Drept Comercial

Imagine preview
(7/10 din 9 voturi)

Acest curs prezinta Drept Comercial.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 65 de pagini .

Profesor: Asistent univ. drd. Madalina Stancu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

CURSUL NR.1

CONTRACTUL –IZVOR DE OBLIGATII COMERCIALE

ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR COMERCIALE

PROBELE SPECIFICE DREPTULUI COMERCIAL

Obiectivele cursului nr.1

- comercialitate;

- contractul de vânzare-cumparare comerciala;

- sinalagmatic;

- oneros;

- aleatoriu;

- comutativ;

- translativ de proprietate.

Concepte –cheie tratate:

Actul juridic este manifestarea de vointa facuta cu scopul de a produce efecte juridice.

Definitia legala a contractului este data de art. 942 Cod civil potrivit caruia „este acordul între doua sau mai multe persoane spre a constitui sau stinge între dânsii un raport juridic”.

Contractele solemne sunt cele pentru care legea prevede conditii de valabilitate, respectiv forma autentica.

Contractele consensuale sunt cele care se încheie prin simplul acord de vointa, fara sa fie nevoie de o anumit forma.

Contractele reale sunt cele care se încheie în mod valabil (se perfecteaza) doar în momentul remiterii lucrului.

CONTRACTELE COMERCIALE SPECIALE

În dreptul civil obligatiile iau nastere atât din acte juridice, cât si din fapte juridice. Actele juridice sunt izvoare voluntare de obligatii. Cel mai important izvor voluntar de obligatii este contractul (conventia).

Contractul – izvor de obligatii comerciale

Actul juridic este manifestarea de vointa facuta cu scopul de a produce efecte juridice. Din aceasta cauza actele juridice sunt considerate izvoare voluntare ale obligatiilor. Cel mai important izvor voluntar de obligatii este contractul (conventia). Definitia legala a contractului este data de art. 942 Cod civil potrivit caruia „este acordul între doua sau mai multe persoane spre a constitui sau stinge între dânsii un raport juridic”.

Contractele pot fi clasificate dupa mai multe criterii:

1. Clasificarea dupa tipul de contract si prevederea lui în lege pune în evidenta doua tipuri: contracte numite si contracte nenumite.

Contractele numite sunt cele care poarta un nume stabilit printr-un act normativ si beneficiaza de o reglementare proprie. Li se spune si contracte tipice.

Contractele nenumite sunt cele care nu beneficiaza de o denumire si reglementare distincta, sunt facute de parti ca urmare a libertatii contractuale. Tot nenumite sunt si contractele care îmbina caracteristicile a doua sau mai multe contracte numite. Cele care nu se aseamana cu nici un tip de contract mai sunt numite si contracte sui generis, iar cele care îmbina doua sau mai multe contracte numite sunt numite contracte complexe.

2. Clasificarea în functie de numarul partilor obligate: a) contracte sinalagmatice (bilaterale) si b) contracte unilaterale.

a) Contractele sinalagmatice (bilaterale) sunt cele în care exista obligatii reciproce. b) Contractele unilaterale nu se confunda cu actele unilaterale. Ele se particularizeaza prin faptul ca instituie obligatii pentru o singura parte (art.944 Cod civil). Exemplu: contractul de depozit cu titlu gratuit.

3. Clasificarea în functie de modul de formare. Sunt contracte solemne; contracte consensuale; contracte reale.

Contractele solemne sunt cele pentru care legea prevede conditii de valabilitate, respectiv forma autentica.

Contractele consensuale sunt cele care se încheie prin simplul acord de vointa, fara sa fie nevoie de o anumit forma.

Contractele reale sunt cele care se încheie în mod valabil (se perfecteaza) doar în momentul remiterii lucrului.

4. Clasificarea dupa scopul urmarit

Sunt contracte cu titlu oneros si contracte cu titlu gratuit.

Contractele cu titlu oneros sunt cele în care fiecare parte urmareste obtinerea unui folos în schimbul folosului procurat celeilalte parti.

Contractul cu titlu gratuit procura un avantaj numai uneia din parti. Exemplu: contractul de împrumut, fara dobânda; împrumutul gratuit de folosinta.

5. Dupa cunoasterea întinderii prestatiilor la momentul încheierii lor, contractele oneroase se împart în: contracte comutative si contracte aleatorii (art.947 Cod civil).

Contractele comutative sunt cele în care partile cunosc, înca de la momentul încheierii, întinderea prestatiilor ce-si datoreaza si la care au dreptul.

Contractele aleatorii sunt cele care, la momentul încheierii, nu au certitudinea existentei si întinderii prestatiei, aceasta depinzând de un eveniment viitor si incert (art.947 Cod civil). Exemple: contractul de vânzare-cumparare cu clauza de întretinere, contractul de asigurare).

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Comercial.doc