Drept Comercial

Curs
7.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 60349
Mărime: 205.18KB (arhivat)
Publicat de: Tudor Vișan
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: dr. Magda Volonciu
SUPORT DE CURS DREPT COMERCIAL

Extras din curs

SUPORT DE CURS DREPT COMERCIAL

1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL

Dreptul comercial este acea ramura a dreptului privat care cuprinde ansamblul unitar al normelor juridice ce reglementeaza relatiile sociale patrimoniale si personal nepatrimoniale din sfera activitatii de comert, relatii care se nasc de regula între persoane care au calitatea de comerciant si care se afla pe pozitie de egalitate juridica.

Normele juridice de drept comercial au ca obiect de reglementare, în principal relatiile sociale patrimoniale, care prezinta caracter comercial si, în secundar, relatiile personal-nepatrimoniale. În legatura cu relatiile personal-nepatrimoniale care privesc unele atribute de identificare ale comerciantilor persoane fizice sau persoane juridice (societati comerciale) - numele comercial, firma, sediul, emblema etc. - în dreptul comercial acestea dobândesc natura patrimoniala. Cu toate acestea, în dreptul comercial exista si relatii personal-nepatrimoniale reglementate de normele juridice de drept comercial, cum ar fi, dreptul de a alege si de a fi ales în organe de conducere ale societatii.

Izvoarele dreptului comercial

În sens formal, prin izvor de drept comercial se întelege forma de exprimare a normelor juridice care reglementeaza "materia comerciala".

Interpretând aceasta prevedere se poate constata ca legiuitorul a stabilit, pe de o parte, izvoarele principale ale dreptului comercial si, pe de alta parte, ierarhizarea acestora.

În dreptul român, uzul (sau cutuma, obiceiul) - care figureaza ca izvor de drept în dreptul italian, dar suprimat de legiuitorul român - ramâne totusi în discutie în practica jurisprudentiala.

Codul comercial român constituie reglementarea de baza a activitatii comerciale, cuprinzând norme juridice referitoare la institutiile fundamentale ale dreptului comercial: fapte de comert, comerciantii si obligatiile comerciale

2. FAPTELE (ACTELE) DE COMERT

Din punct de vedere terminologic, operatiunile de comert pot fi atât "fapte de comert" cât si "acte de comert". Adesea, termenul "fapt" de comert este folosit de legiuitor pentru a desemna toate operatiunile de comert, fie ca acestea sunt "acte juridice" de comert, fie ca sunt numai "fapte juridice" (stricto sensu) de comert.

În sensul cel mai cuprinzator, faptul de comert este orice activitate care da nastere la raporturi juridice guvernate de legea comerciala si care se întemeiaza pe ideea de schimb de marfuri si valori, fiind calificata ca o activitate de intermediere în operatiunile de schimb.

Clasificarea faptelor de comert

Faptele de comert, pot fi clasificate urmarind cele doua sisteme consacrate în diferitele legislatii, respectiv, sistemul obiectiv propriu legislatiei franceze si italiene, si sistemul subiectiv, însusit de legislatia germana si de celelalte sisteme de drept de inspiratie germana.

Potrivit sistemului obiectiv un "fapt" este calificat "de comert" daca în mod obiectiv, în continutul lui exista una din operatiunile pe care legiuitorul însusi le califica ca fiind "de comert", deoarece se întemeiaza pe ideea de interpunere (intermediere) în schimb. Independent de calitatea persoanei care-l îndeplineste, actul este comercial prin natura lui.

Potrivit sistemului subiectiv un "fapt" este calificat "de comert" daca este facut de un comerciant. Calitatea subiectului determina natura juridica a faptului iar comerciantul este definit, de regula ca fiind acea persoana care si-a înregistrat firma în registrul de comert (înregistrare care are efect constitutiv) sau daca are una din întreprinderile comerciale anume stabilite de lege în acest scop.

Totodata, legiuitorul stabileste în art.6 C.com., regimul juridic aplicabil actelor juridice care are un caracter civil pentru una din parti si comercial pentru cealalta parte. Este cazul asa numitelor fapte (acte) unilaterale sau mixte.

Analizând dispozitiile prevazute în textele legale aratate mai sus, se poate concluziona ca faptele de comert se clasifica în trei categorii:

- fapte de comert obiective;

- fapte de comert subiective;

- fapte de comert unilaterale sau mixte.

- Faptele de comert obiective

Faptele de comert obiective sunt acele operatiuni (acte juridice) prevazute de legiuitor în art. 3 din Codul comercial, calificate astfel în functie de natura sau functia lor economica si, în unele cazuri, de forma lor.

