Toate cursurile din domeniul Drept

 • Dreptul Consumatorului

  Cuprins Consumatorul şi protecţia sa în economia de piaţă Drepturile fundamentale ale consumatorilor şi apărarea lor Componentele sistemului de protecţie al consumatorilor Obiectiv general: Dobândirea de cunoştinţe asupra izvoarelor dreptului consumatorului. Obiective operaţionale: Însuşirea noţiunilor specifice materiei şi înţelegerea semnificaţiei acestora. = 3 ore CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Consumatorul şi protecţia sa în economia de piaţă Economia de piaţă este o...

 • Principiile de Baza ale Administratiei Publice Locale

  Consideratii introductive Constit Romaniei prevede in art 3 alin(3) ca ,,Teritoriul este organizat sub aspect administrative, in comune, orase, judete. In conditiile legii, unele orase sunt declarate municipii’’. Potrivit art22 din Legea administratiei publice locale nr 215/2001, delimitarea teritoriala a comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor se stabileste prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege si numai dupa consultarea...

 • Notiunea si Izvoarele Dreptului

  1. Definiţia dreptului afacerilor. Delimitări 2. Izvoarele dreptului 3. Aplicarea legii civile Noţiunea de drept este utilizată cu următoarele înţelesuri: • drept obiectiv, desemnează regulile juridice de conduită sau normele juridice din societate; • drept pozitiv, desemnează dreptul obiectiv în vigoare; • drept subiectiv, desemnează dreptul ce aparţine unei persoane fizice sau juridice, în temeiul normei juridice; drepturilor subiective le corespund, în mod corelativ obligaţiile...

 • Drept International Public

  Cursul numărul 1 Dreptul internaţional public. Istoric. Izvoarele D.I.P. 1.1. Conceptul de ordine internaţională Într-o carte celebră, publicată în 1977, Hedley Bull oferă un model coerent al relaţiilor internaţionale, centrat pe conceptul de ordine. Definiţia pe care o utilizează H. Bull este următoarea: „ordinea este un model de comportament care susţine scopurile elementare sau primare ale vieţii sociale”. Scopurile primare pe care le susţine ordinea sunt aceleaşi în absolut toate...

 • Istoria Dreptului Romanesc

  Curs 1 ORGANIZAREA SOCIALA A GETO-DACILOR IN EPOCA PRESTATALA Geto-dacii fac parte din cadrul neamului tracilor despre care Herodot zicea ca este “cel mai numeros dupa cel al inzilor”. Tracii au patruns in teritoriul de acum al tarii noastre in Neoliticul tarziu, in cadrul procesului de indoeuropenizare a spatiului Carpato- Danubiano-Pontic. Ei au creat o stralucita civilizatie a bronzului pe un intins areal geografic limitat la N de Zona Pripetului, la S de M Egee, la E de gurile Bugului...

 • Drept Comercial

  Capitolul 1. SOCIETĂŢILE COMERCIALE 1. 1. Reglementare Deoarece reglementarea privind societăţile comerciale cuprinsă în Codul comercial era în mare parte depăşită, ea a fost înlocuită cu o nouă reglementare, ce face obiectul Legii 31/1990, republicată şi modificată, privind societăţile comerciale Legea 31/1990, în prezent, este reglementarea generală a societăţilor comerciale. Însă, pentru anumite domenii de activitate au fost adoptate reglementări speciale, cum ar fi spre exemplu...

 • Infractiuni Impotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene

  CONSIDERAŢII GENERALE PRIVITOARE LA CORPUS JURIS În acest context, termenul “corpus” este definit ca o colecţie de documente iar “corpus juris” reprezintă un ansamblu de legi ordonate cronologic. Acest termen poate fi definit şi ca o colecţie oficială şi completă a unei legislaţii edictate de puterea legislativă şi care cuprinde totalitatea legilor în vigoare la un moment dat într-o societate, respectiv într-un stat. Vorbind de „corpus juris” trebuie făcută menţiunea că acest compendiu de...

