Toate cursurile din domeniul Drept

 • Dreptul mediului

  Desfasurarea activitatilor existente precum si inceperea unor activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra calitatii aerului, se realizeaza numai in baza autorizatiei de mediu conform legii. In zonele in care sunt depasite valorile limita privind calitatea aerului, pentru 1 sau mai multi poluanti, pe baza studiilor de evaluare a impactului asupra mediului, agentiile de mediu stabilesc dupa caz, valori limita mai restrictive decat cele prevazute de legislatia in vigoare. OBLIGATIILE...

 • Dreptul Comertului International

  Cursul 1 Ce vrem de la facultatea asta? Cursul 2 Dreptul comerțului internațional este o ramura a dreptului privat care are ca obiect de studiu/ de analiza/ de reglementare comerțul internațional, adică ansamblul raporturilor de drept privat in cadrul comerț ului internaț ional. - Ce e o ramura de drept privat? Un ansamblu de norme juridice care reglementează raporturi juridice in care părțile se afla pe picior de egalitate. - Ce e egalitatea? Libertatea de a intra intr-un raport...

 • Dreptul Comertului International

  CURSUL 1 Dreptul comerțului internațional Dreptul comerțului internațional este o ramură de drept privat care are ca obiect de reglementare comerțul internațional, adică ansamblul raporturilor juridice de drept privat care au caracter de comercialitate și internaționalitate. Comercialitatea și internaționalitatea Elementul de comercialitate, după cum a spus, nu este specific doar dreptului comerțului internațional, acesta fiind regăsit și în materia dreptului comercial intern. Analiza...

 • Dreptul proprietatii intelectuale

  ~Cursul 1 Doua pixuri de firme diferite = o inventie cu 2 modele tehnice industriale diferite => 2 drepturi de proprietate intelectuala. Toate creațiile intelectuale sunt de natura incorporala , ele fiind totusi percepute prin simțuri in măsura in care se incorporează in anumite suporturi. Bunurile corporale au particularitatea ca ele sunt bunuri prin natura lor. Bunurile incorporale sunt bunuri prin determinarea legii, ele nu sunt bunuri prin natura lor. Proprietatea intelectuala...

 • Procedura civila

  N.B. Modificările aduse de legea 310/2018 vor fi marcate cu această culoare. Nu uita, dispozițiile abrogate rămân încă aplicabile proceselor începute până la intrarea în vigoare a acestei legi. CAPITOLUL I - NOȚIUNI ȘI PRINCIPII GENERALE I. PROCESUL CIVIL: MIJLOC DE REALIZARE A JUSTIȚIEI II. PRINCIPIILE GENERALE ALE DREPTULUI PROCESUAL CIVIL III. NORMELE DE PROCEDURĂ CIVILĂ Mihai Ciobanu & BRICIU, ed. Național, 2018, ediția 2 - sintetic, elementar, cu grile. Boroi și Stancu,...

 • Dreptul Proprietatii Intelectuale 2019

  Cu privire la ceea ce poate face obiectul protectiei juridice in materia proprietatii intelectuale: - Culegerile de legislatie pot face obiectul protectiei intelectuale in masura adnotarilor sau designului copertii, dar insasi legile nu sunt susceptibile de protectie intelectuala. - Firma, adica denumirea unui comerciant, este protejata - Chiar cursul profesorilor este protejat - Candva, pe vremuri, cand erau inventii noi, caloriferele, buretii, aerul conditionat se bucurau de protectie...

 • Contencios administrativ

  CAPITOLUL I Noțiunea și rolul contenciosului administrativ în apărarea drepturilor fundamentale ale omului și cetățeanului Dreptul în general se grupează pe ramuri distincte în funcție de obiectul de reglementare. Studiul administrației publice ca și dreptul administrativ de altfel ocupă un loc primordial în studiul dreptului. Întelegerea și cunoașterea științifică a oricărei materii este înlesnită de identificarea noțiunilor de bază, prin acesta putându-se descoperi esența fenomenului...