În art. 3 C.com. sunt prevazute un numar de 20 de operatiuni (acte, fapte) pe care legiuitorul le califica "de comert". Enumerarea facuta de legiuitor este absolut limitativa si relativ demonstrativa.

Trasatura comuna a celor 20 de "fapte de comert" prevazute de art. 3 C.com. este intermedierea (interpunerea în schimb), la care se poate adauga caracterul speculativ.

Aceste precizari au fost necesare pentru a grupa cele 20 de fapte de comert prevazute în art. 3 C.com. în trei categorii:

operatiuni de intermediere în schimb asupra marfurilor si titlurilor de credit, care pot fi denumite fapte (acte) obiective constitutive de comert;

acte de intermediere în operatiunile de schimb purtând asupra muncii organizate (întreprinderile);

fapte de comert conexe (accesorii).

- Operatiuni de intermediere în schimb

Din aceasta categorie fac parte:

- Cumpararea si vânzarea comerciala

Definitia vânzarii este prevazuta în art. 1294 C.civ, potrivit caruia, o parte numita vânzator, se obliga sa transmita celeilalte parti numita cumparator, proprietatea unui bun în schimbul unui pret.

Numai în masura în care cumpararea sau vânzarea apare ca o operatiune de intermediere, ea dobândeste si calificare comerciala.

Cumpararea este comerciala când a fost facuta cu intentia de a revinde si vânzarea este comerciala atunci când a fost precedata de o cumparare comerciala, adica facuta cu intentia de a revinde.

Cumpararea este comerciala chiar si atunci când este facuta numai cu intentia de închiriere.

- Operatiuni de punere în consignatie a marfurilor sau productelor în scop de vânzare

Contractul de consignatie prezinta un caracter specific, care face ca operatiei de vânzare sa i se suprapuna o operatie de depozit si una de comision. Astfel, contractul de consignatie apare ca un contract mixt, formând un tip de contract "sui generis".

Contractul de consignatie (estimatoriu) este contractul prin care o persoana numita consingnant transmite alteia, numita consignatar o cantitate de marfuri în prealabil estimate (pretuite) cu mandatul de a fi vândute pe contul celui dintâi si cu obligatiunea, fie de a întoarce pretul stabilit prin conventie, fie de a restitui marfurile în natura, daca nu au fost vândute.

- Operatiunile pe termen asupra titlurilor de credit. Reportul. Operatiunile de bursa

Potrivit art. 3 pct. 3 C.com. sunt fapte de comert contractele de report asupra obligatiunilor de stat sau altor titluri de credit circulând în comert.

Reportul, asa cum este reglementat de art. 74-76 C. com., reprezinta un schimb actual si real de titluri contra bani si un schimb, pe termen, de bani contra titlurilor de aceeasi specie. Aceste operatiuni se încadreaza într-o categorie mai cuprinzatoare a operatiunilor speculative de valori, în urcare sau în coborâre a titlurilor de credit, formând asa zisele "operatiuni de bursa".

- Operatiuni relative la subscrierea, cumpararea si vânzarea de parti sociale si actiuni ale societatilor comerciale

Achizitionarea si înstrainarea actiunilor si partilor sociale ale societatilor comerciale prezinta caracterul unui act de comert, prin aceea ca face sa se dobândeasca sau sa se piarda calitatea de asociat într-o societate comerciala, indiferent daca operatiunea a fost facuta în scop de speculatie comerciala, ori numai în vederea unui plasament de capital.

