Toate cursurile din domeniul Drept Comercial

 • Felurile si Caracterele Arbitrajului Comercial

  1. Felurile arbitrajului comercial In functie de diverse criterii se poate realiza o clasificare a diverselor forme sau tipuri de arbitraj. 1.1 Arbitrajul comercial international si arbitrajul de drept intern Criteriile pe baza carora se stabileste caracterul international al arbitrajului sunt analizate în mod diferit în literatura de specialitate. Interesul de a determina acest caracter are importanta practica si depinde, în principiu, de stipulatiile conractului si de modul de...

 • Introducere in Studiul Arbitrajului Comercial

  1.1. Notiunea de arbitraj comercial Activitatea comeciala este una dintre cele mai vechi activitati desfasurate în cadrul relatiilor economice de catre om, fiind strâns legata de dreptul de proprietate, care este baza comertului. Comerciantii au aparut dispunând si valorificând munca lor - de operatiuni efectuate cu marfuri - ca pe o ocupatie, o îndeletnicire profesionala. Dezvoltarea si progresul activitatii de comert a condus implicit si la aparitia a diverse diferende între...

 • Dreptul Comertului International

  In prezent , domeniul com.int. a depasit demult operatiunile de import-export, incluzand toate actele si operatiunile derulate la nivel international. Prin urmare, acest domeniu include contractele de leasing, franciza, know-how, c. de agency, c. de achizitii publice, de cooperare economica, tehnica si stiintifica, de engineering, garantiile contractuale speciale ( scr. de garantie bancare, toate modalitatile de plata speciale etc ) Dci => un ansamblu de norme juridice de drept privat...

 • Tema 4 - Contractul Comercial International

  In cazul neconcordantei ordinii juridice, a tarilor, ordinii sociale, juridice, economice, si regulilor de convetuire sociala. Acele contracte care contravin legii penale, administrative sau legii penale internaţionale, acele activitati sunt interzise, nu pot fi obiectul DCI. Contractul comercial internaţional reprezintă instrumentul juridic al schimburilor economice si comerciale internaţionale si este una din cele mai importante institutii juridice al acestei discipline sasu instituţii...

 • Dreptul Afacerilor in Context European

  Tema I FALIMENTUL INTERNATIONAL Aspecte generale. Concept si definitie. Perspectiva istorica si instrumente internationale Multiplicarea fara precedent a raporturilor comerciale internationale si a investitiilor straine, înfiintarea de noi societati comerciale în strainatate, mondializarea crizelor economice au impus constituirea unor proceduri colective în scopul solutionarii tuturor aspectelor legate de falimentarea societatilor comerciale. Falimentul, ca termen juridic are...

 • Dreptul Comertului International

  -Procesul de comert international are 2 componente reglementate de DCI: - comertul mondial cu bunuri si servicii - activitatea de cooperare economica si tehnico-stiintifica internationala -Tipuri de relatii care se stabilesc in comertul international: • stat – stat  relatia dintre doua state suverane si cu drepturi egale • stat – comercianti • comercianti – comercianti -DCI are un caracter: • interdisciplinar • pluridisciplinar -Singurul document interstatal care abordeaza...

 • Dreptul Comertului International

  1. NOŢIUNI GENERALE. NORME CONFLICTUALE – NORME DE DREPT MATERIAL (SUBSTANŢIAL). Raporturile juridice de drept al comerţului internaţional sunt reglementate de norme conflictuale şi norme de drept material sau (substanţial) care la rândul lor pot fi norme de drept uniform sau norme de drept naţional. Să facem o scurtă analiză a acestor categorii de norme juridice. În primul rând, normele conflictuale – au rolul de a identifica – de a stabili – care este sistemul de drept aplicabil (legea...

 • Drept Comercial

  I. FAPTELE DE COMERŢ În categoria faptelor de comerţ includem actele, faptele juridice şi operaţiunile economice prin intermediul cărora se realizează o interpunere în schimbul mărfurilor şi serviciilor în scopul obţinerii de profit. Faptele de comerţ sunt enumerate exemplificativ în art. 3 din Codul comercial, în funcţie de evoluţia şi progresul activităţii comerciale fiind posibilă apariţia unor noi categorii de fapte de comerţ. Faptele de comerţ au fost clasificate în trei categorii, şi...

