Toate cursurile din domeniul Drept Comercial

 • Drept - Norma Juridica - Acte Juridice

  Capitolul I I. Introducere in studiul dreptului 1. Sensurile ( acceptiunile ) notiunii de drept 2. Norma juridica. Institutia juridica. Ramura de drept. Sistemul dreptului 3. Raportul juridic 4. Mari sisteme ( familii ) de drept in lumea contemporana 5. Pozitia dreptului afacerilor in sistemul romanesc de drept II. Norma juridica Clasificarea normelor juridice Aplicarea normelor juridice in timp, in spatiu si asupra persoanelor III. Izvoarele dreptului afacerilor 1. Acceptiunile...

 • Contracte Comerciale

  1.Contractul de vanzare-cumparare -este acel contract prin care o parte, VANZATORUL, se obliga sa transmita dreptul de proprietate asupra unui bun catre cealalta parte, CUMPARATORUL, care se obliga sa plateasca o suma de bani drept pret. Caractere juridice: - Bilateral(sinalagmatic):da nastere la obligatii in sarcina ambelor parti - Cu titlu oneros: ambele parti urmaresc obtinerea unor foloase patrimoniale - Comutativ: existanta si intinderea obligatiilor sunt certe si cunoscute din...

 • Dreptul Comertului International

  Capitolul I Noţiunea de drept al comerţului internaţional 1. Definiţia Dreptul comerţului internaţional reprezintă un ansamblu de norme care reglementează relaţiile comerciale internaţionale. Raporturile juridice ale comerţului internaţional se stabilesc între state, persoane juridice şi persoane fizice. În organizarea şi desfăşurarea relaţiilor comerciale internaţionale, statul are o dublă calitate: de subiect de drept internaţional şi subiect de drept civil. Într-o accepţiune,...

 • Dreptul Afacerilor

  Definiţia dreptului afacerilor. Delimitări Elemente de drept civil absolut necesare pentru studierea dreptului afacerilor Diviziunea generala adreptului: drept public şi drept privat Norma juridică: noţiune, caractere,structura, clasificare Aplicarea legii civile Interpretarea legii civile Dreptul afacerilor - este o ştiinţă interdisciplinară ce cuprinde ansamblul de norme juridice ce reglementează relaţiile sociale ale întreprinderii din momentul înfinţării ei, până în momentul...

 • Societate cu Raspundere Limitata

  1.ASOCIATII Atat persoanele fizice cat si persoanele juridice (cetateni romani sau straini) se pot asocia si forma un S.R.L. 2. NUMARUL DE ASOCIATI Trebuie sa existe minim doi asociati si maxim cincizeci de asociati dar exista si exceptii: a)o singura persoana, fizica sau juridica, in cazul formei de S.R.L. cu asociat unic, in conditiile ce urmeaza: -o persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura S.R.L.; -o S.R.L. nu poate avea ca asociat unic o...

 • Teme Dreptul Afacerilor

  1. Concepţii privind dreptul public şi dreptul privat. Drept – este o totalitate de norme de conduită în societate, care au fost edictate sau sancţionate de stat şi a căror respectare este asigurată, în ultimă instanţă prin forţa de constrângere a statului. Normele juridice care alcătuiesc dreptul sunt interdependente, aparţin unui organism unitar. Ele nu pot fi nici înţelese, nici interpretate fără luarea în considerare a întregului sistem căruia îi aparţin. În pofida unităţii sale,...

 • Regimul Probelor

  Decaderea constituie o sanctiune pentru neglijenta de care a dat dovada partea care nu si-a exercitat dreptul procesual in intervalul de timp fixat de lege. Fara existenta acestei sanctiuni nu s-ar putea asigura finalitatea termenelor in procesul civil, aceea de a asigura o desfasurare a procesului intr-un timp cat mai limitat, pentru a se pune cat mai devreme capat unei stari de fapt care tulbura bunele relatii sociale^1 . Potrivit art. 103 alin. 1 C. proc. civ. "neexercitarea oricarei...

 • Droit Public Economique Communautaire

  INTRODUCTION 1°) Définition du droit public économique communautaire (DPEC) Reprenons les 4 mots composant l’intitulé du cours. Le Droit est un ensemble de règles juridiques obligatoires, dont le respect est normalement sanctionné par un juge. Le mot « Public » se distingue de « Privé » parce qu’il vise des activités exercées par des personnes publiques, autrement dit des « services publics ». Le mot « Economique » vise des « activités économiques », au sens de marchandes voire...

