Drept comercial

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 26702
Mărime: 342.91KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

=este un ansamblu de norme juridice de drept privat care sunt aplicabile raporturilor juridice la care participă comercianții, în calitatea lor de profesioniști ai activității comerciale (producerea și circulația/distribuția mărfurilor, executarea de lucrări și prestarea de servicii).

Obiect:

Diferă în funcție de sistemul din care este privit: sistemul subiectiv are ca obiect normele juridice care se aplică comercianților (se aplică tuturor persoanelor care au calitatea de profesionist/comerciant), iar sistemul obiectiv are ca obiect normele juridice care se aplică comerțului (adică este privit comerțul indifferent de cine este comerciant).

Izvoare:

Legea Uzanțele Principiile generale ale dreptului

-Constituția

-Codul Civil

-Legi speciale

-Ordonanțe

-Hot. de Guvern

-Normele, regulamentele și ordinele adoptate de organele competente -Obiceiul (cutuma): este o regulă de conduită născută din practica socială, folosită vreme îndelungată și respectată ca o normă juridică obligatorie.

-Uzurile profesionale: sunt reguli de conduită statornice în exercitarea unei anumite prefesii, care sunt respectate ca și când ar fi stabilite prin norme legale. Ele trebuie să fie conforme cu ordinea publică și bunele moravuri și se aplică în cazurile neprevăzute de lege. Ele se prezumă că există până la proba contrarie și trebuie dovedite prin orice mijloc de partea interesată. -Trebuie să înțelegem prin acest principiu atât dispozițiile exprese, dar și principiile pe care le degajă aceste norme juridice.

ÎNTREPRINDEREA

=orice formă de organizare a unei activități economice, autonomă patrimonial și autorizată, potrivit legilor în vigoare să facă acte și fapte de comerț, în scopul obținerii de profit în condițiile de concurență

(Lg.346/2004 art2).

=este o activitate sistematic organizată, autonomă, realizată de o persoană, pe riscul său, constând în producerea de bunuri, executarea de lucrări și prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.

Caractere:

- Caracter permanent și propriu

- Caracter autonom (cel ce organizează activitatea este independent în luarea deciziilor)

- Activitatea este realizată de una sau mai multe persoane, pe riscul lor (au calitatea de profesionist)

- Obiectul este producerea de bunuri, executarea de lucrări și prestarea de servicii

- Scopul poate fi lucrative sau nelucrativ

Formele întreprinderii:

În caracterizarea întreprinderii, esențiale sunt obiectul activității și scopul urmărit de persoana sau persoanele care organizează activitatea.

Există două tipuri de întreprinderi:

Întreprindere economică Întreprindere civilă

-are ca obiect o activitate economică al cărui scop este obținerea de profit.

=este o activitate economică desfășurată în mod organizat, permanent și sistematic, realizată de una sau mai multe persoane pe riscul lor, constând în producerea și circulația mărfurilor, executarea de lucrări și prestarea de servicii, în scopul obținerii unui profit.

-actele întocmite de această întreprindere sunt acte juridice comerciale (rpj îzvorâte din aj comerciale sunt rpj comerciale). Actele juridice comerciale sunt actele juridice, faptele juridice și operațiunile economice prin care se realizează de către un profesionist comerciant, activitatea economică privind producerea și circulația mărfurilor, executarea de lucrări sau prestarea de servicii, în cadrul unei întreprinderi comerciale. -are ca obiect o activitate non-economică și are un scop non-profit.

=este o activitate sistematic organizată, exercitată de una sau mai mute persoane, pe riscul lor, având ca obiect acte sau fapte juridice cu caracter civil, fără a avea ca scop obținera unui profit.

-actele întocmite de ei sunt acte juridice cu caracter civil.

Preview document

Drept comercial - Pagina 1
Drept comercial - Pagina 2
Drept comercial - Pagina 3
Drept comercial - Pagina 4
Drept comercial - Pagina 5
Drept comercial - Pagina 6
Drept comercial - Pagina 7
Drept comercial - Pagina 8
Drept comercial - Pagina 9
Drept comercial - Pagina 10
Drept comercial - Pagina 11
Drept comercial - Pagina 12
Drept comercial - Pagina 13
Drept comercial - Pagina 14
Drept comercial - Pagina 15
Drept comercial - Pagina 16
Drept comercial - Pagina 17
Drept comercial - Pagina 18
Drept comercial - Pagina 19
Drept comercial - Pagina 20
Drept comercial - Pagina 21
Drept comercial - Pagina 22
Drept comercial - Pagina 23
Drept comercial - Pagina 24
Drept comercial - Pagina 25
Drept comercial - Pagina 26
Drept comercial - Pagina 27
Drept comercial - Pagina 28
Drept comercial - Pagina 29
Drept comercial - Pagina 30
Drept comercial - Pagina 31
Drept comercial - Pagina 32
Drept comercial - Pagina 33
Drept comercial - Pagina 34
Drept comercial - Pagina 35
Drept comercial - Pagina 36
Drept comercial - Pagina 37
Drept comercial - Pagina 38
Drept comercial - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Drept comercial.docx

Alții au mai descărcat și

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Fondul de Comert

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

Libera Circulatie a Lucratorilor

Libertatea de circulaţie a muncitorilor reprezintă una dintre principiile de bază ale funcţionării pieţei interne a Uniunii Europene. Acest lucru...

Regimul Probelor

Decaderea constituie o sanctiune pentru neglijenta de care a dat dovada partea care nu si-a exercitat dreptul procesual in intervalul de timp fixat...

Despre Drept Comercial

CAPITOLUL III Despre dreptul comercial 1. Introducere. Evoluţie. Rolul şi autonomia dreptului comercial. 1.1. Ramură de drept privat, dreptul...

Dreptul Afacerii

Cuvânt înainte adresat studenţilor Cursul “Dreptul Afacerilor” se adresează studenţilor înscrişi la programul de studiu învăţământ la distanţă...

Drept Comercial

Curs nr. 1 12.03.2010 Bibliografie Monografie Constituirea societăţilor pe acţiuni Autor Biriş ;Editura Hamangiu Stanciu D. Cărpenaru - Drept...

Ai nevoie de altceva?