Drept Comercial - 6

Curs
8.9/10 (8 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 13728
Mărime: 387.95KB (arhivat)
Publicat de: Andrei Udrea
Cost: Gratis

Extras din curs

CAPITOLUL 6 CONTRACTE COMERCIALE

SECTIUNEA 1 CARACTERIZARE GENERALA

1.1. Notiune

Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna).

Juridic, contractul reprezinta, conform prevederilor articolului 942 Cod civil, acordul de

vointa dintre doua sau mai multe persoane prin care se nasc, se modifica sau se sting drepturi si

obligatii.

În dreptul român, termenul de contract este echivalent cu cel de conventie, concluzie

care rezulta indubitabil din expresia folosita de legiuitor: titlul III din Codul civil este denumit „Despre

contracte sau conventii”.

În dreptul francez, termenul de contract a fost folosit initial pentru a desemna acordul

de vointa creator de obligatii numai în cazurile expres aratate de legiuitor într-una din urmatoarele

forme: verbala, scrisa sau remiterea obiectului contractului. Numai patru categorii de contracte au fost

numite consensuale: vânzarea, închirierea, mandatul si societatea.

Relativitatea continutului notiunii de contract rezulta din definitia data de legiuitor. De

exemplu, în raporturile precontractuale este greu de stabilit unde se termina aceste raporturi si unde

încep relatiile contractuale. Adesea continutul contractului este fixat de legiuitor, partile contractante

exprimându-si doar dorinta de a li se aplica dispozitiile legale (contracte de adeziune).

Jurisprudenta franceza nu trateaza în toate situatiile conventia de asistenta ca un contract,

fiind astfel la limita quasicontractului si delictului.

Dreptul englez prezinta contractul ca o afacere si rareori ca acord de vointa care sa se

bazeze pe încredere.

În dreptul american contemporan, contractul este privit ca un instrument de

schimburi economice, distingându-se doua varietati:

 contractul clasic, care presupune negocieri prealabile, efectele sale fiind instantanee

(de exemplu, cumpararea unui produs de consumatie);

 contractul relational, care are o mare importanta economica si sociala, încheierea sa

fiind precedata de lungi tratative si negocieri vizând un numar considerabil de persoane,

fiind renegociabil.

Din analiza comparata rezulta ca orice contract este o conventie si nu un act unilateral, care

are ca obiect crearea de obligatii. Daca orice contract este o conventie, nu orice conventie este un

contract: de exemplu, unele conventii prin care se transmit ori se sting drepturi si obligatii (cesiunea de

creanta si remiterea de datorie).

Trebuie sa se faca deosebirea între contracte si simplele acte de complezenta, de curtoazie

care nu produc efecte juridice, desi sunt exteriorizate sub forma contractelor (de exemplu, invitatia

facuta de o persoana, acceptata de cel caruia i se adreseaza de a viziona împreuna un spectacol, ori sfatul

medical dat de un medic unui amic etc.).

De asemenea, exista unele contracte care, desi nu sunt obligatorii totusi nu sunt lipsite de

toate efectele juridice, fie pe motivul ca seamana cu un contract (angajamente de onoare, gentleman’s

agreements, în dreptul international public), fie ca prezinta un acord de principiu între parti, urmând a se

purta tratative, negocieri legate de continut.

1.2. Încheierea si executarea contractului

Consideratii generale

Acordul de vointa al partilor se realizeaza pe baza principiului libertatii contractuale,

potrivit caruia, în limitele generale, contractantii pot stabili clauze contractuale. Din momentul

perfectarii lui în mod valabil, contractul capata forta obligatorie între parti, producându-si efectele pe

care acestea le-au dorit.

Asadar, principalele aspecte privind efectele contractului sunt:

- libertatea de vointa a partilor, interpretarea continutului contractului;

- principiul obligativitatii contractului în raporturile cu alte persoane care nu au calitatea

de parti contractante;

- efectele specifice contractelor sinalagmatice.

Principiul libertatii de vointa contractuala

În principiu, încheierea oricarui contract este libera si, mai mult, partile contractante pot

stabili continutul contractului pe baza acordului de vointa, contractul trebuie sa cuprinda în mod

obligatoriu în functie de natura sa, clauze contractuale referitoare la: obligatiile ce revin partilor în

derularea contractului, livrarea marfurilor, termene si modalitati de plata, clauze de inflatie, consolidarea

pretului, mod de solutionare a litigiilor (legea nr. 469/2002).

Libertatea vointei juridice trebuie înteleasa însa în limitele generale legale. Aceste limite

sunt stabilite generic prin articolul 5 Cod civil, potrivit caruia „nu se poate deroga, prin conventii sau

dispozitii particulare, la legile care intereseaza ordinea publica si bunele moravuri”.

