Drept Comercial 2

Curs
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 22563
Mărime: 78.19KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CAPITOLUL I

COMERCIANTUL – SOCIETATE COMERCIALA

1. Definitia societatii comerciale 3

2. Caracterele juridice comune contractului de societate

si societati comerciale 4

3. Caracterele juridice ale societatii comerciale, persoana

juridica 6

4. Aportul asociatilor 7

Notiunea de aport 7

Obiectul aportului 8

Aportul în numerar 8

Aportul în natura 8

Aportul în creante 13

Aportul în industrie 15

Procedura efectuarii aportului 16

Capitalul social 18

5. Affectio societatis 22

6. Realizarea si împartirea beneficiilor 22

Obiectul beneficiilor 23

Conditiile acordarii beneficiilor 24

Procedura acordarii beneficiilor 25

Modul de calcul al beneficiilor 26

Implicatiile juridice ale transmiterii partilor de interes

actiunilor si ale partilor sociale asupra platii

beneficiilor 27

7. Clasificarea societatilor comerciale

Societatile comerciale de persoane si de capitaluri 27

Societatile comerciale cu raspundere limitata si raspundere

nelimitata 28

Societatile comerciale pe actiuni si societati comerciale

în care capitalul se divide în parti de interes si parti

sociale 29

Societati comerciale în nume colectiv, în comandita simpla,

pe actiuni, în comandita pe actiuni si cu raspundere

limitata 29

8. Constituirea societatii comerciale 31

Notiunea de act constitutiv 31

Conditiile de fond ale actului constitutiv 31

Conditiile de forma ale actului constitutiv 42

Continutul actului constitutiv 45

9. Înmatricularea societatii comerciale 49

Publicitatea constituirii societatii comerciale 54

Efectele juridice ale operatiunilor încheiate în contul

societatii ce se constituie 55

Regimul juridic al încalcarii cerintelor legale de constituire

a societatii comerciale 56

Efectele juridice al încalcarii cerintelor legale de publicitate

în Monitorul Oficial al României 61

10. Sucursalele si filialele societatii comerciale 62

11. Societatea comerciala, persoana juridica 64

CAPITOLUL II

FUNCTIONAREA SOCIETATILOR COMERCIALE

1. Norme comerciale 70

2. Adunarea generala, organ al societatii comerciale 71

Felurile adunarii generale 72

Adunarea generala ordinara 72

Adunarea generala extraordinara 74

Adunarea speciala 76

Natura juridica a adunarii generale 76

Convocarea adunarii generale 78

Sedinta adunarii generale 80

Hotarârea adunarii generale 83

3. Administratorii societatii comerciale 85

Conditiile numirii administratorilor 87

Administrarea societatii comerciale prin intermediul

persoanelor juridice 90

Desemnarea administratorilor 90

Durata functiei de administrator 91

Realegerea administratorilor 92

Extras din document

1. Definitia societatii comerciale

Comerciantii sunt, potrivit art.1, din Legea 26/1990 “persoanele fizice si asociatiile familiale care exercita în mod obisnuit acte de comert, societatile comerciale, companiile nationale si societatile nationale, regiile autonome si organizatiile cooperatiste”.

În legislatia româna nu se defineste notiunea de societate comerciala.

Legiuitorul utilizeaza termenul de societate în doua cazuri:

1. contractul de societate reglementat de articolul 1491 Cod civil:

“Societatea este un contract prin care doua sau mai multe persoane se învoiesc sa puna ceva în comun, cu scop de a împarti foloasele ce ar putea deriva”;

2. persoana juridica – societate comerciala, reglementata în art.1, Legea 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si republicata:

“În vederea efectuarii de acte de comert, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constitui societati comerciale, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi”. Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, modificata si republicata, reglementeaza societatea comerciala, fara s-o defineasca .

Asupra terminologiei folosite de legiuitor, si anume „acte de comert” ne-am expus punctul de vedere si am optat pentru termenul de „fapte de comert”.

Într-o opinie, se subliniaza sfera mai cuprinzatoare a notiunii de fapt de comert ce are în continut atât actul juridic, cât si faptul juridic. Legiuitorul pune semnul egalitatii între doua notiuni diferite: act de comert si fapta juridica în sens larg (care are în continut actul juridic si faptul juridic - n.a.). Pentru acuratetea limbajului juridic este de preferat termenul de fapta de comert.

Orice definitie a societatii comerciale îmbina doua categorii de caractere juridice:

- caractere juridice ce definesc societatea comerciala ca fiind contract de societate;

- caractere juridice ce acorda societatii comerciale statutul de institutie (persoana juridica), desprinse din norme juridice imperative ale Legii 3/1990.

2. Caracterele juridice comune contractului de societate civila si societatii comerciale

Societatea comerciala îsi are originea în contractul de societate de unde preia “triplul acord”: membrii asociati, pun un ceva în comun (bunuri, creante sau munca), desfasoara în comun o activitate si împart câstigul realizat si eventual pierderile sa le suporte împreuna.

Urmatoarele particularitati sunt comune contractului de societate si societatii comerciale:

a) reprezinta o grupare de persoane, care în temeiul acordului de vointa hotaraste “sa puna ceva în comun” (bunuri sau valori). Subiectii (membrii asociati ai societatii comerciale si partile contractului de societate) pot fi atât persoane fizice, cât si persoane juridice.

