Dreptul Afacerilor

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Dreptul Afacerilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 62 de pagini .

Profesor: Alina Oprea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite

Cursul de dreptul afacerilor îşi propune să dezvolte abilităţi şi cunoştinţe juridice necesare persoanelor care vizează ocuparea unor posturi de conducere din diferite domenii de activitate. Titularul de curs încurajează participarea oricăror studenţi în cadrul cursului, indiferent de pregătirea educaţională a acestora. Pentru studenţii care provin din afara învătământului economic sau juridic se recomandă parcurgerea unei bibliografii minimale din domeniul literaturii teoriei generale a dreptului.

Descrierea cursului

Disciplina are un conţinut complex care reflectă obiectivele principale ce vizează aprofundarea noţiunilor teoretice şi practice în domeniul societar dar şi în alte segmente importante ale dreptului afacerilor, cunoaşterea modificărilor legislative în acest domeniu. Prin intermediul unor metode moderne, masterandul primeşte informaţii privind participanţii la raporturile juridice comerciale, necesare pentru a se integra în mediul de afaceri şi a dobândi abilitatea de a relaţiona cu acesta.

Pentru realizarea acestui obiectiv, ne propunem să prezentăm instituţiile juridice de bază ale dreptului afacerilor, anume – raporturile juridice comerciale, participanţii la activitatea comercială şi statutul juridic al comercianţilor, structurile asociative interne şi europene, organizarea şi funcţionarea societăţile comerciale, fondul de comerţ, obligaţiile comerciale, instrumentele juridice din cadrul raporturilor de muncă. Temele vor cuprinde şi unele aspecte de ordin legislativ care vizează şi alte instituţii juridice specifice domeniului disciplinei cum sunt cele privind faptele de comerţ, procedura insolvenţei, obligaţiile financiar-fiscale ale comercianţilor.

Rolul pe care îl îndeplineşte dreptul afacerilor în condiţiile economiei de piaţă, multitudinea reglementărilor legale care vizează acest domeniu şi varietatea punctelor de conexitate care se stabilesc cu alte ramuri de drept cum sunt dreptul financiar, dreptul comercial internaţional, dreptul administrativ şi dreptul civil, constituie argumente pentru considerarea acestei discipline de studiu ca fiind o materie de bază alături de celelalte discipline de specialitate economică.

Cunoştinţele teoretice care se dobândesc prin studierea materiei care formează obiectul acestei discipline sunt menite să formeze, să completeze şi să întregească pregătirea de specialitate a masteranzilor, să le permită acestora o abordare a fenomenelor economice şi comerciale şi din perspectiva juridică.

Abordarea din perspectivă juridică a problematicii societăţilor comerciale - regimul legal privind constituirea, organizarea, funcţionarea acestora şi a comercianţilor în general precum şi a activităţii comerciale, prezintă utilitate pentru înţelegerea şi operarea corectă cu conceptele, noţiunile juridice, principiile şi normele legale care formează reglementarea de bază a relaţiilor comerciale şi, nu în ultimul rând, aplicarea coerentă şi performantă a acestora.

Înfăptuirea acestui deziderat, în raport cu exigenţele profesiilor care au tangenţă cu mediul de afaceri, presupune însuşirea conceptelor şi noţiunilor cu care operează teoria dreptului comercial dar, în egală măsură, cunoaşterea aprofundată a legislaţiei comerciale începând cu actele normative de bază – Codul comercial român şi Legea societăţilor comerciale nr.31 / 1990 rep., cu modificările şi completările ulterioare.

Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs

Cursul Dreptul afacerilor îmbină două modalităţi de învăţare pentru a asigura o mai bună pregătire a studentilor . Pe de o parte, ei au posibilitatea să ia parte la audierea unor prelegeri pe o tematică specifică cursului urmate de discuţii cu titularul de curs, menite să exemplifice şi să clarifice conceptele şi noţiunile teoretice prezentate a priori. În al doilea rând, studentii vor fi stimulaţi ia parte la un proces de învăţare activă, prin implicarea lor în realizarea unor proiecte de cercetare realizate asupra unor firme care acţionează în mediul economic românesc.

Materiale bibliografice obligatorii

1. Angela Miff, Adrian Ciprian Păun, Drept comercial, Ed. Imprimeriei Ardealul, Cluj-Napoca, 2005.

2. Angela Miff, Adrian Ciprian Păun, Dreptul afacerilor, Ed. Imprimeriei Ardealul, Cluj-Napoca, 2006.

1. Angela Miff, Ciprian Păun, Mic dicţionar de termeni juridici pentru economişti, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2006.

2. Angela Miff, Ciprian Păun, Dreptul afacerilor. Sinteze. Legislaţie. Jurisprudenţă, Ed. EFES, Cluj-Napoca, 2005.

3. Angela Miff, Dreptul afacerilor şi legislaţie în turism. Note de curs, Ed. EFES, Cluj-Napoca, 2005.

4. Angela Miff, Business Law. Volume I. Introduction to business law, Ed. Sfera juridică, Cluj-Napoca, 2007.

5. Angela Miff, Dreptul comerţului internaţional. Partea generală. Introducere în dreptul comerţului internaţional, Ed. Sfera juridică, Cluj-Napoca, 2008.

6. Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica, Drept comercial, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004.

7. Stanciu D. Cărpenaru , Drept comercial român , Ed. All Beck , Buc., 2002 .

8. Ion Turcu , Teoria şi practica dreptului comercial român , Ed. Lumina Lex , Buc., 1998 .

9. Ion Turcu, Liviu Pop , Contractele comerciale , Ed. Lumina Lex , Buc., 1997

Materiale şi instrumente necesare pentru curs

Realizarea în condiţii optime a cursului va fi asigurată prin punerea la dispoziţia titularului de disciplină a următoarelor echipamente: video proiector, laptop, acces la internet.

Calendar al cursului

Activităţi Tematica abordată Responsabilităţile masteranzilor Locul de desfăşurare

Întâlnire I: Activităţi didactice Introducere. Faptele de comert.Comerciantii

Parcurgerea bibliografiei Va fi comu- nicat ulte- rior

Întâlnire II: Activităţi didactice Legislatia muncii. Insolventa. Arbitrajul. Elemente de drept fiscal. Parcurgerea bibliografiei

Parcurgerea bibliografiei. Va fi comu- nicat ulte- rior

Examen final Parcurgerea bibliografiei precizate în vederea susţinerii examenului Va fi comu- nicat ulte- rior

Politica de evaluare şi notare

Modalitatea de notare a masteranzilor pentru disciplina Dreptul afacerilor are în vederea următoarele aspecte:

- susţinerea unui examen scris a cărui pondere este de 100% în nota finală. Examenul va fi structurat pe două părţi: prima va fi alcătuită din întrebări grilă, iar cea de a doua din întrebări deschise care vor acoperi întrega materie predată masteranzilor.

Studenţii trebuie să ştie că silabusul de faţă reprezintă un suport minimal, a cărui simplă parcurgere nu este suficientă pentru promovarea examenului. În vederea promovării examenului cu o notă satisfăcătoare, studenţii vor trebui să parcurgă bibliografie indicată în cadrul acestui silabus.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dreptul Afacerilor.doc