Drept Comercial Maritim

Curs
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 153 în total
Cuvinte : 799
Mărime: 319.39KB (arhivat)
Publicat de: Leonid Voicu
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Enescu Raluca

Extras din curs

SECTIUNEA I

NOTIUNEA SI OBIECTUL DREPTULUI COMERCIAL MARITIM

în definirea notiunii de Drept Comercial Maritim numerosi autori si sustinatori ai doctrinei pornesc de la dispozitiile art. 3 pct. 16 din Codul Comercial Român care atribuie caracterul de fapta de comert oricarei activitati legata de "Expeditiunile maritime, închirierea de vase, împrumuturile maritime si toate contractele privitoare la comertul de mare si la navigatiuni". Acestia argumenteaza totodata caracterul specific dreptului maritim al faptelor de comert sub guvernarea "legii comerciale" oricarei activitati de domeniul dreptului comercial prevazute de pct. 16 al art. 3 din Codul comercial evocat în rândurile de mai sus.

Toti autorii de doctrina Dreptului maritim, ca de altfel si practicienii confirmati în mod statornic si de jurisprudenta, au afirmat si sustin definirea notiunii de Drept maritim cu ramura sa comerciala ca si obiectul si natura juridica a acestuia pe temeiul consacrarii institutiilor juridice de drept maritim de catre Cartea a Il-a  Despre comertul maritim si despre navigatie, respectiv prin articolele 490 la 694, Cod Comercial Român1.

Se remarca astfel faptul ca Dreptul comercial maritim preia aspectul de comercialitate al principiilor si institutiilor sale juridice din sfera reglementarilor Dreptului comercial ca un subsistem al sistemului dreptului privat, la care adauga aspectele apartinatoare subsistemului comercial al sistemului Dreptului maritim în ansamblul si complexitatea sa de integrare a unor institutii juridice de domeniul atât dreptului public cât si dreptului privat, astfel cum rezulta din una din numeroasele definitii ale notiunii de Drept maritim".

O definitie a notiunii Dreptului maritim la care ne raliem, este astfel formulata: Dreptul maritim reglementeaza raporturile juridice de drept international public, de drept international privat, de drept financiar, de drept civil, de drept comercial, de drept penal, de drept administrativ, de dreptul muncii etc., care se realizeaza, adica se nasc, se modifica sau se sting în activitatea omeneasca ce se desfasoara pe mare si în porturi2.

Din definitie rezulta cu claritate natura juridica a dreptului maritim ca o ramura de drept distincta, de sine statatoare si autonoma pe care i-o confera faptul ca aceasta - Dreptul maritim, reglementeaza raporturile juridice în diversitatea lor care se stabilesc numai si numai în activitatea omeneasca pe mare si în porturi, activitate de o speciala distinctie ca urmare a mediului si conditiilor în care se desfasoara.

în acelasi timp definitia indica si raporturile de strânsa conexiune ale Dreptului maritim cu numeroase ramuri - subsisteme ale dreptului precum: Dreptului international public, Dreptul international privat, Dreptul administrativ, Dreptul civil, Dreptul comercial, Dreptul comertului international, Dreptul financiar, Dreptul muncii, Dreptul penal, Dreptul procesual penal si Dreptul procesual civil ale caror norme juridice sunt asimilate de Dreptul maritim, în orice împrejurare în care raportul juridic se stabileste în activitatea umana desfasurata pe mare sau în porturi.

Realizarea în mod logic, firesc a acestor conexiuni nu este însa de natura a aduce vreo atingere autonomiei Dreptului maritim, autonomie pe care, dimpotriva, o confera si accentueaza. Dintr-o conexiune aparte însa, nu numai sub aspectul abordarii cu caracter interdisciplinar, Dreptul comercial în sensul sau generic preia - îsi însuseste principii si institutii juridice din domeniul Dreptului maritim pe care le adapteaza propriului sau sistem, astfel cum au demonstrat prin argumentele lor cei mai autorizati si reputati autori de doctrina, la opiniile carora ne raliem.

