Toate cursurile din domeniul Drept

 • Criminalistica

  Materia criminalisticii ocupă un loc însemnat în formarea profesională a corpului de jurişti, indiferent de modalitatea în care absolvenţii studiilor juridice îşi vor desfăşura profesia (ca judecători, procurori, avocaţi, notari, consilieri juridici,executori judecătoreşti ş.a.)Deşi, la o primă vedere, noţiunile de criminalistică par a fi circumscrise,alături de celelalte materii penale (Dreptul penal, Dreptul procesual Penal,Criminologia) scopului de soluţionare a cauzelor penale, în...

 • Drept Roman - Grile

  1. Romanii au împărţit dreptul în două mari diviziuni. Care sunt acestea? public si privat 2. Ce reprezintă dreptul roman? o ramura a sistemului de drept 3. Care este obiectul dreptului roman? prezentarea aparitiei si evolutiei institutiei dreptului privat roman 4. Ce însemnătate are studierea dreptului roman? fundamentul pe care s-a cladis sistemul juridic 5. Care sunt etapele de dezvoltare ale dreptului roman? ` perioada vechiului drept roman, perioada clasica si oerioada...

 • Drepturile Omului si Strategii Antidiscriminatorii

  CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE: CONCEPŢII DESPRE DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE OMULUI Unul dintre marii gânditori ai Franţei, Jean-Jacques Rousseau spunea: „Guvernământul este bun, când oamenii trăiesc bine, şi este condamnabil când ei trăiesc în sărăcie” (Contractul social). Mihai Eminescu, de parcă ar fi contemporan cu noi, preciza următoarele: „Cu gura plină de principii mari n-aţi neglijat niciodată micile voastre interese. De ani de zile prezentaţi ţării spectacolul scandalos ce-l vedem...

 • Plan de Cariera

  1. Procesul de autocunoaștere: 1.1. Selectați trăsăturile caracteristice reprezentative pentru voi 1.2. Ce îmi place și ce nu îmi place? 1.3. Selectați 3 job-uri pe care ați vrea să le aveți în viitor + anunț pt fiecare job 1.4. Ce ai fi dispus să faci pentru a ocupa unul din cele 3 job-uri? 1.1 Din punctual meu de vedere lucrurile care ma caracterizeaza cel mai bine ,sunt:faptul ca sunt ambitios,faptul ca am spirit de echipa si am carisma. 1.2 Imi plac toate lucrurile care imi lanseaza...

 • Drept Penal Special I

  1. Omorul (omorul simplu) – infractiune contra persoanei (sb. Grila) Omorul (art. 174 Cod penal) – denumit si omorul simplu, se incrimineaza fapta de ucidere, cu intentie, a unei persoane; - obiectul juridic – dreptul la viata; - obiectul material – corpul, in viata, al persoanei (nu intereseaza daca victima era sanatoasa sau in o stare avansata de boala); - subiectii infractiunii: -subiectul activ – acea persoana care savarseste direct si nemijlocit fapta sau participa la savarsirea...

 • Dreptul Afacerilor

  Societatea pe Actiuni este societatea constituita prin asocierea mai multor persoane,care contribuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri numite actiuni,pentru desfasurarea unei activitati comerciale, in scopul impartirii beneficiilor,si care raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aporturilor lor. societatea se constituie dintr-un numar minim de asociati,denumit actionari capitalul social este divizat in actiuni,care sunt...

 • Dreptul Transporturilor

  1.NOTIUNEA DR TRANSPORTURILOR SI SISTEMUL NATIONAL DE TRANSPORTURI Prin dr.transorturilor intelegem-ansamblul de reglementari privitoare la activitatea profesionala organizata de carausi, cu vehicule corespunzatoare pt. a deplasa pe baze contractuale si in conditii legale,persoane si/sau bunuri. Potrivit prevederilor -O.G 19/1997, sisitemul nat. de transport are caracter strategic si constituie parte integranta a sistemului economic/social, acesta cuprinde urmatoarele moduri de transport:...

