Drept Comercial - Suport Curs

Curs
8.9/10 (11 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 189 în total
Cuvinte : 158912
Mărime: 441.54KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Liviu Filip

Cuprins

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE DESPRE DREPTUL COMERCIAL

Sectiunea 1. Notiuni generale

Sectiunea 2. Obiectul dreptului comercial

Sectiunea 3. Evolutia istorica s dreptului comercial

Sectiunea 4. Evolutia dreptului comercial în România

Sectiunea 5. Autonomia dreptului comercial

Sectiunea 6. Izvoarele dreptului comercial

Sectiunea 7. Tendintele actuale ale dreptului comercial

CAPITOLUL II ACTELE SI FAPTELE DE COMERT

Sectiunea 1. Notiuni introductive

Sectiunea 2. Definirea si caracteristicile actelor de comert

Sectiunea 3. Clasificarea faptelor de comert

Sectiunea 4. Internationalitatea actelor de comert

CAPITOLUL III SUBIECTELE RAPORTULUI DE DREPT COMERCIAL

Sectiunea 1. Notiunea de comerciant si conditiile pentru dobândirea acestei calitati

Sectiunea 2. Profesiunile comerciale si necomerciale

Sectiunea 3. Determinarea si proba calitatii de comerciant

Sectiunea 4. Încetarea calitatii de comerciant

Sectiunea 5. Organisme ale comerciantilor

CAPITOLUL IV COMERCIANTUL-PERSOANA FIZICA

Sectiunea 1. Accesul liber la profesiunile comerciale

Sectiunea 2. Limitari privind acesul la profesiuni comerciale

Sectiunea 3. Regimul juridic al comerciantilor straini

CAPITOLUL V SUBIECTELE COLECTIVE ALE RAPORTULUI DE DREPT COMERCIAL

Sectiunea 1. Societatea comerciala-subiect colectiv de drepturi

Sectiunea 2. Particularitatile societatilor comerciale

Sectiunea 3. Contractul de societate

Sectiunea 4. Tipuri de organizare colectiva

Sectiunea 5. Gruparile de societati comerciale

Sectiunea 6. Ale subiecte colective ale dreptului comercial

CAPITOLUL VI AUXILIARII COMERCIANTILOR

Sectiunea 1. Notiuni generale

Sectiunea 2. Reprezentanta sau reprezentarea comerciala

Sectiunea 3. Efectele reprezentarii

Sectiunea 4. Felurile reprezentarii

Sectiunea 5. Încetarea reprezentarii

Sectiunea 6. Auxiliarii dependenti

Sectiunea 7. Auxiliarii independenti

CAPITOLUL VII FONDUL DE COMERT

Sectiunea 1. Despre patrimoniul comercial

Sectiunea 2. Despre capital social

Sectiunea 3. Notiuni generale despre fondul de comert

Sectiunea 4. Natura juridica a fondului de comert

Sectiunea 5. Elementele fondului de comert

CAPITOLUL VIII SOCIETATILE COMERCIALE

Sectiunea 1. Generalitati

Sectiunea 2. Constituirea societatilor comerciale

Sectiunea 3. Functionarea societatilor comerciale

Sectiunea 4. Fuziunea societatilor comerciale

Sectiunea 5. Dizolvarea societatilor comerciale

Sectiunea 6. Lichidarea societatilor comerciale

CAPITOLUL IX PROCEDURA REORGANIZARII JUDICIARE SI A FALIMENTULUI

Sectiunea 1. Notiuni generale

Sectiunea 2. Procedura de reorganizare

Sectiunea 3. Falimentul

Sectiunea 4. Închiderea procedurii

CAPITOLUL X OBLIGATIILE COMERCIALE

A. Notiunea de obligatie

B. Izvoarele obligatiilor comerciale

CAPITOLUL XI PROBELE SI PRESCRIPTIA EXTINCTIVA ÎN DREPTUL COMERCIAL.

