Drept Comercial

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Drept Comercial.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Dreptul comercial ar putea fi definit ca fiind ansamblul de norme juridice de drept privat

care sunt aplicabile tuturor raporturilor juridice, faptelor si operatiunilor, considerate de lege fapte de comert, precum si a raporturilor juridice la care participa persoanele care au calitatea de comerciant.Codul comercial român stabileste care sunt actele si operatiunile considerate ca fapte de comert si le supune legilor comerciale, indiferent de calitatea persoanei care le savârseste (comerciant sau necomerciant).Principalul izvor al dreptului comercial este Codul Comercial, legi, decrete  legi, hotarâri si ordonante ale Guvernului, norme, regulamente si ordine, Ca lege fundamentala a tarii, Constitutia . Codul Civil este izvor subsidiar al dreptului comercial aplicându-se numai în absenta unor norme din Codului Comercial sau legile comerciale.

2.Explicati sistemul subiectiv si obiectiv din conceptia clasica a dreptului comercial

În sistemul denumit  sistemul subiectiv  dreptul comercial are ca obiect normele juridice aplicabile comerciantilor, fiind un drept profesional care se aplica tuturor persoanelor care au calitatea de comerciant.În sistemul denumit  sistemul obiectiv  (adoptat si de codul nostru comercial) dreptul comercial cuprinde normele juridice aplicabile comertului, adica acelor fapte si operatiuni, calificate de lege drept fapte de comert.Codul Comercial considera ca fapte de comert:- cumpararile de produse sau de marfuri spre a se revinde fie în natura, fie dupa ce se vor fi lucrat sau pus în lucru sau numai spre a se închiria- vânzarile de producte si vânzarile si închirierile de marfuri fie în natura, fie dupa ce se vor fi lucrat sau pus în lucru când vor fi fost cumparate cu scopul de revânzare sau închiriere;- contractele de report asupra obligatiunilor de stat sau altor titluri de credit circulând în comert;- cumpararile sau vânzarile de parti sau actiuni ale societatilor comerciale;- orice întreprinderi de furnituri;- întreprinderi de spectacole publice;- întreprinderi de comisioane, agentii si oficii de afaceri;- întreprinderi de constructii;- întreprinderi de fabrici, manufactura si imprimerie;- întreprinderi de editura, librarie si obiecte de arta, când altcineva decât artistul le vinde;- operatiunile de banca si schimb;- operatiunile de mijlocire în afacerile comerciale;- întreprinderi de transport de persoane sau lucruri, pe apa sau pe uscat;- cambiile si ordinele în producte sau marfuri;- constructia, cumpararea sau vânzarea de vase de navigatie interioara si exterioara si tot ceea ce priveste echiparea, armarea si aprovizionarea unui vas;- asigurari în contra daunelor si asupra vietii;- depozite pentru cauza de comert;

3.Raportul juridic de drept comercial  definire si elemente constitutive

Raportul juridic de drept comercial reprezinta orice relatie reglementata de normele de drept comercial generata de savârsirea oricarui fapt de comert enumerat de articolul 3 Cod Comercial, indiferent daca persoana care le savârseste are sau nu calitatea de comerciant.Elementele constitutive ale raportului juridic de drept comercial, ca de altfel ale tuturor raporturilor juridice apartinând celorlalte ramurilor de drept sunt:a. Subiectele sunt acele persoane fizice sau juridice care devin parti într-un raport juridic comercial reglementat de normele Codului Comercial. Cu toate ca subiecte ale raporturilor comerciale pot fi atât comerciantii, cât si necomerciantii, totusi, în principal, activitatea comerciala se realizeaza de catre comercianti, ceea ce presupune ca întotdeauna unul dintre subiecte trebuie sa fie comerciant.b. Continutul raportului juridic de drept comercial Aceasta presupune ca cele doua parti sunt pe pozitie de egalitate juridica si deci drepturile si obligatiile lor sunt corelative, rezultând în urma negocierii, întelegerii dintre ele.c. Obiectul raporturilor de drept comercial îl constituie conduita partilor care poate consta în actiunea (de a da sau de a face), sau abstentiunea (actiunea de a nu face), pe care si le stabilesc una în raport de cealalta.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Comercial.doc