Toate cursurile din domeniul Drept

 • Dreptul Muncii

  1. accidentele de munca 2. ajutorul de somaj 3. desfacerea disciplinara a contractului individual de munca sau specificul raportului de munca a personalului didactic 4. dreptul de asigurari sociale altele decat pensiile 5. raspunderea penala in cazul accidentelor de munca 6. raspunderea penala pentru nerespectarea prevederilor legale privind greva 7. suspendarea contractului individual de munca 8. incetarea contractului individual de munca 9. incheierea contractului individual de...

 • Dreptul Muncii - 2013

  În viaţa socială, munca se prestează într-o multitudine de raporturi juridice, deci munca se poate presta într-un raport juridic de muncă, dar se poate presta şi într-un raport de muncă civil sau administrativ, ceea ce înseamnă că prestarea muncii se poate face fie în baza unui CIM, fie în baza unui contract civil de prestări servicii, fie în baza unui contract administrativ. Dintre acestea, cele mai numeroase sunt raporturile juridice de muncă, adică o relaţie socială în cadrul căreia se...

 • Arbitraj

  CAPITOLUL I: INTERESUL RECURGERII LA ARBITRAJ 1. CARACTERISTICILE ARBITRAJULUI 2. AVANTAJELE RECURGERII LA ARBITRAJ 1.1. Confidenţialitatea procedurii 1.2. Celeritatea 1.3. Flexibilitatea 1.4. Obligativitatea hotărârii 1.5. Existenţa unui control asupra regularităţii arbitrajului 3. DEZAVANTAJELE RECURGERII LA ARBITRAJ 1. CARACTERISTICILE ARBITRAJULUI Arbitrajul este o procedură privată, nestatală. Atunci când părţile recurg la arbitraj, acestea înţeleg să scoată de sub...

 • Dreptul Afacerii

  Cap.I. NOȚIUNI DE DREPTUL AFACERILOR 1.1. ASPECTE GENERALE Dreptul afacerilor este teoretizat într-o variantǎ nuanțatǎ a dreptului comercial, care cuprinde, alǎturi de informațiile specifice acestei din urmǎ ramuri, şi elemente din dreptul civil, drept comun în materie, norme cu privire la managementul firmelor cat şi elemente de drept financiar, bancar şi fiscal, toate acestea guverneazǎ activitatea economicǎ. In acest context, activitatea economicǎ este noțiunea pe care o regǎsim atat în...

 • Drept Civil - Obligatii

  Prestația: - Are întotdeauna o valoare patrimonială - Din ea reiese obligația Obligația de a face - debitorul este ținut să presteze (de facto; ex.: contractul de muncă) Obligații ad rem - când obligațiile de a face se referă la lucruri Obligații scriptae in rem - specie a obligațiilor ad rem, cu specificatia ca executarea lor poate fi cerută si unei alte persoane decât debitorului inițial. Aceste obligații fiind legate de lucru, insotesc bunul care chiar daca isi schimba stăpânul,...

 • Procedura Penala

  CAPITOLUL I CONSIDERENTE DE ORDIN GENERAL PRIVIND MINISTERUL PUBLIC 1.1. Scurt istoric Ministerul Public, ca instituţie procesuală, este rezultatul unui îndelung proces istoric. Cei mai mulţi autori apreciază că instituţia a apărut în Franţa, procurorii având atribuţia de a reprezenta interesele regelui în faţa instanţelor de judecată. La început, procurorii aveau sarcina de a apăra interesele patrimoniale ale Coroanei în procesele judiciare, iar cu timpul, pe măsură ce funcţia lor...

 • Dreptul Civil

  Conceptul de drept international public Lato sensu, dreptul international public cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile între subiectele acestui drept. Evolutiv, la baza definirii dreptului international au stat trei categorii de principii si anume: principiile dreptului international, principiile dreptului natural si principiile dreptului pozitiv. Dumitra Popescu defineste dreptul international public ca fiind totalitatea normelor juridice create de state...