Astfel, pe aceasta baza doctrinara în argumentarea si sustinerea principiilor si institutiilor juridice consacrate prin dispozitii exprese ale Codului comercial român (evocate în rândurile de mai sus), cod care are la origine Codul comercial francez prin intermediul de model al Codului comercial italian, a fost delimitat si consacrat obiectul Dreptului comercial maritim ca o ramura de drept distincta careia în cadrul sistemului atotcuprinzator al dreptului pozitiv i se atribuie atât pe plan national cât si, în special pe planul codificarii uniforme si universale în sistemul international al dreptului. Acest fapt a facut posibila determinarea unor izvoare proprii ale Dreptului comercial maritim.

SECTIUNEA a ll-a

IZVOARELE DREPTULUI COMERCIAL MARITIM

Prin izvoare ale Dreptului comercial maritim autorii de doctrina specialisti ai domeniului înteleg, astfel cum si practica maritima confirma si jurisprudenta recunoaste:

1. Conditiile materiale de existenta ale societatii care genereaza

normele juridice de drept comercial maritim la un moment dat al

practicilor activitatilor omenesti pe mare si,

2. Formele de exprimare a normelor juridice de drept comercial

maritim prin actele normative sanctionate de legiuitor.

în stiinta si practica Dreptului comercial maritim se opereaza însa mai putin cu primul si mai mult, ca regula generala, în mod obisnuit, cu cel de al doilea termen si anume, termenul de forma si exprimare a izvoarelor de drept prin acte normative.

Asupra modului în care au aparut si evoluat si sunt exprimate actele normative ce se constituie ca izvoare ale Dreptului comercial maritim, se impune observatia ca acestea se caracterizeaza prin reguli si norme juridice proprii, distincte de regulile si normele juridice ce guverneaza toate celelalte activitati comerciale ce se desfasoara pe uscat, pe caile terestre.

Astfel, pe când cea mai mare parte a dreptului care reglementeaza activitatile comerciale pe uscat îsi are obârsia în legi scrise care implica o anumita tehnica în redactarea si interpretarea lor, dimpotriva, regulile care cârmuiesc comertul pe mare îsi au, în principal izvorul în practicile navigatorilor din evul mediu, care au gasit solutii adecvate particularitatilor ce le prezinta activitatile comerciale ce se desfasoara pe mare si care aveau sa devina izvoarele normative ale Dreptului comercial maritim.

Aceste practici statornicite în orasele porturi medievale de la Marea Baltica, Oceanul Atlantic, Marea Mediterana si Marea Adriatica în care se desfasurau importante activitati de comert maritim, au trecut printr-un continuu proces de transformare si perfectionare determinat de progresul tehnico-stiintific cât si de succesiunea orânduirilor economice si sociale, luând în cele din urma forma actelor normative de o astfel de perfecta codificare actualizata conditiilor zilelor noastre.

Faptul ca comertul maritim guvernat de Dreptul comercial maritim prezinta un pregnant si nelipsit - permanentizat caracter international determina distincfia izvoarelor Dreptului comercial maritim în izvoare interne si izvoare internationale de drept ce se prezinta sub forma de acte maritime, denumite în mod uzual curent, izvoare interne legislative si respectiv conventii internationale maritime.

