Toate cursurile din domeniul Drept

 • Conflictul in spatiu al normelor conflicutale si retrimiterea

  Exista un conflict in spatiu al normelor conflictuale atunci cand sistemele de drept in prezenta contin norme conflictuale care au puncta de legatura diferite. Conflictul se numeste in spatiu deoarce normele conflictuale din sistemele de drept in prezenta coexista. Conflictul in spatiu al normelor conflictuale este de doua feluri: A) Pozitiv - intervine atunci când fiecare normă conflictuală trimite Ia propriul său sistem de drept .. Ex: Se pune pune problema starii civile a unui cetatean...

 • Bazele administratiei publice

  Unitate de învățare Nr. 1 Definirea rolului si locului Administrației publice in sistemul de drept românesc Cuprins Pagina Obiectivele Unității de învățare Nr. 1 . Lucrare de verificare Unitate de învățare Nr. 1 ... Răspunsuri și comentarii la testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de învățare Nr. 1 . Administrația publică: Concepte Bazele administrației publice OBIECTIVELE Unității de învățare Nr. 1 Principalele obiective ale Unității de învățare Nr. 1 sunt: - să cunoască...

 • Drept Procesual Civil I

  Principiile fundamentale ale procesului civil Forma procesului civil Sesizarea instantei Este de principiu, facuta de partea interesata. Ca regula, nu avem sesizare din oficiu. De la regula conform careia isntanta se pronunta doar sesizata si nu din oficiu sunt si exceptii: la punerea sub interdictie (art 165 NCC) avem aceasta exceptie de la regula de baza; la divort unde traditional au existat cereri asupra carora judecatorul se pronunta chiar daca nu i s-a cerut acest lucru (exceptia e...

 • Drept Procesual Civil

  Notiuni introductive in studiul dreptului procesual civil Dreptul procesual civil este acea ramură de drept care include totalitatea normelor juridice aranjate într-un sistem strict stabilit, ce reglementează examinarea și soluționarea litigiilor civile în sens larg, în cadrul raportului de drept procesual civil, apărute între subiecții dreptului procesual civil. Procesul civil este activitatea desfășurată de către instanță, părți, organe de executare și alte persoane sau organe care...

 • Drept Procesual Penal

  1.Dispozitii generale privind urmarirea penala Urmărirea penală are ca obiect colectarea probelor necesare cu privire la existența infracțiunii, la identificarea făptuitorului, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se transmită cauza penală în judecată în condițiile legii și pentru a se stabili răspunderea acestuia.1) Divizarea atribuțiilor procesuale la efectuarea urmăririi penale între procuror și ofițerul de urmărire penală.2) îmbinarea regulii independenței procurorului și...

 • Jurisdictii internationale

  - Cursul 1 Tematică: I. Cadrul jurisdicțional internațional și european: 1. Delimitarea între contencios internațional și jurisdicție internațională; 2. Delimitarea între jurisdicții naționale și jurisdicții internaționale; 3. Analiza categorială a jurisdicțiilor; 4. Semnificația jurisdicțiilor internaționale. Obs! În plan internațional, astăzi, există peste 40 de jurisdicții internaționale. Dintre acestea la disciplina jurisdicții internaționale vom studia doar patru jurisdicții...

 • Atribuirea faptelor internationale ilicite - jurisprudenta

  I. Cazul Personalului diplomatic și consular S.U.A. la Teheran (S.U.A. c. Iran), I.C.J. Reports 1981, p. 45 Situația de fapt În contextul revoluției islamice din Iran, la 4 noiembrie 1979 a avut loc un atac armat asupra Ambasadei S.U.A. din Teheran, condus de organizația „Studenților Musulmani susținători ai Politicii Imam-ului”. Localurile misiunii au fost sechestrate, iar membrii personalului diplomatic și consular au fost luați ostatici. Atacuri similare s-au produs împotriva...

