Toate cursurile din domeniul Drept

 • Probleme Etice

  Oamenii sunt confruntaţi zilnic cu nevoia de a lua decizii morale. Uneori au posibilitatea să discute deciziile pe care le iau cu colegii sau/şi cu supervizorii lor. In majoritatea cazurilor, însă, ei au de luat singuri decizii. Problemele etice au luat o amploare mai mare pe măsură ce creşte publicitatea cazurilor sociale, ca şi datorită accentuării interesului statului în problemele sociale şi, în general, ca urmare a creşterii interesului public pentru bunăstarea şi calitatea vieţii...

 • Raportul Juridic Civil

  CAPITOLUL I. RAPORTUL JURIDIC CIVIL Secţiunea 1. Noțiune şi caractere juridice Raportul juridic este o relaţie socială în care conduita persoanelor fizice sau juridice este reglementată prin norme de drept . Raportul juridic civil este o relaţie socială, stabilită prin voinţa persoanelor, fizice sau juridice aflate pe poziţie de egalitate juridică, întotdeauna reglementată de o normă de drept civil. Caracterele juridice juridice ale raportului juridic civil sunt: a) raportul juridic...

 • Drept Administrativ

  CAPITOLUL I RESPONSABILITATEA ŞI RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV 1. Principiile care guvernează conduita funcţionarilor publici: identificarea şi analiza acestora. Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarului public Probitatea: defineşte corectitudinea, îndeplinirea corectă şi completă a atribuţiilor profesionale,de serviciu; Funcţionarul public poate îndeplini funcţia cât timp înţelege că acea funcţie, cu responsabilităţile şi puterile ei, reprezintă...

 • Sociologie Juridica

  1.SCURT ISTORIC Prostituţia este considerată a fi cea mai veche “meserie din lume”. De multe ori fiind considerată un subiect tabu, prostituţia a fost practicată cu sau fară aprobarea autorităţilor statului. De-a lungul timpului, cauzele şi caracteristicile prostituţiei s-au schimbat, în funcţie de gradul de dezvoltare a societăţii civile. Prima fază de prostituţie organizată cunoscută în istorie a fost acea prostituţie de templu care era practicată chiar în locurile de rugăciune, ca o...

 • Elaborarea Actelor Oficiale

  1. CONCEPTUL SISTEMULUI DREPTULUI Normele juridice alcătuiesc un tot unitar, fiind foarte strâns unite între ele, chiar dacă sunt deosebite prin conţinut. Ele formează un ansamblu coerent şi logic, prin urmare se constituie într-un sistem. Dreptul unui stat ni se înfăţişează nu ca o sumă aritmetică dată de totalitatea normelor juridice, ci ca un ansamblu al acestora, organizate, structurate într-un sistem pe baza anumitor principii, urmărind o anumită finalitate. Studierea sistemului...

 • Drept International Public

  În relaţiile internaţionale actuale iau parte un număr tot mai mare de actori: statele, organizaţiile internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale, întreprinderile multinaţionale, persoane fizice şi juridice, opinia publică, toate formând ceea ce denumim comunitatea internaţională. Societatea internaţională însă, în esenţă o societate a statelor suverane independente şi egale în drepturi chiar dacă ele diferă ca mărime, nivel de dezvoltare şi sisteme de valori. În condiţiile lumii...

 • Drept Comercial II

  Reguli speciale aplicabile contractelor încheiate de profesionişti Noul Cod civil nu oferă o definiţie noţiunii de profesionist, ci doar precizează cine are această calitate. Potrivit art.3, alin.2: ,,Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere”. În acelaşi timp, prin Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a NCC se consideră echivalentă noţiunea de comerciant cu cea de persoană fizică sau, după caz, persoană juridică supusă înregistrării în Registrul...

 • Dreptul Consumatorului

  Cuprins Consumatorul şi protecţia sa în economia de piaţă Drepturile fundamentale ale consumatorilor şi apărarea lor Componentele sistemului de protecţie al consumatorilor Obiectiv general: Dobândirea de cunoştinţe asupra izvoarelor dreptului consumatorului. Obiective operaţionale: Însuşirea noţiunilor specifice materiei şi înţelegerea semnificaţiei acestora. = 3 ore CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Consumatorul şi protecţia sa în economia de piaţă Economia de piaţă este o...

