Drept Comercial

Curs
8.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 12804
Mărime: 74.21KB (arhivat)
Cost: Gratis
Univ. Romano-Americana

Cuprins

CUPRINS

Definiţia şi obiectul dreptului comercial 1

Obiectul dreptului comercial 1

Trăsăturile dreptului comercial 1

1. Comercialitatea 1

2. Egalitatea juridică 3

3. Rapiditatea (celeritatea), simplitatea, securitatea şi creditul 3

Locul dreptului comercial în cadrul sistemului de drept românesc 4

Raportul dintre dreptul comercial şi unele ramuri de drept privat 4

1. Raportul cu Dreptul Civil 4

2. Raportul între dreptul comercial şi dreptul familiei 5

3. Raportul dintre dreptul comercial şi dreptul muncii 5

4. Raportul dintre dreptul comercial şi ramurile dreptului public 6

Izvoarele dreptului comercial 7

Legi scrise. Codul comercial Român adoptat în 1887 7

Legi speciale şi alte acte normative aplicate în comerţ 8

Uzul, cutuma sau obiceiul juridic 8

Clasificarea uzurilor 8

Fapte de comerţ 11

Clasificarea faptelor de comerţ 11

Fapte de comerţ obiective 12

Faptele subiective de comerţ 15

Faptele de comerţ unilaterale 15

Subiectele dreptului comercial 16

Comercianţii persoană fizică 16

Limitele libertăţii de a face comerţ 16

Condiţiile impuse comerciantului persoană fizică 17

1. Capacitatea juridică 17

Comerciantul, angajat propriu 17

Comerciantul, agent permanent 18

Capacitatea comerciantului persoană fizică 18

Incompatibilitatea, decăderi şi interdicţii 18

2. Activităţi desfăşurate de comerciantul persoană fizică 20

3. Desfăşurarea comerţului în nume propriu 20

4. Scop lucrativ 20

5. Comerciantul persoană fizică trebuie să acţioneze asumându-şi integral riscul comerţului său 20

6. Autorizaţie 21

Statutul juridic al comerciantului 21

Înregistrarea la Registrul Comerţului 22

Societăţi comerciale 29

Societăţile de persoane. 29

Societăţi de capital 30

Societăţile pe acţiuni (SA) 30

Societatea în comandită pe acţiuni 31

Societăţi cu răspundere limitată (SRL) 31

Societatea cu unic asociat 32

Contractul de societate 32

Auxiliarii de comerţ 33

Contract cu sine însuşi 34

Clasificarea auxiliarilor de comerţ 35

Contractul de vânzare-cumpărare 36

Caractere juridice 36

Condiţiile de validitate ale contractului 37

Capacitatea juridică a părţilor 37

Consimţământul părţilor 37

Obiectul contractului de vânzare cumpărare 38

Trăsăturile lucrului (obiectului) vândut 38

Preţul 38

Extras din document

DEFINIŢIA ŞI OBIECTUL DREPTULUI COMERCIAL

Activitatea comercială presupune activitatea consacrată comerţului. Comerţul este o îndeletnicire care prin specificul ei de practică îndelungată şi repetată a dobândit caracter de profesie.

Noţiunea de circulaţie a mărfurilor în vederea schimbului exprimă pe de o parte deplasarea efectivă a bunurilor, iar pe de altă parte fapte, acte şi operaţiuni accesorii ce pot dobândi o existenţă autonomă.

Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat ce cuprinde ansamblul unitar al normelor juridice ce reglementează relaţiile sociale, patrimoniale şi personal nepatrimoniale din sfera activităţii de comerţ, relaţii ce se nasc, de regulă, între persoane ce au calitatea de comerciant şi care se află pe poziţie de egalitate juridică.

Într-o exprimare sintetică dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care reglementează materia comercială.

Obiectul dreptului comercial

Normele juridice ale dreptului comercial au ca obiect de reglementare în principal RELAŢIILE SOCIALE PATRIMONIALE, care prezintă caracteristici comerciale şi în secundar, RELAŢIILE SOCIALE PERSONAL NEPATRIMONIALE.

