Societate cu Raspundere Limitata

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 9610
Mărime: 26.40KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Darmanescu Sonica

Extras din document

1.ASOCIATII

Atat persoanele fizice cat si persoanele juridice (cetateni romani sau straini) se pot asocia si forma un S.R.L.

2. NUMARUL DE ASOCIATI

Trebuie sa existe minim doi asociati si maxim cincizeci de asociati dar exista si exceptii:

a)o singura persoana, fizica sau juridica, in cazul formei de S.R.L. cu asociat unic, in conditiile ce urmeaza:

-o persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura S.R.L.;

-o S.R.L. nu poate avea ca asociat unic o alta S.R.L. alcatuita dintr-o singura persoana.

3. ACTUL DE INFIINTARE

O societate S.R.L. se constituie prin:

a)contract de societate si statut;

b).numai statut in cazul S.R.L. cu asociat unic;

c).atat in cazul a) cat si in cazul b)se poate intocmi un inscris unic denumit act constitutiv.

Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori.Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de prezenta lege.

4. FIRMA

a).Orice societate trebuie sa aiba o firma.

b).Firma este numele sau, dupa caz, denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza.

c).Firma trebuie scrisa in primul rand in limba romana.

d).Firma unei S.R.L. se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adauga numele unuia sau mai multora dintre asociati si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime „societati cu raspundere limitata” sau S.R.L.

e).Orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente

f).Nici o firma nu va putea cuprinde o denumire intrebuintata de comerciantii din sectorul public.

5. EMBLEMA

a).Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de un altul de acelasi gen.

b).Orice emblema trebuie sa se deosebeasca de emblemele inscrise in acelasi registru al comertului, pentru acelasi fel de comert, precum si de emblema altor comercianti de pe piata unde comerciantul isi desfasoara activitatea.

c).Emblema poate fi folosita numai insotita de firma comerciantului.

6. SEDIUL SOCIAL

a).Societatea trebuie sa aiba un sediu principal, care este locul, spatiul si adresa unde se gasesc organele sale de conducere si serviciile administrative.

b).Sediul social este un element de identificare a societatii in functie de care se stabilesc: legea aplicabila, instantele judecatoresti competente, natio- nalitatea societatii, locul unde trebuie indeplinite formalitatile de inmatriculare, publicitate si autorizare.

c).Societatea poate infiinta sedii secundare, fara personalitate juridica (sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru, etc.)

7. OBIECTUL DE ACTIVITATE

a).In actul constitutiv trebuie stabilita activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare societatea in vederea obtinerii de profit: productie, comercializare, prestari de servicii, tranzactii, intermedieri, etc.

b).Obiectul de activitate trebuie sa fie bine determinat, cu stabilirea domeniului principal, a activitatii principale si a activitatilor secundare.

c).Obiectul de activitate se stabileste potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.656/1997.

d).Obiectul de activitate stabilit, trebuie sa fie posibil licit si moral.

8. CAPITALUL SOCIAL

a).Capitalul social se formeaza prin aportul asociatilor.

b).Capitalul social nu poate fi mai mic de 200 RON si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10bani.

c).Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

d).Partile sociale pot fi transmise intre asociati sau catre persoane din afara societatii cu aprobarea celorlalti asociati.

e).Partile sociale se transmit si prin succesiune daca in actul cxonstitutiv exista clauze de continuare cu mostenitorii.

9. APORTUL ASOCIATILOR

a).Aportul asociatilor poate fi in numerar (obligatoriu) si in natura (optional);

b).Aportul in creante si aportul in munca nu sunt admise pentru formarea sau majorarea capitalului social;

c).La S.R.L. cu asociat unic valoarea capitalului in natura se stabileste pe baza unei expertize de specialitate;

d).In schimbul aportului lor, asociatilor li se atribuie parti sociale;

e).Aportul in valuta se inscrie in actul constitutiv si in lei la cursul de schimb oficial de la data varsarii;

f).Aportul in valuta al asociatilor straini se inregistreaza in lei si in dolari USA;

g).Bunurile aduse ca aport devin proprietatea societatii comerciale;

h).Aportul la capital nu este purtator de dobanzi.

