Toate cursurile din domeniul Drept Comercial

 • Drept Comercial

  Curs nr. 1 12.03.2010 Bibliografie Monografie Constituirea societăţilor pe acţiuni Autor Biriş ;Editura Hamangiu Stanciu D. Cărpenaru - Drept comercial român ; Editura C.H. Beck Ioan Turcu - Tratat teoretic şi practic de drept comercial român; Edit. Lumina Lex Gheorghe Piperea – Drept comercial român; Edit. C.H. Beck 2009 Radu Motica - Drept comercial român şi drept bancar; Edit. Lumina Lex Dreptul comercial 1.1 Definiţie În evoluţia dreptului comercial se cunosc câteva etape atât...

 • Administrare

  Administratorii societatilor comerciale Cu privire la administrarea soc.,legea distinge in functie de forma de soc.,astfel: a)ptr. soc in nume colectiv gestiunea este asigurata de unu sau mai multi administratori b)ptr. soc. in comandita simpla administrarea soc. se va incredinta unuia sau mai multor asociati comanditati. c)ptr. soc. pe actiuni-soc. este administrata de unul sau mai multi administratori temporar sau revocabil Soc. pe actiuni poate avea un sistem unitar de adm.,adica unul...

 • Subiectii Dreptului Afacerilor

  1. Persoana fizică ca subiect de drept comercial 2. Persoana juridică ca subiect al dreptului comercial Subiecte ale raportului juridic, respectiv şi ale activităţii de întreprinzător nu pot fi decât oamenii, fie individual, fie grupaţi în forme organizate. Subiecte ale dreptul comercial sunt persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, adică au dobândit, prin înregistrare sau prin alt mod stabilit de lege, calitatea de întreprinzători. Deoarece dreptul...

 • Teoria Contractelor

  1. CARACTERIZARE GENERALĂ A CONTRACTELOR Obiective: - să definească contractul; - să individualizeze diferenţele noţionale din perspectiva dreptului francez, englez, american şi român; - să evidenţieze principiile ce stau la baza încheierii şi executării contractelor; - să evidenţieze efectele încheierii contractelor. Cuvinte cheie: contract, voinţă contractuală, negociere, oferta de a contracta, caducitatea ofertei. 1.1. Determinări noţionale Etimologic, termenul „contract” provine...

 • Drept Comercial

  1. Istoricul dreptului comercial Schimburile comerciale între diferite colectivităţi erau cunoscute din antichitate, fiind celebre călătoriile maritime ale egiptenilor, ale fenicienilor şi ale grecilor. Comerţul din epoca medievală este marcat de creşterea rolului arabilor în nordul Africii şi de intensificarea comerţului terestru pe drumurile construite pentru legiunile romane. Încercarea de a suplini “drumul mătăsii“ prin căi maritime şi de a acapara bogăţiile din Indii, a determinat...

 • Regimul Juridic al Concurentei. Doctrina. Jurisprudenta

  Capitolul I Aspecte generale privind concurenţa §1. Noţiunea concurenţei comerciale 1. Trăsături caracteristice Conceptul de concurenţă s-a format şi este folosit în orice tip de relaţii sociale. Reglemen¬tările juridice l-au preluat din vocabularul uzual, adăugându-i unele note disociative, spre a-l adapta particularităţilor vieţii economice. Se impune ca atare să precizăm mai întâi accep¬ţiunea generică a noţiunii, în scopul de a-i desluşi ulterior sensul pe care l-a dobândit în...

 • Fapte de Comert

  1. Obiectul reglementării dreptului comercial îl reprezintă faptele de comerţ si activitatea comercianţilor. Criteriul principal de delimitare a incidentei dreptului comercial este faptul de comerţ. În dreptul civil izvorul drepturilor şi obligaţiilor juridice sunt actele şi faptele juridice (stricto sensu). In lipsa unei solutii contrare in dreptul comercial, izvorul raportului juridic comercial concret este, ca si in dreptul civil, actul juridic si faptul juridic, stricto sensu....

