Cursuri Drept

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 4 fișiere: ppt
Pagini : 176 în total
Mărime: 213.69KB (arhivat)
Publicat de: Basarab Savin
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Beatrice Leustean

Extras din curs

Disciplina “Elemente legislative privind proiectarea si managementul afacerilor” are ca functie esentiala dezvoltarea capacitati studentilor de a intelege cadrul legislativ aferent economiei de piata.

Disciplina, predata in anul III de studiu, are drept obiective specifice: intelegerea si insusirea conceptelor juridice, raportarea acestora la situatii concrete (spete), insusirea notiunilor de baza privind legislatia comerciala si financiar–fiscala, utile in perioada post-educationala.

De asemenea, in cadul obiectivelor disciplinei se distinge necesitatea formarii unui mod coerent si corect de perceptie a laturii juridice circumscrise activitatii economice, permitand asfel evaluarea corecta a oportunitatilor si riscurilor in cadrul actiunilor intreprinse in calitate de participanti la sfera economica si sociala.

Secţiunea 1. Noţiuni generale

Dezvoltarea economiei de piaţă a marcat o nouă abordare a realităţii comerciale, ca realitate socială, in sensul perfecţionării intregului mecanism economico-juridic care guvernează comerţul, in complexitatea şi dinamica sa.

Denumirea de drept comercial, ca ramură de drept şi ca disciplină juridică de studiu, pune in evidenţă faptul, că este vorba de o reglementare juridică cu caracter specific, mai exact un ansamblu de norme şi instituţii juridice care privesc comerţul. O asemenea definire este, in mare măsură corectă, impunandu-se precizări cu privire la sensurile noţiunii de comerţ.

Secţiunea 1. Noţiuni generale. Sensurile notiunii de comert:

Etimologic

Economic

Juridic

In sens etimologic, termenul de comerţ provine din latinescul commercium, care, la randul său, reprezintă o juxtapunere a cuvintelor cum şi merx, ceea ce inseamnă activităţi cu marfă. Deci, comerţul ar insemna operaţiuni cu mărfuri. Termenul de commercium din dreptul roman era folosit ca noţiune tehnică pentru a desemna facultatea unei persoane fizice de a incheia acte juridice şi de a constitui contracte valabil incheiate, iar aceste bunuri erau ,,in commercio” sau ,,extra commercium”. In acelaşi spirit C.civ. Român prevede în dispoziţiile art.963 că ,,numai lucrurile care sunt în comerţ pot face obiectul unui contract” . Din această perspectivă noţiunea de comerţ are un conţinut complex în sensul că înglobează în obiectul său cumpărarea de bunuri, servicii şi valori în scopul revânzării în acelaşi stadiu fizic sau transformate, dar la o valoare superioară. În această situaţie sunt şi industriaşii care au calitatea de comercianţi.

În sens economic, comerţul se defineşte ca fiind acea activitate având ca scop schimbul de bunuri şi servicii, prin aceasta realizându-se circulaţia de la producător la consumator. Altfel spus , prin comerţ se înţelege activitatea economică de mijlocire între producţie şi consum. Deci, sub acest aspect, comerţul ar consta în operaţiunile cuprinse dintre momentul producerii mărfurilor şi intrării lor în circulaţie, până în momentul ajungerii acestora la consumatori. Aceste operaţii sunt realizate de comercianţi-persoane fizice, denumiţi negustori,precum şi persoane juridice-societăţi comerciale, care sunt agenţi economici diferiţi de producătorii mărfurilor. Bunurile economice sau mărfurile sunt acele lucruri susceptibile de a satisface o nevoie de consum,în înţelesul cel mai larg al cuvântului,cu caracter fiziologic,psihologic sau spiritual. În prezent prin amploarea sa, comerţul nu se mai limitează la tranzacţiile cu mărfuri, ci cuprinde în sfera sa şi comerţul cu servicii,circulaţia simbolică a valorilor şi a drepturilor încorporate –titlurile de credit,mişcarea de capitaluri, fuziunile ,divizările unor societăţi comerciale sau privatizarea acestora. Nu lipsit de interes reprerzintă investiţiile ca modalităţi de pătrunde cu noi tehnologii, pe noi pieţe şi a realiza beneficii.

În accepţiunea actuală comerţul modern mai cuprinde, în afară de circulaţia şi distribuţia bunurilor economice , şi acele instituţii de drept care au fost create pentru a efectua şi accelera circulaţia acestora( bănci,burse de mărfuri, camere de comerţ şi industrie, societăţi de asigurare,intermediere, etc.).

Pornind de la această accepţiune a noţiunii de comerţ, care este şi cea uzuală, putem concluziona că dreptul comercial reglementează prin norme juridice acivitatea privind interpunerea şicirculaţia mărfurilor de la producători la consumatori.

Conținut arhivă zip

  • Cursuri Drept
    • Curs 1.ppt
    • Curs 2.ppt
    • Curs 3.ppt
    • Curs 4.ppt

Alții au mai descărcat și

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Contracte Speciale

CONTRACTELE COMERCIALE SPECIALE 1. Contractul de vânzare-cumparare comerciala 1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPARARE COMERCIALA. Întrucât...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Încheierea contractului de comerț internațional

Contractul se incheie atunci cand oferta se suprapune cu acceptarea. In cazul oricarui contract, una dintre parti ofera celuilalte posibilitatea de...

Drept Comercial Maritim

SECTIUNEA I NOTIUNEA SI OBIECTUL DREPTULUI COMERCIAL MARITIM în definirea notiunii de Drept Comercial Maritim numerosi autori si sustinatori ai...

Drept Comercial Român

DREPT COMERCIAL ROMÂN Capitolul 1 Noţiuni introductive privind dreptul comercial 1. 1. Precizări prealabile Din punct de vedere economic,...

Te-ar putea interesa și

Infracțiuni Contra Autorității

Secţiunea I - Caracterizarea generală a infracţiunilor contra autorităţii 1.1.Aspecte comune infracţiunilor contra autorităţii. În sistemul de...

Cursuri Drept Civil

Curs 1 Suport de curs: “Contracte de succesiune”, Editura Hamangiu; “Manual de drept civil – parte speciala” Nicoleta Gheorghe si Camelia...

Cursuri Drept Comunitar

1. Regulament, directiva, decizie. Comparatie. Regulamentul de aplicabilitate generala este obligatoriu in intregime si este direct aplicabil in...

Cursuri Drept Administrativ

Administraţia publică, în sesns material, presupune acţiuni de dispoziţie sau de prestaţie pentru îndeplinirea cărora utilizează o seamă de...

Cursuri Drept

Construcţia Uniunii Europene A Reconstrucţia Europei După al doilea Război Mondial, Europa se afla în situaţia în care erau necesare reguli noi...

Cursuri Drept Vamal și Fiscal

Legislatia fiscala a Uniunii Europene în domeniul impozitelor directe 1. Obiectivele politicii fiscale în UE -înlaturarea obstacolelor în...

Cursuri Dreptul Muncii

1. Notiunea Dreptului muncii Dreptul muncii, în acceptiunea sa de ramura de drept, reprezinta ansamblul normelor juridice prin care sunt...

Ai nevoie de altceva?