 • Principiile de Baza ale Administratiei Publice Locale

  Consideratii introductive Constit Romaniei prevede in art 3 alin(3) ca ,,Teritoriul este organizat sub aspect administrative, in comune, orase, judete. In conditiile legii, unele orase sunt declarate municipii’’. Potrivit art22 din Legea administratiei publice locale nr 215/2001, delimitarea teritoriala a comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor se stabileste prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege si numai dupa consultarea...

 • Notiunea si Izvoarele Dreptului

  1. Definiţia dreptului afacerilor. Delimitări 2. Izvoarele dreptului 3. Aplicarea legii civile Noţiunea de drept este utilizată cu următoarele înţelesuri: • drept obiectiv, desemnează regulile juridice de conduită sau normele juridice din societate; • drept pozitiv, desemnează dreptul obiectiv în vigoare; • drept subiectiv, desemnează dreptul ce aparţine unei persoane fizice sau juridice, în temeiul normei juridice; drepturilor subiective le corespund, în mod corelativ obligaţiile...

 • Drept International Public

  Cursul numărul 1 Dreptul internaţional public. Istoric. Izvoarele D.I.P. 1.1. Conceptul de ordine internaţională Într-o carte celebră, publicată în 1977, Hedley Bull oferă un model coerent al relaţiilor internaţionale, centrat pe conceptul de ordine. Definiţia pe care o utilizează H. Bull este următoarea: „ordinea este un model de comportament care susţine scopurile elementare sau primare ale vieţii sociale”. Scopurile primare pe care le susţine ordinea sunt aceleaşi în absolut toate...

 • Istoria Dreptului Romanesc

  Curs 1 ORGANIZAREA SOCIALA A GETO-DACILOR IN EPOCA PRESTATALA Geto-dacii fac parte din cadrul neamului tracilor despre care Herodot zicea ca este “cel mai numeros dupa cel al inzilor”. Tracii au patruns in teritoriul de acum al tarii noastre in Neoliticul tarziu, in cadrul procesului de indoeuropenizare a spatiului Carpato- Danubiano-Pontic. Ei au creat o stralucita civilizatie a bronzului pe un intins areal geografic limitat la N de Zona Pripetului, la S de M Egee, la E de gurile Bugului...

 • Drept Comercial

  Capitolul 1. SOCIETĂŢILE COMERCIALE 1. 1. Reglementare Deoarece reglementarea privind societăţile comerciale cuprinsă în Codul comercial era în mare parte depăşită, ea a fost înlocuită cu o nouă reglementare, ce face obiectul Legii 31/1990, republicată şi modificată, privind societăţile comerciale Legea 31/1990, în prezent, este reglementarea generală a societăţilor comerciale. Însă, pentru anumite domenii de activitate au fost adoptate reglementări speciale, cum ar fi spre exemplu...

 • Infractiuni Impotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene

  CONSIDERAŢII GENERALE PRIVITOARE LA CORPUS JURIS În acest context, termenul “corpus” este definit ca o colecţie de documente iar “corpus juris” reprezintă un ansamblu de legi ordonate cronologic. Acest termen poate fi definit şi ca o colecţie oficială şi completă a unei legislaţii edictate de puterea legislativă şi care cuprinde totalitatea legilor în vigoare la un moment dat într-o societate, respectiv într-un stat. Vorbind de „corpus juris” trebuie făcută menţiunea că acest compendiu de...

 • E-Guvernare

  MPEAP –Short presentation of the Course Egovernment practice and law (Sem 3) E-GUVENARE Sumar I III. Societatea informaţională – Originea conceptului Societatea informaţională este un concept care descrie cea mai recentă etapă din istoria socială. În decursul secolului 20 cele mai multe ţări dezvoltate au pătruns în această etapă a societăţii informaţionale urmând ca peste câteva decenii, majoritatea populaţiei lumii să locuiască şi să muncească într-o societate informaţională globală....

Pagina 10 din 102