Drept Comercial Roman

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Drept Comercial Roman.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 208 de pagini .

Profesor: IOANA NELY MILITARU

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Comercial

Cuprins

Capitolul 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1-5
1.1. Precizări prealabile 1-1
1.2. Obiectul dreptului comercial 1-1
1.3. Definiţia dreptului comercial 1-2
1.4. Izvoarele dreptului comercial 2-3
1.5. Principiile dreptului comercial 3-4
Capitolul 2 FAPTELE DE COMERŢ 4-15
2.1. Precizări prealabile. Noţiune. 4-6
2.2. Clasificarea faptelor de comerţ 6-15
2.3. Caracterul civil al operaţiunilor din domeniul agriculturii 15- 15
Capitolul 3 SUBIECTELE DREPTULUI COMERCIAL 16-31
3.1. Precizări prealabile 16-18
3.2.Comerciantul - persoană fizică autorizată - PFA, potrivit Ordonanţei de urgenţă nr 44/2008 18-19
3.3. Comerciantul - întreprinzător persoană fizică titular al întreprinderi individuale, potrivit Ordonanţei de urgenţă nr 44/2008 19-21
3.4. Întreprinderea familială 21-23
3.5. Comerciantul agent permanent, potrivit Legii nr. 509/2002 23-23
3.6. Condiţiile impuse comerciantului persoană fizica 23-31
Capitolul 4 OBLIGAŢIILE PROFESIONALE ALE COMERCIANŢILOR 31-37
4.1. Precizări prealabile 31 – 32
4.2. Organizarea Registrului Comerţului 32 - 33
4.3. Efectuarea înregistrărilor 33 - 37
Capitolul 5 FONDUL DE COMERŢ 37- 43
5.1. Precizări prealabile 37 - 38
5.2. Delimitarea noţiunii fondului de comerţ de alte noţiuni 38 - 38
5.3. Elementele fondului de comerţ 38 - 42
5.4. Actele juridice privind fondul de comerţ 42 - 43
Capitolul 6 AUXILIARII DE COMERŢ 43 - 48
6.1. Precizări prealabile 43 - 43
6.2.Reprezentarea 43 - 44
6.3. Auxiliarii dependenţi 45 - 46
6.4. Auxiliarii independenţi – autonomi 46 - 48
TITLUL II
Capitolul 1 SOCIETĂŢILE COMERCIALE 48 -148
1.1. Reglementare 48 - 49
1.2. Contractul de societate. Condiţii de fond. Condiţii de formă 49 – 61
1.3. Statutul Societăţii 61 - 62
1.4. Formalităţile necesare constituirii societăţilor comerciale 62 – 69
1.5 Condiţiile de formă ale contractului de societate - Formalităţile specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni 69 - 77
1.6. Înmatricularea societăţii 77 - 80
1.7. Efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţii 80 - 80
1.8. Condiţiile necesare constituirii sucursalelor şi filialelor societăţilor comerciale 80 – 82
1.9.Formele juridice ale societăţilor comerciale 82 - 91
1.10. Funcţionarea societăţilor comerciale 91-147
1.11Fuziunea sau divizarea societăţilor comerciale 147-148
Capitolul 2 OBLIGATIILE COMERCIALE 148-154
2.1 Trasaturile obligatiilor comerciale 148-150
2.2. Fructificarea de drept a banilor 150-152
2.3. Neexecutarea contractelor bilaterale. Inexistenta termenului de gratie 152-153
2.4. Proba obligatiilor comerciale 153-154

Extras din document

DREPT COMERCIAL ROMÂN

Capitolul 1

Noţiuni introductive privind dreptul comercial

1. 1. Precizări prealabile

Din punct de vedere economic, comerţul este o activitate al cărei scop este schimbul şi circulaţia mărfurilor de la producători la consumatori. Juridic, noţiunea de comerţ are un conţinut mai larg, deoarece, pe lângă operaţiunile de interpunere în schimb şi circulaţie a mărfurilor, cuprinde producţia de bunuri, executarea de lucrări şi prestarea de servicii.

Dreptul comercial cuprinde normele juridice care reglementează activităţile comerciale:de producere, de circulaţie şi de prestări servicii.

1. 2. Obiectul dreptului comercial

Pentru stabilirea obiectului dreptului comercial în literatura de specialitate s-au conturat două teorii, ce oferă criteriile de comercialitate prin care se definesc actele, faptele juridice şi operaţiunilor economice comerciale

Potrivit primului criteriu, denumit obiectiv dreptul comercial are ca obiect normele juridice aplicabile comerţului, adică actelor juridice, faptelor juridice şi operaţiunilor economice calificate de lege ca fiind de comerţ indiferent de persoana care le săvârşeşte.

Potrivit celui de-al doilea criteriu denumit subiectiv dreptul comercial are ca obiect normele juridice aplicabile comercianţilor. Din acest punct de vedere, dreptul comercial este un drept profesional care se aplică tuturor persoanelor care au calitatea de comerciant.

Codul Comercial român are la bază sistemul obiectiv. Articolul 3 Cod com. stabileşte actele juridice, faptele şi operaţiunile considerate fapte de comerţ cărora li se aplică dispoziţiile codului comercial indiferent de persoana care le săvârşeşte, indiferent că are sau nu calitatea de comerciant. Combinând cele două criterii rezultă că dreptul comercial are ca obiect normele juridice aplicabile atât faptelor de comerţ cât şi comercianţilor.

1.3. Definiţia dreptului comercial

Dreptul comercial este un ansamblu de norme juridice de drept privat aplicabile raporturilor juridice izvorâte din săvârşirea actelor, faptelor juridice şi operaţiunilor economice considerate de lege fapte de comerţ precum şi raporturilor juridice la care participă persoanele ce au calitatea de comercianţi.

1.4. Izvoarele dreptului comercial

Izvoarele formale sunt : Codul comercial şi Codul civil.

În funcţie de natura lor deosebim : izvoare normative şi izvoare interpretative.

- Izvoarele normative sunt: Constituţia-legea fundamentală a ţării -care reglementează principiile de organizare ale activităţii economice, Codul Comercial care cuprinde reglementarea de bază a activităţilor comerciale şi reglementează instituţiile fundamentale: faptele de comerţ, comercianţii, obligaţiile comerciale; legile comerciale speciale şi Codul civil.

Pentru că nu tot dreptul comercial se află în Codul Comercial, art. 1 Cod Com. face să se înţeleagă că principalul izvor al dreptul comercial îl reprezintă codul comercial şi legile comerciale speciale, care se completează cu dispoziţiile Codului civil, respectiv, legile civile speciale. Astfel, ,,în comerţ se aplică legea de faţă (codul comercial, n. a.), unde ea nu dispune se aplică codul civil,,.

Dintre legile comerciale - legi, decrete-legi, hotărâri şi ordonanţe de guvern, şi norme, regulamente şi ordine adoptate de organele competente - amintim cu titlu exemplificativ:

- Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată şi modificată, Aceasta cuprinde reglementarea generală a asocietăţilor comerciale;

- Legea nr. 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor,

- Legea nr. 26/1990, privind registrul comerţului, republicată şi modificată;

- Legea nr. 11/1990, privind combaterea concurenţei neloiale, modificată;

- Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei;

- Decretul- lege 54/1990, privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, în prezent abrogat;

- Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,

- Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Comercial Roman.doc

Alte informatii

ASE BUCURESTI -FABBV