Drept Comercial 2

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Drept Comercial 2.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 67 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Comercial

Cuprins

CAPITOLUL I
COMERCIANTUL – SOCIETATE COMERCIALA
1. Definitia societatii comerciale 3
2. Caracterele juridice comune contractului de societate
si societati comerciale 4
3. Caracterele juridice ale societatii comerciale, persoana
juridica 6
4. Aportul asociatilor 7
Notiunea de aport 7
Obiectul aportului 8
Aportul în numerar 8
Aportul în natura 8
Aportul în creante 13
Aportul în industrie 15
Procedura efectuarii aportului 16
Capitalul social 18
5. Affectio societatis 22
6. Realizarea si împartirea beneficiilor 22
Obiectul beneficiilor 23
Conditiile acordarii beneficiilor 24
Procedura acordarii beneficiilor 25
Modul de calcul al beneficiilor 26
Implicatiile juridice ale transmiterii partilor de interes
actiunilor si ale partilor sociale asupra platii
beneficiilor 27
7. Clasificarea societatilor comerciale
Societatile comerciale de persoane si de capitaluri 27
Societatile comerciale cu raspundere limitata si raspundere
nelimitata 28
Societatile comerciale pe actiuni si societati comerciale
în care capitalul se divide în parti de interes si parti
sociale 29
Societati comerciale în nume colectiv, în comandita simpla,
pe actiuni, în comandita pe actiuni si cu raspundere
limitata 29
8. Constituirea societatii comerciale 31
Notiunea de act constitutiv 31
Conditiile de fond ale actului constitutiv 31
Conditiile de forma ale actului constitutiv 42
Continutul actului constitutiv 45
9. Înmatricularea societatii comerciale 49
Publicitatea constituirii societatii comerciale 54
Efectele juridice ale operatiunilor încheiate în contul
societatii ce se constituie 55
Regimul juridic al încalcarii cerintelor legale de constituire
a societatii comerciale 56
Efectele juridice al încalcarii cerintelor legale de publicitate
în Monitorul Oficial al României 61
10. Sucursalele si filialele societatii comerciale 62
11. Societatea comerciala, persoana juridica 64

CAPITOLUL II
FUNCTIONAREA SOCIETATILOR COMERCIALE
1. Norme comerciale 70
2. Adunarea generala, organ al societatii comerciale 71
Felurile adunarii generale 72
Adunarea generala ordinara 72
Adunarea generala extraordinara 74
Adunarea speciala 76
Natura juridica a adunarii generale 76
Convocarea adunarii generale 78
Sedinta adunarii generale 80
Hotarârea adunarii generale 83
3. Administratorii societatii comerciale 85
Conditiile numirii administratorilor 87
Administrarea societatii comerciale prin intermediul
persoanelor juridice 90
Desemnarea administratorilor 90
Durata functiei de administrator 91
Realegerea administratorilor 92

Extras din document

1. Definitia societatii comerciale

Comerciantii sunt, potrivit art.1, din Legea 26/1990 “persoanele fizice si asociatiile familiale care exercita în mod obisnuit acte de comert, societatile comerciale, companiile nationale si societatile nationale, regiile autonome si organizatiile cooperatiste”.

În legislatia româna nu se defineste notiunea de societate comerciala.

Legiuitorul utilizeaza termenul de societate în doua cazuri:

1. contractul de societate reglementat de articolul 1491 Cod civil:

“Societatea este un contract prin care doua sau mai multe persoane se învoiesc sa puna ceva în comun, cu scop de a împarti foloasele ce ar putea deriva”;

2. persoana juridica – societate comerciala, reglementata în art.1, Legea 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si republicata:

“În vederea efectuarii de acte de comert, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constitui societati comerciale, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi”. Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, modificata si republicata, reglementeaza societatea comerciala, fara s-o defineasca .

Asupra terminologiei folosite de legiuitor, si anume „acte de comert” ne-am expus punctul de vedere si am optat pentru termenul de „fapte de comert”.

Într-o opinie, se subliniaza sfera mai cuprinzatoare a notiunii de fapt de comert ce are în continut atât actul juridic, cât si faptul juridic. Legiuitorul pune semnul egalitatii între doua notiuni diferite: act de comert si fapta juridica în sens larg (care are în continut actul juridic si faptul juridic - n.a.). Pentru acuratetea limbajului juridic este de preferat termenul de fapta de comert.

Orice definitie a societatii comerciale îmbina doua categorii de caractere juridice:

- caractere juridice ce definesc societatea comerciala ca fiind contract de societate;

- caractere juridice ce acorda societatii comerciale statutul de institutie (persoana juridica), desprinse din norme juridice imperative ale Legii 3/1990.

2. Caracterele juridice comune contractului de societate civila si societatii comerciale

Societatea comerciala îsi are originea în contractul de societate de unde preia “triplul acord”: membrii asociati, pun un ceva în comun (bunuri, creante sau munca), desfasoara în comun o activitate si împart câstigul realizat si eventual pierderile sa le suporte împreuna.

Urmatoarele particularitati sunt comune contractului de societate si societatii comerciale:

a) reprezinta o grupare de persoane, care în temeiul acordului de vointa hotaraste “sa puna ceva în comun” (bunuri sau valori). Subiectii (membrii asociati ai societatii comerciale si partile contractului de societate) pot fi atât persoane fizice, cât si persoane juridice.

Principiul libertatii de asociere guverneaza constituirea societatii comerciale. Curtea Suprema de Justitie a statuat: ,,Constituirea societatilor comerciale în conditiile Legii Nr. 31/1990 este dominata de principiul libertatii de asociere a persoanelor fizice si

Fisiere in arhiva (1):

  • CAP5.DOC