Legislație și Protecția Consumatorului

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 39102
Mărime: 176.09KB (arhivat)
Publicat de: Silvia Micu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Curs de Legislație și Protecția Consumatorului

Tema: Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în România

1. Obiective, excepţii de aplicare şi termini definiţi

Cadrul legislative care reglementează comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă este Ordonanţa Guvernului nr. 99 din 29 august 2000. Aceasta stabileşte principiile generale privind desfăşurarea activităţii comerciale şi urmăreşte dezvoltarea reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţă, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului.

Prevederile acestei ordonanţe au în vedere realizarea următoarelor obiective:

a) stimularea dezvoltării activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

b) încurajarea liberei iniţiative, asigurarea concurenţei loiale şi a liberei circulaţii a produselor şi serviciilor de piaţă;

c) informarea corectă şi protejarea intereselor consumatorilor, precum şi posibilitatea asigurării produselor şi serviciilor de piaţă în zonele de vecinătate ale acestora;

d) modernizarea şi dezvoltarea formelor de distribuţie;

e) promovarea diverselor tipuri de reţele de distribuţie şi forme de vânzare;

f) stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu activitate de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

g) susţinerea şi ocrotirea activităţii comerciale şi de prestări de servicii de piaţă în zonele defavorizate.

Deasemenea prezenta ordonanţă reglementează activităţile din sectorul comercial şi al serviciilor de piaţă privind cerinţele necesare desfăşurării acestor activităţi, structurile de vânzare, practicile comerciale şi regulile generale de comercializare, precum şi sancţiunile în caz de nerespectare a prevederilor acesteia.

În acest sens, activitatea comercială, se exercită cu referire la produsele alimentare, nealimentare şi la serviciile de piaţă, iar ordonanţa stabilește și clasificarea activităţilor din economia naţională

Sunt exceptate de la prevederile acestei ordonanţe activităţile de comercializare având ca obiect:

a) produsele medicamentoase, dispozitivele medicale;

b) produsele agricole şi agroalimentare vândute de producătorii agricoli individuali în baza certificatului de producător;

c) combustibilii pentru uzul mijloacelor de transport, inclusiv cei comercializaţi prin staţii de distribuţie;

d) bunurile din producţia proprie a meşteşugarilor individuali vândute la locurile de producţie;

e) lucrările, brevetele şi invenţiile, precum şi publicaţiile de natură ştiinţifică sau informativă realizate de titularii acestora;

f) tipăriturile, pliantele, broşurile şi albumele, realizate în scopul prezentării patrimoniului cultural deţinut de muzee, centre de cultură, teatre sau alte instituţii similare acestora, ori bunurile culturale sau cu caracter promoţional specifice activităţii instituţiilor culturale, şi comercializate prin fondul propriu al fiecărei instituţii culturale sau cu prilejul unor manifestări cultural-artistice organizate de acestea;

g) mărfurile vândute către vizitatori, în cadrul festivalurilor, târgurilor, saloanelor sau al altor manifestări expoziţionale, cu condiţia ca acestea să facă obiectul manifestărilor respective;

h) produsele confiscate şi valorificate conform dispoziţiilor legale în vigoare;

i) produsele şi serviciile de piaţă reglementate prin acte normative speciale.

Este important de menţiomat că dispoziţiile acestei ordonanţe se aplică exclusiv activităţilor comerciale desfăşurate şi serviciilor prestate pe teritoriul României.

Pentru a înţelege mai bine domeniul reglementat de această ordonanţă, este necesar definirea următorilor termini, astfel încât să realizăm o abordare mai pragmatică:

a) consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care cumpără, dobândeşte, utilizează ori consumă produse sau servicii în afara activităţii profesionale;

b) comerciant - persoana fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

c) comerţ cu ridicata/de gros - activitatea desfăşurată de comercianţii care cumpără produse în cantităţi mari în scopul revânzării acestora în cantităţi mai mici altor comercianţi sau utilizatori profesionali şi colectivi;

d) comerţ cu amănuntul/de detail - activitatea desfăşurată de comercianţii care vând produse, de regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora;

e) comerţ de gros cash and carry/formă de comerţ cu autoservire pe bază de legitimaţie de acces - activitatea desfăşurată de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane juridice sau persoane fizice autorizate şi asociaţii familiale autorizate conform legii, înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul revânzării şi/sau prelucrării, precum şi al utilizării acestora ca produse consumabile;

f) comerţ ambulant - activitatea de comercializare cu amănuntul realizată prin trecere dintr-un loc în altul, în rulote mobile, standuri mobile, chioşcuri mobile sau în vehicule special amenajate;

g) serviciu de alimentaţie publică - activitatea de pregătire, preparare, prezentare şi servire a produselor şi a băuturilor pentru consumul acestora în unităţi specializate sau la domiciliul/locul de muncă al consumatorilor;

h) exerciţiu comercial - una sau mai multe activităţi de comercializare cu ridicata, cu amănuntul, de tip cash and carry, de alimentaţie publică, precum şi a serviciilor desfăşurate de un comerciant.

i) serviciu de piaţă - orice acţiune sau prestaţie care face obiectul vânzării-cumpărării pe piaţă şi care nu are drept consecinţă transferul proprietăţii asupra unui bun corporal, efectuată în scopul satisfacerii unor necesităţi ale consumatorilor;

j) structură de vânzare - spaţiul de desfăşurare a unuia sau mai multor exerciţii comerciale;

k) suprafaţă de vânzare - suprafaţă destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, plăţii acestora şi circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii. Nu constituie suprafeţe de vânzare cele destinate depozitării şi păstrării mărfurilor, producţiei, birourilor şi anexelor;

l) structură de vânzare cu suprafaţă mică - structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare de până la 400 mp inclusiv;

m) structură de vânzare cu suprafaţă medie - structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare cuprinsă între 400 - 1.000 mp inclusiv;

n) structură de vânzare cu suprafaţă mare - structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare mai mare de 1.000 mp;

o) centru comercial - structura de vânzare cu suprafaţă medie sau mare în care se desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate. Suprafaţa de vânzare a unui centru comercial este rezultată din suma suprafeţelor de vânzare cu amănuntul de produse şi servicii de piaţă şi de alimentaţie publică cuprinse în acesta.