Preview document

Drept Comercial Maritim - Pagina 1
Drept Comercial Maritim - Pagina 2
Drept Comercial Maritim - Pagina 3
Drept Comercial Maritim - Pagina 4
Drept Comercial Maritim - Pagina 5
Drept Comercial Maritim - Pagina 6
Drept Comercial Maritim - Pagina 7
Drept Comercial Maritim - Pagina 8
Drept Comercial Maritim - Pagina 9
Drept Comercial Maritim - Pagina 10
Drept Comercial Maritim - Pagina 11
Drept Comercial Maritim - Pagina 12
Drept Comercial Maritim - Pagina 13
Drept Comercial Maritim - Pagina 14
Drept Comercial Maritim - Pagina 15
Drept Comercial Maritim - Pagina 16
Drept Comercial Maritim - Pagina 17
Drept Comercial Maritim - Pagina 18
Drept Comercial Maritim - Pagina 19
Drept Comercial Maritim - Pagina 20
Drept Comercial Maritim - Pagina 21
Drept Comercial Maritim - Pagina 22
Drept Comercial Maritim - Pagina 23
Drept Comercial Maritim - Pagina 24
Drept Comercial Maritim - Pagina 25
Drept Comercial Maritim - Pagina 26
Drept Comercial Maritim - Pagina 27
Drept Comercial Maritim - Pagina 28
Drept Comercial Maritim - Pagina 29
Drept Comercial Maritim - Pagina 30
Drept Comercial Maritim - Pagina 31
Drept Comercial Maritim - Pagina 32
Drept Comercial Maritim - Pagina 33
Drept Comercial Maritim - Pagina 34
Drept Comercial Maritim - Pagina 35
Drept Comercial Maritim - Pagina 36
Drept Comercial Maritim - Pagina 37
Drept Comercial Maritim - Pagina 38
Drept Comercial Maritim - Pagina 39
Drept Comercial Maritim - Pagina 40
Drept Comercial Maritim - Pagina 41
Drept Comercial Maritim - Pagina 42
Drept Comercial Maritim - Pagina 43
Drept Comercial Maritim - Pagina 44
Drept Comercial Maritim - Pagina 45
Drept Comercial Maritim - Pagina 46
Drept Comercial Maritim - Pagina 47
Drept Comercial Maritim - Pagina 48
Drept Comercial Maritim - Pagina 49
Drept Comercial Maritim - Pagina 50
Drept Comercial Maritim - Pagina 51
Drept Comercial Maritim - Pagina 52
Drept Comercial Maritim - Pagina 53
Drept Comercial Maritim - Pagina 54
Drept Comercial Maritim - Pagina 55
Drept Comercial Maritim - Pagina 56
Drept Comercial Maritim - Pagina 57
Drept Comercial Maritim - Pagina 58
Drept Comercial Maritim - Pagina 59
Drept Comercial Maritim - Pagina 60
Drept Comercial Maritim - Pagina 61
Drept Comercial Maritim - Pagina 62
Drept Comercial Maritim - Pagina 63
Drept Comercial Maritim - Pagina 64
Drept Comercial Maritim - Pagina 65
Drept Comercial Maritim - Pagina 66
Drept Comercial Maritim - Pagina 67
Drept Comercial Maritim - Pagina 68
Drept Comercial Maritim - Pagina 69
Drept Comercial Maritim - Pagina 70
Drept Comercial Maritim - Pagina 71
Drept Comercial Maritim - Pagina 72
Drept Comercial Maritim - Pagina 73
Drept Comercial Maritim - Pagina 74
Drept Comercial Maritim - Pagina 75
Drept Comercial Maritim - Pagina 76
Drept Comercial Maritim - Pagina 77
Drept Comercial Maritim - Pagina 78
Drept Comercial Maritim - Pagina 79
Drept Comercial Maritim - Pagina 80
Drept Comercial Maritim - Pagina 81
Drept Comercial Maritim - Pagina 82
Drept Comercial Maritim - Pagina 83
Drept Comercial Maritim - Pagina 84
Drept Comercial Maritim - Pagina 85
Drept Comercial Maritim - Pagina 86
Drept Comercial Maritim - Pagina 87
Drept Comercial Maritim - Pagina 88
Drept Comercial Maritim - Pagina 89
Drept Comercial Maritim - Pagina 90
Drept Comercial Maritim - Pagina 91
Drept Comercial Maritim - Pagina 92
Drept Comercial Maritim - Pagina 93
Drept Comercial Maritim - Pagina 94
Drept Comercial Maritim - Pagina 95
Drept Comercial Maritim - Pagina 96
Drept Comercial Maritim - Pagina 97
Drept Comercial Maritim - Pagina 98
Drept Comercial Maritim - Pagina 99
Drept Comercial Maritim - Pagina 100
Drept Comercial Maritim - Pagina 101
Drept Comercial Maritim - Pagina 102
Drept Comercial Maritim - Pagina 103
Drept Comercial Maritim - Pagina 104
Drept Comercial Maritim - Pagina 105
Drept Comercial Maritim - Pagina 106
Drept Comercial Maritim - Pagina 107
Drept Comercial Maritim - Pagina 108
Drept Comercial Maritim - Pagina 109
Drept Comercial Maritim - Pagina 110
Drept Comercial Maritim - Pagina 111
Drept Comercial Maritim - Pagina 112
Drept Comercial Maritim - Pagina 113
Drept Comercial Maritim - Pagina 114
Drept Comercial Maritim - Pagina 115
Drept Comercial Maritim - Pagina 116
Drept Comercial Maritim - Pagina 117
Drept Comercial Maritim - Pagina 118
Drept Comercial Maritim - Pagina 119
Drept Comercial Maritim - Pagina 120
Drept Comercial Maritim - Pagina 121
Drept Comercial Maritim - Pagina 122
Drept Comercial Maritim - Pagina 123
Drept Comercial Maritim - Pagina 124
Drept Comercial Maritim - Pagina 125
Drept Comercial Maritim - Pagina 126
Drept Comercial Maritim - Pagina 127
Drept Comercial Maritim - Pagina 128
Drept Comercial Maritim - Pagina 129
Drept Comercial Maritim - Pagina 130
Drept Comercial Maritim - Pagina 131
Drept Comercial Maritim - Pagina 132
Drept Comercial Maritim - Pagina 133
Drept Comercial Maritim - Pagina 134
Drept Comercial Maritim - Pagina 135
Drept Comercial Maritim - Pagina 136
Drept Comercial Maritim - Pagina 137
Drept Comercial Maritim - Pagina 138
Drept Comercial Maritim - Pagina 139
Drept Comercial Maritim - Pagina 140
Drept Comercial Maritim - Pagina 141
Drept Comercial Maritim - Pagina 142
Drept Comercial Maritim - Pagina 143
Drept Comercial Maritim - Pagina 144
Drept Comercial Maritim - Pagina 145
Drept Comercial Maritim - Pagina 146
Drept Comercial Maritim - Pagina 147
Drept Comercial Maritim - Pagina 148
Drept Comercial Maritim - Pagina 149
Drept Comercial Maritim - Pagina 150
Drept Comercial Maritim - Pagina 151
Drept Comercial Maritim - Pagina 152
Drept Comercial Maritim - Pagina 153
Drept Comercial Maritim - Pagina 154
Drept Comercial Maritim - Pagina 155
Drept Comercial Maritim - Pagina 156
Drept Comercial Maritim - Pagina 157
Drept Comercial Maritim - Pagina 158

