Drept Administrativ

Imagine preview
(9/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Drept Administrativ.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 57 de pagini .

Profesor: Paun Irinel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

DREPTUL ADMINISTRATIV CA RAMURA A SISTEMULUI DREPTULUI

I.1.Notiunea de drept administrativ

Sistemul dreptului este format din totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturi juridice sociale. Aceste norme juridice sunt instituite sau sanctionate de stat si sunt garantate prin forta sa de constrângere, pe baza convingerii majoritatii colectivitatii.

Dreptul administrativ, ca ramura a dreptului, reglementeaza în general numai anumite raporturi sociale, specifice obiectului sau de activitate.

Sub incidenta dreptului administrativ intra, în fond, doua categorii de raporturi sociale:

-cele care privesc aplicarea legii si prestarea de servicii publice, în limitele legii, de catre structuri statale si alte subiecte publice (raporturi de administratie activa);

-cele care privesc solutionarea litigiilor dintre autoritatile administratiei publice sau alte autoritati statale si cetateni (raporturi de administratie contencioasa).

Prin prisma acestor raporturi sociale, putem defini dreptul administrativ ca ramura a dreptului public care reglementeaza – concret sau cu valoare de principiu - relatiile sociale din sfera administratiei publice, precum si cele de natura conflictuala dintre autoritatile publice sau structuri private, învestite cu autoritate publica, pe de o parte, si cei vatamati în drepturile lor, prin actele administrative ale acestor autoritati, pe de alta parte.

I.2.Izvoarele dreptului administrativ

Teoria dreptului analizeaza, de regula, doua categorii de izvoare, respectiv izvoarele materiale (conditiile de existenta) si izvoarele formale (formele juridice de exprimare a vointei guvernantilor).

Formele juridice care exprima aceasta vointa sunt diferite în raport de autoritatea statala care le instituie sau le sanctioneaza, având si o forta juridica deosebita.

În organizarea si activitatea administratiei publice, principiul legalitatii administratiei impune ca normele juridice sa provina de la autoritatile puterii legislative.

pag. 2 din 57 2

Drept Administrativ

Lect. univ. drd. PAUN IRINEL

În acest mod, administratia publica îsi demonstreaza subordonarea fata de lege, în misiunea sa de organizare si executare în concret a legii.

Izvoarele formale ale dreptului administrativ sunt:

-Constitutia României, care reprezinta cel mai important izvor al dreptului administrativ, deoarece reglementeaza raporturile sociale care fac obiectul acestei ramuri de drept.

Prin normele constitutionale, sunt reglementate la nivel de principii aspectele esentiale ale ordinii juridice în stat, cum ar fi raporturile dintre cele trei puteri – legislativa, executiva, judecatoreasca – libertatile si îndatoririle fundamentale ale cetatenilor, organizarea de stat – inclusiv, a autoritatilor administratiei publice centrale si locale -, raporturile dintre guvernanti si guvernati.

Autoritatile administratiei publice trebuie sa respecte Constitutia si sa aiba în vedere jurisprudenta constitutionala, care se manifesta la nivel de speta pe calea procedurii exceptiei de neconstitutionalitate, raportata la actele ilegale adoptate de autoritatile administrative.

Prin aparitia Legii nr. 47/1992, de organizare a Curtii Constitutionale, s-a urmarit respectarea principiului separatiei puterilor în stat, obligarea puterii judecatoresti de a aplica atât legile ordinare, cât si Constitutia, aplicarea principiului potrivit caruia orice lege ordinara contrara Constitutiei este nula si fara efect juridic. S-a conturat astfel o jurisprudenta constitutionala, reprezentând ansamblul masurilor dispuse în situatii de speta de catre organul judecatoresc de control constitutional.

-Legea este principala forma de exprimare a dreptului, fiind izvor de baza si pentru dreptul administrativ.

Forta juridica a legii se exprima în principiul suprematiei acesteia, legea fiind incontestabila si obligatorie pentru toate categoriile de subiecte de drept (autoritati publice, persoane fizice si juridice).

Legile organizatorice sau organice – Legea nr.47/1992 de organizare a Curtii Constitutionale, Legea nr. 92/1992 de organizare judecatoreasca, Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale – au o forta juridica superioara legilor ordinare, care trebuie sa fie conforme cu cele dintâi.

-Ordonantele si hotarârile Guvernului constituie un alt izvor al dreptului administrativ.

Puterea executiva, a carei expresie o constituie Guvernul, are atributii stabilite limitativ prin Constitutia României, printre acestea, figurând si dreptul de a emite ordonante si hotarâri

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Administrativ.pdf

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA COLEGIUL UNIVERSITAR DROBETA TURNU SEVERIN SPECIALIZAREA: ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA ANUL I