Toate cursurile din domeniul Drept

 • Procedura Penala

  CAPITOLUL I CONSIDERENTE DE ORDIN GENERAL PRIVIND MINISTERUL PUBLIC 1.1. Scurt istoric Ministerul Public, ca instituţie procesuală, este rezultatul unui îndelung proces istoric. Cei mai mulţi autori apreciază că instituţia a apărut în Franţa, procurorii având atribuţia de a reprezenta interesele regelui în faţa instanţelor de judecată. La început, procurorii aveau sarcina de a apăra interesele patrimoniale ale Coroanei în procesele judiciare, iar cu timpul, pe măsură ce funcţia lor...

 • Dreptul Civil

  Conceptul de drept international public Lato sensu, dreptul international public cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile între subiectele acestui drept. Evolutiv, la baza definirii dreptului international au stat trei categorii de principii si anume: principiile dreptului international, principiile dreptului natural si principiile dreptului pozitiv. Dumitra Popescu defineste dreptul international public ca fiind totalitatea normelor juridice create de state...

 • Drept Penal Special

  OBIECTIVELE CURSULUI Partea specialã a Codului penal cuprinde dispozitiile privitoare la infractiunile de drept comun. Dispozitiile din partea specialã au numeroase si strânse legãturi cu reglementãrile din partea generalã a Codului pena, continutul lor normativ completându-se în mod necesar cu normele înscrise în partea generalã. Aceastã fireascã corelatie dintre dispozitiile celor douã pãrti ale Codului penal se rãsfrânge inevitabil si asupra explicatiilor teoretice ce se pot da cu...

 • Egalitatea de Sanse

  Capitolul I . Considerații introductive cu privire la egalitatea de șanse și tratament La baza organizării muncii stau principiile fundamentale comune întregului sistem de drept, precum: principiul legalităţii; principiul egalităţii în faţa legii; principiul democraţiei etc. O parte dintre aceste principii prezintă o deosebită importanţă pentru raporturile de muncă şi de aceea sunt denumite principii fundamentale ale dreptului muncii , fiind deci specifice acestei ramuri de drept. Fiind...

 • Protectia Minorului

  I. Conceptul de minor în legea penală Minorii beneficiază de o ocrotire deosebită, atât în domeniul dreptului procesual penal cât şi în domeniul dreptului penal, prin instituirea unor norme speciale; astfel, când persoana vătămată este un minor, Codul de procedură penală prevede dispoziţii speciale privind pornirea şi exercitarea acţiunii civile din oficiu, susţinerea acţiunii civile de către procuror, luarea în mod obligatoriu a măsurilor asigurătorii în vederea reparării pagubei, etc; în...

 • Spalarea Banilor

  CURSUL NR. I. SPALAREA BANILOR FLAGEL ECONOMICO-FINANCIAR SI VALUTAR CONTEMPORAN 1.1. INTRODUCERE ; SCURT ISTORIC AL FENOMENULUI DE SPALARE A BANILOR Acest termen de spalare a banilor a aparut pentru prima data si a inceput sa fie folosit in anii 1920 cand mafiotii americani Al Capone si Bugsy Moran au deschis spalatorii in Chicago pentru a-si spala „banii murdari” si ai reintroduce in afacerile legale ca bani “onesti” (banii care proveneau din activitati ilegale - jocuri de noroc,...

 • Dreptul de Proprietate Publica

  1. Prezentare generala Conform prevederilor art. 136, alin.2 din Constitutie, proprietatea publica apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale (comunei, orasului, municipiului si judetului). Din acest text de lege razulta ca subiecte ale dreptului de proprietate pblica sunt numai unitatile administtrativ-teritoriale si statul. Spre deosebire de alte subiecte de drept, statul si unitatile administrativ-teritoriale, pe langa faptul ca sunt persoane juridice – subiecte de drept...

 • Dreptul Mediului

  1.1. Consideratii generale Mediul reprezintă un element esential al existentei umane. De aceea, calitatea acestuia (în ansamblu, dar si a fiecărui element component) constituie o problemă de interes major pentru evolutia socială. Schimbările determinate de situatiile previzibile ale ultimului deceniu al secolului XX au afectat profund mediul de existentă a omului, pe omul însusi. Multă vreme acesta nu si-a pus problema de a produce rational, fără a distruge1 Deteriorarea mediului de...

 • Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European

  Introducere Reflectarea asupra procesului integrarii europene presupune o clarificare în prealabil a conţinutului acestuia.Termenul de integrare este folosit şi în sens sociologic pentru a desemna stabilirea unei stranse interdependente între părţile unei fiinţe vii sau între membrii unei societăţi, a unei uniuni formate din multiple entităţi sau din mai multe grupari de indivizi. Literatura de specialitate conferă noţiunii de integrare economică internaţională numeroase sensuri: trecerea de...

 • Teoria Generala a Dreptului

  TEMA I TEORIA GENERALA A DREPTULUI SI LOCUL EI ÎN SISTEMUL STIINTELOR JURIDICE 1. Necesitatea studierii dreptului Fenomenul dreptului reprezinta, asa cum vom desprinde pe parcurs, ansamblul regulilor obligatorii de conduita, reguli care consacra drepturi, libertati si obligatii determinate, decurgând din relatiile interumane si a caror respectare este garantata, la nevoie, de catre forta publica . Dreptul se deschide spre valorile sociale, chintesenta a aspiratiilor comunitatii;...

 • Regimul Organismelor Modificare Genetic

  Dupa 10 ani de cultivare si comercializare s-a ajuns ca organismele modificate genetic sa ocupe 102 milioane ha in intreaga lume iar estimarile sunt ca in 2015 sa se ajunga la 200 milioane ha. Ele se limiteaza la 4 plante principale: soia 75%, porumb 13%, bumbac 13% si rapita 5% si se concentreaza in proportie de 88% in 4 tari: SUA, Argentia, Brazilia si Canada. Romania ocupa unul din primele locuri in Europa. In ciuda avantajelor pe care le reprezinta din punct de vedere al...

 • Introducere in Drept

  Dreptul-ansamblul normelor juridice editate si sanctionate de stat si impune la nevoie prin forta de constrangere statala Dreptul obiectiv –totalitatea actelor normative existente la un moment dat pe un anumit teritoriu Dreptul obiectiv=dreptul pozitiv Curs 2 CONCEPTUL DREPTULUI Dreptul-reprezinta ansamblul normelor juridice elaborate sau recunoscute de puterea de stat care au ca scop reglementarea relatiilor sociale,generale si a caror respective este asigurata la nevoie prin forta de...

 • Dreptul Comertului International

  Sectiunea a II a Politica statului roman in domeniul relatiilor comerciale internationale si participarea Romaniei la circuitul comercial mondial 1.Accepţiunile noţiunii comerţului internaţionl Comerţul internaţional şi cooperarea economică şi tenhico-ştiinţifică internaţională constituie, fără îndoială, un element deosebit de important pentru dezvoltarea economică, în general, precum şi pentru economia naţională a ţării noastre. Cooperarea este, în acelaşi timp, o condiţie esenţială a...

 • Contencios Administrativ

  PARTEA I: CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV A. Noţiuni introductive 1. Noţiunea controlului administrativ. Locul contenciosului în cadrul controlului activităţii administraţiei. Clasificarea controlului Contenciosul administrativ reprezintă o formă de control a activităţii administraţiei. Prin urmare, pentru început este necesară încadrarea acestuia în noţiunea mai largă de control asupra activităţii administraţiei. În funcţie de criteriul organului care îl exercită, controlul poate fi de două...

 • Teoria Generala a Dreptului

  NOTÃ INTRODUCTIVÃ Orice stiintã, indiferent de specificul sãu, trebuie sã rãspundã unor exigente generale, care sã-i confere statutul de stiintã În cazul stiintelor juridice nu ne putem sustrage acestor cerinte, în special atunci când este vorba de de stiinta numitã Teoria generalã a dreptului Constituind un subsistem al sistemului stiintelor, stiintele juridice elaboreazã modele explicativ – interpretative si justificative privitor la domeniile cercetate Astfel, lucrarea respectivã...

Pagina 10 din 101