Conținut arhivă zip

  • Drept Comercial Maritim.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Contracte Speciale

CONTRACTELE COMERCIALE SPECIALE 1. Contractul de vânzare-cumparare comerciala 1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPARARE COMERCIALA. Întrucât...

Dreptul Comerțului Internațional

1. NOŢIUNI GENERALE. NORME CONFLICTUALE – NORME DE DREPT MATERIAL (SUBSTANŢIAL). Raporturile juridice de drept al comerţului internaţional sunt...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Încheierea contractului de comerț internațional

Contractul se incheie atunci cand oferta se suprapune cu acceptarea. In cazul oricarui contract, una dintre parti ofera celuilalte posibilitatea de...

Drept Comercial Român

DREPT COMERCIAL ROMÂN Capitolul 1 Noţiuni introductive privind dreptul comercial 1. 1. Precizări prealabile Din punct de vedere economic,...

Te-ar putea interesa și

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Transporturile Maritime

INTRODUCERE În cadrul activităţilor de navigaţie civilă, transporturile maritime deţin ponderea principală. Stricto sensu, sfera transporturilor...

Contractul de Navlosire și Efectele Lui

CONSIDERATII INTRODUCTIVE I. Scurt istoric al Dreptului maritim Comerţul maritim, ramură a economiei, se caracterizează prin reguli şi norme...

Practici Monopoliste

Pentru inceput trebuie aratate caracterele dreptului comercial precum si originea lui: Apariţia şi evoluţia dreptului comercial poate fi...

Concurența Neloială

I. EVOLUŢIA DREPTULUI COMERCIAL Apariţia şi evoluţia dreptului comercial poate fi confundată în fapt cu apariţia şi evoluţia relaţiilor...

Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor

CAPITOLUL I – METODE DE CEDARE A RISCULUI ModalităŃile de cedare a riscurilor sunt următoarele: a) Asigurarea b) Autoasigurarea c) Coasigurarea...

Evoluția istorică a dreptului comercial

Prezentare generala Aparitia si evolutia dreptului comercial poate fi confundata în fapt cu aparitia si evolutia relatiilor comerciale....

Ai nevoie de altceva?