Trăsăturile dreptului comercial

1. Comercialitatea

Raportul juridic de drept comercial se caracterizează în principal prin comercialitate.

Noţiunea de comercialitate aparţine dreptului intern al fiecărui stat şi se determină după criterii proprii. Determinarea comercialităţii cunoaşte în diferite sisteme de drept două concepţii:

1. subiectivă

2. obiectivă

Conform CONCEPŢIEI SUBIECTIVE (legislaţia GERMANĂ), comercialitatea raportului juridic depinde de calitatea autorului, a subiectului participant. Dacă raportul juridic se concretizează în acte sau fapte juridice făcute de o persoană care este comerciant, raportul juridic respectiv ete calificat ca fiind de drept comercial.

Calitatea de comerciant o au toate persoanele care exercită permanent o activitate comercială cu titlu de profesie sau care au numele ori fiema înmatriculate la Registrul Comerţului.

Potrivit concepţiei subiective, actul de comerţ este caracterizat prin 3 trăsături:

1. este realizat de un comerciant

2. este realizat în exercitarea profesiei comerciale

3. realizându-l, comerciantul urmăreşte exploatarea comerţului său.

Potrivit CONCEPŢIEI OBIECTIVE (legislaţia franceză), comercialitatea unui raport juridic este detaşată de profesiunea de comerciant, exercitată de persoana care a săvârşit actul respectiv.

Comercialitatea actelor şi faptelor juridice este definită la rândul ei pe baza a două criterii, unul pozitiv şi altul negativ.

Criteriul pozitiv – fapte de comerţ (lato senso) faptele juridice declarate de lege astfel pe baza naturii lor obiective (art. 3 pct. 1-20 Cod Comercial). În cadrul enumerării actelor şi faptelor de comeţ făcută de legiuitor se regăsesc cel puţin 3 idei fundamentale în procesul calificării unui act sau fapt juridic comercial. Acestea se referă la:

1. ideea de interpunere prin schimb

2. ideea de activitate economică organizată sub formă de întreprindere

3. ideea de conexiune economică a unui act sau fapt juridic oarecare cu un act sau fapt juridic de comerţ.

Cu toate acestea, Codul Comercial Român are în vedere şi aşa numitele acte subiective de comerţ. Din momentul stabilirii calităţii de comerciant a autorului lor, operţaiunile făcute sunt prezumate a fi comerciale. Astfel, potrivit art. 4 Cod Comercial, sunt considerate fapte de comerţ şi celelalte contracte şi obligaţiuni ale unui comerciant dacă nu sunt de natură civilă sau dacă contrariul nu rezultă din însuşi actul.

În afară de cazurile arătate, prezumţia de comercialitate operează de plin drept în toate operţaiunile unui comerciant, acestea fiind acte de comerţ prin efectul acestei prezumţii.

Conform criteriului negativ prin care legiuitorul exclude anumite acte sau fapte juridice de la criteriul comercial (art. 5 Cod Comercial) nu se poate considera ca fapt de comerţ cumpărarea de producte sau mărfuri ce s-ar face pentru uzul sau consumaţiunea cumpărătorului ori a familiei sale, de asemenea, revânzarea acestor lucruri şi nici vânzarea productelor pe care proprietarul sau cultivatorul le are de pe pământul său sau cel cultivat de dânsul.

2. Egalitatea juridică

Raporturile juridice comerciale se bazează pe egalitatea juridică a subiectelor de drept în cadrul relaţiilor contractuale, voinţa unui partener nu este subordontă voinţei celuilalt, fiecare fiind liber să negocieze clauzele contractuale.

Această trăsătură a raporturilor de drept comercial accentuează ideea că dreptul comercial este o ramură de dpret privat.

Spre deosebire de ramurile de drept public, în care subiectele de drept, persoanele fizice sau juridice se află în rapoert de subordonare juridică faţă de stat, normele juridice fiind, de regulă, impertaive, în dreptul comercial suntem în prezenţa unor norme dispozitive supletive, de la care subiectele se pot abate stabilind de comun acord conduita pe care trebuie să o aibă în cadrul unui raport juridic comercial. Această posibilitate este expresia principiului libertăţii de voinţă consacrat în art. 969 Cod Civil.

