Dreptul Comertului International

Imagine preview
(8/10 din 7 voturi)

Acest curs prezinta Dreptul Comertului International.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 105 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Comercial

Cuprins

CAPITOLUL I.
1. NOŢIUNI GENERALE. NORME CONFLICTUALE – NORME DE DREPT MATERIAL (SUBSTANŢIAL).
2. IZVOARELE DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL.
3. PRINCIPALELE SISTEME DE DREPT CONTEMPORANE.
4. UZANŢELE COMERCIALE INTERNAŢIONALE.
5. PRINCIPIILE DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL
CAPITOLUL II
1. SUBIECTELE RAPORTURILOR JURIDICE DE DREPT AL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL
2. CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL
CAPITOLUL III.
INTERMEDIEREA ÎN RELAŢIILE COMERCIALE INTERNAŢIONALE.
CAPITOLUL IV.
CONTRACTE COMERCIALE.
CAPITOLUL V
FALIMENTUL
CAPITOLUL VI.
ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNAŢIONAL. 1
CAPITOLUL I
1. NOŢIUNI GENERALE. NORME CONFLICTUALE – NORME DE DREPT MATERIAL (SUBSTANŢIAL).
2. IZVOARELE DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL.
A. Izvoarele interne.
I. Legea.
II. Jurisprudenţa (practica judecătorească).
B. Izvoarele internaţionale.
I. Tratatele
II. Cutuma
3. PRINCIPALELE SISTEME DE DREPT CONTEMPORANE.
3.1. Sistemele de drept de tradiţie romanistă.
3.1.1. Sisteme de inspiraţie franceză.
3.1.2. Sistemul germano – elveţiano – italian.
3.1.3. Sistemul ţărilor nordice.
3.2. Sistemele de drept common-law.
3.2.1. Common-law stricto – sensu.
3.2.2. Equity.
3.2.3. Statutary – law.
4. UZANŢELE COMERCIALE INTERNAŢIONALE.
4.1. Noţiune
4.2. Clasificarea uzanţelor
4.3. Reguli şi uzanţe uniforme în comerţul internaţional- INCOTERMS 2000.
2
4.4. Valoarea juridică a uzanţelor comerciale
4.5. Comparaţii între cutume şi uzanţe ( legislative sau interpretative).
4.6. Probleme conflictuale.
5. PRINCIPIILE DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL
5.1. Principiul libertăţii comerţului.
5.2. Principiul concurenţei loiale.
5.3. Principiul egalităţii juridice a părţilor.
5.4. Principiul libertăţii convenţiilor.
5.4.1. Principiul lex voluntatis.
5.5. Principiul bunei credinţe.

Extras din document

1. NOŢIUNI GENERALE. NORME CONFLICTUALE – NORME DE DREPT MATERIAL (SUBSTANŢIAL).

Raporturile juridice de drept al comerţului internaţional sunt reglementate de norme conflictuale şi norme de drept material sau (substanţial) care la rândul lor pot fi norme de drept uniform sau norme de drept naţional. Să facem o scurtă analiză a acestor categorii de norme juridice.

În primul rând, normele conflictuale – au rolul de a identifica – de a stabili – care este sistemul de drept aplicabil (legea aplicabilă) unui anumit raport juridic de drept al comerţului internaţional. Odată stabilit sistemul de drept aplicabil raportului juridic, acesta va reglementa în principal următoarele:

a) condiţiile de fond ale contractului şi

b) efectele obligaţionale ale contractului.

3

Capacitatea părţilor va fi supusă legilor lor naţionale. Efectele translative de proprietate sunt supuse cel mai adesea legii ţării pe teritoriul căreia se află marfa.

Pe lângă normele conflictuale – care au ca principală menire aceea de soluţionare a conflictelor de legi adică să indice legea aplicabilă raportului juridic de drept al comerţului internaţional – mai există şi metoda normelor de drept material uniform, care au menirea să lichideze sau să restrângă conflictele de legi.

Aceste norme de drept uniform nu le înlocuiesc întotdeauna pe cele de drept naţional, ci coexistă cu acestea dar au sferă de aplicare diferită.

2. IZVOARELE DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL.

Izvoarele dreptului comerţului internaţional se pot clasifica în izvoare interne şi izvoare internaţionale în cadrul cărora vom regăsi categoriile de norme analizate mai sus.

A. Izvoarele interne cuprind:

I. Legea

II. Jurisprudenţa (practica judecătorească)

B. Izvoarele internaţionale sunt:

I. Tratatele

II. Cutuma

II. Jurisprudenţa.

Prin jurisprudenţă înţelegem ansamblul soluţiilor pronunţate de instanţele judecătoreşti în litigiile din competenţa lor.

I. Tratatul – reprezintă acordul de voinţă dintre două sau mai multe state prin care acestea reglementează o anumită sferă a relaţiilor internaţionale dintre ele, creând astfel norme de drept internaţional, modificând sau abrogând pe cele existente.

4

II. Cutuma.

Prin cutumă se înţelege o practică generală îndelungată, repetată, urmată de state pe planul raporturilor internaţionale, cu condiţia obligativităţii sale juridice1.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dreptul Comertului International.pdf