 • Drept Comercial Contabil

  CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL SECŢIUNEA I CARACTERIZAREA RAPORTURILOR DE DREPT COMERCIAL Dezvoltarea economiei de piaţă a marcat o nouă abordare a realităţii comerciale, ca realitate socială, în sensul perfecţionării întregului mecanism economico-juridic care guvernează comerţul, în complexitatea şi dinamica sa. Denumirea de drept comercial, ca ramură de drept şi ca disciplină juridică de studiu,pune în evidenţă faptul, că este vorba de o reglementare...

 • Dreptul Afacerilor

  CAPITOLUL I Noţiunea şi obiectul dreptului comercial 1. 1. Noţiunea de drept comercial Raporturile sociale sunt reglementate de un ansamblu de norme juridice care au drept scop ca să facă posibil schimbul de bunuri şi servicii fără ca să aducă atingere valorilor fundamentale ale societăţii. Acest ansamblu de reguli constituie dreptul privat care, dintr-o anume perspectivă, este divizat în două mari ramuri: dreptul civil şi dreptul comercial. Dreptul civil, ca ramură a dreptului privat,...

 • Dreptul Afacerilor

  ASPECTE GENERALE. CLASIFICARE ŞI CATEGORIILE COMERCIANŢILOR Subiectele în relaţiile comerciale, în mod tradiţional, sunt participanţii la raporturile juridice, fie că sunt persoane fizice, fie că sunt persoane juridice. Potrivit Codului comercial român, subiecte ale raporturilor juridice comerciale pot fi atât comercianţii cât şi necomercianţii. În articolul 7 Cod comercial se prevede: “Sunt comercianţi aceia care fac fapte de comerţ având comerţul ca profesiune obişnuită şi societăţile...

 • Curs Drept Comunitar - Piete Publice si Ajutoare Publice

  CAPITOLUL I APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA UNIUNII EUROPENE SECŢIUNEA I APARIŢIA PRIMELOR COMUNITĂŢI EUROPENE Primul Război Mondial încheiat prin Tratatul de la Versailles nu a reuşit să stingă tensiunile dintre naţiuni, mai ales cele dintre URSS şi SUA. Nici înfiinţarea Ligii Naţiunilor nu a reuşit acest lucru. Motivul principal al creării comunităţilor europene şi apoi, pe structura acestora şi în baza lor, a fost, în primul rând, crearea unei pieţe unice de desfacere pentru ţările dezvoltate...

 • Drept Civil si Comercial

  CAPITOLUL I NOTIUNEA SI IZVOARELE DREPTULUI CIVIL ROMAN 1.Noţiunea de drept în general Dreptul ar putea fi definit ca ansamblu de norme sau reguli de conduită instituite sau sancţionate de către stat în cadrul funcţiei legislative şi a căror aplicare şi respectare este asigurată prin exercitarea funcţiilor sale : administrativă şi judecătorească . 2. Definiţia dreptului civil Definiţia dreptului civil trebuie să releve trăsăturile sale proprii ca ramură de sine stătătoare a dreptului...

 • Types des Contrats

  Le contrat de dépôt régulier des marchandises doit être conclu, sans exception, par écrit. La forme écrite est réalisée par la rédaction de 3 documents dans le droit continental (le droit français, roumain, belge, italien) et de 2 documents en droit anglo-américain. Les documents sont : - le talon - le récépissé de dépôt - le warrant En droit américain, il y a le talon et le récépissé-warrant. Ces documents ont le même contenu, mais leur nature juridique est différente. Le talon a...

 • Mediul Legal al Intreprinderii

  Prin termenul de fondator sunt desemnate toate persoanele fizice şi juridice, statul şi unităţile administrativ-teritoriale care au participat la constituirea societăţii, au semnat actul de constituire şi au vărsat sau se obligă să verse aportul subscris. Ulterior înregistrării de stat, fondatorii devin asociaţi, acţionari, membri fiind egali în drepturi cu persoanele (asociaţii) care au dobândit în alt mod (prin cumpărare, donaţie, moştenire) participaţiuni la capitalul social. Egalitatea în...

Pagina 4 din 13