Acest text este completat de articolul 5 Cod civil, potrivit caruia „cauza este nelicita când

este prohibita de legi, când este contrarie bunelor moravuri si ordinii publice”.

Asadar, libertatea de vointa contractuala trebuie sa se manifeste atât în cadrul legal cât si al

normelor moralei, chiar daca aceste reguli de etica nu sunt exteriorizate în forma juridica necesara

obligativitatii lor juridice.

Preview document

Drept Comercial - 6 - Pagina 1
Drept Comercial - 6 - Pagina 2
Drept Comercial - 6 - Pagina 3
Drept Comercial - 6 - Pagina 4
Drept Comercial - 6 - Pagina 5
Drept Comercial - 6 - Pagina 6
Drept Comercial - 6 - Pagina 7
Drept Comercial - 6 - Pagina 8
Drept Comercial - 6 - Pagina 9
Drept Comercial - 6 - Pagina 10
Drept Comercial - 6 - Pagina 11
Drept Comercial - 6 - Pagina 12
Drept Comercial - 6 - Pagina 13
Drept Comercial - 6 - Pagina 14
Drept Comercial - 6 - Pagina 15
Drept Comercial - 6 - Pagina 16
Drept Comercial - 6 - Pagina 17
Drept Comercial - 6 - Pagina 18
Drept Comercial - 6 - Pagina 19
Drept Comercial - 6 - Pagina 20
Drept Comercial - 6 - Pagina 21
Drept Comercial - 6 - Pagina 22
Drept Comercial - 6 - Pagina 23
Drept Comercial - 6 - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Drept Comercial - 6.pdf

Alții au mai descărcat și

Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale

Notiuni generale privind societatea comeciala Societatea este un contract prin care doua sau mai multe persoane se învoiesc sa puna ceva în...

Societăți comerciale - formalități legate de constituirea unei societăți comerciale

A.Concepte de baza: Societatea comercială forma a întreprinderii, cu personalitate juridica, pe care una sau mai multe persoane o organizeaza prin...

Contractul de Comision

Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de comision. In relaţiile comerciale, mandatul apare, de multe ori ca un procedeu tehnic prea...

Cauzele Dizolvarii Societăților Comerciale

Dizolvarea societatilor comerciale reprezinta o etapa in procesul de încetare a personalitatii juridice a acestora, formata dintr-un ansamblu de...

Drept Comercial - 5

CAPITOLUL 5 OBLIGATIILE COMERCIALE SECTIUNEA 1 CONSIDERATII GENERALE În definitia în sens larg a obligatiei se include raportul juridic în...

Drept Comercial - 8

CAPITOLUL 8 TITLURILE DE CREDIT Cambia, biletul la ordin si cecul sunt titluri de credit a caror reglementare formeaza materia dreptului cambial....

Drept Comercial Curs 3

Izvoarele dreptului comunitar Prin izvoare de drept comunitar se inteleg actele juridice aprobate de statele member sau de institutiile comunitare...

Drept Comercial Curs 4

PARLAMENTUL EUROPEAN Componenta Parlamentului European - 732 de europarlamentari - Cel ales este incompatibil cu functia de ministru al tarii...

Te-ar putea interesa și

Patrimoniul societății comerciale - organizarea fondului de comerț

Capitolul I. Noţiunea şi Definiţia Societăţii Comerciale. Secţiunea 1. Noţiunea de societate comercială. § 1- Societatea civilă şi societatea...

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial Dreptul comercial şi dreptul civil sunt cele două ramuri distincte care...

Dreptul Comercial - Aspecte Generale

CONCEPTE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1.1. Definiţia noţiunii de drept comercial Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde...

Contractul de Leasing

1. Introducere. Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituită atât prin dispoziţii...

Originalitatea Dreptului Comercial

DREPTUL COMERCIAL CA DISCIPLINĂ COMPLEXĂ Cu privire la dreptul comercial există nişte întrebări, cum ar fi: Ce este dreptul comercial?, Cum şi,...

Izvoarele Dreptului Comercial - Drept Comercial

Dreptul comercial, ca ramură a dreptului privat, este alcătuit dintr-un ansamblu de norme juridice aplicate în raporturile juridice, în care cel...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Drept Comercial - Contracte

SCURTA PREZENTARE DREPTUL COMERCIAL. NOŢIUNE, OBIECT, EVOLUŢIE, IZVOARE II.1. Noţiunea, obiectul şi evoluţia dreptului comercial Noţiune. În...

Ai nevoie de altceva?