Toate cursurile din domeniul Drept Comercial

 • Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

  Curs de Legislație și protecția consumatorului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor Actul normative în vigoare care reglementează organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor este Hotărârea Guvernului României nr. 882 din 18 august 2010, care practice din punct de vedere legislativ modifică și completează cadrul legislativ existent, asigurând corelarea acestuia cu cel existent în Uniunea Europeană pe acest domeniu. Autoritatea...

 • Notiuni Introductive in Dreptul Comercial

  1.Notiunea dreptului comercial Dreptul comercial cuprinde un ansablu de norme juritice care reglementeaza comertul intr-o mai clara si concisa definitie, se impun sa clarifice notiunea de comert. Notiunea de comert are mai multe sensuri: a)Etimologie- notiunea de comert provine de la LATINESCUL „COMERCIUM”, care la randul sau provine de la alaturarea a doua cuvinte: CUM- MERX – care traductibil inseamna „cu marfa”. b)Economic- notiunea de comert reprezinta o activitatea ce presupune...

 • Cursuri Drept

  Disciplina “Elemente legislative privind proiectarea si managementul afacerilor” are ca functie esentiala dezvoltarea capacitati studentilor de a intelege cadrul legislativ aferent economiei de piata. Disciplina, predata in anul III de studiu, are drept obiective specifice: intelegerea si insusirea conceptelor juridice, raportarea acestora la situatii concrete (spete), insusirea notiunilor de baza privind legislatia comerciala si financiar–fiscala, utile in perioada post-educationala. De...

 • Libera Circulatie a Lucratorilor

  Libertatea de circulaţie a muncitorilor reprezintă una dintre principiile de bază ale funcţionării pieţei interne a Uniunii Europene. Acest lucru înseamnă că, cetăţenii Uniunii îşi pot căuta de lucru şi se pot angaja în altă ţară membră pe aceleaşi principii, ca şi cetăţenii ţării respective. Străinii-cetăţeni ai UE-îşi pot căuta de lucru prin intermediul Oficiilor de Muncă ale altor ţări, iar în cadrul procesului de angajare este interzisă discriminarea pe motiv de cetăţenie. Alături de alte...

 • Contracte Speciale

  1. Contractul de depozit regulat de mărfuri Este un contract real, sinalagmatic şi cu titlu oneros. Se încheie între doi comercianţi, denumiţi deponent şi depozitar, prin care, depozitarul, în schimbul taxei de depozit, se obligă să păzească, să conserve marfa primită şi să o restituie la prima cerere. Obligaţiile părţilor 1) Deponentul - să predea marfa amablată, etichetată, marcată - să utilizeze în spaţiul de depozitare perimetrul indicat - să completeze documentele de depozit - să...

 • Dreptul Afacerilor Comerciale

  CURS 1 Capitolul I. Concepte fundamentale ale teoriei dreptului I.1. Originea, înţelesul şi definiţia dreptului Cuvântul “drept” are mai multe înţelesuri a) Prin “drept” înţelegem totalitatea normelor juridice adoptate de organele statului în scopul reglementarii relaţiilor dintre oameni în cadrul societăţii. Acesta este dreptul obiectiv. b) În al doilea rând prin “drept” se înţelege prerogativa (facultatea, posibilitatea) unei persoane de a avea o anumita conduita, de a îndeplinii...

 • Drept Comercial - Contracte

  SCURTA PREZENTARE DREPTUL COMERCIAL. NOŢIUNE, OBIECT, EVOLUŢIE, IZVOARE II.1. Noţiunea, obiectul şi evoluţia dreptului comercial Noţiune. În doctrină dreptul comercial a fost diferit în diferite moduri. În esenţă, dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat, alcătuită din normele juridice aplicabile faptelor de comerţ, precum şi celorlalte raporturi juridice la care iau parte persoanele care au calitatea de comerciant. Noţiunea de comerţ îşi are originea în latinescul...