A. Probele în materie comerciala

B. Prescriptia extinctiva în dreptul comercial

CAPITOLUL XII GARANTIILE DE EXECUTARE A OBLIGATIILOR COMERCIALE

A. Notiuni generale

B. Garantiile reale

C. Garantiile personale

CAPITOLUL XIII PROTECTIA COMERTULUI-CONCURENTA COMERCIALA

1. Aspecte generale privind concurenta

2. Notiunea de concurenta comerciala

3. Conditiile necesare exercitarii liberei concurente

4. Tipuri de concurenta comerciala

5. Formele concurentei imperfecte

6. Domeniul concurentei comerciale

7. Concurenta licita

8. Concurenta neloiala

9. Protectia internationala împotriva actelor de concurenta neloiala

Extras din document

Capitolul I NOTIUNI INTRODUCTIVE DESPRE DREPTUL COMERCIAL

Sectiunea 1. Notiuni generale

Dezvoltarea economiei de piata a marcat o noua abordare a realitatii comerciale, ca realitate sociala, în sensul perfectionarii întregului mecanism economico-juridic care guverneaza comertul, în complexitatea si dinamica sa.

Denumirea de drept comercial, ca ramura de drept si ca disciplina juridica de studiu,pune în evidenta faptul, ca este vorba de o reglementare juridica cu caracter specific, mai exact un ansamblu de norme si institutii juridice care privesc comertul. O asemenea definire este, în mare masura, corecta, impunându-se precizari cu privire la sensurile notiunii de comert.

În sens etimologic, termenul de comert provine din latinescul commercium, care, la rândul sau, reprezinta o juxtapunere a cuvintelor cum si merx, ceea ce în¬seamna activitati cu marfa. Deci, comertul ar însemna operatiuni cu marfuri.Termenul de commercium din dreptul roman era folosit ca notiune tehnica pentru a desemna facultatea unei persoane fizice de a încheia acte juridice si de a constitui contracte valabil incheiate, iar aceste bunuri erau ,,in commercio”sau ,,extra commercium”. În acelasi spirit C.civ. roman prevede în dispozitiile art.963 ca ,,numai lucrurile care sunt în comert pot face obiectul unui contract” . Din aceasta perspectiva notiunea de comert are un continut complex în sensul ca înglobeaza în obiectul sau cumpararea de bunuri,servicii si valori în scopul revânzarii în acelasi stadiu fizic sau transformate, dar la o valoare superioara. În aceasta situatie sunt si industriasii care au calitatea de comercianti.

În sens economic, comertul se defineste ca fiind acea activitate având ca scop schimbul de bunuri si servicii, prin aceasta realizandu-se circulatia de la producator la consumator. Altfel spus , prin comert se întelege activitatea economica de mijlocire între productie si consum. Deci, sub acest aspect, comertul ar consta în operatiunile cuprinse dintre momentul producerii marfurilor si intrarii lor în circulatie, pâna în momentul ajungerii acestora la consumatori.

Aceste operatii sunt realizate de comercianti-persoane fizice, denumiti negustori,precum si persoane juridice-societati comerciale, care sunt agenti economici diferiti de producatorii marfurilor.

Bunurile economice sau marfurile sunt acele lucruri susceptibile de a satisface o nevoie de consum,în întelesul cel mai larg al cuvântului,cu caracter fiziologic,psihologic sau spiritual.

În prezent prin amploarea sa, comertul nu se mai limiteaza la tranzactiile cu marfuri, ci cuprinde în sfera sa si comertul cu servicii,circulatia simbolica a valorilor si a drepturilor încorporate –titlurile de credit,miscarea de capitaluri, fuziunile ,divizarile unor societati comerciale sau privatizarea acestora. Nu lipsit de interes reprerzinta investitiile ca modalitati de patrunde cu noi tehnologii, pe noi piete si a realiza beneficii.

În acceptiunea actuala comertul modern mai cuprinde, în afara de circulatia si distributia bunurilor economice , si acele institutii de drept care au fost create pentru a efectua si accelera circulatia acestora( banci,burse de marfuri, camere de comert si industrie, societati de asigurare,intermediere, etc.).