 • Probleme Etice

  Oamenii sunt confruntaţi zilnic cu nevoia de a lua decizii morale. Uneori au posibilitatea să discute deciziile pe care le iau cu colegii sau/şi cu supervizorii lor. In majoritatea cazurilor, însă, ei au de luat singuri decizii. Problemele etice au luat o amploare mai mare pe măsură ce creşte publicitatea cazurilor sociale, ca şi datorită accentuării interesului statului în problemele sociale şi, în general, ca urmare a creşterii interesului public pentru bunăstarea şi calitatea vieţii...

 • Raportul Juridic Civil

  CAPITOLUL I. RAPORTUL JURIDIC CIVIL Secţiunea 1. Noțiune şi caractere juridice Raportul juridic este o relaţie socială în care conduita persoanelor fizice sau juridice este reglementată prin norme de drept . Raportul juridic civil este o relaţie socială, stabilită prin voinţa persoanelor, fizice sau juridice aflate pe poziţie de egalitate juridică, întotdeauna reglementată de o normă de drept civil. Caracterele juridice juridice ale raportului juridic civil sunt: a) raportul juridic...

 • Drept Administrativ

  CAPITOLUL I RESPONSABILITATEA ŞI RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV 1. Principiile care guvernează conduita funcţionarilor publici: identificarea şi analiza acestora. Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarului public Probitatea: defineşte corectitudinea, îndeplinirea corectă şi completă a atribuţiilor profesionale,de serviciu; Funcţionarul public poate îndeplini funcţia cât timp înţelege că acea funcţie, cu responsabilităţile şi puterile ei, reprezintă...

 • Sociologie Juridica

  1.SCURT ISTORIC Prostituţia este considerată a fi cea mai veche “meserie din lume”. De multe ori fiind considerată un subiect tabu, prostituţia a fost practicată cu sau fară aprobarea autorităţilor statului. De-a lungul timpului, cauzele şi caracteristicile prostituţiei s-au schimbat, în funcţie de gradul de dezvoltare a societăţii civile. Prima fază de prostituţie organizată cunoscută în istorie a fost acea prostituţie de templu care era practicată chiar în locurile de rugăciune, ca o...

 • Elaborarea Actelor Oficiale

  1. CONCEPTUL SISTEMULUI DREPTULUI Normele juridice alcătuiesc un tot unitar, fiind foarte strâns unite între ele, chiar dacă sunt deosebite prin conţinut. Ele formează un ansamblu coerent şi logic, prin urmare se constituie într-un sistem. Dreptul unui stat ni se înfăţişează nu ca o sumă aritmetică dată de totalitatea normelor juridice, ci ca un ansamblu al acestora, organizate, structurate într-un sistem pe baza anumitor principii, urmărind o anumită finalitate. Studierea sistemului...

 • Drept International Public

  În relaţiile internaţionale actuale iau parte un număr tot mai mare de actori: statele, organizaţiile internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale, întreprinderile multinaţionale, persoane fizice şi juridice, opinia publică, toate formând ceea ce denumim comunitatea internaţională. Societatea internaţională însă, în esenţă o societate a statelor suverane independente şi egale în drepturi chiar dacă ele diferă ca mărime, nivel de dezvoltare şi sisteme de valori. În condiţiile lumii...

 • Drept Comercial II

  Reguli speciale aplicabile contractelor încheiate de profesionişti Noul Cod civil nu oferă o definiţie noţiunii de profesionist, ci doar precizează cine are această calitate. Potrivit art.3, alin.2: ,,Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere”. În acelaşi timp, prin Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a NCC se consideră echivalentă noţiunea de comerciant cu cea de persoană fizică sau, după caz, persoană juridică supusă înregistrării în Registrul...

Pagina 10 din 103