 • Drept Comercial

  CAPITOLUL 1 DREPTUL COMERCIAL - RAMURĂ A DREPTULUI PRIVAT SECŢIUNEA 1 NOŢIUNEA ŞI OBIECTUL DREPTULUI COMERCIAL 1.1. Noţiunea de drept comercial O definitie simpla a dreptului comercial ar fi aceea ca dreptul comercial reprezinta un ansamblu de norme juridice care reglementează comerţul. Prin urmare, pentru a putea intelege notiunea de drept comercial este necesar a se preciza care este intelesul notiunii de comert. Iar sub acest aspect, noţiunea de comerţ este folosită în mai multe...

 • Drept Comercial

  Raporturile juridice comerciale sunt raporturi de drept privat ca si raporturile juridice civile. Raporturile juridice comerciale si raprturile juridice civile sunt supuse acelorasi reguli generale cuprinse in Codul civil. Aspectele particulare ale raporturilor juridice comerciale sunt reglementate prin norme speciale cuprinse in Codul comercial. Reglementarea raporturilor juridice comerciale de catre normele Codului Comercial si cele ale Codului civil isi gaseste suportul legal in art. 1 C....

 • Drept Comercial

  Tofan Mihaela – Drept comercial Capitolul I: Notiuni generale despre Dreptul comercial I.1 Locul legislatiei afacerilor în sistemul de drept român Activitatea comerciantilor se desfãsoarã în principal pe baza liberei initiative, într-un mediu concurential si cu respectarea principiului libertãtii comertului. Rapiditatea tranzactiilor în laturã comercialã, nevoia unor reglementãri specifice si a unor instante judecãtoresti specializate care sã solutioneze litigiile dintre comercianti au...

 • Dreptul Afacerilor

  Cursul 1 Prin drept intelegem totalitatea regulilor asigurate si garantate de catre stat care au ca scop organizarea si disciplinarea comportamentului uman in relatiile din societate in vederea coexistentei libertatilor, apararii drepturilor esentiale ale omului si justitiei sociale caror respectare este asigurata la nevoie de forta coercitiva a statului. Functia fundamentala a unui stat este aceea de a exprima si realiza vointa general obligatorie a natiunii adica vointa de stat. Statul...

 • Drept

  Secţiunea a I-a Definiţia şi obiectul dreptului comercial Din punct de vedere etimologic, termenul de „comerţ” înseamnă operaţiuni legate de marfă sau activitate asupra mărfii(„cum” = cu şi „merx” =marfă). Subiectul care desfăşoară activitate de comerţ este de regulă comerciantul. Funcţia principală a comerţului este acea de a procura consumatorului bunurile de care are nevoie. Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde ansamblul unitar al normelor juridice ce...

 • Drept Comercial

  Societatea comercială poate fi definită drept o grupare de persoane constituită pe baza unui act constitutiv şi beneficiind de personalitate juridică, în care societarii se înţeleg să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comerţ, în scopul realizării şi împărţirii beneficiilor rezultate. Avem trei componente principale care ar trebui să fie reunite cumulativ pentru existenţa societăţii: - un contract, denumit şi pact societar. - constituirea unui fond comun,...

 • Contractele Profesionale Speciale - Aspecte Generale

  Noul cod civil reglementeaza unitar materia contractelor. Disp codului comercial abrogat sunt in principiu aplicabile raporturilor juridice in care sunt implicati comerciantii nascute modificate ori care s-au stins sub imperiul vechii reglementari. Noul cod civil contine anumite dispozitii derogatorii aplicabile contractelor incheiate de profesionisti. De aceea, avem interes sa facem distinctia intre contractele obisnuite civile clasice si contractele profesiionale. Profesionistii incheie o...

 • Clauza de Arbitraj si Compromisul

  Acestea aduc în discuţie problema soluţionării litigiilor născute în legătură cu executarea necorespunzătoare sau neexecutarea contractelor de comerţ internaţional. Competenţa de drept comun a soluţionării litigiilor revine instanţelor de ordin judecătoresc, aparţine, în principiu, instanţei judecătoreşti de la sediul pârâtului. Există însă ipoteze prevăzute de legea procedurală când independent de sediul pârâtului se stabileşte drept competentă o altă instanţă – competenţele exclusive....

Pagina 2 din 13