Drept Comercial

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Drept Comercial.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 86 de pagini .

Profesor: Lect. dr. Mihaela Tofan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Comercial

Cuprins

Capitolul I: Noþiuni generale despre Dreptul comercial
I.1 Locul legislaþiei afacerilor in sistemul de drept român
I.2 Izvoarele Dreptului comercial
I.2.1 Izvoare propriu-zise (legislative)
I.2.2 Rolul obiceiului juridic în raporturile de Drept comercial
Capitolul II: Raportului juridic de Drept comercial
II.1 Subiectele raportului juridic de Drept comercial
II.1.1 Categorii de comercianþi în dreptul român
II.1.2 Dobândirea calitãtii de comerciant
II.1.3 Dovada calitãtii de comerciant
II.1.4 Încetarea calitãtii de comerciant
II.2 Obiectul raportului juridic de Drept comercial
II.2.1 Fapte de comert obiective
II.2.2 Fapte de comert subiective
II.2.3 Fapte de comert mixte (unilaterale)
II.3 Continutul raportului juridic de Drept comercial
II.3.1 Principiul libertãtii comertului
II.3.2 Obligatiile specifice comerciantilor
II.3.3 Fondul de comert
Capitolul III Societãtile comerciale
III.1 Notiune: aparitie, evolutie, clasificare
III.2 Înfiintarea societãtilor comerciale
III.3 Functionarea societãtilor comerciale
III.4 Modificarea societãtilor comerciale
Capitolul IV: Procedura reoganizãrii ºi lichidãrii societãtilor comerciale
IV.1 Notiunea de insolventã
Tofan Mihaela – Drept comercial
IV.2 Conditiile declansãrii procedurii reorganizãrii si lichidãrii judiciare
IV.3 Efectele declansãrii procedurii reorganizãrii si lichidãrii judiciare
Capitolul V: Contracte comerciale speciale
V.1 Contractele de intermediere
V.2 Contractele de transfer de tehnologie
V.3 Contractele de concesiune
V.4 Contractele de finantare a operatiunilor comerciale
Bibliografie selectivã

Extras din document

Tofan Mihaela – Drept comercial

Capitolul I: Notiuni generale despre Dreptul comercial

I.1 Locul legislatiei afacerilor în sistemul de drept român

Activitatea comerciantilor se desfãsoarã în principal pe baza liberei initiative, într-un

mediu concurential si cu respectarea principiului libertãtii comertului. Rapiditatea tranzactiilor în

laturã comercialã, nevoia unor reglementãri specifice si a unor instante judecãtoresti specializate

care sã solutioneze litigiile dintre comercianti au impus desprinderea dreptului comercial de dreptul

civil (prima ramurã a dreptului privat) încã din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea. Avântul

dobândit de legislatia comertului în tara noastrã a fost frânat pe parcursul secolului urmãtor, în

conditiile specifice ale economiei planificate de la centru, care a înlãturat libera initiativã si

întreprinderile private.

Legislatia comercialã s-a dezvoltat cu mai mare fortã în anii 90 ai sec. al XX-lea.

Trecerea la economia de piatã si dezvoltarea sectorului privat al comerciantilor a determinat

impulsionarea legislatiei comerciale, cãzutã în desuetudine în perioada comunistã. Reglementãrile

noi au cãutat sã acopere lacunele legislatiei de pânã atunci, remarcându-se o avalansã de

reglementãri, oportune pentru revigorarea legislatiei mai vechi în domeniu. În multe cazuri însã,

reglementãri adoptate sau dovedit a fi contradictorii si confuze, iar aplicarea lor în practicã s-a

dovedit a fi greoaie.

Sistemul de drept român grupeazã douã categorii de ramuri juridice: ramuri ale dreptului

public si ale dreptului privat. Dreptul public reglementeazã raporturi juridice la care participã

obligatoriu statul sau un reprezentat al sãu (institutie publicã, autoritate publicã locale sau centrale

etc.) care se aflã pe pozitie de supraordonare fatã de cetãtean, iar dreptul privat reglementeazã

relatii între persoane fizice si/sau juridice de pe pozitii de egalitate.

Dreptul comercial este ramurã autonomã a dreptului privat român, desprinsã din

dreptul civil. Dreptul comercial cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementeazã

activitãtile pe care legea le considerã a fi comerciale dar si activitãtile desfãsurate de persoanele

fizice si juridice care au calitatea de comerciant.

Normele dreptului comercial sunt adoptate de legiuitor în baza egalitãtii juridice ce

trebuie asiguratã pentru participantii la aceste raporturi, cu respectarea principiilor de functionare a

economiei de piatã, liberei initiative, a libertãtii comertului si a concurentei loiale.

Tofan Mihaela – Drept comercial

Dezvoltarea comertului privat si amplificarea tranzactiilor internationale în materie

comercialã au fãcut ca denumirea de drept comercial sã fie înlocuitã treptat cu denumirea de drept

al afacerilor, traducere a denumirii folosite în strãinãtate (business law). Cele douã sintagme au însã

o sferã de reglementare diferitã. Astfel, dacã dreptul comercial este ramurã a dreptului privat si

cuprinde doar norme juridice adoptate în baza egalitãtii juridice a participantilor la raporturile

juridice comerciale, dreptul afacerilor cuprinde, pe lângã norme de drept comercial, si toate

celelalte norme juridice de interes pentru activitatea comerciantilor, adicã norme de drept fiscal si

financiar, norme de drept bancar si valutar, norme de drept administrativ, norme de drept contabil

etc. Toate aceste ramuri de drept apartin dreptului public si au la bazã subordonarea individului fatã

de stat sau fatã de reprezentantii sãi.

În concluzie, putem afirma cã normele dreptului afacerilor includ toatã sfera de

reglementare a dreptului comercial (ramurã a dreptului privat) dar se completeazã cu norme din

sfera dreptului public care intereseazã activitatea întreprinzãtorilor.

I.2 Izvoarele Dreptului comercial

În înteles juridic, termenul izvor de drept desemneazã fie realitãtile sociale de

reglementat, fie forma de exprimare a normelor juridice.

În primul sens (sens material), izvoare ale Dreptului comercial sunt toate situatiile cu

care se confruntã comerciantii, care necesitã reguli juridice pentru a putea fi rezolvate. În cel de-al

doilea sens (sens formal sau sens juridic), izvoarele dreptului afacerilor sunt fie legislative (adicã

acte normative care cuprind norme din sfera de reglementare a dreptului afacerilor) fie

interpretative (incluzând literatura de specialitate si practica judiciarã).

Izvorul material este cel care determinã aparitia izvorului formal, adicã impulsioneazã

adoptarea sau emiterea actului normativ care sã reglementeze cât mai oportun situatia practicã

respectivã.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Comercial.pdf