Toate cursurile din domeniul Drept

 • Drept bancar

  CAPITOLUL 1 CAPITOLUL 1. EVOLUȚIA OPERAȚIUNILOR BANCARE. CUPRINS: 1.1. Apariția banilor și primelor bănci. 1.2. Circulația monetară, apariția sistemului bancar și dreptului bancar Obiectivele capitolului 1 După studiul acestui capitol studenții vor fi capabili să demonstreze că au dobîndit suficiente cunoștințe pentru a putea: - să definească noțiunea de bani - să explice nevoia socială a apariției banilor și circulației monetare; - să prezinte apariția primelor bănci; 1.1. Apariția...

 • Drept penal - partea generala I

  1.Legea penala Notiune: prin lege penala se intelege orice dispozitie cu caracter penal cuprinsa in legi organice, ordonante de urgenta sau alte acte normative care la data adoptarii lor aveau putere de lege. APLICAREA LEGII PENALE IN TIMP: 1. Activitatea legii penale: - pricipiul activitatii este un principiu de baza al aplicarii legii penale in timp, ce da expresie si decurge din princiul legalitatii - legea penala se aplica infractiunilor savarsite in timpul cat ea se afla in vigoare...

 • Medicina legala

  1. Cauzalitatea în medicina legală - Element cu valoare de cauză - Eveniment cu valoare de efect Cauza: fenomenul care precede și produce efectul. În lipsa cauzei nu se poate produce efectul chiar dacă există circumstanțe favorabile. Cauzalitate multiplă (concomitentă): se referă la două sau mai multe cauze ce acționează concomitent în producerea efectului. Cauze: - Convergente: - Cauze asociate (fiecare cauză în parte poate explica producerea efectului); - Cauze concurente (fiecare...

 • Dreptul Uniunii Europene I

  ELEMENTE INTRODUCTIVE SI DELIMITARI CONCEPTUALE NOTIUNI DE DIP Organizatiile internationale sunt: nonguvernamentale (partile nu sunt state) sau interguvernamentale (partile sunt state). ELEMENTELE CONSTITUTIVE ale unei organizatii internationale interguvernamentale: - Partile (state): cel putin 3. - Acord de vointa liber si neviciat. - Act constitutiv/nascator al organizatiei, indiferent de denumirea sa. Prin actul constitutiv sunt exprimate: 1. Scopul si obiectivul organizatiei 2....

 • Drept Administrativ II

  Principala forma de activitate a autoritatilor administratiei publice se concretizeaza in adoptarea de acte administrative producatoare de efecte juridice. Spre deosebire de alte institutii fundamentale ale dreptului administrativ, teoria generala a actului administrativ a cunoscut cele mai putine modificari fata de analiza specifica doctrinei postbelice. Ca urmare a adoptarii unor acte normative favorabile cetatenilor (Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,...

 • Introducere in materia dreptului fiscal

  DEFINITIA DREPTULUI FISCAL „Dreptul fiscal este o ramura de drept in aparenta public, in realitate mixt public-privat, care reglementează raporturile juridice care se nasc în procesul administrării impozitelor și taxelor de la persoanele fizice sau juridice care obțin venituri sau dețin bunuri impozabile ori taxabile ori realizează cheltuieli care intră în sfera de aplicare a impozitelor.” „Ansamblul normelor juridice care privesc veniturile fiscale impuse si colectate” CARACTERISTICILE...

 • Institutii politice

  Institutiile sunt forme organizatorice create de oameni in vederea realizarii unor interese sau atingerii unor scopuri.Ele sunt modele de relatii sociale,relativ stabile si permanente. In sens general termenul de institutie isi are originirea in termenii latini de „institutio”= a intemeia,a organiza si in cel de „institutum”=principiu de organizare,asezamant. Sociologul E. Durkheim intelege prin institutie obiceiuri si practici sociale preexistente individului si care se impun in mod...

