Toate cursurile din domeniul Drept Comercial

 • Contractele Comerciale

  1. Noţiunea şi elementele contractelor comerciale Contractul este acordul de voinţă realizat între două sau mai multe persoane prin care se stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juridice. Contractului îi sunt caracteristice anumite caractere, astfel el poate fi: - de adeziune (în cazul în care condiţiile contractului deja sunt stabilite, noi doar acceptăm sau nu încheierea lui, dar nu putem negocia condiţiile - contractul cu Compania Orange de prestare a serviciilor)sau negociat...

 • Drept Societar

  Societatile comerciale presupun nu numai participarea viitorilor asociati cu acordul in sensul formarii patrimoniului societatii dar si intentia specifica de obtinere a profitului ca urmare a exercitarii unor fapte obiective de comert. In general avem in vedere societatile prezentate limitativ de legea societatilor comerciale ce se vor diferentia de societatile civile in principal prin prezenta personalitatii juridice. Atat societatile comerciale cat si societatile civile au in vedere...

 • Drept Comercial

  Vânzarea comercială, întocmai ca şi cea civilă, „este contractul prin care vânzătorul se obligă să strămute proprietatea unui lucru şi cumpărătorul să plătească preţul” (articolul 1298 Cod civil) Vanzarea-cumparare poate fi definita ca fiind acordul de vointa care se realizeaza intre doua parti, numite vanzator si cumparator, prin care vanzatorul se obliga, in principal, sa transmita dreptul de proprietate si sa predea lucrul vandut, iar cumparatorul se obliga sa plateasca pretul lucrului....

 • Drept Comercial

  În sens economic, comerţul se defineşte ca fiind acea activitate având ca scop schimbul de bunuri şi servicii, prin aceasta realizăndu-se circulaţia de la producător la consumator. Altfel spus , prin comerţ se înţelege activitatea economică de mijlocire între producţie şi consum. Deci, sub acest aspect, comerţul ar consta în operaţiunile cuprinse dintre momentul producerii mărfurilor şi intrării lor în circulaţie, până în momentul ajungerii acestora la consumatori. Bunurile economice sau...

 • Dreptul Afacerilor

  1. Raportul juridic de drept al afacerilor Dreptul afacerilor nu este o ramură de drept. Dimpotrivă, este o disciplină compozită, înmănunchiind instituţii dintre cele mai diverse, aparţinătoare unor ramuri de drept privat, dar chiar şi de drept public, unite prin aceea că slujesc aceluiaşi obiectiv: derularea unei afaceri. De câte ori ne vom referi la „dreptul comun”, vom avea în vedere prevederile de drept civil, de la care vin să deroge uneori prevederile aplicabile afacerii. Ori de câte...

 • Drept Comercial

  Consecintele neregularitatilor constatate dupa inregistrarea societatii comerciale in Registrul Comertului 1) ACTIUNEA IN REGULARIZARE -In situatia constatarii ulterior inregistrarii a faptului ca, la constituirea S C, nu s-au respectat anumite conditii, atunci organele societatii (administratorii si cenzorii) trebuie sa ia masuri pt inlaturarea lor, in termen de 8 zile de la constatarea neregularitatii. -Daca organele societatii nu duc la implinire aceasta cerinta, in lipsa lor o poate...

 • Drept Comercial

  Cursul I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE DESPRE DREPTUL COMERCIAL I. 1. Noţiuni generale I. 2. Obiectul dreptului comercial I. 3. Evoluţia istorică a dreptului comercial I. 4. Evoluţia dreptului comercial în România I. 1. Noţiuni generale Dezvoltarea economiei de piaţă a marcat o nouă abordare a realităţii comerciale, ca realitate socială, în sensul perfecţionării întregului mecanism economico-juridic care guvernează comerţul, în complexitatea şi dinamica sa. Dreptul comercial, ca ramură de...

 • Drept Comercial

  capitolului I studentii vor fi suficient de pregãtiti: - sã defineascã notiunea Si obiectul dreptului comercial; - sã facã o prezentare succintã a istoricului dreptului comercial; - sã enumere celelalte ramuri ale dreptului cu care se coreleazã dreptul comercial Si sã argumenteze relatia dintre aceste sisteme cu dreptul comercial; - sã enumere Si sã exemplifice izvoarele dreptului comercial. La finele studiului acestui capitol studentii vor fi suficient de bine informati cu privire la...