10. CONDUCEREA SOCIETATII

a).Conducerea societatii se realizeaza de catre adunarea generala a asociatilor si de catre administratorul sau consiliul de administratie.

b).Adunarea generala are in principal urmatoarele obligatii:

-sa aprobe bilantul contabil si sa stabileasca repartizarea beneficiului net;

-sa desemneze pe administratori si pe cenzori;

-sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii;

-sa modifice actul constitutiv.

c).La S.R.L. cu asociat unic, acesta are drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru adunarea generala a asociatilor.

d).Societatea este administrata de unul sau mai multi administratori asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala a asociatilor.

e).Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de cazul in care, in actul constitutiv exista dispozitie contrara.

f).Puterile si limitele administratorului se stabilesc prin actul constitutiv.

11. CONTROLUL SOCIETATII

a). Controlul societatii este exercitat de unul sau mai multi cenzori alesi de adunarea generala a asociatilor.

b). Numirea cenzorilor este obligatorie numai daca numarul asociatilor este mai mare de 15.

c). In lipsa de cenzori numiti, controlul se exercita de asociatii care nu sunt administratori.

d). Dispozitiile legale cu privire la cenzorii din S.A. se aplica si cenzorilor din S.R.L.

Preview document

Societate cu Raspundere Limitata - Pagina 1
Societate cu Raspundere Limitata - Pagina 2
Societate cu Raspundere Limitata - Pagina 3
Societate cu Raspundere Limitata - Pagina 4
Societate cu Raspundere Limitata - Pagina 5
Societate cu Raspundere Limitata - Pagina 6
Societate cu Raspundere Limitata - Pagina 7
Societate cu Raspundere Limitata - Pagina 8
Societate cu Raspundere Limitata - Pagina 9
Societate cu Raspundere Limitata - Pagina 10
Societate cu Raspundere Limitata - Pagina 11
Societate cu Raspundere Limitata - Pagina 12
Societate cu Raspundere Limitata - Pagina 13
Societate cu Raspundere Limitata - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Societate cu Raspundere Limitata.doc

Alții au mai descărcat și

Dizolvarea si Lichidarea unei Societati Comerciale

Capitolul I Noţiuni introductive cu privire la societăţile comerciale 1.Noţiunea şi formele de societăţi comerciale 1.1.Generalităţi În planul...

Excluderea Asociatilor din Societatile Comerciale

Dezbaterea in jurul regimului juridic al excluderii din societate constituie izvorul unei jurisprudente oscilante si locul de intalnire a celor mai...

Administratorii Societatilor Comerciale

Societatea comerciala poate fi privita din cel putin doua sensuri: ca o institutie juridica în sine, considerata a fi un organism constituit de...

Administratorii Societatii Comerciale cu Raspundere Limitata

Prezentare generala a societatilor cu raspundere limitata Reprezentand rezultatul nevoilor resimtite in activitatile comerciale (datorate faptului...

Administrarea Societatilor Comerciale

Administrarea societatilor comerciale este reglementata de L.31\1990 cu modificarile ulterioare prin L.441\2006. Administrarea societatilor...

Societatea cu Răspundere Limitată

CAPITOLUL I SCURT ISTORIC AL SOCIETĂȚII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ Societatea comercială cu răspundere limitată este creație a dreptului german; este...

Societatea cu Raspundere Limitata

Notiunea societatii cu raspundere limitata Soocietatea cu raspundere lmitata este forma de societate comerciala aparuta mai tarziu in...

Aportul Asociatilor - Element Sine Qua Non la Constituirea Societatilor Comerciale

I.1. Patrimoniul social. Noţiunile de patrimoniu social şi de capital social au un înţeles mai larg sau mai restrâns şi chiar înţelesuri diferite,...

Ai nevoie de altceva?

''