 • Dreptul Comertului International

  1. Notiunea si obiectul de reglementare a dreptului comertului international. Dreptul comertului international este o ramura de drept cu caracter interdisciplinar, aflata la confluenta dreptului national cu dreptul international public. Nu exista pe plan international, nici in doctrina, nici in instrumentele internationale o definitie unanim recunoscuta, astfel incat conferinta de la Helsinki pentru securitate si cooperare in Europa retine caracterul interdisciplinar al acestei materii....

 • Dreptul Muncii

  Termenul de muncă. Din punct de vedere al originii teremnului de muncă acesta provine din limba slavonă „monka” şi poate avea mai multe sensuri. Primul şi cel mai important sens este cel de „Activitate fizică sau intelectualã îndreptatã spre a crea bunuri materiale şi spirituale”, un al doilea sens este cel de ocupaţie sau îndeletnicire. Un alt sens este atribuit termenului de muncă este aecel de tortură „supus la munci”. Termenul de muncă, asociat cu teremenul „silnică” desemna şi o pedeapsă...

 • Drept Comercial Roman

  DREPT COMERCIAL ROMÂN Capitolul 1 Noţiuni introductive privind dreptul comercial 1. 1. Precizări prealabile Din punct de vedere economic, comerţul este o activitate al cărei scop este schimbul şi circulaţia mărfurilor de la producători la consumatori. Juridic, noţiunea de comerţ are un conţinut mai larg, deoarece, pe lângă operaţiunile de interpunere în schimb şi circulaţie a mărfurilor, cuprinde producţia de bunuri, executarea de lucrări şi prestarea de servicii. Dreptul comercial...

 • Drept Comercial Roman

  Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului comercial Definiţia dreptului comercial Dreptul reprezintă un ansamblu de norme juridice care reglementează raporturi sociale şi ordonează conduita subiecţilor acestor raporturi. După domeniul de reglementare şi după interesul ocrotit el se împarte în drept public şi drept privat. Dacă dreptul public reglementează ordinea publică şi se referă la...

 • Auxiliarii Comerciantilor

  În activităţile sale comerciantul colaborează şi cu alte persoane. Unele îi reprezintă interesele fiind salariaţii comerciantului. Ei sunt cunoscuţi sub denumirea de auxiliarii dependenţi ai comerciantului. Prepuşii, comisii pentru negoţ şi comisii călători pentru comerţ (fac parte din categoria auxiliarilor dependenţi ai comerciantului). Alte persoane, denumite auxiliari autonomi, au calitatea de comercianţi. Aceştia ajută alţi comercianţi în activităţile comerciale. Fac parte din aceasta...

 • Dreptul Falimentului

  Curs 1 26.02.2008 Insolvenţa şi falimentul Procesul de insolvenţă trebuie sa fie un important organism de ieşire de pe piaţa agenţilor economici neperformanţi. Evoluţia istorică a instituţiei falimentului Perioada antică În literatura de specialitatea s-a considerat că în antichitate, legile evreilor reglementau o descărcare periodică de datoria debitorilor comercianţi ce le permitea continuarea activităţii. În perioada antică nu se făcea distincţie între comercianţi şi necomercianţi...

 • Societati Comerciale

  Conceptul de societate comerciala (I) Originea si evolutia Societas romana Indiviziune Fara personalitate juridica, fara patrimoniu propriu Comandita din sec. XVII De la indiviziune, la patrimoniul social (creditorii executa mai intai fondurile si marfurile comanditei, urmarind numai in subsidiar patrimoniul comerciantului) Limitarea raspunderii comanditarului (disimularea unei forme de imprumut) Caracterul intuitu personae al asocierii Se foloseste numele comerciantului comanditat...

Pagina 7 din 13