 • Drept Penal Special

  OBIECTIVELE CURSULUI Partea specialã a Codului penal cuprinde dispozitiile privitoare la infractiunile de drept comun. Dispozitiile din partea specialã au numeroase si strânse legãturi cu reglementãrile din partea generalã a Codului pena, continutul lor normativ completându-se în mod necesar cu normele înscrise în partea generalã. Aceastã fireascã corelatie dintre dispozitiile celor douã pãrti ale Codului penal se rãsfrânge inevitabil si asupra explicatiilor teoretice ce se pot da cu...

 • Egalitatea de Sanse

  Capitolul I . Considerații introductive cu privire la egalitatea de șanse și tratament La baza organizării muncii stau principiile fundamentale comune întregului sistem de drept, precum: principiul legalităţii; principiul egalităţii în faţa legii; principiul democraţiei etc. O parte dintre aceste principii prezintă o deosebită importanţă pentru raporturile de muncă şi de aceea sunt denumite principii fundamentale ale dreptului muncii , fiind deci specifice acestei ramuri de drept. Fiind...

 • Protectia Minorului

  I. Conceptul de minor în legea penală Minorii beneficiază de o ocrotire deosebită, atât în domeniul dreptului procesual penal cât şi în domeniul dreptului penal, prin instituirea unor norme speciale; astfel, când persoana vătămată este un minor, Codul de procedură penală prevede dispoziţii speciale privind pornirea şi exercitarea acţiunii civile din oficiu, susţinerea acţiunii civile de către procuror, luarea în mod obligatoriu a măsurilor asigurătorii în vederea reparării pagubei, etc; în...

 • Spalarea Banilor

  CURSUL NR. I. SPALAREA BANILOR FLAGEL ECONOMICO-FINANCIAR SI VALUTAR CONTEMPORAN 1.1. INTRODUCERE ; SCURT ISTORIC AL FENOMENULUI DE SPALARE A BANILOR Acest termen de spalare a banilor a aparut pentru prima data si a inceput sa fie folosit in anii 1920 cand mafiotii americani Al Capone si Bugsy Moran au deschis spalatorii in Chicago pentru a-si spala „banii murdari” si ai reintroduce in afacerile legale ca bani “onesti” (banii care proveneau din activitati ilegale - jocuri de noroc,...

 • Dreptul de Proprietate Publica

  1. Prezentare generala Conform prevederilor art. 136, alin.2 din Constitutie, proprietatea publica apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale (comunei, orasului, municipiului si judetului). Din acest text de lege razulta ca subiecte ale dreptului de proprietate pblica sunt numai unitatile administtrativ-teritoriale si statul. Spre deosebire de alte subiecte de drept, statul si unitatile administrativ-teritoriale, pe langa faptul ca sunt persoane juridice – subiecte de drept...

 • Dreptul Mediului

  1.1. Consideratii generale Mediul reprezintă un element esential al existentei umane. De aceea, calitatea acestuia (în ansamblu, dar si a fiecărui element component) constituie o problemă de interes major pentru evolutia socială. Schimbările determinate de situatiile previzibile ale ultimului deceniu al secolului XX au afectat profund mediul de existentă a omului, pe omul însusi. Multă vreme acesta nu si-a pus problema de a produce rational, fără a distruge1 Deteriorarea mediului de...

 • Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European

  Introducere Reflectarea asupra procesului integrarii europene presupune o clarificare în prealabil a conţinutului acestuia.Termenul de integrare este folosit şi în sens sociologic pentru a desemna stabilirea unei stranse interdependente între părţile unei fiinţe vii sau între membrii unei societăţi, a unei uniuni formate din multiple entităţi sau din mai multe grupari de indivizi. Literatura de specialitate conferă noţiunii de integrare economică internaţională numeroase sensuri: trecerea de...

 • Teoria Generala a Dreptului

  TEMA I TEORIA GENERALA A DREPTULUI SI LOCUL EI ÎN SISTEMUL STIINTELOR JURIDICE 1. Necesitatea studierii dreptului Fenomenul dreptului reprezinta, asa cum vom desprinde pe parcurs, ansamblul regulilor obligatorii de conduita, reguli care consacra drepturi, libertati si obligatii determinate, decurgând din relatiile interumane si a caror respectare este garantata, la nevoie, de catre forta publica . Dreptul se deschide spre valorile sociale, chintesenta a aspiratiilor comunitatii;...

Pagina 10 din 101