 • E-Guvernare

  MPEAP –Short presentation of the Course Egovernment practice and law (Sem 3) E-GUVENARE Sumar I III. Societatea informaţională – Originea conceptului Societatea informaţională este un concept care descrie cea mai recentă etapă din istoria socială. În decursul secolului 20 cele mai multe ţări dezvoltate au pătruns în această etapă a societăţii informaţionale urmând ca peste câteva decenii, majoritatea populaţiei lumii să locuiască şi să muncească într-o societate informaţională globală....

 • E-Guvernare, Practice and Law

  1. GUVERNUL ŞI SOCIETATEA E-guvernarea este un concept interdisciplinar, care apare ca o necesitate inevitabilă fiind o consecinţă a evoluţiei în trei domenii ştiinţifice diferite. La un anumit nivel de dezvoltare a ştiinţelor sociale, tehnologia informaţională şi de management urmăresc interesele comune servind oamenilor într-un mediu cultural, digital. Astfel, guvernarea este un rezultat inevitabil al managementului public nou (NMP) într-o lume a calculatoarelor (mediul digital), unde...

 • Drept Comunitar

  I.1. STATUL ŞI INTEGRAREA INTERANŢIONALĂ Între problemele aflate în centrul intresului cercetărilor contemporane de drept public se află şi cele relative la noile forme de cooperare internaţională, la dezvoltarea cooperării şi integrării internaţionale regionale, la locul statului şi al suveranităţii, la necesitatea valorilor democratice, la dezvoltarea autonomiei locale, la respectarea drepturilor omului Încercări de instituţionalizare a raporturilor dintre anumite entităţi organizate, în...

 • Drept Penal

  1. Noţiunea şi caracterizarea pluralităţii de infractori. Prin pluralitatea de infractori este desemnata situatia in care mai multe persoane savarsesc o singura infractiune.O singura infractiune, avand nu unul ci doi sau mai multi subiecti activi, aceasta caracterizeza in esenta pluralitatea de infractori, care presupune contributii effective ce tin de latura obiectiva a infractiunii si vointa comuna de a coopera la savarsirea unei infractiuni. Nu orice fapta comisa de mai multe persoane...

 • Dreptul Material al UE

  I. OBIECTIVELE CURSULUI I.1. Sub raport didactic Dreptul comunitar reprezintă o ramură nouă a dreptului, desprinsă din dreptul internaţional public; este o ramură de drept autonomă care nu se identifică cu dreptul internaţional public, dar nici nu face parte din dreptul intern, ci apare ca un drept de sine stătător “sui generis”. Dreptul comunitar este format din norme juridice adoptate la nivelul Uniunii Europene, care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiilor Uniunii,...

 • Mediere

  Capitolul I Istoria medierii 1.1 Scurte consideratii istorice 1.2 Aplicatii 1.3 Rezumat 1.4 Bibliografie Obiective - Intelegerea necesitatii medierii de-a lungul istoriei si aplicarea acesteia. - Cunoasterea specificului medierii. - Cunoasterea aprofundata a unor modele de aplicare a medierii; modelul francez si modelul american. - Intelegerea functionarii acestor modele. 1.1 Activitatea de mediere exista din cele mai vechi timpuri. Istoricii prezuma ca, cele mai timpurii cazuri de...

 • Constitutia

  1. Definirea constitutiei. Constitutia este legea fundamental a oricarui stat, temelia structurii sale juridice si de autoritate, fundamental acesteia. Pornind de la etimología termenului “constitutie”, aceasta poate fi definita ca fiind “asezamantul” politic si juridic fundamental al unui stat. Constitutia este actul juridic normativ suprem, cuprinzand nórmele care au ca obiect de reglementare institutionalizarea si exercitarea puterii, norme adoptate in cadrul unei proceduri specifice....

 • Drept Civil - Drepturi Reale

  TEMA I – PATRIMONIUL 1. Notiuni generale Stiinta dreptului civil studiaza printre altele drepturile subiective si obligatiile cu continut economic, exprimat frecvent in bani. Altfel spus, se preocupa de drepturile si obligatiile patrimoniale. Drepturile subiective patrimoniale por fi abordate in doua modalitati: pe de o parte, ele pot fi privite fiecare separat, ca apartinand unui anume subiect, iar pe de alta parte, le putem considera in totalitatea lor, ca pe o universitate juridica...

Pagina 10 din 102