Drept Comercial Curs 5

Curs
6/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 1123
Mărime: 9.56KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Comisia Europeană

A 2-a instituţie comunitată cu importanţă in actul legislative şi executive al U.E. a fost înfiinţată încă de la apariţia U.E.

Comisia Europeană este formată din 25 de membrii iar de la 1 ianuarie 2007 va avea în componenţă 27 membrii. Membrii Comisiei Europene poartă generic denumirea de “ Comisari europeni”.

Aceştia trebuie să fie cetăţeni ai statelor U.E.. Nu este admis ca mai mult de 2 cetăţeni al unui stat să aibă în acelaşi timp calitatea de Comisar European.

În principiu, fiecare stat membru propune un candidat de Comisar European. Instituţia naţională care are atribuţii în desemnarea Comisarului European este executivul statuluzi (Guvernul).

Procedura desemnarii candidatului pentru Comisar European

Primul ministru primeşte de la persoana desemnată “Preşedinte al Comisiei Europene” o solicitare de nominalizare a unui candidat pentru Comisar European.

Premierul îl informează în scris păstrând confidenţialitatea propunerii,Preşedintele Comisiei Europene stabilind candidatul sau candidaţii propuşi.

În urma discuţiilor pe care le poartă cu persoana desemnată candidat, Preşedintele Comisiei European nominalizează public persoana aleasă.

Odată cu nominalizarea, este anunţat şi domeniul de care se va ocupa viitorul comisar. Cutumele europene precizează că anterior nominalizării de către preşedintele Comisiei Europene, persoanele propuse nu fac declaraţii referitoare la acest subiect.

După desemnare, preşedintele Comisiei Europene informează Parlamentul European în legătură cu intenţia desemnării Comisarului.

Candidatul este audiat Comisiile Parlamentului European urmând a primi sau nu validatea pentru funcţie. Numirea în funcţie de Comisar se face Consiliul Uniunii Europene.

Comisarul European nu reprezintă statul al cărui cetăţean este, nu reprezintă partidul din care face parte şi nici un prezumtiv grup de interese.

Comisarului ii este interzis ca pe perioada mandatului să fie membru al Guvernului Naţional sau al Parlamentului Naţional sau membru în oricare altă instituţie comunitară. Pe perioada mandatului, nu are dreptul de a primi foloase materiale directe sau indirecte.

În exercitarea atribuţiilor lor, membrii comisiei nu au dreptul de a solicita sau de a accepta instrucţiuni din partea Guvernelor statelor member sau a altor instituţii.

Pe perioada mandatului,Comisarii europeni se bucură de imunitate de jurisdicţie pe teritoriul U.E. Ei primesc o indemnizaţie fixă având privilegii în privinţa taxelor şi impozitelor acordate.

Mandatul Comisiei Europene este de 5 ani.

Calitatea de Comisar poate să înceteze în următoarele cazuri:

- la împlinirea termenului

- prin demisie

- din oficiu ca urmare a unei moţiuni de cenzură a Parlamentului European

- prin deces.

În cazul decesului, al demisiei voluntare, al demiterii din oficiu, statele member desemnează un alt reprezentant.

În cazul demiterii din oficiu, schimbarea apare ca şi sancţiune şi nu poate fi propusă de statele member chiar dacă este vorba de un cetăţean al acelui stat. Această sancţiune poate fi propusă şi aprobată de Consiliul U.E. sau de Comisie în plenul său.

Comisia Europeană funcţionează după principiul colegialităţii şi nu poate lua decizii decât în cazul existenţei cvorumului de existenţă.

Membrilor Comisiei le este repartizată responsabilitatea pt un anumit portofoliu cu importanţa generală şi care nu corespunde în mod prioritar serviciilor administrative. Membrii Comisiei sunt responsabili sectorial de pregătirea lucrărilor Comisiei, de apliarea deciziilor care sunt luate.

Comisia este convocată de Preşedinte şi-şi desfăşoară activitatea de regulă, o dată pe săptămână. Comisia adoptă programul anual de lucru inclusiv pe agende trimestriale. Ordinea de zi a şedinţei este propusă de către preşedintele Comisiei Europene insă, orice comisar are dreptul de a propune pt sectorul său de activitate teme pe care le consideră a fi prioritare.

În plenul Comisiei se dezbat cele mai importante probleme în timp ce subiectele care vizează un anumit domeniu de activitate, pot fi soluţionate de către comisarii interesaţi.

Pt desfăşurarea şedinţelor Comisiei, sunt posibile 2 proceduri:

1) procedura scrisă: constă în faptul că, fiecare comisar formuleazăp propunerile necesare pt domeniul său de activitate şi le comunică în scris celorlalţi comisari. Aceştia pot formula amendamente sau observaţii la propunerile făcute. Dacă nu se formulează observaţii sau amendamente, propunerile se consideră a fi adoptate şi devin decizii ale Comisiei fără alte formalităţi. Dacă sunt formulate amendamente sau observaţii, propunerile fac obiectul dezbaterii în plenul Comisiei urmând a fi aprobate sau respinse.

2) procedura delegării: presupune că un comisar poate să acţioneze pe baza unui mandat scris şi în locul unui alt comisar.

Limbile principale de lucru sunt: engleză, germană şi franceză. Toate documentele oficiale ale Comisiei Europene se traduc în toate limbile oficiale. Actualmente 11 iar dupa 1 ianuarie 2007 13.

Preview document

Drept Comercial Curs 5 - Pagina 1
Drept Comercial Curs 5 - Pagina 2
Drept Comercial Curs 5 - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Drept Comercial Curs 5.doc

Alții au mai descărcat și

Comisia Europeana

Institutiile Uniunii Europene Unicitatea constructiei europene se reflecta in primul rand in arhitectura institutionala. Statele accepta sa delege...

Drept Comercial - 2

CAPITOLUL 2 FAPTELE DE COMERT SECTIUNEA 1 ASPECTE GENERALE 1.1. Criteriul comercialitatii Calificarea notiunii de comercialitate apartine...

Drept Comercial - 3

CAPITOLUL 3 SUBIECTELE DREPTULUI COMERCIAL SECTIUNEA 1 ASPECTE GENERALE. CLASIFICARE SI CATEGORIILE COMERCIANTILOR 1.1. Aspecte generale...

Drept Comercial - 4

CAPITOLUL 4 SOCIETATILE COMERCIALE SECTIUNEA 1 DEFINITIE. CADRU CONCEPTUAL Pentru definirea societatii comerciale, cea mai apropiata acceptiune...

Drept Comercial - 6

CAPITOLUL 6 CONTRACTE COMERCIALE SECTIUNEA 1 CARACTERIZARE GENERALA 1.1. Notiune Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul...

Drept Comercial - 8

CAPITOLUL 8 TITLURILE DE CREDIT Cambia, biletul la ordin si cecul sunt titluri de credit a caror reglementare formeaza materia dreptului cambial....

Drept Comercial Curs 3

Izvoarele dreptului comunitar Prin izvoare de drept comunitar se inteleg actele juridice aprobate de statele member sau de institutiile comunitare...

Drept Comercial Curs 4

PARLAMENTUL EUROPEAN Componenta Parlamentului European - 732 de europarlamentari - Cel ales este incompatibil cu functia de ministru al tarii...

Ai nevoie de altceva?