Principiul libertatii de asociere guverneaza constituirea societatii comerciale. Curtea Suprema de Justitie a statuat: ,,Constituirea societatilor comerciale în conditiile Legii Nr. 31/1990 este dominata de principiul libertatii de asociere a persoanelor fizice si

Preview document

Drept Comercial 2 - Pagina 1
Drept Comercial 2 - Pagina 2
Drept Comercial 2 - Pagina 3
Drept Comercial 2 - Pagina 4
Drept Comercial 2 - Pagina 5
Drept Comercial 2 - Pagina 6
Drept Comercial 2 - Pagina 7
Drept Comercial 2 - Pagina 8
Drept Comercial 2 - Pagina 9
Drept Comercial 2 - Pagina 10
Drept Comercial 2 - Pagina 11
Drept Comercial 2 - Pagina 12
Drept Comercial 2 - Pagina 13
Drept Comercial 2 - Pagina 14
Drept Comercial 2 - Pagina 15
Drept Comercial 2 - Pagina 16
Drept Comercial 2 - Pagina 17
Drept Comercial 2 - Pagina 18
Drept Comercial 2 - Pagina 19
Drept Comercial 2 - Pagina 20
Drept Comercial 2 - Pagina 21
Drept Comercial 2 - Pagina 22
Drept Comercial 2 - Pagina 23
Drept Comercial 2 - Pagina 24
Drept Comercial 2 - Pagina 25
Drept Comercial 2 - Pagina 26
Drept Comercial 2 - Pagina 27
Drept Comercial 2 - Pagina 28
Drept Comercial 2 - Pagina 29
Drept Comercial 2 - Pagina 30
Drept Comercial 2 - Pagina 31
Drept Comercial 2 - Pagina 32
Drept Comercial 2 - Pagina 33
Drept Comercial 2 - Pagina 34
Drept Comercial 2 - Pagina 35
Drept Comercial 2 - Pagina 36
Drept Comercial 2 - Pagina 37
Drept Comercial 2 - Pagina 38
Drept Comercial 2 - Pagina 39
Drept Comercial 2 - Pagina 40
Drept Comercial 2 - Pagina 41
Drept Comercial 2 - Pagina 42
Drept Comercial 2 - Pagina 43
Drept Comercial 2 - Pagina 44
Drept Comercial 2 - Pagina 45
Drept Comercial 2 - Pagina 46
Drept Comercial 2 - Pagina 47
Drept Comercial 2 - Pagina 48
Drept Comercial 2 - Pagina 49
Drept Comercial 2 - Pagina 50
Drept Comercial 2 - Pagina 51
Drept Comercial 2 - Pagina 52
Drept Comercial 2 - Pagina 53
Drept Comercial 2 - Pagina 54
Drept Comercial 2 - Pagina 55
Drept Comercial 2 - Pagina 56
Drept Comercial 2 - Pagina 57
Drept Comercial 2 - Pagina 58
Drept Comercial 2 - Pagina 59
Drept Comercial 2 - Pagina 60
Drept Comercial 2 - Pagina 61
Drept Comercial 2 - Pagina 62
Drept Comercial 2 - Pagina 63
Drept Comercial 2 - Pagina 64
Drept Comercial 2 - Pagina 65
Drept Comercial 2 - Pagina 66
Drept Comercial 2 - Pagina 67

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Funcționarea societății cu răspundere limitată și cea pe acțiuni și dizolvarea societăților comerciale

Societatea cu răspundere limitată vs. societatea pe acţiuni Intorducere Societatea comercială reprezintă un organism autonom, căruia legea i-a...

Contractul de societate și statutul societăților

Introducere În ceea ce privește procedura de constituire a unei societăți, este necesară respectarea unor reguli și formalități în momentul...

Elemente de Drept

I.1. Locul si rolul stiintelor juridice in sistemul stiintelor Stiinta, în general, poate fi definita ca totalitatea cunostintelor despre natura,...

Drept Comercial

I. FAPTELE DE COMERŢ În categoria faptelor de comerţ includem actele, faptele juridice şi operaţiunile economice prin intermediul cărora se...

Drept Comercial - 4

CAPITOLUL 4 SOCIETATILE COMERCIALE SECTIUNEA 1 DEFINITIE. CADRU CONCEPTUAL Pentru definirea societatii comerciale, cea mai apropiata acceptiune...

Drept Comercial

NOTIUNEA dreptului comercial poate si trebuie privita atât în sens larg cât si în sens restrâns, astfel în sens larg dreptul comercial poate fi...

Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar

1. Introducere Înființarea unei firme este, pentru majoritatea antreprenorilor, primul pas în mediul de afaceri. Persoanele care vor sa infiinteze...

Te-ar putea interesa și

Patrimoniul societății comerciale - organizarea fondului de comerț

Capitolul I. Noţiunea şi Definiţia Societăţii Comerciale. Secţiunea 1. Noţiunea de societate comercială. § 1- Societatea civilă şi societatea...

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial Dreptul comercial şi dreptul civil sunt cele două ramuri distincte care...

Dreptul Comercial - Aspecte Generale

CONCEPTE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1.1. Definiţia noţiunii de drept comercial Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde...

Contractul de Leasing

1. Introducere. Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituită atât prin dispoziţii...

Originalitatea Dreptului Comercial

DREPTUL COMERCIAL CA DISCIPLINĂ COMPLEXĂ Cu privire la dreptul comercial există nişte întrebări, cum ar fi: Ce este dreptul comercial?, Cum şi,...

Izvoarele Dreptului Comercial - Drept Comercial

Dreptul comercial, ca ramură a dreptului privat, este alcătuit dintr-un ansamblu de norme juridice aplicate în raporturile juridice, în care cel...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Drept Comercial - Contracte

SCURTA PREZENTARE DREPTUL COMERCIAL. NOŢIUNE, OBIECT, EVOLUŢIE, IZVOARE II.1. Noţiunea, obiectul şi evoluţia dreptului comercial Noţiune. În...

Ai nevoie de altceva?