 • Dreptul proprietatii intelectuale

  CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL DE AUTOR Noțiune Instituția dreptului de autor, astfel cum este reglementată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, modificată și completată1, se referă la protecția operelor litarare, artistice sau științifice și a creatorilor acestor opere. În doctrină, instituția dreptului de autor este definită ca fiind ansamblul normelor juridice care reglementează relațiile sociale care se nasc din crearea,...

 • Desfasurarea urmaririi penale

  1. Noțiunea desfășurării urmării penale ________________________________________ Desfășurarea urmăririi penale presupune efectuarea tuturor actelor procesuale și procedurale necesare pentru realizarea obiectului urmăririi, motiv pentru care majoritatea activităților se concentrează în jurul strîngerii și administrării probelor referitoare la existenta infracțiunii, la identificarea făptuitorului și la stabilirea răspunderii acestuia, în așa fel încît să se poată decide dacă este sau nu...

 • Conspect dreptul muncii

  1. Dreptul muncii. Noțiune și obiect - munca și forța de muncă - munca prestată în afara (A) și în cadrul (B) unor raporturi juridice de muncă Dreptul muncii= este acea ramură de a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează relațiie individuale și colective de muncă, atribuțiile organizațiilor sindicale și patronale, conflictele de muncă, aspecte ale inspecției și jurisdicției muncii. Privat vs public Dreptul individual vs dreptul colectiv de muncă:...

 • Conspect drept succesoral

  -SUCCESIUNI- Moștenirea = transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființă. FELURILE MOȘTENIRII: 1. legală= transmisiunea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii la persoanele, în ordinea și în cotele determinate de lege. intervine atunci când defunctul nu a lăsat testamnet sau atunci când manifestarea sa de voință nu produce efecte. Persoanele care moștenesc în temeiul legii =moștenitori rezervatari. Rezerva succesorală...

 • Jura obligationumm

  1. Definiție Obligațiile fac parte integrantă din jus rerum, deoarece pentru romani acestea sunt doar niște varietăți ale drepturilor cu privire la bunuri( res, rei), rostul lor fiind acela de a produce o modificare în structura patrimoniului unei persoane. Definițiile și clasificările obligațiilor au reprezentat creații tardive ale jurisonsulților romani. Meritul începutului tratării lor științifice îi revine lui Gaius care prin manualul său-Institutiones- ni le prezintă într-o formă...

 • Drept

  1.1. Introducere Istoria fascinantă a unui petic de pământ de câteva hectare, hărăzit de mama natură cu mai puține daruri decât nenumărate alte locuri, care a devenit caput mundi, capitala lumii pentru mai multe secole ale Antichității, și a lăsat patrimoniului universal un tezaur de instituții juridice care constituie fundamentul legislațiilor moderne, continuă să ne impresioneze și astăzi prin măreția și splendoarea sa de neegalat. O incursiune în vremurile îndepărtate ale peninsulei...

 • Drepturile statului asupra succesiunilor vacante

  Noțiunea de moștenire vacantă Potrivit art. 1135 alin. 1 C. civ., „Dacă nu sunt moștenitori legali sau testamentari, moștenirea este vacantă”. Datorită textului de lege mult controversat, în literatura juridică s-au dat alte formulări, conform cărora, „în lipsă de rude în grad succesibil și soț supraviețuitor și întrucât nu există legatari, bunurile moștenirii trec în proprietatea statului” (ficus post omnes) sau, „nefiind moștenitori legali sau universali, moștenirea este vacantă”....

 • Drept

  Capitolul I INTRODUCERE ÎN TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI I.1. Introducere În cuprinsul acestui capitol sunt prezentate cunoștințele referitoare la drept, în generalitatea și esențialitatea sa, precum și conceptele, principiile și legitățile fundamentale ale fenomenului juridic, care au însemnătate principală pentru dezvoltarea celorlalte științe juridice. I.2. Competențe conferite După parcurgerea capitolului, studentul va fi capabil să prezinte sistemul științelor juridice și să definească...

Pagina 1 din 105