- Operatiunile de banca si schimb

Preview document

Drept Comercial - Pagina 1
Drept Comercial - Pagina 2
Drept Comercial - Pagina 3
Drept Comercial - Pagina 4
Drept Comercial - Pagina 5
Drept Comercial - Pagina 6
Drept Comercial - Pagina 7
Drept Comercial - Pagina 8
Drept Comercial - Pagina 9
Drept Comercial - Pagina 10
Drept Comercial - Pagina 11
Drept Comercial - Pagina 12
Drept Comercial - Pagina 13
Drept Comercial - Pagina 14
Drept Comercial - Pagina 15
Drept Comercial - Pagina 16
Drept Comercial - Pagina 17
Drept Comercial - Pagina 18
Drept Comercial - Pagina 19
Drept Comercial - Pagina 20
Drept Comercial - Pagina 21
Drept Comercial - Pagina 22
Drept Comercial - Pagina 23
Drept Comercial - Pagina 24
Drept Comercial - Pagina 25
Drept Comercial - Pagina 26
Drept Comercial - Pagina 27
Drept Comercial - Pagina 28
Drept Comercial - Pagina 29
Drept Comercial - Pagina 30
Drept Comercial - Pagina 31
Drept Comercial - Pagina 32
Drept Comercial - Pagina 33
Drept Comercial - Pagina 34
Drept Comercial - Pagina 35
Drept Comercial - Pagina 36
Drept Comercial - Pagina 37
Drept Comercial - Pagina 38
Drept Comercial - Pagina 39
Drept Comercial - Pagina 40
Drept Comercial - Pagina 41
Drept Comercial - Pagina 42
Drept Comercial - Pagina 43
Drept Comercial - Pagina 44
Drept Comercial - Pagina 45
Drept Comercial - Pagina 46
Drept Comercial - Pagina 47
Drept Comercial - Pagina 48
Drept Comercial - Pagina 49
Drept Comercial - Pagina 50
Drept Comercial - Pagina 51
Drept Comercial - Pagina 52
Drept Comercial - Pagina 53
Drept Comercial - Pagina 54
Drept Comercial - Pagina 55
Drept Comercial - Pagina 56
Drept Comercial - Pagina 57
Drept Comercial - Pagina 58
Drept Comercial - Pagina 59
Drept Comercial - Pagina 60
Drept Comercial - Pagina 61
Drept Comercial - Pagina 62
Drept Comercial - Pagina 63
Drept Comercial - Pagina 64
Drept Comercial - Pagina 65
Drept Comercial - Pagina 66
Drept Comercial - Pagina 67
Drept Comercial - Pagina 68
Drept Comercial - Pagina 69
Drept Comercial - Pagina 70
Drept Comercial - Pagina 71
Drept Comercial - Pagina 72
Drept Comercial - Pagina 73
Drept Comercial - Pagina 74
Drept Comercial - Pagina 75
Drept Comercial - Pagina 76
Drept Comercial - Pagina 77
Drept Comercial - Pagina 78
Drept Comercial - Pagina 79
Drept Comercial - Pagina 80
Drept Comercial - Pagina 81
Drept Comercial - Pagina 82
Drept Comercial - Pagina 83
Drept Comercial - Pagina 84
Drept Comercial - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Drept Comercial.doc

Alții au mai descărcat și

Prescripția Extinctivă

1.Reglementarea legală a prescripţiei Precizări prealabile. Codul comercial cuprinde în Cartea a IV-a, Titlul II „Despre prescripţie”, anumite...

Consecințele nerespectării obligațiilor contractuale

1. Notiuni generale Trasatura specifica a contractelor sinalagmatice, prin urmare si a contractului de vanzare – cumparare, consta in caracterul...

Drept

Secţiunea a I-a Definiţia şi obiectul dreptului comercial Din punct de vedere etimologic, termenul de „comerţ” înseamnă operaţiuni legate de marfă...

Contracte Comerciale Speciale

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTRACTELE COMERCIALE SPECIALE 1.Relatia general-special Adesea teoreticienii si practicienii dreptului...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Legislație și Protecția Consumatorului

Curs de Legislație și Protecția Consumatorului Tema: Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în România 1. Obiective, excepţii de...

Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Curs de Legislație și protecția consumatorului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor Actul normative în vigoare care...

Drept Comercial - Suport Curs

Capitolul I NOTIUNI INTRODUCTIVE DESPRE DREPTUL COMERCIAL Sectiunea 1. Notiuni generale Dezvoltarea economiei de piata a marcat o noua abordare a...

Te-ar putea interesa și

Patrimoniul societății comerciale - organizarea fondului de comerț

Capitolul I. Noţiunea şi Definiţia Societăţii Comerciale. Secţiunea 1. Noţiunea de societate comercială. § 1- Societatea civilă şi societatea...

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial Dreptul comercial şi dreptul civil sunt cele două ramuri distincte care...

Dreptul Comercial - Aspecte Generale

CONCEPTE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1.1. Definiţia noţiunii de drept comercial Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde...

Originalitatea Dreptului Comercial

DREPTUL COMERCIAL CA DISCIPLINĂ COMPLEXĂ Cu privire la dreptul comercial există nişte întrebări, cum ar fi: Ce este dreptul comercial?, Cum şi,...

Izvoarele Dreptului Comercial - Drept Comercial

Dreptul comercial, ca ramură a dreptului privat, este alcătuit dintr-un ansamblu de norme juridice aplicate în raporturile juridice, în care cel...

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI  Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Ai nevoie de altceva?