Toate cursurile din domeniul Drept

 • Contencios administrativ

  CAPITOLUL I Noțiunea și rolul contenciosului administrativ în apărarea drepturilor fundamentale ale omului și cetățeanului Dreptul în general se grupează pe ramuri distincte în funcție de obiectul de reglementare. Studiul administrației publice ca și dreptul administrativ de altfel ocupă un loc primordial în studiul dreptului. Întelegerea și cunoașterea științifică a oricărei materii este înlesnită de identificarea noțiunilor de bază, prin acesta putându-se descoperi esența fenomenului...

 • Dreptul proprietatii intelectuale

  CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL DE AUTOR Noțiune Instituția dreptului de autor, astfel cum este reglementată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, modificată și completată1, se referă la protecția operelor litarare, artistice sau științifice și a creatorilor acestor opere. În doctrină, instituția dreptului de autor este definită ca fiind ansamblul normelor juridice care reglementează relațiile sociale care se nasc din crearea,...

 • Desfasurarea urmaririi penale

  1. Noțiunea desfășurării urmării penale ________________________________________ Desfășurarea urmăririi penale presupune efectuarea tuturor actelor procesuale și procedurale necesare pentru realizarea obiectului urmăririi, motiv pentru care majoritatea activităților se concentrează în jurul strîngerii și administrării probelor referitoare la existenta infracțiunii, la identificarea făptuitorului și la stabilirea răspunderii acestuia, în așa fel încît să se poată decide dacă este sau nu...

 • Conspect dreptul muncii

  1. Dreptul muncii. Noțiune și obiect - munca și forța de muncă - munca prestată în afara (A) și în cadrul (B) unor raporturi juridice de muncă Dreptul muncii= este acea ramură de a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează relațiie individuale și colective de muncă, atribuțiile organizațiilor sindicale și patronale, conflictele de muncă, aspecte ale inspecției și jurisdicției muncii. Privat vs public Dreptul individual vs dreptul colectiv de muncă:...

 • Conspect drept succesoral

  -SUCCESIUNI- Moștenirea = transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființă. FELURILE MOȘTENIRII: 1. legală= transmisiunea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii la persoanele, în ordinea și în cotele determinate de lege. intervine atunci când defunctul nu a lăsat testamnet sau atunci când manifestarea sa de voință nu produce efecte. Persoanele care moștenesc în temeiul legii =moștenitori rezervatari. Rezerva succesorală...

 • Jura obligationumm

  1. Definiție Obligațiile fac parte integrantă din jus rerum, deoarece pentru romani acestea sunt doar niște varietăți ale drepturilor cu privire la bunuri( res, rei), rostul lor fiind acela de a produce o modificare în structura patrimoniului unei persoane. Definițiile și clasificările obligațiilor au reprezentat creații tardive ale jurisonsulților romani. Meritul începutului tratării lor științifice îi revine lui Gaius care prin manualul său-Institutiones- ni le prezintă într-o formă...

 • Drept

  1.1. Introducere Istoria fascinantă a unui petic de pământ de câteva hectare, hărăzit de mama natură cu mai puține daruri decât nenumărate alte locuri, care a devenit caput mundi, capitala lumii pentru mai multe secole ale Antichității, și a lăsat patrimoniului universal un tezaur de instituții juridice care constituie fundamentul legislațiilor moderne, continuă să ne impresioneze și astăzi prin măreția și splendoarea sa de neegalat. O incursiune în vremurile îndepărtate ale peninsulei...

 • Drepturile statului asupra succesiunilor vacante

  Noțiunea de moștenire vacantă Potrivit art. 1135 alin. 1 C. civ., „Dacă nu sunt moștenitori legali sau testamentari, moștenirea este vacantă”. Datorită textului de lege mult controversat, în literatura juridică s-au dat alte formulări, conform cărora, „în lipsă de rude în grad succesibil și soț supraviețuitor și întrucât nu există legatari, bunurile moștenirii trec în proprietatea statului” (ficus post omnes) sau, „nefiind moștenitori legali sau universali, moștenirea este vacantă”....

