Toate cursurile din domeniul Drept

 • Drept adminitrativ

  Capitolul I ADMINISTRATIA PUBLICA, OBIECT CENTRAL DE STUDIU AL DREPTULUI ADMINISTRATIV Sectiunea 1. Consideratii generale privind administratia publica: 1. Definirea unor termeni uzuali; Cuvantul „administratie”, isi are originea in limba latina, „administro-are” semnificand a servi in antiteza cu „ad magistro-are”, care semnifica a dispune, a decide”. In opera lui Caius Iulius Caesar intalnim expresia „ut administarrent ea quae imperasset = trebuie dus la indeplinire ceea ce s-a...

 • Spete - Drept Privat Roman, invamamant la distanta

  SPEȚA I. În anul 50 î.Hr., fiul cavalerului Marcus(pater familias), Sabinus, administrând un peculium, dă în chirie lui Brasus, peregrin obișnuit, o casă la Mediolanum, pentru o perioadă de 1 an, începând cu a 5-a zi din luna ianuarie, urmând ca suma totală de plată, în cuantum de 100 desesterți, să fie plătită în 4 tranșe. Prima la mutarea în casă (5 ianuarie 40 de sesterți), iar celelalte plăți, în cuantum de 20 desesterți fiecare, la interval de 4 luni, ultima plată având ca...

 • Criminalul si criminalitatea

  Criminalul Asa cum am vazut, crima este inainte de toate un fapt uman si de aceea orice crima presupune existenta unui criminal. In general, termenul de criminal este folosit in acelasi inteles cu termenii de infractor si delicvent fara a se face vreo distinctie intre cei doi termini. Trebuie spus insa ca in criminologie notiunea de criminal are o semnificatie proprie, motiv pentru care se impun anumite precizari, astfel: - In sens general, infractorul sau delicventul este persoana care a...

 • Drept Comercial - Profesionistii comercianti

  Profesionisti - toti cei care exploateaza o intreprindere. Sunt cei care exercita in mod sistematic o activitate organizata. Aceasta activitate are un caracter sistematic, continuu si organizat. Exploatarea unei intreprinderi - exercitarea sistematica de catre unul sau mai multe persoane, a unei activitati organizate ce consta in producerea, administrarea ori instrainarea de bunuri sau de prestarea de servicii, indiferent daca are sau nu scop lucrativ. Intreprindere economica - activitatea...

 • Dreptul comertului international

  C1 Introducere Comerțul international= notiune completă care care e definita in 2 moduri: 1. Stricto sensu = cuprinde totaliattea operatiunilor de import si export cu marfuri lucrari si servicii care se desfasoara intre pers fizice sau juridice subiecte ale dreptului comertului international de nationaliatte romana, pe de o parte cu parteneri de nationalitate straina de cealalta parte sau cu bunuri care se afla in transit international. Din aceasta definitie sumara retinem ca: a. Comertul...

 • Notiunea de licenta

  Licența pentru practicarea anumitelor genuri de activitate este un act prin care se atestă capacitatea și dreptul titularului de a desfășura un anumit gen de activitate în condiții care să asigure calitatea și siguranța mărfurilor și serviciilor. Genurile de activitate care se practică în bază de licență se stabilesc prin lege. Acțiunea în spațiu a licenței Sfera de acțiune a licenței este determinată de autoritatea abilitată cu dreptul de a acorda licențe, în cazul în care legislația nu...

 • Dreptul familiei

  Notiuni introductive de dreptul familiei Dreptul familiei: Acea ramura a dreptului civil care contine un ansamblu de norme juridice prin care se reglementeaza relatiile de familie izvorate din casatorie, rudenie (atat de sange cat si rudenia civila) precum si alte raporturi juridice asimilare. Din punct de vedere sociologic, familia reprezinta un grup de persoane care au o viata in comun, au interese comune si raporturi de intr-ajutorare. Din punct de vedere juridic, familia se intemeiaza...

 • Mecanisme de protectie a drepturilor omului

  Drepturile omului pot fi definite ca fiind reprezentate de ansamblul de norme juridice internaționale prin care ii sunt recunoscute individului atribute si facultati care ii asigura demnitatea, libertatea si dezvoltarea personalitatii sale si care beneficiaza de garantii instituționale apropiate. Fiecare stat are obligatia respectarii drepturilor omului. In mod corelativ orice institutie a statului are obligatia de a nu face nimic de natura sa aduca atingere drepturilor recunoscute ale...

