Toate cursurile din domeniul Drept

 • Drept constitutional si institutii politice

  PRECIZĂRI TERMINOLOGICE Studentul la Drept consideră deseori că, dacă citește legea, o și înțelege. Această concluzie se datorează evidenței că limbajul dreptului - și, în concret, al dreptului constituțional- este asemănător cu limbajul cotidian. Multe expresii din limbajul obișnuit se regăsesc în terminologia legii, dar aici rezidă capcana pentru viitorul jurist: de multe ori, sensul obișnuit al unei expresii nu este și sensul ei juridic, Așadar, semnificația ei în drept este alta, pe...

 • Suport curs criminalistica

  Capitolul I :Tehnica criminalistică 1.Noțiuni introductive 1.1. Definiția criminalisticii Scopul procesului penal este cel al constatării la timp și în mod complet a faptelor care constituie infracțiuni, astfel ca orice persoană care a săvârsit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale și nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală .In desfășurarea procesului penal, trebuie să se asigure aflarea adevărului cu privire la faptele și împrejurările cauzei,...

 • Dreptul Uniunii Europene

  TEMA: 1 Locul și rolul dreptului unional -2 cursuri din data de: 16.03.2020 și din data de 20.03.2020- 1.1. Scurt istoric despre Comunitățile Europene La sfarșitul celui de-al doilea război mondial marile puteri europene se aflau într-o situație de colaps, atât fizic, cât și economic. Odată cu sfârșitul războiului în toată Europa, milioane de refugiați nu mai aveau niciun fel de locuință, economia statelor particiante era în criză profundă, iar cea mai mare parte a infrastructurii...

 • Drept executional civil

  Aspecte generale privind executarea silita Executarea silita este o faza a procesului civil si este o componenta a actiunii civile. De regula, obligatia prevazuta in titlul executoriu (hotarare judecatoreasca sau alte inscrisuri) ar trebui sa fie executata de bunavoie, voluntar. In cazul in care nu se executa de bunavoie, se trece la faza executarii silite. De multe ori, se afirma ca in faza executarii silite se inlocuieste acordul privat, inexistent al partilor. Se pun in executare numai...

 • Protectia internationala a drepturilor omului

  Unitatea de învățare I. Drepturile omului în sistemul Organizației Națiunilor Unite Titlul unității Cuprinsul unității Obiectivele învățării Conținutul unității (sinteze teoretice, exemple) Sarcini de învățare Bibliografie Cuprinsul unității Organizația Națiunilor Unite are un rol deosebit de important în ceea ce privește promovarea internațională a drepturilor, pe de o parte prin adoptarea unor documente esențiale în materie, iar, pe de altă parte, prin numeroasele organe...

 • Drept adminitrativ

  Capitolul I ADMINISTRATIA PUBLICA, OBIECT CENTRAL DE STUDIU AL DREPTULUI ADMINISTRATIV Sectiunea 1. Consideratii generale privind administratia publica: 1. Definirea unor termeni uzuali; Cuvantul „administratie”, isi are originea in limba latina, „administro-are” semnificand a servi in antiteza cu „ad magistro-are”, care semnifica a dispune, a decide”. In opera lui Caius Iulius Caesar intalnim expresia „ut administarrent ea quae imperasset = trebuie dus la indeplinire ceea ce s-a...

 • Spete - Drept Privat Roman, invamamant la distanta

  SPEȚA I. În anul 50 î.Hr., fiul cavalerului Marcus(pater familias), Sabinus, administrând un peculium, dă în chirie lui Brasus, peregrin obișnuit, o casă la Mediolanum, pentru o perioadă de 1 an, începând cu a 5-a zi din luna ianuarie, urmând ca suma totală de plată, în cuantum de 100 desesterți, să fie plătită în 4 tranșe. Prima la mutarea în casă (5 ianuarie 40 de sesterți), iar celelalte plăți, în cuantum de 20 desesterți fiecare, la interval de 4 luni, ultima plată având ca...