 • Grile drepturile afacerilor

  1. După opozabilitate, drepturile subiective sunt: a. principale și accesorii; b. absolute și relative; c. patrimoniale și personal nepatromoniale; d. pure și simple și afectate de modalități; 2. Este opozabil numai debitorului: a. dreptul absolut; b. dreptul real principal; c. dreptul personal nepatrimonial; d. dreptul de creanță. 3. Dreptul de proprietate asupra unui teren este: a. un drept real principal; b. un drept real accesoriu; c. un drept de creanță; d. un drept...

 • Drept international public

  DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC - CURS 1 PARTICULARITĂȚILE DREPTULUI INTERNAȚIONAL PUBLIC 1. Ordinea juridica internațională 2. Trăsăturile dreptului internațional 3. Natura consensuală a dreptului internațional public 4. Raportul dintre dreptul intern și dreptul internațional 1. Ordinea juridică internațională - Este constituită din ansamblul normelor juridice care guvernează funcționarea societății internaționale la un moment dat - Dreptul internațional public = totalitatea...

 • Dreptul muncii sinteza

  CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND EVOLUȚIA DREPTULUI MUNCII CA RAMURĂ A SISTEMULUI DE DREPT ROMÂNESC 1.Aspecte privind formarea și dezvoltarea dreptului muncii Munca reprezintă activitatea umană specifică, manuală și/sau intelectuală, prin care oamenii utilizează aptitudini personale în vederea satisfacerii necesităților vitale, sursă de existență, mijloc de realizare a marilor opere de artă, instrument de împlinire și afirmare a personalității umane.1 Etimologia termenului „...

 • Protectia spatiului extraatmosferic

  1. Definiție, terminologie, subiecte Dreptul internațional cosmic, ramură a dreptului internațional public, reprezintă un ansamblul de norme juridice și principii de drept destinate reglementării relațiilor dintre subiectele sale, relații care iau naștere ca urmare a exploatării și folosirii spațiului cosmic și a corpurilor cerești. Această sub-ramură de drept are un puternic caracter de universalitate, fiind aplicabil tuturor statelor, precum și un caracter umanist, promovând pacea și...

 • Drept constitutional si institutii politice

  PRECIZĂRI TERMINOLOGICE Studentul la Drept consideră deseori că, dacă citește legea, o și înțelege. Această concluzie se datorează evidenței că limbajul dreptului - și, în concret, al dreptului constituțional- este asemănător cu limbajul cotidian. Multe expresii din limbajul obișnuit se regăsesc în terminologia legii, dar aici rezidă capcana pentru viitorul jurist: de multe ori, sensul obișnuit al unei expresii nu este și sensul ei juridic, Așadar, semnificația ei în drept este alta, pe...

 • Suport curs criminalistica

  Capitolul I :Tehnica criminalistică 1.Noțiuni introductive 1.1. Definiția criminalisticii Scopul procesului penal este cel al constatării la timp și în mod complet a faptelor care constituie infracțiuni, astfel ca orice persoană care a săvârsit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale și nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală .In desfășurarea procesului penal, trebuie să se asigure aflarea adevărului cu privire la faptele și împrejurările cauzei,...

 • Dreptul Uniunii Europene

  TEMA: 1 Locul și rolul dreptului unional -2 cursuri din data de: 16.03.2020 și din data de 20.03.2020- 1.1. Scurt istoric despre Comunitățile Europene La sfarșitul celui de-al doilea război mondial marile puteri europene se aflau într-o situație de colaps, atât fizic, cât și economic. Odată cu sfârșitul războiului în toată Europa, milioane de refugiați nu mai aveau niciun fel de locuință, economia statelor particiante era în criză profundă, iar cea mai mare parte a infrastructurii...

 • Drept executional civil

  Aspecte generale privind executarea silita Executarea silita este o faza a procesului civil si este o componenta a actiunii civile. De regula, obligatia prevazuta in titlul executoriu (hotarare judecatoreasca sau alte inscrisuri) ar trebui sa fie executata de bunavoie, voluntar. In cazul in care nu se executa de bunavoie, se trece la faza executarii silite. De multe ori, se afirma ca in faza executarii silite se inlocuieste acordul privat, inexistent al partilor. Se pun in executare numai...

Pagina 2 din 105