 • Drepturile si libertatile fundamentale in AP

  TEMA 1 APARIȚIA ȘI EVOLUȚIA ISTORICĂ A DREPTURILOR OMULUI 1. Evoluția istorică a Drepturilor Omului Drepturile omului - ca fenomen social - iși are originea in antichitate. - ca fenomen juridic -iși are originea in doctrina dreptului natural. - Giorgio del Vecchio afirma “ideea că ființă umană posedă prin natura sa anumite drepturi, valabile chiar dacă acestora nu le corespund sau le corespund doar imperfect, dispozițiile legilor pozitive, s-a ivit in mintea omenească încă din timpuri...

 • Drept bancar

  CAPITOLUL 1 CAPITOLUL 1. EVOLUȚIA OPERAȚIUNILOR BANCARE. CUPRINS: 1.1. Apariția banilor și primelor bănci. 1.2. Circulația monetară, apariția sistemului bancar și dreptului bancar Obiectivele capitolului 1 După studiul acestui capitol studenții vor fi capabili să demonstreze că au dobîndit suficiente cunoștințe pentru a putea: - să definească noțiunea de bani - să explice nevoia socială a apariției banilor și circulației monetare; - să prezinte apariția primelor bănci; 1.1. Apariția...

 • Drept penal - partea generala I

  1.Legea penala Notiune: prin lege penala se intelege orice dispozitie cu caracter penal cuprinsa in legi organice, ordonante de urgenta sau alte acte normative care la data adoptarii lor aveau putere de lege. APLICAREA LEGII PENALE IN TIMP: 1. Activitatea legii penale: - pricipiul activitatii este un principiu de baza al aplicarii legii penale in timp, ce da expresie si decurge din princiul legalitatii - legea penala se aplica infractiunilor savarsite in timpul cat ea se afla in vigoare...

 • Medicina legala

  1. Cauzalitatea în medicina legală - Element cu valoare de cauză - Eveniment cu valoare de efect Cauza: fenomenul care precede și produce efectul. În lipsa cauzei nu se poate produce efectul chiar dacă există circumstanțe favorabile. Cauzalitate multiplă (concomitentă): se referă la două sau mai multe cauze ce acționează concomitent în producerea efectului. Cauze: - Convergente: - Cauze asociate (fiecare cauză în parte poate explica producerea efectului); - Cauze concurente (fiecare...

 • Dreptul Uniunii Europene I

  ELEMENTE INTRODUCTIVE SI DELIMITARI CONCEPTUALE NOTIUNI DE DIP Organizatiile internationale sunt: nonguvernamentale (partile nu sunt state) sau interguvernamentale (partile sunt state). ELEMENTELE CONSTITUTIVE ale unei organizatii internationale interguvernamentale: - Partile (state): cel putin 3. - Acord de vointa liber si neviciat. - Act constitutiv/nascator al organizatiei, indiferent de denumirea sa. Prin actul constitutiv sunt exprimate: 1. Scopul si obiectivul organizatiei 2....

 • Drept Administrativ II

  Principala forma de activitate a autoritatilor administratiei publice se concretizeaza in adoptarea de acte administrative producatoare de efecte juridice. Spre deosebire de alte institutii fundamentale ale dreptului administrativ, teoria generala a actului administrativ a cunoscut cele mai putine modificari fata de analiza specifica doctrinei postbelice. Ca urmare a adoptarii unor acte normative favorabile cetatenilor (Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,...

 • Introducere in materia dreptului fiscal

  DEFINITIA DREPTULUI FISCAL „Dreptul fiscal este o ramura de drept in aparenta public, in realitate mixt public-privat, care reglementează raporturile juridice care se nasc în procesul administrării impozitelor și taxelor de la persoanele fizice sau juridice care obțin venituri sau dețin bunuri impozabile ori taxabile ori realizează cheltuieli care intră în sfera de aplicare a impozitelor.” „Ansamblul normelor juridice care privesc veniturile fiscale impuse si colectate” CARACTERISTICILE...

Pagina 3 din 105