 • Criminalul si criminalitatea

  Criminalul Asa cum am vazut, crima este inainte de toate un fapt uman si de aceea orice crima presupune existenta unui criminal. In general, termenul de criminal este folosit in acelasi inteles cu termenii de infractor si delicvent fara a se face vreo distinctie intre cei doi termini. Trebuie spus insa ca in criminologie notiunea de criminal are o semnificatie proprie, motiv pentru care se impun anumite precizari, astfel: - In sens general, infractorul sau delicventul este persoana care a...

 • Drept Comercial - Profesionistii comercianti

  Profesionisti - toti cei care exploateaza o intreprindere. Sunt cei care exercita in mod sistematic o activitate organizata. Aceasta activitate are un caracter sistematic, continuu si organizat. Exploatarea unei intreprinderi - exercitarea sistematica de catre unul sau mai multe persoane, a unei activitati organizate ce consta in producerea, administrarea ori instrainarea de bunuri sau de prestarea de servicii, indiferent daca are sau nu scop lucrativ. Intreprindere economica - activitatea...

 • Dreptul comertului international

  C1 Introducere Comerțul international= notiune completă care care e definita in 2 moduri: 1. Stricto sensu = cuprinde totaliattea operatiunilor de import si export cu marfuri lucrari si servicii care se desfasoara intre pers fizice sau juridice subiecte ale dreptului comertului international de nationaliatte romana, pe de o parte cu parteneri de nationalitate straina de cealalta parte sau cu bunuri care se afla in transit international. Din aceasta definitie sumara retinem ca: a. Comertul...

 • Notiunea de licenta

  Licența pentru practicarea anumitelor genuri de activitate este un act prin care se atestă capacitatea și dreptul titularului de a desfășura un anumit gen de activitate în condiții care să asigure calitatea și siguranța mărfurilor și serviciilor. Genurile de activitate care se practică în bază de licență se stabilesc prin lege. Acțiunea în spațiu a licenței Sfera de acțiune a licenței este determinată de autoritatea abilitată cu dreptul de a acorda licențe, în cazul în care legislația nu...

 • Dreptul familiei

  Notiuni introductive de dreptul familiei Dreptul familiei: Acea ramura a dreptului civil care contine un ansamblu de norme juridice prin care se reglementeaza relatiile de familie izvorate din casatorie, rudenie (atat de sange cat si rudenia civila) precum si alte raporturi juridice asimilare. Din punct de vedere sociologic, familia reprezinta un grup de persoane care au o viata in comun, au interese comune si raporturi de intr-ajutorare. Din punct de vedere juridic, familia se intemeiaza...

 • Mecanisme de protectie a drepturilor omului

  Drepturile omului pot fi definite ca fiind reprezentate de ansamblul de norme juridice internaționale prin care ii sunt recunoscute individului atribute si facultati care ii asigura demnitatea, libertatea si dezvoltarea personalitatii sale si care beneficiaza de garantii instituționale apropiate. Fiecare stat are obligatia respectarii drepturilor omului. In mod corelativ orice institutie a statului are obligatia de a nu face nimic de natura sa aduca atingere drepturilor recunoscute ale...

 • Drepturile si libertatile fundamentale in AP

  TEMA 1 APARIȚIA ȘI EVOLUȚIA ISTORICĂ A DREPTURILOR OMULUI 1. Evoluția istorică a Drepturilor Omului Drepturile omului - ca fenomen social - iși are originea in antichitate. - ca fenomen juridic -iși are originea in doctrina dreptului natural. - Giorgio del Vecchio afirma “ideea că ființă umană posedă prin natura sa anumite drepturi, valabile chiar dacă acestora nu le corespund sau le corespund doar imperfect, dispozițiile legilor pozitive, s-a ivit in mintea omenească încă din timpuri...

 • Drept bancar

  CAPITOLUL 1 CAPITOLUL 1. EVOLUȚIA OPERAȚIUNILOR BANCARE. CUPRINS: 1.1. Apariția banilor și primelor bănci. 1.2. Circulația monetară, apariția sistemului bancar și dreptului bancar Obiectivele capitolului 1 După studiul acestui capitol studenții vor fi capabili să demonstreze că au dobîndit suficiente cunoștințe pentru a putea: - să definească noțiunea de bani - să explice nevoia socială a apariției banilor și circulației monetare; - să prezinte apariția primelor bănci; 1.1. Apariția...

Pagina 1 din 103