 • Gestiune Financiara 1

  DEFINIREA ŞI TIPOLOGIA INVESTIŢIILOR REALIZATE DE SOCIETĂŢILE COMERCIALE EVALUAREA PROIECTELOR DE INVESTIŢII ALE SOCIETĂŢII COMERCIALE METODE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE SELECŢIE A PROIECTELOR DE INVESTIŢII ŞI DE STABILIRE A BUGETELOR DE CAPITAL (DE INVESTIŢII) ALE SOCIETĂŢII COMERCIALE Termenul sau perioada de recuperare a investiţiei Metoda valorii actualizate nete Metoda ratei interne de de rentabilitate Investiţia reprezintă un proces de alocare pe termen lung sau/şi mediu a...

 • Concurenta Monopol

  INTRODUCERE În dreptul comercial, punctul de vedere aproape unanim este că forţa regulatoare cea mai importantă într-o economie de piaţă este concurenţa. Afacerea în societatea capitalistă este condusă în cadrul unei ţesături complexe de constrângeri legale, instituţionale şi financiare, iar motivaţia indivizilor nu derivă doar din interesul personal, ci şi din obiceiuri, pasiune pentru performanţă şi precizie - factori care nu sunt în mod necesar congruenţi cu noţiunea tradiţională de...

 • Curs Drept Comercial

  Notiuni introductive in dreptul comercial 1. Notiunea si obiectul dreptului comercial a) Notiunea Dreptul comercial reprezinta un ansamblu de norme juridice care reglemeteaza activitatea de comert. Pentru a intelege mai bine notiunea de drept comercial este necesar sa precizam si notiunea de comert. In sens economic comertul este definit ca o activitate care are ca scop circulatia bunurilor de la producator la consumator. Prin urmare, comertul consta in operatiunile cuprinse in intervalul...

 • Drept Comercial

  CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1.1. Noţiuni introductive Raporturile sociale sunt reglementate de un ansamblu de norme juridice care au drept scop ca, prin limitarea sferei de acţiune a persoanelor fizice şi juridice, prin mărginirea drepturilor subiective (înţelese ca puteri sau facultăţi), să facă posibil schimbul de bunuri şi servicii, iar activitatea lor să nu contrazică suprema ţintă a dreptului, apărarea valorilor fundamentale ale societăţii. Acest ansamblu de...

 • Procedura Insolventei

  PROCEDURA INSOLVENŢEI I.Noţiuni introductive. In cadrul procedurii insolvenţei, Legea nr. 85/2006, lege-cadru în acest domeniu, stabileşte procedura colectivă pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă sau în insolvenţă iminentă, instituind că „amânarea" în timp a plăţii datoriei se referă la executarea obligaţiilor băneşti (pecuniare). Prestaţiile băneşti izvorăsc, de regulă, din contracte (cum ar fi, de exemplu, contracte de împrumut, când se pune problema...

 • Drept Comercial

  SOCIETATEA PE ACTIUNI – S.A. Notiunea SA: S.A. este forma juridica cea mai avansata, cea mai complexa dintre societatile comersiale Forma de S.A. are ca principala caracteristica ca aportul la capitalul social sunt formate de catre un nr. nedefinit de asociati denumiti actionari, calitatile personale ale asociatilor si relatiile dintre acestia fiind fara importanta. Aceasta forma de societate mai este cunoscuta si sub denumirea de societate anomima. Destinatia S.A. este realizarea unor...

 • Drept Comercial

  1. Definitia dreptului. Norma juridica Ca definitie generica, dreptul este un ansamblu de reguli de conduita care consfiintesc anumite drepturi, libertati si obligatii ale oamenilor in relatiile lor reciproce a caror respectare este asigurata, la nevoie, de catre forta publica . Existenta normelor de conduita este contemporana cu existenta primelor comunitati de oameni, autoritatea fiind impusa, in functie de evolutia acestor comunitati, de conducatorul/conducatorii familiei, gintei ori...

Pagina 3 din 13