Procedura Insolvenței

Curs
8.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 12826
Mărime: 39.88KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Manzala Traian

Cuprins

I.Noţiuni introductive.

II.Insolvenţa debitorului

III.Participanţii la procedura insolvenţei

IV. Desfăşurarea procedurii insolvenţei

Extras din document

PROCEDURA INSOLVENŢEI

I.Noţiuni introductive.

In cadrul procedurii insolvenţei, Legea nr. 85/2006, lege-cadru în acest domeniu, stabileşte procedura colectivă pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă sau în insolvenţă iminentă, instituind că „amânarea" în timp a plăţii datoriei se referă la executarea obligaţiilor băneşti (pecuniare).

Prestaţiile băneşti izvorăsc, de regulă, din contracte (cum ar fi, de exemplu, contracte de împrumut, când se pune problema restituirii sumei de bani împrumutate, vânzare-cumpărare,executarea de lucrări, prestarea de servicii, când se pune problema plăţii preţului sau a tarifului etc).

Obligaţiile care au ca obiect sume de bani pot izvorî şi din fapte juridice stricto senso, fie licite (respectiv, gestiune de afaceri şi plată nedatorată, reunite pe principiul îmbogăţirii fără just temei), fie din delicte sau cvasidelicte. Teoretic, creanţele care izvorăsc din fapte juridice stricto sensu (licite sau ilicite) nu intră sub incidenţa reglementărilor Legii nr. 85/2006, întrucât procedura instituită prin acest act normativ vizează numai „datoriile comerciale" (art. 1). Ori, gestiunea de afaceri, plata nedatorată etc. sunt socotite ,fapte civile", chiar dacă sunt făcute de un comerciant, cu excepţia situaţiei în care ele sunt accesorii unui fapt de comerţ.

De altfel, un comerciant poate să aibă datorii băneşti care să izvorască din contracte (de exemplu, contract de colaborare) sau chiar din lege (de exemplu, pentru comerciantul persoană fizică, obligaţia legală de întreţinere, potrivit art. 86 şi art. 94 din Codul familiei).

Cu toate că legiuitorul se referă în art. 1 din Legea nr. 85/2006, republicată, doar la obligaţiile comerciale, considerăm că, având în vedere în special dispoziţiile art. 123 din lege, creanţele civile pot fi şi ele îndestulate în cadrul procedurii insolvenţei chiar dacă, declanşarea procedurii este rezervată numai creditorilor ale căror creanţe izvorăsc din fapte de comerţ.

In cazul în care patrimoniul debitorului nu are lichidităţi (sume de bani) suficiente pentru acoperirea creanţelor, acesta poate fi supus procedurii insolvenţei.

Potrivit precizărilor anterioare, procedura insolvenţei este reglementată prin Legea nr. 85/2006.

In prezent, se poate observa că legiuitorul renunţă la termenul „lichidare judiciară" înlocuindu-l cu acela de ,faliment'.

Intenţia actuală a legiuitorului este de realizare a creanţelor creditorilor, dacă este posibil, pe baza a două proceduri alternative pr: procedura simplificată şi proedura generală.

Conform textului art. 3 pct. 25 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, procedura simplificată reprezintă procedura prin care un debitor care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1 alin (2) intră direct în procedura falimentului, fie o dată cu deschiderea procedurii insolvenţei, fie după o perioadă de observaţie de maximum 60 de zile, perioadă în care vor fi analizate elementele arătate la art. 1 alin (2) lit. c) şi d).

Spre deosebire de procedura simplificată, procedura generală este procedura reglementată de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei asa cum a fost publicată în M. Of., P.I, nr. 359/21.04.2006.

Preview document

Procedura Insolvenței - Pagina 1
Procedura Insolvenței - Pagina 2
Procedura Insolvenței - Pagina 3
Procedura Insolvenței - Pagina 4
Procedura Insolvenței - Pagina 5
Procedura Insolvenței - Pagina 6
Procedura Insolvenței - Pagina 7
Procedura Insolvenței - Pagina 8
Procedura Insolvenței - Pagina 9
Procedura Insolvenței - Pagina 10
Procedura Insolvenței - Pagina 11
Procedura Insolvenței - Pagina 12
Procedura Insolvenței - Pagina 13
Procedura Insolvenței - Pagina 14
Procedura Insolvenței - Pagina 15
Procedura Insolvenței - Pagina 16
Procedura Insolvenței - Pagina 17
Procedura Insolvenței - Pagina 18
Procedura Insolvenței - Pagina 19
Procedura Insolvenței - Pagina 20
Procedura Insolvenței - Pagina 21
Procedura Insolvenței - Pagina 22
Procedura Insolvenței - Pagina 23
Procedura Insolvenței - Pagina 24
Procedura Insolvenței - Pagina 25
Procedura Insolvenței - Pagina 26
Procedura Insolvenței - Pagina 27
Procedura Insolvenței - Pagina 28
Procedura Insolvenței - Pagina 29
Procedura Insolvenței - Pagina 30
Procedura Insolvenței - Pagina 31
Procedura Insolvenței - Pagina 32
Procedura Insolvenței - Pagina 33
Procedura Insolvenței - Pagina 34
Procedura Insolvenței - Pagina 35
Procedura Insolvenței - Pagina 36
Procedura Insolvenței - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Procedura Insolventei.doc

Alții au mai descărcat și

Procedura Insolvenței

INTRODUCERE Opiniile exprimate în cuprinsul acestei lucrări sunt rezultatul unei analize critice a doctrinei şi jurisprudentei actuale în materie...

Procedura Falimentului privind Preluarea Bunului Societatii Comerciale Falite in Contul Creantei, Suportarea Cheltuielilor de Procedura

INTRODUCERE Cuvinte cheie: procedura falimentului, societate comercială, cheltuieli de procedură, insolvenţă. Am ales să analizez procedura...

Participantii in Procedura Insolventei

Apecte introductive. Potrivit dispoziţiilor art. 5 din lege, organele care aplică procedura sunt : instanţele judecatoreşti, judecător-sindic,...

Administratorul Judiciar vs Lichidatorul

INTRODUCERE Potrivit definiţiei legale cuprinsă în art. 3 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei “insolvenţa este acea stare a...

Administratorul Judicar, Lichidatorul

Potrivit definitiei legale cuprinsa in art. 3 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei “insolventa este acea stare a...

Judecatorul Sindic

Insolventa - Judecatorul sindic Consideraţii preliminare: Perspectiva aderării României la Uniunea Europeană şi dobândirea, în cursul anului 2004...

Procedura Insolvenței

Consideraţii introductive Precizări prealabile. Scopul procedurii insolvenţei este acoperirea pasivului debitorului aflat in insolvenţa,prin plata...

Comitetul Creditorilor. Adunarea Creditorilor

Procedura insolventei nu poate fi deschisa din oficiu de tribunal, ci numai la cererea debitorului, a creditorului sau a oricarei alte persone sau...

Ai nevoie de altceva?