Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 25635
Mărime: 129.95KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hoffman Dan

Extras din document

Curs de Legislație și protecția consumatorului

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

Actul normative în vigoare care reglementează organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor este Hotărârea Guvernului României nr. 882 din 18 august 2010, care practice din punct de vedere legislativ modifică și completează cadrul legislativ existent, asigurând corelarea acestuia cu cel existent în Uniunea Europeană pe acest domeniu.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, denumită în continuare Autoritate, a fost înființată prin Ordonanța de Urgență nr. 2 din 04.01.2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice și care a legiferat că aceasta este o instituţie publică, care funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.

Autoritatea are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 72, sectorul 1.

Finanţarea Autorităţii se realizează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

Autoritatea coordonează şi realizează strategia şi politica Guvernului în domeniul protecţiei consumatorilor, acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor.

Autoritatea are ca principale obiective:

a)asigurarea armonizării cadrului legislativ naţional cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul protecţiei consumatorilor;

b)desfăşurarea activităţii de informare şi educare a cetăţenilor privind drepturile pe care le au în calitate de consumatori;

c)evaluarea efectelor pe piaţă ale sistemelor de supraveghere a produselor şi serviciilor destinate consumatorilor;

d)protejarea consumatorilor împotriva practicilor comerciale incorecte;

e)efectuarea activităţii de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi de expertizare a acestora şi a pietrelor preţioase;

f)autorizarea persoanelor fizice şi juridice, în condiţiile legii, să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase;

g)asigurarea, ca autoritate română desemnată, a aplicării Programului de atestare a procesului Kimberley.

Autoritatea are următoarele atribuţii principale:

a)participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale de specialitate cu atribuţii în domeniu şi cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor, asigurând corelarea acesteia cu cea existentă în Uniunea Europeană;

b)asigură armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul protecţiei consumatorilor;

c)propune Guvernului spre adoptare şi avizează proiecte de acte normative în domeniul protecţiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul, comercializarea produselor, prestarea de servicii, inclusiv servicii financiare, precum şi interzicerea penalităţilor asimetrice dintre client şi prestatorul de servicii publice şi alte servicii de interes general pentru abaterile contractuale, astfel încât acestea să nu pună în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori să afecteze drepturile şi interesele lor legitime;

d)elaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice, proceduri privind obiectivele, condiţiile şi modul de colaborare în desfăşurarea activităţii de protecţie a consumatorilor;

e)participă la realizarea programelor interne şi internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor, colaborând cu organizaţii şi instituţii din ţară şi din străinătate, conform competenţelor ce îi revin potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

f)prezintă informări periodice Guvernului şi organelor administraţiei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor;

g)evaluează efectele pe piaţă ale sistemelor de supraveghere a produselor şi serviciilor destinate consumatorilor;

h)controlează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piaţă la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii, inclusiv servicii financiare, şi în unităţile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum şi la documentele referitoare la acestea, excepţie făcând controalele igienico-sanitare şi sanitar-veterinare la producători, în cazul produselor alimentare;

i)constată contravenţii şi dispune măsuri de limitare a consecinţelor producerii, prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare şi servicii, inclusiv servicii financiare, care nu sunt în concordanţă cu dispoziţiile legale din domeniile de activitate ale Autorităţii, prin aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege, sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale;

j)controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piaţă sunt însoţite de documentele prevăzute de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere metrologic;

Preview document

Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 1
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 2
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 3
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 4
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 5
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 6
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 7
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 8
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 9
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 10
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 11
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 12
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 13
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 14
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 15
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 16
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 17
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 18
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 19
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 20
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 21
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 22
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 23
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 24
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 25
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 26
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 27
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 28
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 29
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 30
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 31
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 32
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 33
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 34
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 35
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 36
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 37
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 38
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 39
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 40
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 41
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 42
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 43
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 44
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 45
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 46
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 47
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 48
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 49
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 50
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 51
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 52
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 53
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 54
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 55
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 56
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 57
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 58
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 59
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 60
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 61
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 62
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 63
Legislatie - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Curs ANPC 1 sem I.doc
  • Curs ANPC 2 sem 1.doc
  • Curs ANPC 4 sem 1.doc

Alții au mai descărcat și

Obligațiile Profesionale ale Comercianților

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Noţiuni generale despre obligaţiile profesionale ale comercianţilor Exercitarea unei activităţi comerciale...

Protectia Consumatorilor

INTRODUCERE Actualitatea temei. Existenţa noastră întru respectul legii, construirea propriului sistem social de valori concentrat în normele...

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Societatea pe Actiuni

Societatea pe actiuni Subsectiunea I. Notiunea societatii pe actiuni 1.Precizari prealabile. Societatea pe actiuni este forma cea mai complexa...

Politica Agrara Comuna sub Influenta UE din 2006 Pana in 2013

CAPITOLUL I. INTRODUCERE 1.1. IMPORTANTA SI ACTUALITATATE TEMEI Procesul tranziţiei de la economia supercentralizată la economia de piaţă a...

Structura și Votarea Planului de Reorganizare

Cuvânt înainte Perspectiva aderării României la Uniunea Europeană şi dobândirea, în cursul anului 2004 a unui statut de economie de piaţă...

Contractul de Agentie Comerciala

Contractul de agenţie Prin Legea nr. 509/2002 s-a regle¬mentat statutul juridic al agenţilor comerciali permanenţi, care reprezintă o categorie...

Contractul de Leasing

I. CADRUL GENERAL DE REGLEMENTARE A CONTRACTULUI In relaţiile economice nevoia tot mai acuta de resurse financiare si mai ales nevoia de...

Ai nevoie de altceva?