Contracte Speciale

Imagine preview
(8/10 din 10 voturi)

Acest curs prezinta Contracte Speciale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 9 fisiere doc de 295 de pagini (in total).

Profesor: Ion Deca

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

CONTRACTELE COMERCIALE SPECIALE

1. Contractul de vânzare-cumparare comerciala

1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPARARE COMERCIALA.

Întrucât activitatea comerciala se realizeaza nu numai direct, ci si prin intermediari, contractul de vânzare-cumparare comerciala reprezinta actul juridic cel mai des întâlnit ca obiect al contractelor de intermediere: contractul de mandat, contractul de comision si contractul de consignatie.

Datorita importantei sale pentru activitatea comerciala, contractul de vânzare-cumparare comerciala face obiectul unei ample reglementari legale.

În Codul comercial sunt cuprinse numai anumite norme juridice prin care se reglerriehteaza aspecte specifice vânzarii-cumpararii comerciale (art.60-73) si ele privesc: pretul vânzarii, transferul dreptului de proprietate si a riscurilor, consecintele nerespectarii obligatiilor etc. Regulile generare ale vânzarii-cumpararii comerciale sunt aceleasi ca si ale vânzari i-cumpararii civîle si sunt reglementate în Codul bivil (art. 1294-1404).

1.1. COMERCIALITATEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPARARE.

Sub aspectul structurii sale, vânzarea-cumpararea comerciala este asemanatoare vânzarii-cumpararii civile. Ceea ce deosebeste vânzarea-cumpararea comerciala de cea civila este functia economica a contractului si anume interpunerea în schimbul bunurilor. Aceasta functie confera vânzarii cumpararii caracterul comercial.

Având în vedere aceasta deosebire, Codul comercial stabileste anumite reguli speciale referitoare la obiectul si finalitatea vânzarii-cumpararii comerciale.

a) Conditiile legale ale vânzarii-cumpararii comerciale

Articolul 3 Cod comercial precizeaza actele juridice, faptele juridice si operatiunile pe care legea le declara ca fapte de comert.

Astfel, sunt considerate fapte de comert cumpararile de producte sau de marfuri spre a se revinde fie în natura, fie dupa ce se vor fi lucrat sau pus în lucru, ori numai spre a se închiria. Are aceeasi valoare si cumpararea spre a se revinde, de obligatiuni ale statului sau alte titluri de credit care circula în comert (pct. 1).

De asemenea, sunt fapte de comert vânzarile de producte, vânzarile si tnchirierile de marfuri în natura sau prelucrate si vânzarile de obligatiuni ale statului sau alte titluri de credit care circula în comert, când au fost cumparati în scop de revânzare sau închiriere (pct.2).

Cum se poate observa, potrivit Codului comercial, cumpararea si vânzarea comerciala pot avea ca obiect numai bunurile mobile, productele, marfurile, obligatiunile statului si alte titluri de credit.

Productele sunt produsele naturale ale pamântului, care se obtin prin cultura sau exploatare directa (de exemplu, cerealele, legumele etc,) sau produsele animalelor (laptele, lâna etc.).

Marfurile sunt produse ale muncii destinate schimbului, prin vânzare-cumparare.

Titlurile de credit sunt înscrisuri în baza carora titularii au calitatea sa exercite drepturile specificate în cuprinsul lor. Întrucât aceste documente încorporeaza anumite drepturi, titlurile de credit pot fi obiect al dreptului de proprietate, precum si al unor operatii juridice, între care si vânzarea-cumpararea.

Asa cum rezulta din dispozitiile art. 3 pct. 1 si 2 Cod comercial, cumpararea este facuta în scop de revânzare sau închiriere, iar vânzarea este precedata de o cumparare facuta în scop de revânzare.

b) Trasaturile caracteristice ale vânzarii-cumpararii comerciale.

Din dispozitiile art. 3 pct. 1 si 2 Cod corhercial rezulta ca trasatura caracteristica a cumpararii si vânzarii comerciale constituie intentia de revânzare; cumpararea este facuta în scop de revânzare sau închiriere, iar vânzarea este precedata de o cumparare facuta în scop de revânzare.

Pentru a constitui o trasatura distinctiva a vânzarii-cumpararii comerciale, intentia de revânzare sau închiriere trebuie sa îndeplineasca trei conditii:

a) intentia de revânzare sau închiriere trebuie sa existe la data cumpararii

b) intentia de revânzare sau închiriere trebuie sa fie exprimata de cumparator, adica sa fie cunoscuta de contractant;

c) intentia de revânzare sau închiriere trebuie sa priveasca în principal bunul cumparat.

1.2. DEFINITIA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI PE VÂNZARE-CUMPARARE COMERCIALA

Codul, comercial nu da o definitie a contractului de vânzare-cumparare comerciala. într-o atare situatie, în temeiul art.1 Cod comercial, contactul de vânzare-cumparare comerciala poate fi definit pe baza dispozitiilor art. 1294 Cod civil.

Deci, contractul de vanzare-cumparare comerciala este acel contract prin care o parte (vânzatorul) se obliga sa transmita dreptul de proprietate asupra unui bun catre cealalta parte (cumparatorul), care se obliga sa plateasca o suma de bani drept pret (Prof. unit. dr. Stanciu Carpenaru).

Fisiere in arhiva (9):

 • Contracte Speciale
  • Contracte Speciale
   • 1.doc
   • 2.doc
   • 3.doc
   • 4.doc
   • 5.doc
   • 6.doc
   • 7.doc
   • 8.doc
  • Contracte Speciale.doc