Drept Comercial

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 25520
Mărime: 415.83KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

1. Faptele de comerţ

2. Comercianţii

3. Societăţile comerciale

4. Formarea şi executarea obligaţiilor comerciale

5. Contracte comerciale

6. Titlurile comerciale de valoare

7. Procedura insolvenţei

Extras din document

I. FAPTELE DE COMERŢ

În categoria faptelor de comerţ includem actele, faptele juridice şi operaţiunile economice prin intermediul cărora se realizează o interpunere în schimbul mărfurilor şi serviciilor în scopul obţinerii de profit.

Faptele de comerţ sunt enumerate exemplificativ în art. 3 din Codul comercial, în funcţie de evoluţia şi progresul activităţii comerciale fiind posibilă apariţia unor noi categorii de fapte de comerţ.

Faptele de comerţ au fost clasificate în trei categorii, şi anume:

- fapte de comerţ obiective (operaţiunile de interpunere în schimb şi în circulaţie, întreprinderile, faptele de comerţ conexe sau accesorii) ;

- fapte de comerţ subiective ;

- fapte de comerţ unilaterale sau mixte.

1. Faptele de comerţ obiective

a. Operaţiuni de interpunere în schimb şi în circulaţie. Vânzarea-cumpărarea comercială. Pentru ca un contract de vânzare-cumpărare să fie caracterizat drept fapt de comerţ acesta trebuie să îndeplinească trei condiţii cumulative, şi anume :

- la data încheierii contractului să existe intenţia de revânzare/închiriere a bunurilor ce formează obiectul contractului ;

- intenţia de revânzare/închiriere trebuie să aibă ca obiect bunul cumpărat, nu accesoriile acestuia;

- intenţia de revânzare/închiriere trebuie să fie adusă la cunoştinţa cocontractantului, fie expres, fie tacit (rezultând din condiţiile încheierii contractului).

Obiect al vânzării-cumpărării comerciale îl pot forma doar bunurile mobile – producte, mărfuri, titluri de credit (art. 3 pct. 1 şi 2 C. com.).

b. Întreprinderile. Conform unor definiţii din doctrină1, întreprinderea reprezintă un organism economic şi social care beneficiază de o organizare autonomă a activităţii, de către un întreprinzător, pe riscul şi pe cheltuiala acestuia, în mod autonom, prin combinarea factorilor de producţie, în scopul producerii de bunuri şi servicii destinate schimbului, în scopul obţinerii de profit.

Întreprinderile pot fi de construcţii, de fabrici şi manufactură, de spectacole publice, de furnituri etc.

c. Faptele de comerţ conexe sau accesorii. Aceste fapte de comerţ dobândesc comercialitate datorită strânsei legături pe care o au cu unele acte sau fapte juridice definite de lege ca fiind fapte de comerţ (ex.: contractele de report cu privire la titlurile de credit, actele de vânzare-cumpărarea ce au ca obiect acţiunile sau părţile sociale ale societăţilor comerciale, depozitele pentru cauză de comerţ, contractele de mandat, comision sau consignaţie ce au ca obiect tratarea sau mijlocirea de afaceri comerciale, contactul de garanţie reală mobiliară, fidejusiunea etc.).

2. Faptele de comerţ subiective. Potrivit art. 4 C. com., „se socotesc afară de acestea ( afară de cele enumerate în art. 3 C. com. – n.n.) ca fiind fapte de comerţ celelalte contracte şi obligaţiuni ale unui comerciant, dacă nu sunt de natură civilă sau dacă contrariul nu rezultă din însuşi actul”. Aşadar, legea prezumă că toate actele încheiate de către un comerciant, cu unele excepţii, sunt de natură comercială. Prezumţia de comercialitate reglementată de acest articol este o prezumţie cu un caracter special, sui generis, putând fi combătută numai dacă se dovedeşte caracterul civil al obligaţiei rezultând din natura operaţiunii sau din intenţia părţilor contractante.

Excepţiile de la prezumţia de comercialitate sunt următoarele: natura civilă a obligaţiilor (testamentul, acceptarea sau renunţarea la moştenire, donaţia, căsătoria etc.) şi intenţia părţilor, exprimată în actul juridic avut în vedere.