 • Drept Comercial

  Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1.1. Caracterizarea raporturilor de drept comercial Dreptul comercial constituie un ansamblu de norme juridice care reglementează comerţul. Pentru a fi deplin înţeleasă noţiunea dreptului comercial este necesar să precizăm noţiunea de comerţ. În sens economic, comerţul este definit ca o activitate al cărei scop este schimbul şi circulaţia mărfurilor de la producători la consumatori. Deci, comerţul ar consta în operaţiunile...

 • Notiunea si Obiectul Dreptului Afacerilor

  Dreptul are două accepţiuni tradiţionale: 1. Reprezintă ansamblul regulilor asigurate şi garantate de către stat, al căror scop este organizarea şi disciplinarea comportamentului uman în cadrul principalelor relaţii sociale – dreptul obiectiv. 2. Facultatea sau posibilitatea unui subiect de a-şi valorifica sau de a-şi apăra împotriva terţilor un interes legitim (protejat de lege) – dreptul subiectiv. Norma juridică este o regulă generală şi obligatorie de conduită, al cărei scop este...

 • Fundamentul Dreptului Comercial Comunitar

  FUNDAMENTUL DREPTULUI COMERCIAL COMUNITAR Piatra de fundament a dreptului commercial comunitar a fost pusa odata cu Tratatul de la Roma,care a statuat Principalele sale principii si directii de dezvoltare. Astfel,art.2 stipuleaza ca sarcina pentru C.E.E: promovarea unor activitati economice armonioase si unitare in cadrul Comunitatii, prin constituirea unei piete comune si prin armonizarea si coordonarea progresiva si unitara a politicilor economice ale statelor member. In continuare...

 • Contractul in Dreptul International Privat

  Problema limitelor principiului autonomiei de voinţă trebuie pusă sub un dublu aspect. Sub un prim aspect, trebuie cercetat dacă părţile au posibilitatea de a alege orice reglementare pentru a guverna contractul lor sau, ele pot alege doar una dintre legile cu care contractul are legături. Sub cel de-al doilea aspect vom pune în evidenţă limitarea aplicării legii desemnate doar la anumite elemente ale operaţiei juridice, întrucât celelalte sunt sustrase autonomiei de voinţă. 1. NOŢIUNEA ŞI...

 • Drept Comercial

  1.Cumpararea-vanzarea comerciala-Notiunea cumpararii si vanzarii comerciale-sub aspectul continutului sau,cumpararea-vanzarea comerciala este asemanatoare vanzarii-cumpararii civile.Intr-adevar,atat intr-un caz,cat si in celalalt,operatiunea realizeaza transmiterea dreptului de proprietate asupra unui bun in schimbul unui pret.Ceea ce deosebeste cumpararea-vanzarea comerciala de vanzarea-cumpararea civila,este functia economica pe care o indeplineste cumpararea-vanzarea comerciala si...

 • Drept Comercial

  Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat, care are ca obiect reglementarea relaţiilor juridice care provin din exercitarea comerţului între persoane şi între aceştia şi bunuri1. În fapt, dreptul comercial este format dintr-un ansamblu de norme de natură variată, în compoziţia căruia intră numeroase dispoziţii de ordin public, de drept civil, norme proprii, specifice, toate la un loc formând o categorie distinctă care este denumită drept comercial2 Activitatea comercială,...

 • Despre Drept Comercial

  CAPITOLUL III Despre dreptul comercial 1. Introducere. Evoluţie. Rolul şi autonomia dreptului comercial. 1.1. Ramură de drept privat, dreptul comercial s-a desprins din dreptul civil pe parcursul evoluţiei acestuia, odată cu dezvoltarea circulaţiei mărfurilor şi cu creşterea numărului de raporturi ce se stabileau în legătură cu acestea. 1.2. Evoluţie. Rolul şi autonomia dreptului comercial Comerţul s-a dezvoltat puternic în statele antice, grecii, egiptenii, fenicienii jucând un rol...

 • Conspect Drept Comercial

  1.Notiunea de obligatie in general Obligatia este un raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ- creditorul, de a cere subiecului pasiv- debitorul, de a face sau a nu face ceva, sub sanctiunea constrangerii (in caz de neexecutare) raportul de obligatie – elemente de structura: subiectele, continutul si obiectul. Subiectul raportului juridic obligational pot fi atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice, in mod exceptional putand participa in mod direct si...

Pagina 5 din 13