respecta acel drept.

Dupa structura obligatiile pot fi:

- pure si simple, în care exista un singur creditor si un singur debitor, si nu sunt afectate de modalitati;

- complexe, în care exista o pluralitate de subiecte sau de obiecte, ori ambele

- afectate de modalitati (de termen sau conditie).

5. OBLIGATIILE COMPLEXE

Obligatiile complexe pot fi obligatii cu pluralitate de subiecte, obligatii cu pluralitate de obiecte si obligatii indivizibile.

A. Obligatiile cu pluralitate de subiecte se pot clasifica în:

A - obligatii conjuncte (divizibile). Aceste obligatii constituie regula (art.1060 C.civ.). Fiecare creditor actioneaza pentru realizarea drepturilor subiective, proprii, iar fiecare debitor raspunde pentru partea sa din datorie în cadrul obligatiilor conjuncte.

B - obligatii solidare (art.1034-1056 C.civ.) în care fiecare creditor solidar poate sa pretinda debitorului executarea întregii datorii sau fiecare debitor solidar poate fi urmarit pentru executarea prestatiei datorate de toti debitorii solidari, creditorului.

Solidaritatea activa (între creditori) permite fiecarui creditor sa ceara debitorului plata întregii datorii. Solidaritatea activa trebuie stipulata expres.

Preview document

Teoria obligațiilor - Pagina 1
Teoria obligațiilor - Pagina 2
Teoria obligațiilor - Pagina 3
Teoria obligațiilor - Pagina 4
Teoria obligațiilor - Pagina 5
Teoria obligațiilor - Pagina 6
Teoria obligațiilor - Pagina 7
Teoria obligațiilor - Pagina 8
Teoria obligațiilor - Pagina 9
Teoria obligațiilor - Pagina 10
Teoria obligațiilor - Pagina 11
Teoria obligațiilor - Pagina 12
Teoria obligațiilor - Pagina 13
Teoria obligațiilor - Pagina 14
Teoria obligațiilor - Pagina 15
Teoria obligațiilor - Pagina 16
Teoria obligațiilor - Pagina 17
Teoria obligațiilor - Pagina 18
Teoria obligațiilor - Pagina 19
Teoria obligațiilor - Pagina 20
Teoria obligațiilor - Pagina 21
Teoria obligațiilor - Pagina 22
Teoria obligațiilor - Pagina 23
Teoria obligațiilor - Pagina 24
Teoria obligațiilor - Pagina 25
Teoria obligațiilor - Pagina 26
Teoria obligațiilor - Pagina 27
Teoria obligațiilor - Pagina 28
Teoria obligațiilor - Pagina 29
Teoria obligațiilor - Pagina 30
Teoria obligațiilor - Pagina 31
Teoria obligațiilor - Pagina 32
Teoria obligațiilor - Pagina 33
Teoria obligațiilor - Pagina 34
Teoria obligațiilor - Pagina 35
Teoria obligațiilor - Pagina 36
Teoria obligațiilor - Pagina 37
Teoria obligațiilor - Pagina 38
Teoria obligațiilor - Pagina 39
Teoria obligațiilor - Pagina 40
Teoria obligațiilor - Pagina 41
Teoria obligațiilor - Pagina 42
Teoria obligațiilor - Pagina 43
Teoria obligațiilor - Pagina 44
Teoria obligațiilor - Pagina 45
Teoria obligațiilor - Pagina 46
Teoria obligațiilor - Pagina 47
Teoria obligațiilor - Pagina 48
Teoria obligațiilor - Pagina 49
Teoria obligațiilor - Pagina 50
Teoria obligațiilor - Pagina 51
Teoria obligațiilor - Pagina 52
Teoria obligațiilor - Pagina 53
Teoria obligațiilor - Pagina 54
Teoria obligațiilor - Pagina 55
Teoria obligațiilor - Pagina 56
Teoria obligațiilor - Pagina 57
Teoria obligațiilor - Pagina 58
Teoria obligațiilor - Pagina 59
Teoria obligațiilor - Pagina 60
Teoria obligațiilor - Pagina 61
Teoria obligațiilor - Pagina 62
Teoria obligațiilor - Pagina 63
Teoria obligațiilor - Pagina 64
Teoria obligațiilor - Pagina 65
Teoria obligațiilor - Pagina 66
Teoria obligațiilor - Pagina 67
Teoria obligațiilor - Pagina 68
Teoria obligațiilor - Pagina 69
Teoria obligațiilor - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Teoria Obligatiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Modurile de dobândire a proprietății

Introducere Proprietatea a luat fiinţă o dată cu apariţia omului pe pământ şi este cunoscută încă din timpurile antichităţii, ale formării...

Posesia

Notiune Potrivit art. 1846 c.civ., posesia este detinerea unui lucru sau folosirea de un drept exercitata una sau alta de noi însine sau de altul...

Izvoarele obligației civile

I.NOTIUNEA DE IZVOR DE OBLIGATIE Prin izvor de obligatie se intelege acel fapt juridic , care da nastere unui raport juridic obligational....

Drept civil

Unitatea de studiu nr. 1 DREPTUL - NOȚIUNE, SISTEMUL DREPTULUI Obiective specifice Studierea capitolului Dreptul - Noțiune, sistemul dreptului -...

Teoria Generală a Obligațiilor

TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR CAPITOLUL 1 OBLIGAŢIA CIVILĂ 1.1. Noţiunea de obligaţie Luând ca model Codul civil francez din 1804, care nu a...

Drept civil - obligații

PARTEA A II - A TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR Tema I - Notiuni generale despre obligatii 1. Definitia si elementele raportului juridic de...

Drept civil - teoria generală a obligațiilor

TITLUL I CONSIDERATII GENERALE CU PRIVIRE LA OBLIGATIILE CIVILE CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE CIVILĂ. STRUCTURA OBLIGAŢIEI. CLASIFICAREA...

Drept civil

Capitolul I Noti1. Definitie: Obligatia este raportul juridic în temeiul caruia o persoana, numita creditor, are dreptul de a pretinde de la o...

Te-ar putea interesa și

Repararea Prejudiciului Efect al Răspunderii Civile Delictuale

CAPITOLUL I. RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ SECŢIUNEA I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. NOŢIUNEA GENERALĂ DE RĂSPUNDERE Toate acţiunile şi...

Cesiunea de creanțe - modalitățile de transmitere și transferare a drepturilor și obigatiilor civile

INTRODUCERE Raporturile obligaţionale ocupă, la momentul actual, un loc esenţial în viaţa de zi cu zi, iar marea majoritate a acestor raporturi...

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Plata nedatorată

INTRODUCERE Toate raporturile juridice stabilite între două sau mai multe persoane reprezintă o totalitate de drepturi personale, noțiunea...

Noțiuni de Teoria Generală a Obligațiilor

NOTIUNI DE TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR 1. Notiunea de obligatie. Definitie. Teoria generala a obligatiilor este cheia de bolta a dreptului...

Obligațiile Civile

OBLIGAŢIA CIVILĂ 1. Importanta cunoaşterii noţiunii de teorie generala a obligaţiilor civile Teoria generala a obligaţiilor reprezintă un domeniu...

Simulația

Capitolul I Noţiunea şi felurile simulaţiei Secţiunea 1.1.Aspecte generale Simulaţia este o împrejurare de natură să facă inopozabil un anumit...

Ai nevoie de altceva?