Toate cursurile din domeniul Drept

 • Atribuirea faptelor internationale ilicite - jurisprudenta

  I. Cazul Personalului diplomatic și consular S.U.A. la Teheran (S.U.A. c. Iran), I.C.J. Reports 1981, p. 45 Situația de fapt În contextul revoluției islamice din Iran, la 4 noiembrie 1979 a avut loc un atac armat asupra Ambasadei S.U.A. din Teheran, condus de organizația „Studenților Musulmani susținători ai Politicii Imam-ului”. Localurile misiunii au fost sechestrate, iar membrii personalului diplomatic și consular au fost luați ostatici. Atacuri similare s-au produs împotriva...

 • Grile drepturile afacerilor

  1. După opozabilitate, drepturile subiective sunt: a. principale și accesorii; b. absolute și relative; c. patrimoniale și personal nepatromoniale; d. pure și simple și afectate de modalități; 2. Este opozabil numai debitorului: a. dreptul absolut; b. dreptul real principal; c. dreptul personal nepatrimonial; d. dreptul de creanță. 3. Dreptul de proprietate asupra unui teren este: a. un drept real principal; b. un drept real accesoriu; c. un drept de creanță; d. un drept...

 • Drept international public

  DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC - CURS 1 PARTICULARITĂȚILE DREPTULUI INTERNAȚIONAL PUBLIC 1. Ordinea juridica internațională 2. Trăsăturile dreptului internațional 3. Natura consensuală a dreptului internațional public 4. Raportul dintre dreptul intern și dreptul internațional 1. Ordinea juridică internațională - Este constituită din ansamblul normelor juridice care guvernează funcționarea societății internaționale la un moment dat - Dreptul internațional public = totalitatea...

 • Dreptul muncii sinteza

  CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND EVOLUȚIA DREPTULUI MUNCII CA RAMURĂ A SISTEMULUI DE DREPT ROMÂNESC 1.Aspecte privind formarea și dezvoltarea dreptului muncii Munca reprezintă activitatea umană specifică, manuală și/sau intelectuală, prin care oamenii utilizează aptitudini personale în vederea satisfacerii necesităților vitale, sursă de existență, mijloc de realizare a marilor opere de artă, instrument de împlinire și afirmare a personalității umane.1 Etimologia termenului „...

 • Protectia spatiului extraatmosferic

  1. Definiție, terminologie, subiecte Dreptul internațional cosmic, ramură a dreptului internațional public, reprezintă un ansamblul de norme juridice și principii de drept destinate reglementării relațiilor dintre subiectele sale, relații care iau naștere ca urmare a exploatării și folosirii spațiului cosmic și a corpurilor cerești. Această sub-ramură de drept are un puternic caracter de universalitate, fiind aplicabil tuturor statelor, precum și un caracter umanist, promovând pacea și...

 • Drept constitutional si institutii politice

  PRECIZĂRI TERMINOLOGICE Studentul la Drept consideră deseori că, dacă citește legea, o și înțelege. Această concluzie se datorează evidenței că limbajul dreptului - și, în concret, al dreptului constituțional- este asemănător cu limbajul cotidian. Multe expresii din limbajul obișnuit se regăsesc în terminologia legii, dar aici rezidă capcana pentru viitorul jurist: de multe ori, sensul obișnuit al unei expresii nu este și sensul ei juridic, Așadar, semnificația ei în drept este alta, pe...

 • Suport curs criminalistica

  Capitolul I :Tehnica criminalistică 1.Noțiuni introductive 1.1. Definiția criminalisticii Scopul procesului penal este cel al constatării la timp și în mod complet a faptelor care constituie infracțiuni, astfel ca orice persoană care a săvârsit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale și nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală .In desfășurarea procesului penal, trebuie să se asigure aflarea adevărului cu privire la faptele și împrejurările cauzei,...

 • Dreptul Uniunii Europene

  TEMA: 1 Locul și rolul dreptului unional -2 cursuri din data de: 16.03.2020 și din data de 20.03.2020- 1.1. Scurt istoric despre Comunitățile Europene La sfarșitul celui de-al doilea război mondial marile puteri europene se aflau într-o situație de colaps, atât fizic, cât și economic. Odată cu sfârșitul războiului în toată Europa, milioane de refugiați nu mai aveau niciun fel de locuință, economia statelor particiante era în criză profundă, iar cea mai mare parte a infrastructurii...

