Dreptul Comerțului Internațional

Curs
8.9/10 (7 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 25553
Mărime: 681.58KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CAPITOLUL I.

1. NOŢIUNI GENERALE. NORME CONFLICTUALE – NORME DE DREPT MATERIAL (SUBSTANŢIAL).

2. IZVOARELE DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL.

3. PRINCIPALELE SISTEME DE DREPT CONTEMPORANE.

4. UZANŢELE COMERCIALE INTERNAŢIONALE.

5. PRINCIPIILE DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

CAPITOLUL II

1. SUBIECTELE RAPORTURILOR JURIDICE DE DREPT AL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

2. CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL

CAPITOLUL III.

INTERMEDIEREA ÎN RELAŢIILE COMERCIALE INTERNAŢIONALE.

CAPITOLUL IV.

CONTRACTE COMERCIALE.

CAPITOLUL V

FALIMENTUL

CAPITOLUL VI.

ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNAŢIONAL. 1

CAPITOLUL I

1. NOŢIUNI GENERALE. NORME CONFLICTUALE – NORME DE DREPT MATERIAL (SUBSTANŢIAL).

2. IZVOARELE DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL.

A. Izvoarele interne.

I. Legea.

II. Jurisprudenţa (practica judecătorească).

B. Izvoarele internaţionale.

I. Tratatele

II. Cutuma

3. PRINCIPALELE SISTEME DE DREPT CONTEMPORANE.

3.1. Sistemele de drept de tradiţie romanistă.

3.1.1. Sisteme de inspiraţie franceză.

3.1.2. Sistemul germano – elveţiano – italian.

3.1.3. Sistemul ţărilor nordice.

3.2. Sistemele de drept common-law.

3.2.1. Common-law stricto – sensu.

3.2.2. Equity.

3.2.3. Statutary – law.

4. UZANŢELE COMERCIALE INTERNAŢIONALE.

4.1. Noţiune

4.2. Clasificarea uzanţelor

4.3. Reguli şi uzanţe uniforme în comerţul internaţional- INCOTERMS 2000.

2

4.4. Valoarea juridică a uzanţelor comerciale

4.5. Comparaţii între cutume şi uzanţe ( legislative sau interpretative).

4.6. Probleme conflictuale.

5. PRINCIPIILE DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

5.1. Principiul libertăţii comerţului.

5.2. Principiul concurenţei loiale.

5.3. Principiul egalităţii juridice a părţilor.

5.4. Principiul libertăţii convenţiilor.

5.4.1. Principiul lex voluntatis.

5.5. Principiul bunei credinţe.

Extras din document

1. NOŢIUNI GENERALE. NORME CONFLICTUALE – NORME DE DREPT MATERIAL (SUBSTANŢIAL).

Raporturile juridice de drept al comerţului internaţional sunt reglementate de norme conflictuale şi norme de drept material sau (substanţial) care la rândul lor pot fi norme de drept uniform sau norme de drept naţional. Să facem o scurtă analiză a acestor categorii de norme juridice.

În primul rând, normele conflictuale – au rolul de a identifica – de a stabili – care este sistemul de drept aplicabil (legea aplicabilă) unui anumit raport juridic de drept al comerţului internaţional. Odată stabilit sistemul de drept aplicabil raportului juridic, acesta va reglementa în principal următoarele:

a) condiţiile de fond ale contractului şi

b) efectele obligaţionale ale contractului.

3

Capacitatea părţilor va fi supusă legilor lor naţionale. Efectele translative de proprietate sunt supuse cel mai adesea legii ţării pe teritoriul căreia se află marfa.

Pe lângă normele conflictuale – care au ca principală menire aceea de soluţionare a conflictelor de legi adică să indice legea aplicabilă raportului juridic de drept al comerţului internaţional – mai există şi metoda normelor de drept material uniform, care au menirea să lichideze sau să restrângă conflictele de legi.

Aceste norme de drept uniform nu le înlocuiesc întotdeauna pe cele de drept naţional, ci coexistă cu acestea dar au sferă de aplicare diferită.

2. IZVOARELE DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL.

Izvoarele dreptului comerţului internaţional se pot clasifica în izvoare interne şi izvoare internaţionale în cadrul cărora vom regăsi categoriile de norme analizate mai sus.

A. Izvoarele interne cuprind:

I. Legea

II. Jurisprudenţa (practica judecătorească)

B. Izvoarele internaţionale sunt:

I. Tratatele

II. Cutuma

II. Jurisprudenţa.

Prin jurisprudenţă înţelegem ansamblul soluţiilor pronunţate de instanţele judecătoreşti în litigiile din competenţa lor.

I. Tratatul – reprezintă acordul de voinţă dintre două sau mai multe state prin care acestea reglementează o anumită sferă a relaţiilor internaţionale dintre ele, creând astfel norme de drept internaţional, modificând sau abrogând pe cele existente.

4

II. Cutuma.

Prin cutumă se înţelege o practică generală îndelungată, repetată, urmată de state pe planul raporturilor internaţionale, cu condiţia obligativităţii sale juridice1.

Preview document

Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 1
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 2
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 3
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 4
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 5
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 6
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 7
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 8
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 9
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 10
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 11
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 12
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 13
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 14
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 15
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 16
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 17
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 18
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 19
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 20
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 21
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 22
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 23
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 24
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 25
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 26
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 27
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 28
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 29
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 30
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 31
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 32
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 33
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 34
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 35
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 36
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 37
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 38
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 39
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 40
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 41
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 42
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 43
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 44
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 45
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 46
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 47
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 48
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 49
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 50
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 51
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 52
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 53
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 54
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 55
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 56
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 57
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 58
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 59
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 60
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 61
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 62
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 63
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 64
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 65
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 66
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 67
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 68
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 69
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 70
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 71
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 72
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 73
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 74
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 75
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 76
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 77
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 78
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 79
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 80
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 81
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 82
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 83
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 84
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 85
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 86
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 87
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 88
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 89
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 90
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 91
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 92
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 93
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 94
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 95
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 96
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 97
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 98
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 99
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 100
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 101
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 102
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 103
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 104
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 105

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Comertului International.pdf

Alții au mai descărcat și

Insolventa in Dreptul Comercial International

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE SECŢIUNEA I Precizări prealabile Din multitudinea participanţilor la raporturile juridice de comerţ...

Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE 1. PRECIZARI PREALABILE Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un...

Efectele Contractelor de Comerț Internațional

INTRODUCERE Piata comerciala si schimburile comerciale ce se desfasoara în cadrul acesteia reprezinta, din punctul meu de vedere cel mai de pret...

Regimul Juridic al Societății

Capitolul I Noţiuni introductive I.1. Introducerea în problematica societăţilor comerciale I.1.1. Funcţia economică a societăţii comerciale...

Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale

CAPITOLUL I 1. Vânzarea comerciala internationala  generalitati. Contractele speciale, ca parte integranta a dreptului privat, a obligatiilor...

Aspecte ale Arbitrajului Comercial International

Capitolul I. Consideraţii generale asupra arbitrajului comercial internaţional 1. Noţiune şi avantaje Majoritatea litigiilor dintre participanţii...

Contractul de Comerț Internațional

CAPITOLUL I CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL –DEFINIŢIE, CONCEPT, CONŢINUT SECŢIUNEA I EXPLICAŢIE PRELIMINARĂ . DEFINIŢIE, CONCEPT...

Actele si Faptele de Comert

I. Introducere Determinarea obiectului dreptului comercial, a sferei sale de aplicare, este legata de optiunea legiuitorului pentru un anumit...

Ai nevoie de altceva?