 • Drept administrativ

  Notiunea de administratie publica este o notiune centrala pentru dreptul administrativ. O problema care s-a ridicat de-a lungul vremii a privit corelatia dintre administratia publica si administratia de stat. S-a pus intrebarea daca este vorba despre notiuni identice, cu aceeasi semnificatie, sau despre notiuni cu semnificatii diferite. Raspunsul la aceasta intrebare trebuie dat prin raportare la perioada in care administratia este analizata. Astfel, din analiza regimurilor constitutionale...

 • Dreptul muncii

  I. Izvoarele dreptului muncii Izvoarele dreptului muncii sunt clasificate în: - izvoare generale (comune oricărei ramuri de drept); - specifice, adică anumite reguli care au valoare normativă numai în dreptul muncii. Referitor la izvoarele generale, acestea se subîmpart în izvoare principale pentru dreptul muncii, adică acele reglementări care stabilesc reguli cu putere de lege, în principal pentru instituțiile specifice dreptului muncii, și izvoare incidente, adică acele norme juridice...

 • Drept administrativ

  1. Definitia dreptului administrativ. De ce este ramura de drept public. Trasaturile si implicatiile dreptului administrativ. Dreptul administrativ reprezinta ramura dreptului public prin care se reglementeaza raporturile sociale care privesc executarea legii, prestarea de servicii publice in limitele legii, precum si raporturile conflictuale existente intre o autoritate publica si cel vatamat prin actele administrative ilegale. Dreptului administrativ ii este specific regimul de putere...

 • Dreptul transporturilor - Contractul de expeditie

  1. Sediul materiei 1.1 Acte normative reglementând regimul juridic al contractelor de expediție încheiate înainte și după data de 1 octombrie 2011 Contractul de expediție a cunoscut o evoluție în timp, de la o varietate a contractului de transport până la un contract de sine stătător. Astfel, în privința reglementării legale a contractului de expediție pot fi identificate trei etape principale: a) contractul de expediție - varietate a contractului de transport b) contractul de...

 • Note de curs drept penal si procesual

  I. Definiția dreptului penal Omenirea, în decursul istoriei sale, a parcurs etape interesante prin prisma evoluției fenomenului criminalității, dar și a măsurilor de apărare socială pe care le-a adoptat pentru a bloca, diminua și preveni unul dintre acele flageluri care, în decursul veacurilor, au produs însemnate pagube umane, morale și materiale. Secolul XX și începutul secolului XXI, cu progrese remarcabile pe plan tehnico-științific și sub raportul nivelului de dezvoltare al...

 • Drept executional penal (Ciclul I)

  Tema 1 : Noțiuni generale privind dreptul execuțional penal. Autor: Ceban V., drd, lector universita 1. Obiectivele: - să elucideze noțiunile dreptului execușional penal ca știință și ca ramură de drept; - să formuleze sarcinile dreptului execuțional penal; - să clasifice principiile dreptului execuțional penal; - să estimeze importanța delimitării diferitor tipuri de norme de drept execuțional penal; - să evalueze eficiența dreptului execuțional-penal în RM. 2. Tezele principale:...

 • Teoria generala a statului si dreptului

  Informații generale - Date de identificare a cursului Cursul „ Elemente de teoria generală a statului și dreptului” se adresează studenților din anul I ai programului de studii universitare de licență, învățământ la distanță, al Facultății de Administrație Publică din cadrul SNSPA. Date de contact ale titularului de curs: Nume: Prof.univ.dr. Ioan VIDA Telefon : 021/318 08 97 E-mail : ioan.vida@ccr.ro Consultații: marți, orele 16-18, sediul Facultății Date de identificare curs...

 • Plangere contraventionala

  JUDECATORIA .. - Plangere contraventionala - DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul , avand domiciliul procesual ales in .i, In contradictoriu cu cu sediul in : . In temeiul art 31 din OG 2/2001 si in interiorul termenului procedural legal, formulez prezenta: Plângere împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contravențiilor încheiat de . la data de . in Comuna . , si pentru care s-a eliberat DOVADA seria prin care solicităm: În principal: 1. anularea procesului-verbal...

Pagina 2 din 103