Pornind de la aceasta acceptiune a notiunii de comert, care este si cea uzuala, putem concluziona ca dreptul comercial reglementeaza prin norme juridice acivitatea privind interpunerea si circulatia mar¬furilor de la producatori la consumatori.

În sens juridic,notiunea de comert cuprinde nu numai operatiu¬nile de interpunere (între producator si consumator) si circulatia marfurilor, pe care o realizeaza comerciantii, dar si operatiile de producere a marfurilor, prin transfor¬marea materiilor prime, materialelor, etc., în vederea obtinerii unor rezultate de o valoare mai mare, operatii pe care le efectueaza fabricantii sau, în general, întreprinzatorii din sfera productiei.

Prin urmare, în aceasta conceptie larga cu privire la notiunea de comert, dreptul comercial are o sfera mai cuprinzatoare, el reglementând atât productia cât si distributia (circulatia) marfurilor. Astfel, potrivit disp. art. 3,4,6 din Codul comercial român sunt considerate fapte de comert (deci care intra în sfera de reglementare a dreptului comercial) nu numai actele de vânzare-cumparare prin care se realizeaza circulatia marfurilor, ci si actele organizate si desfasurate în anumite conditii si cu o anumita finalitate sub forma de fabrici, manufacturi, imprimerii, spectacole etc., operatii care vizeaza productia.

Nu lipsit de interes sunt si acele activitati conexe,considerate de legiuitor ca fiind comerciale, care prin natura lor au un caracter accesoriu în raport cu obligatiile principale care se nasc în sfera productiei si a circulatiei( operatiuni bancare,bursiere,asigurari,etc.).

În concluzie, comertul cuprinde în sfera sa o mare parte din activitatea economica,dar nu în totalitate, deoarece din ratiuni istorice si sociologice,o mutitudine de activitati sociale, cum sunt cele agricole,artizanale,profesii liberale,etc. nu sunt considerate de lege ca fiind comerciale, dar sunt supuse în anumite circumstante legilor comerciale.

Sectiunea 2. Obiectul dreptului comercial

Dreptul comercial, ca ramura a dreptului privat, a fost conceput ca un drept special aplicabil unor anumitor activitati si persoane,având un domeniu bine stabilit în functie de conceptia de adoptare a reglementarilor comerciale, iar continutul sau îl formeaza raporturile juridice patrimoniale care au caracter comercial(acte si fapte de comert) si în subsidiar acele raporturi nepatrimoniale care intereseaza activitatea comerciala, în care comerciantii ca subiecte de drept privat, se gasesc unii fata de altii pe pozitii de egalitate juridica.Definirea obiectului dreptului comercial este legata de conceptia care a stat la baza adoptarii Codului comercial de fiecare sistem etatic în parte.

În sistemul de drept românesc baza de discutie privind evidentierea obiectului acestei ramuri o reprezinta disp.art.3 si 4 C. com. român .Conceptia clasica despre dreptul comercial a consacrat doua sisteme de adoptare a legislatiei comerciale care per¬mit determinarea obiectului dreptului comercial:

- sistemul subiectiv, este sistemul potrivit caruia dreptul comercial este considerat ca având drept obiect nor¬mele juridice la care sunt supusi comerciantii.Acest criteriu consta în a atribui prin lege caracter de acte comerciale, acele acte care sunt savarsite de comercianti cu titlu profesional . Din aceasta perspectiva dreptul comercial reprezinta un drept profesional, aplicându-se numai persoanelor care au calitatea ce comerciant.

-sistemul obiectiv, este sistemul prin care dreptul comercial este considerat ca având drept obiect normele juridice aplicabile comertului, adica acelor fapte, operatiuni si acte califi¬cate drept „fapte de comert", indiferent de persoana care le savârseste .Fapta de comert este notiunea primordiala iar comerciantul este notiunea secundara

Dispozitiile din art. 3 din C.com. român, prin care sunt pre¬cizate actele si operatiunile considerate de lege „fapte de comert", li se aplica drep¬tul comercial, demonstreaza faptul ca, reglementarea comerciala româna are la baza, ca principiu, sistemul obiectiv.