 • Drept

  Capitolul I INTRODUCERE ÎN TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI I.1. Introducere În cuprinsul acestui capitol sunt prezentate cunoștințele referitoare la drept, în generalitatea și esențialitatea sa, precum și conceptele, principiile și legitățile fundamentale ale fenomenului juridic, care au însemnătate principală pentru dezvoltarea celorlalte științe juridice. I.2. Competențe conferite După parcurgerea capitolului, studentul va fi capabil să prezinte sistemul științelor juridice și să definească...

 • Conflictul in spatiu al normelor conflicutale si retrimiterea

  Exista un conflict in spatiu al normelor conflictuale atunci cand sistemele de drept in prezenta contin norme conflictuale care au puncta de legatura diferite. Conflictul se numeste in spatiu deoarce normele conflictuale din sistemele de drept in prezenta coexista. Conflictul in spatiu al normelor conflictuale este de doua feluri: A) Pozitiv - intervine atunci când fiecare normă conflictuală trimite Ia propriul său sistem de drept .. Ex: Se pune pune problema starii civile a unui cetatean...

 • Bazele administratiei publice

  Unitate de învățare Nr. 1 Definirea rolului si locului Administrației publice in sistemul de drept românesc Cuprins Pagina Obiectivele Unității de învățare Nr. 1 . Lucrare de verificare Unitate de învățare Nr. 1 ... Răspunsuri și comentarii la testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de învățare Nr. 1 . Administrația publică: Concepte Bazele administrației publice OBIECTIVELE Unității de învățare Nr. 1 Principalele obiective ale Unității de învățare Nr. 1 sunt: - să cunoască...

 • Drept Procesual Civil I

  Principiile fundamentale ale procesului civil Forma procesului civil Sesizarea instantei Este de principiu, facuta de partea interesata. Ca regula, nu avem sesizare din oficiu. De la regula conform careia isntanta se pronunta doar sesizata si nu din oficiu sunt si exceptii: la punerea sub interdictie (art 165 NCC) avem aceasta exceptie de la regula de baza; la divort unde traditional au existat cereri asupra carora judecatorul se pronunta chiar daca nu i s-a cerut acest lucru (exceptia e...

 • Drept Procesual Civil

  Notiuni introductive in studiul dreptului procesual civil Dreptul procesual civil este acea ramură de drept care include totalitatea normelor juridice aranjate într-un sistem strict stabilit, ce reglementează examinarea și soluționarea litigiilor civile în sens larg, în cadrul raportului de drept procesual civil, apărute între subiecții dreptului procesual civil. Procesul civil este activitatea desfășurată de către instanță, părți, organe de executare și alte persoane sau organe care...

 • Drept Procesual Penal

  1.Dispozitii generale privind urmarirea penala Urmărirea penală are ca obiect colectarea probelor necesare cu privire la existența infracțiunii, la identificarea făptuitorului, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se transmită cauza penală în judecată în condițiile legii și pentru a se stabili răspunderea acestuia.1) Divizarea atribuțiilor procesuale la efectuarea urmăririi penale între procuror și ofițerul de urmărire penală.2) îmbinarea regulii independenței procurorului și...

 • Jurisdictii internationale

  - Cursul 1 Tematică: I. Cadrul jurisdicțional internațional și european: 1. Delimitarea între contencios internațional și jurisdicție internațională; 2. Delimitarea între jurisdicții naționale și jurisdicții internaționale; 3. Analiza categorială a jurisdicțiilor; 4. Semnificația jurisdicțiilor internaționale. Obs! În plan internațional, astăzi, există peste 40 de jurisdicții internaționale. Dintre acestea la disciplina jurisdicții internaționale vom studia doar patru jurisdicții...

Pagina 1 din 104