 • Drept executional civil

  Aspecte generale privind executarea silita Executarea silita este o faza a procesului civil si este o componenta a actiunii civile. De regula, obligatia prevazuta in titlul executoriu (hotarare judecatoreasca sau alte inscrisuri) ar trebui sa fie executata de bunavoie, voluntar. In cazul in care nu se executa de bunavoie, se trece la faza executarii silite. De multe ori, se afirma ca in faza executarii silite se inlocuieste acordul privat, inexistent al partilor. Se pun in executare numai...

 • Protectia internationala a drepturilor omului

  Unitatea de învățare I. Drepturile omului în sistemul Organizației Națiunilor Unite Titlul unității Cuprinsul unității Obiectivele învățării Conținutul unității (sinteze teoretice, exemple) Sarcini de învățare Bibliografie Cuprinsul unității Organizația Națiunilor Unite are un rol deosebit de important în ceea ce privește promovarea internațională a drepturilor, pe de o parte prin adoptarea unor documente esențiale în materie, iar, pe de altă parte, prin numeroasele organe...

 • Drept adminitrativ

  Capitolul I ADMINISTRATIA PUBLICA, OBIECT CENTRAL DE STUDIU AL DREPTULUI ADMINISTRATIV Sectiunea 1. Consideratii generale privind administratia publica: 1. Definirea unor termeni uzuali; Cuvantul „administratie”, isi are originea in limba latina, „administro-are” semnificand a servi in antiteza cu „ad magistro-are”, care semnifica a dispune, a decide”. In opera lui Caius Iulius Caesar intalnim expresia „ut administarrent ea quae imperasset = trebuie dus la indeplinire ceea ce s-a...

 • Spete - Drept Privat Roman, invamamant la distanta

  SPEȚA I. În anul 50 î.Hr., fiul cavalerului Marcus(pater familias), Sabinus, administrând un peculium, dă în chirie lui Brasus, peregrin obișnuit, o casă la Mediolanum, pentru o perioadă de 1 an, începând cu a 5-a zi din luna ianuarie, urmând ca suma totală de plată, în cuantum de 100 desesterți, să fie plătită în 4 tranșe. Prima la mutarea în casă (5 ianuarie 40 de sesterți), iar celelalte plăți, în cuantum de 20 desesterți fiecare, la interval de 4 luni, ultima plată având ca...

 • Criminalul si criminalitatea

  Criminalul Asa cum am vazut, crima este inainte de toate un fapt uman si de aceea orice crima presupune existenta unui criminal. In general, termenul de criminal este folosit in acelasi inteles cu termenii de infractor si delicvent fara a se face vreo distinctie intre cei doi termini. Trebuie spus insa ca in criminologie notiunea de criminal are o semnificatie proprie, motiv pentru care se impun anumite precizari, astfel: - In sens general, infractorul sau delicventul este persoana care a...

 • Drept Comercial - Profesionistii comercianti

  Profesionisti - toti cei care exploateaza o intreprindere. Sunt cei care exercita in mod sistematic o activitate organizata. Aceasta activitate are un caracter sistematic, continuu si organizat. Exploatarea unei intreprinderi - exercitarea sistematica de catre unul sau mai multe persoane, a unei activitati organizate ce consta in producerea, administrarea ori instrainarea de bunuri sau de prestarea de servicii, indiferent daca are sau nu scop lucrativ. Intreprindere economica - activitatea...

 • Dreptul comertului international

  C1 Introducere Comerțul international= notiune completă care care e definita in 2 moduri: 1. Stricto sensu = cuprinde totaliattea operatiunilor de import si export cu marfuri lucrari si servicii care se desfasoara intre pers fizice sau juridice subiecte ale dreptului comertului international de nationaliatte romana, pe de o parte cu parteneri de nationalitate straina de cealalta parte sau cu bunuri care se afla in transit international. Din aceasta definitie sumara retinem ca: a. Comertul...

Pagina 2 din 104