Prin disp. art. 7 din C. com. român se defineste calitatea de comerciant si, implicit, sfera de aplicare a legii comerciale asupra persoanelor care desfasoara o activitate comerciala.

Prin urmare, dreptul comercial are ca obiect normele juridice aplicabile faptelor de comert si comerciantilor.

Concluzionând la cele afirmate mai înainte, dreptul comercial poate fi definit ca

Preview document

Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 1
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 2
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 3
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 4
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 5
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 6
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 7
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 8
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 9
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 10
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 11
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 12
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 13
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 14
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 15
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 16
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 17
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 18
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 19
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 20
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 21
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 22
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 23
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 24
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 25
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 26
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 27
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 28
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 29
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 30
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 31
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 32
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 33
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 34
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 35
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 36
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 37
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 38
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 39
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 40
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 41
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 42
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 43
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 44
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 45
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 46
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 47
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 48
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 49
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 50
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 51
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 52
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 53
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 54
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 55
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 56
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 57
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 58
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 59
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 60
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 61
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 62
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 63
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 64
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 65
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 66
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 67
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 68
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 69
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 70
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 71
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 72
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 73
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 74
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 75
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 76
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 77
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 78
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 79
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 80
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 81
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 82
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 83
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 84
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 85
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 86
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 87
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 88
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 89
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 90
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 91
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 92
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 93
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 94
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 95
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 96
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 97
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 98
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 99
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 100
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 101
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 102
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 103
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 104
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 105
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 106
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 107
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 108
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 109
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 110
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 111
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 112
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 113
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 114
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 115
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 116
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 117
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 118
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 119
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 120
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 121
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 122
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 123
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 124
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 125
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 126
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 127
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 128
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 129
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 130
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 131
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 132
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 133
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 134
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 135
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 136
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 137
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 138
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 139
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 140
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 141
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 142
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 143
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 144
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 145
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 146
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 147
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 148
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 149
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 150
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 151
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 152
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 153
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 154
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 155
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 156
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 157
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 158
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 159
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 160
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 161
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 162
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 163
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 164
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 165
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 166
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 167
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 168
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 169
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 170
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 171
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 172
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 173
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 174
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 175
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 176
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 177
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 178
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 179
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 180
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 181
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 182
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 183
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 184
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 185
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 186
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 187
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 188
Drept Comercial - Suport Curs - Pagina 189

Conținut arhivă zip

  • Drept Comercial - Suport Curs.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE 1. PRECIZARI PREALABILE Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un...

Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale

Capitolul I Societatea comerciala ca persoana juridica 1.1. Notiuni intoductive si tipologia societaţilor comerciale Societatea comerciala poate...

Contractul de vânzare-cumpărare

Cap. I. Contractul de vânzare-cumpărare 1.1. Originea contractului de vânzare-cumpărare Vânzarea-cumpărarea îşi are originile în schimb (troc)....

Contractele Comerciale

CONTRACTE COMERCIALE 1. Consideratii generale privind contractele comerciale Contractul, respectiv acordul de vointa al partilor trbuie sa...

Societati Comerciale - Fomalitati Legate de Constituirea unei Societati Comerciale

A.Concepte de baza: Societatea comercială forma a întreprinderii, cu personalitate juridica, pe care una sau mai multe persoane o organizeaza prin...

Referat la Drept Comercial

1. Fondul de comert-notiuni introductive Prima incercare de definire a conceptului de fond de comert a fost semnalata cu ocazia redactarii...

Comercianți

1. NOTIUNEA DE COMERCIANT Conceptia obiectiva Reglementarea Codului comercial român are la baza conceptia obiectiva. “Potrivit Codului comercial...

Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale

Reglementarea calitatii de comerciant Sectiunea 1 Conceptia Codului comercial roman privind raporturile comerciale . Potrivit Codului comercial...

Ai nevoie de altceva?