Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 25635
Mărime: 129.95KB (arhivat)
Publicat de: Domnica Martin
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hoffman Dan

Extras din curs

Curs de Legislație și protecția consumatorului

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

Actul normative în vigoare care reglementează organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor este Hotărârea Guvernului României nr. 882 din 18 august 2010, care practice din punct de vedere legislativ modifică și completează cadrul legislativ existent, asigurând corelarea acestuia cu cel existent în Uniunea Europeană pe acest domeniu.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, denumită în continuare Autoritate, a fost înființată prin Ordonanța de Urgență nr. 2 din 04.01.2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice și care a legiferat că aceasta este o instituţie publică, care funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.

Autoritatea are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 72, sectorul 1.

Finanţarea Autorităţii se realizează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

Autoritatea coordonează şi realizează strategia şi politica Guvernului în domeniul protecţiei consumatorilor, acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor.

Autoritatea are ca principale obiective:

a)asigurarea armonizării cadrului legislativ naţional cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul protecţiei consumatorilor;

b)desfăşurarea activităţii de informare şi educare a cetăţenilor privind drepturile pe care le au în calitate de consumatori;

c)evaluarea efectelor pe piaţă ale sistemelor de supraveghere a produselor şi serviciilor destinate consumatorilor;

d)protejarea consumatorilor împotriva practicilor comerciale incorecte;

e)efectuarea activităţii de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi de expertizare a acestora şi a pietrelor preţioase;

f)autorizarea persoanelor fizice şi juridice, în condiţiile legii, să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase;

g)asigurarea, ca autoritate română desemnată, a aplicării Programului de atestare a procesului Kimberley.

Autoritatea are următoarele atribuţii principale:

a)participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale de specialitate cu atribuţii în domeniu şi cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor, asigurând corelarea acesteia cu cea existentă în Uniunea Europeană;

b)asigură armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul protecţiei consumatorilor;

c)propune Guvernului spre adoptare şi avizează proiecte de acte normative în domeniul protecţiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul, comercializarea produselor, prestarea de servicii, inclusiv servicii financiare, precum şi interzicerea penalităţilor asimetrice dintre client şi prestatorul de servicii publice şi alte servicii de interes general pentru abaterile contractuale, astfel încât acestea să nu pună în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori să afecteze drepturile şi interesele lor legitime;

d)elaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice, proceduri privind obiectivele, condiţiile şi modul de colaborare în desfăşurarea activităţii de protecţie a consumatorilor;

e)participă la realizarea programelor interne şi internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor, colaborând cu organizaţii şi instituţii din ţară şi din străinătate, conform competenţelor ce îi revin potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

f)prezintă informări periodice Guvernului şi organelor administraţiei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor;

g)evaluează efectele pe piaţă ale sistemelor de supraveghere a produselor şi serviciilor destinate consumatorilor;

h)controlează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piaţă la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii, inclusiv servicii financiare, şi în unităţile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum şi la documentele referitoare la acestea, excepţie făcând controalele igienico-sanitare şi sanitar-veterinare la producători, în cazul produselor alimentare;

i)constată contravenţii şi dispune măsuri de limitare a consecinţelor producerii, prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare şi servicii, inclusiv servicii financiare, care nu sunt în concordanţă cu dispoziţiile legale din domeniile de activitate ale Autorităţii, prin aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege, sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale;

j)controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piaţă sunt însoţite de documentele prevăzute de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere metrologic;

Preview document

Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 1
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 2
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 3
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 4
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 5
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 6
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 7
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 8
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 9
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 10
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 11
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 12
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 13
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 14
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 15
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 16
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 17
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 18
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 19
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 20
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 21
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 22
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 23
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 24
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 25
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 26
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 27
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 28
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 29
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 30
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 31
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 32
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 33
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 34
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 35
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 36
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 37
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 38
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 39
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 40
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 41
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 42
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 43
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 44
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 45
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 46
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 47
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 48
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 49
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 50
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 51
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 52
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 53
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 54
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 55
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 56
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 57
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 58
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 59
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 60
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 61
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 62
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 63
Legislație - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Curs ANPC 1 sem I.doc
  • Curs ANPC 2 sem 1.doc
  • Curs ANPC 4 sem 1.doc

Alții au mai descărcat și

Obligațiile Profesionale ale Comercianților

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Noţiuni generale despre obligaţiile profesionale ale comercianţilor Exercitarea unei activităţi comerciale...

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Înființarea societății pe acțiuni

1) Noțiuni generale privind constituirea societăților comerciale Orice societate comercială se constituie parcurgând-se, în principal, două etape:...

Regulamentul de Ordine Interioară

Introducere Regulamentul de ordine interioară, se aplică tuturor salariaţilor indiferent de durata contractului individual de muncă, persoanelor...

Societatea pe acțiuni

Societatea pe actiuni Subsectiunea I. Notiunea societatii pe actiuni 1.Precizari prealabile. Societatea pe actiuni este forma cea mai complexa...

Contractul de agenție comercială

Contractul de agenţie Prin Legea nr. 509/2002 s-a regle¬mentat statutul juridic al agenţilor comerciali permanenţi, care reprezintă o categorie...

Contractul de Leasing

I. CADRUL GENERAL DE REGLEMENTARE A CONTRACTULUI In relaţiile economice nevoia tot mai acuta de resurse financiare si mai ales nevoia de...

Procedurq insolvenței comerciale - deschiderea procedurii și părțile implicate în această procedură

1.INSOLVENTA, FALIMENT SI INSOLVABILITATE De-a lungul timpului s-au creat confuzii nedorite in ceea ce priveste notiunile de insolventă...

Te-ar putea interesa și

Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare

Înainte de toate ar trebui să răspund la o serie de întrebări: “Pentru ce o analiză a unei activităţi de producţie industrială din perspectiva...

Protecția consumatorului

CAPITOLUL I OBIECTIVELE PROGRAMELOR DE PROTECTIE A CONSUMATORILOR Campul foarte larg de actiune, in cadrul caruia puterea publica sau diversele...

Securitatea și Protecția Turiștilor în Calitate de Consumatori

Turismul organizat a apărut odată cu afirmarea turismului ca fenomen de masă. Tour-operatorii şi agenţiile de turism oferă o gamă largă de...

Probleme ale protecției consumatorilor în unitățile de alimentație publică

ײPreocuparea pentru protejarea consumatorilor datează încă din antichitate, dezvoltarea schimbului de mărfuri în pieţele din oraşele–cetăţi nefiind...

Alimentele - sursă de îmbolnăvire

Introducere Standardul de viață al timpurilor noastre a condus la progresul tehnologiei alimentare, a impus schimbări în modul de păstrare,...

Mierea de Albine

1. Introducere Mierea de albine a fost prima substanţă dulce folosită de om, fiind preţuită în special de preoţi în cadrul diverselor ritualuri....

Securitatea alimentară în relație cu securitatea consumatorilor

1. Abordari conceptuale privind securitatea alimentara Alimentele si alimentatia reprezinta o problema deosebit de importanta in orice societate...

Protecția consumatorilor pe plan internațional

Principiile directoare ale ONU privind protectia consumatorului Organizatia Natiunilor Unite a elaborat si adoptat in 1985 un document denumit:...

Ai nevoie de altceva?