3. Faptele de comerţ unilaterale sau mixte. Aceste fapte de comerţ sunt comerciale numai pentru una dintre părţi, respectiv pentru comercianţi, pentru cealaltă parte fiind acte juridice civile. Datorită acestui fapt, se pune problema legii aplicabile raportului juridic. Potrivit art. 56 C. com., „dacă un act este comercial numai pentru una din părţi, toţi contractanţii sunt supuşi încât priveşte acest act, legii comerciale afară de dispoziţiile referitoare la persoana chiar a comercianţilor şi de cazurile în care legea ar dispune altfel”.

Preview document

Drept Comercial - Pagina 1
Drept Comercial - Pagina 2
Drept Comercial - Pagina 3
Drept Comercial - Pagina 4
Drept Comercial - Pagina 5
Drept Comercial - Pagina 6
Drept Comercial - Pagina 7
Drept Comercial - Pagina 8
Drept Comercial - Pagina 9
Drept Comercial - Pagina 10
Drept Comercial - Pagina 11
Drept Comercial - Pagina 12
Drept Comercial - Pagina 13
Drept Comercial - Pagina 14
Drept Comercial - Pagina 15
Drept Comercial - Pagina 16
Drept Comercial - Pagina 17
Drept Comercial - Pagina 18
Drept Comercial - Pagina 19
Drept Comercial - Pagina 20
Drept Comercial - Pagina 21
Drept Comercial - Pagina 22
Drept Comercial - Pagina 23
Drept Comercial - Pagina 24
Drept Comercial - Pagina 25
Drept Comercial - Pagina 26
Drept Comercial - Pagina 27
Drept Comercial - Pagina 28
Drept Comercial - Pagina 29
Drept Comercial - Pagina 30
Drept Comercial - Pagina 31
Drept Comercial - Pagina 32
Drept Comercial - Pagina 33
Drept Comercial - Pagina 34
Drept Comercial - Pagina 35
Drept Comercial - Pagina 36
Drept Comercial - Pagina 37
Drept Comercial - Pagina 38
Drept Comercial - Pagina 39
Drept Comercial - Pagina 40
Drept Comercial - Pagina 41
Drept Comercial - Pagina 42
Drept Comercial - Pagina 43
Drept Comercial - Pagina 44
Drept Comercial - Pagina 45
Drept Comercial - Pagina 46
Drept Comercial - Pagina 47
Drept Comercial - Pagina 48
Drept Comercial - Pagina 49
Drept Comercial - Pagina 50
Drept Comercial - Pagina 51
Drept Comercial - Pagina 52
Drept Comercial - Pagina 53
Drept Comercial - Pagina 54
Drept Comercial - Pagina 55
Drept Comercial - Pagina 56
Drept Comercial - Pagina 57
Drept Comercial - Pagina 58
Drept Comercial - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Drept Comercial.pdf

Alții au mai descărcat și

Dobanda si Dreptul Comercial si Practica Economica

CAPITOLUL I DOBÂNDA ÎN DOCTRINA SI PRACTICA JURIDICA Conceptul de dobânda este o notiune controversata nu numai în doctrina economica, ci si...

Cambia

Introducere În perioada economiei comuniste, instrumentele de plată nu îşi găseau utilitatea pe piaţa internă din România, şi, drept urmare, au...

Reorganizarea Judiciara si Falimentul Societatilor Comerciale

Prin Legea nr. 64/1995, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/1997 si prin Legea nr. 99/1999 s-a instituit...

Emiterea Obligatiunilor

CAPITOLUL I Introducerea obligaţiunii Piaţa de capital, atât cea primara, cit şi cea secundară, înregistrează tranzacţii financiare nu numai prin...

Comercianți

1. NOTIUNEA DE COMERCIANT Conceptia obiectiva Reglementarea Codului comercial român are la baza conceptia obiectiva. “Potrivit Codului comercial...

Titluri Comerciale de Valoare

1.TITLURILE COMERCIALE DE VALOARE 1.1. Consideraţii generale Titlurile de valoare sau de credit reprezintă înscrisuri care încorporează anumite...

Judecatorul Sindic

Insolventa - Judecatorul sindic Consideraţii preliminare: Perspectiva aderării României la Uniunea Europeană şi dobândirea, în cursul anului 2004...

Paralela intre Dreptul Civil si Dreptul Comercial

Paralela intre Dreptul Civil si Dreptul Comercial Notiunea dreptului comercial Dreptul comercial, ca disciplina de studiu, se ocupa cu actele...

Ai nevoie de altceva?