Preview document

Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 1
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 2
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 3
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 4
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 5
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 6
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 7
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 8
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 9
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 10
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 11
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 12
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 13
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 14
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 15
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 16
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 17
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 18
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 19
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 20
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 21
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 22
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 23
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 24
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 25
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 26
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 27
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 28
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 29
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 30
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 31
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 32
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 33
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 34
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 35
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 36
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 37
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 38
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 39
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 40
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 41
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 42
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 43
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 44
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 45
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 46
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 47
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 48
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 49
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 50
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 51
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 52
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 53
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 54
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 55
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 56
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 57
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 58
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 59
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 60
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 61
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 62
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 63
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 64
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 65
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 66
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 67
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 68
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 69
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 70
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 71
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 72
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 73
Legislație și Protecția Consumatorului - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Legislatie si Protectia Consumatorului
  • 1. Curs de Legislatie si Protectia Consumatorului IMAPA IV.doc
  • 10. Curs de Legislatie di Protectia Consumatorului IMAPA IV.doc
  • 11. Curs de Legislatie si Protectia Consumatorului IMAPA IV.doc
  • 2. Curs de Legislatie si Protectia Consumatorului IMAPA IV.doc
  • 3. Curs de legislatie si Protectia Consumatorului IMAPA IV.doc
  • 4. Curs de Legislatie si Protectia Consumatorilor IMAPA IV.doc
  • 5. Curs de Legislatie si Protectia Consumatorului IMAPA IV.doc
  • 6. Curs de Legislatie si Protectia Consumatorului IMAPA IV.doc
  • 8. Curs de Legislatie si Protectia Consumatorului IMAPA IV.doc
  • 9. Curs de Legislatie si Protectia Consumatorului IMAPA IV.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția consumatorilor

INTRODUCERE Actualitatea temei. Existenţa noastră întru respectul legii, construirea propriului sistem social de valori concentrat în normele...

Obligațiile comerciale

I. Noţiunea de obligaţie În sens larg, prin obligaţie se înţelege raportul juridic în conţinutul căruia intră „dreptul de creantă", (latura...

Drept Comercial

Societatea comercială poate fi definită drept o grupare de persoane constituită pe baza unui act constitutiv şi beneficiind de personalitate...

Calitatea Produselor și Protecția Consumatorilor în Relatie cu Protectia Consumatorului

Calitatea a devenit cel mai important aspect al managementului contemporan. În prezent, prin calitate se înţelege mai mult decât noţiunea...

Acreditivul Documentar

Capitolul I. Definiţie, caracteristici, părţile participante la acreditivul documentar şi principalele etape în derularea acestuia Riscurile...

Contractul de Tranzacție

CAPITOLUL I. NOŢIUNEA, REGLEMENTAREA LEGALĂ, CARACTERELE JURIDICE, CONDIŢIILE DE VALIDITATE ŞI NULITATEA CONTRACTULUI DE TRANZACŢIE. Noţiunea şi...

Administrarea societăților în sistem dualist

Distingem astfel dupa anumite criterii: Dupa elementul care prevaleaza, respectiv elementul subiectiv sau cel obiectiv a)Societati de persoane...

Drept Comercial

SUPORT DE CURS DREPT COMERCIAL 1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL Dreptul comercial este acea ramura a dreptului privat care...

Te-ar putea interesa și

Protecția consumatorilor

INTRODUCERE Actualitatea temei. Existenţa noastră întru respectul legii, construirea propriului sistem social de valori concentrat în normele...

Protecția Consumatorului de Publicitate

INTRODUCERE Prima conditie ca un produs sa fie vandut este ca oamenii sa il cunoasca, si cine poate obtine astazi mai bine acest lucru daca nu...

Siguranța alimentară și protecția consumatorilor

1. SIGURANTA ALIMENTARA 1.1. Introducere Stilul de viata al timpurilor noastre este foarte diferit de cel din trecut. Ritmul rapid al stilului...

Falsificarea Produselor

Falsificarea este operatia de imitare, substituire, reconditionare, reconstituire, transformare, denaturare, alterare a caracteristicilor de...

Practici Comerciale Incorecte în Relațiile cu Consumatorii

Practici comerciale incorecte în relațiile cu consumatorii 1. Introducere „Ofertă excepţională, numai pentru 24 de ore! ”Cumpără două produse şi...

Protecția consumatorului privind serviciile hoteliere

INTRODUCERE Întâietatea utilizării noţiunii de consumator este disputată între europeni şi nord-americani. Cei din urmă afirmă că preşedintele...

Controlul și expertiza produselor alimentare

CAP.1 DELIMITAREA STUDIULUI PROPUS 1.1.Notiunea de consumator Intaietatea utilizarii notiuni de consumator este disputata intre europeni si...

Legislația națională privind protecția consumatorului

Introducere Preliminarii. Noțiunea de drept al consumatorului Operatorii economici oferă pe piață produse și servicii care sunt destinate să...

Ai nevoie de altceva?