Preview document

Drept Comercial - Pagina 1
Drept Comercial - Pagina 2
Drept Comercial - Pagina 3
Drept Comercial - Pagina 4
Drept Comercial - Pagina 5
Drept Comercial - Pagina 6
Drept Comercial - Pagina 7
Drept Comercial - Pagina 8
Drept Comercial - Pagina 9
Drept Comercial - Pagina 10
Drept Comercial - Pagina 11
Drept Comercial - Pagina 12
Drept Comercial - Pagina 13
Drept Comercial - Pagina 14
Drept Comercial - Pagina 15
Drept Comercial - Pagina 16
Drept Comercial - Pagina 17
Drept Comercial - Pagina 18
Drept Comercial - Pagina 19
Drept Comercial - Pagina 20
Drept Comercial - Pagina 21
Drept Comercial - Pagina 22
Drept Comercial - Pagina 23
Drept Comercial - Pagina 24
Drept Comercial - Pagina 25
Drept Comercial - Pagina 26
Drept Comercial - Pagina 27
Drept Comercial - Pagina 28
Drept Comercial - Pagina 29
Drept Comercial - Pagina 30
Drept Comercial - Pagina 31
Drept Comercial - Pagina 32
Drept Comercial - Pagina 33
Drept Comercial - Pagina 34
Drept Comercial - Pagina 35
Drept Comercial - Pagina 36
Drept Comercial - Pagina 37
Drept Comercial - Pagina 38
Drept Comercial - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Drept Comercial.doc

Alții au mai descărcat și

Fondul de comerț

In dreptul roman, expresia “fond de comert” este prevazuta in art. 21 si art. 42 din Legea 26/1990 privind registrul comertului, republicata si...

Elementele corporale ale fondului de comerț

SC FLOR_ION SRL, IASI ,este o societate cu raspundere limitata care isi are sediul social in IASI, str.- VITEJILOR,nr.- 3, fiind inregistrata la...

Încheierea Contractelor Comerciale prin Mijloace Electronice

- CONTRACTUL LA DISTANŢĂ - Noţiuni introductive Multitudinea şi varietatea contractelor pe care le încheie comercianţii,precum şi exigenţele...

Probele Specifice Dreptului Comercial

Specificul obligaţiilor comerciale determină şi un anumit specific al condiţiilor de proba a drepturilor subiective izvorâte din raporturile...

Originalitatea Dreptului Comercial

DREPTUL COMERCIAL CA DISCIPLINĂ COMPLEXĂ Cu privire la dreptul comercial există nişte întrebări, cum ar fi: Ce este dreptul comercial?, Cum şi,...

Elemente de Drept

I.1. Locul si rolul stiintelor juridice in sistemul stiintelor Stiinta, în general, poate fi definita ca totalitatea cunostintelor despre natura,...

Drept Comercial

I. FAPTELE DE COMERŢ În categoria faptelor de comerţ includem actele, faptele juridice şi operaţiunile economice prin intermediul cărora se...

Drept Comercial

NOTIUNEA dreptului comercial poate si trebuie privita atât în sens larg cât si în sens restrâns, astfel în sens larg dreptul comercial poate fi...

Te-ar putea interesa și

Patrimoniul societății comerciale - organizarea fondului de comerț

Capitolul I. Noţiunea şi Definiţia Societăţii Comerciale. Secţiunea 1. Noţiunea de societate comercială. § 1- Societatea civilă şi societatea...

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial Dreptul comercial şi dreptul civil sunt cele două ramuri distincte care...

Dreptul Comercial - Aspecte Generale

CONCEPTE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1.1. Definiţia noţiunii de drept comercial Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde...

Originalitatea Dreptului Comercial

DREPTUL COMERCIAL CA DISCIPLINĂ COMPLEXĂ Cu privire la dreptul comercial există nişte întrebări, cum ar fi: Ce este dreptul comercial?, Cum şi,...

Izvoarele Dreptului Comercial - Drept Comercial

Dreptul comercial, ca ramură a dreptului privat, este alcătuit dintr-un ansamblu de norme juridice aplicate în raporturile juridice, în care cel...

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI  Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Ai nevoie de altceva?