Toate cursurile din domeniul Drept

 • Introducere in materia dreptului fiscal

  DEFINITIA DREPTULUI FISCAL „Dreptul fiscal este o ramura de drept in aparenta public, in realitate mixt public-privat, care reglementează raporturile juridice care se nasc în procesul administrării impozitelor și taxelor de la persoanele fizice sau juridice care obțin venituri sau dețin bunuri impozabile ori taxabile ori realizează cheltuieli care intră în sfera de aplicare a impozitelor.” „Ansamblul normelor juridice care privesc veniturile fiscale impuse si colectate” CARACTERISTICILE...

 • Institutii politice

  Institutiile sunt forme organizatorice create de oameni in vederea realizarii unor interese sau atingerii unor scopuri.Ele sunt modele de relatii sociale,relativ stabile si permanente. In sens general termenul de institutie isi are originirea in termenii latini de „institutio”= a intemeia,a organiza si in cel de „institutum”=principiu de organizare,asezamant. Sociologul E. Durkheim intelege prin institutie obiceiuri si practici sociale preexistente individului si care se impun in mod...

 • Drept administrativ

  Notiunea de administratie publica este o notiune centrala pentru dreptul administrativ. O problema care s-a ridicat de-a lungul vremii a privit corelatia dintre administratia publica si administratia de stat. S-a pus intrebarea daca este vorba despre notiuni identice, cu aceeasi semnificatie, sau despre notiuni cu semnificatii diferite. Raspunsul la aceasta intrebare trebuie dat prin raportare la perioada in care administratia este analizata. Astfel, din analiza regimurilor constitutionale...

 • Dreptul muncii

  I. Izvoarele dreptului muncii Izvoarele dreptului muncii sunt clasificate în: - izvoare generale (comune oricărei ramuri de drept); - specifice, adică anumite reguli care au valoare normativă numai în dreptul muncii. Referitor la izvoarele generale, acestea se subîmpart în izvoare principale pentru dreptul muncii, adică acele reglementări care stabilesc reguli cu putere de lege, în principal pentru instituțiile specifice dreptului muncii, și izvoare incidente, adică acele norme juridice...

 • Drept administrativ

  1. Definitia dreptului administrativ. De ce este ramura de drept public. Trasaturile si implicatiile dreptului administrativ. Dreptul administrativ reprezinta ramura dreptului public prin care se reglementeaza raporturile sociale care privesc executarea legii, prestarea de servicii publice in limitele legii, precum si raporturile conflictuale existente intre o autoritate publica si cel vatamat prin actele administrative ilegale. Dreptului administrativ ii este specific regimul de putere...

 • Dreptul transporturilor - Contractul de expeditie

  1. Sediul materiei 1.1 Acte normative reglementând regimul juridic al contractelor de expediție încheiate înainte și după data de 1 octombrie 2011 Contractul de expediție a cunoscut o evoluție în timp, de la o varietate a contractului de transport până la un contract de sine stătător. Astfel, în privința reglementării legale a contractului de expediție pot fi identificate trei etape principale: a) contractul de expediție - varietate a contractului de transport b) contractul de...

 • Note de curs drept penal si procesual

  I. Definiția dreptului penal Omenirea, în decursul istoriei sale, a parcurs etape interesante prin prisma evoluției fenomenului criminalității, dar și a măsurilor de apărare socială pe care le-a adoptat pentru a bloca, diminua și preveni unul dintre acele flageluri care, în decursul veacurilor, au produs însemnate pagube umane, morale și materiale. Secolul XX și începutul secolului XXI, cu progrese remarcabile pe plan tehnico-științific și sub raportul nivelului de dezvoltare al...

 • Drept executional penal (Ciclul I)

  Tema 1 : Noțiuni generale privind dreptul execuțional penal. Autor: Ceban V., drd, lector universita 1. Obiectivele: - să elucideze noțiunile dreptului execușional penal ca știință și ca ramură de drept; - să formuleze sarcinile dreptului execuțional penal; - să clasifice principiile dreptului execuțional penal; - să estimeze importanța delimitării diferitor tipuri de norme de drept execuțional penal; - să evalueze eficiența dreptului execuțional-penal în RM. 2. Tezele principale:...

 • Teoria generala a statului si dreptului

  Informații generale - Date de identificare a cursului Cursul „ Elemente de teoria generală a statului și dreptului” se adresează studenților din anul I ai programului de studii universitare de licență, învățământ la distanță, al Facultății de Administrație Publică din cadrul SNSPA. Date de contact ale titularului de curs: Nume: Prof.univ.dr. Ioan VIDA Telefon : 021/318 08 97 E-mail : ioan.vida@ccr.ro Consultații: marți, orele 16-18, sediul Facultății Date de identificare curs...

 • Plangere contraventionala

  JUDECATORIA .. - Plangere contraventionala - DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul , avand domiciliul procesual ales in .i, In contradictoriu cu cu sediul in : . In temeiul art 31 din OG 2/2001 si in interiorul termenului procedural legal, formulez prezenta: Plângere împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contravențiilor încheiat de . la data de . in Comuna . , si pentru care s-a eliberat DOVADA seria prin care solicităm: În principal: 1. anularea procesului-verbal...

 • Drept administrativ

  Notiuni fundamentale ale dreptului administrativ Dreptul adminstrativ face parte din ramura dreptului public, aceasta cuprinzand norme ce reglementeaza activ autoritatile administratiei publice. Notiunea fundamentala pentru dreptul administrativ este cea de adminstratie publica, Termenul de adminstratie publica este folosit in legislatie si in doctrina cu 2 sensuri: sens material si sens formal. In sens material, adminstratia publica reprezinta activitatea de punere in executare a legilor...

 • Drept penal - procedura

  Prin savarsirea unei infractiuni se incalca o norma juridica edictata de catre legiuitor, luand nastere un raport juridic de conflict intre faptuitor si stat (care prin puterea legiuitoare a edictat normele care incrimineaza ca infractiuni faptele savarsite de o anumita persoana, raport care este adus in fata organelor judiciare si care se transforma intr-un raport juridic de drept procesual penal. Se face diferentiere intre procesul penal si justitia penala. Procesul penal reprezinta...

 • Drept international public

  1.1. Definirea dreptului internațional public Dreptul internațional public (DIP) - sistem de drept, ansamblu de norme juridice, scrise sau nescrise, create de către subiecții de drept internațional, pe baza acordului lor de voința, în scopul reglementării raporturilor internaționale. Raporturile/relațiile internaționale sunt relațiile care depășesc li mitele unui singur stat și care se plasează în cadrul societății/comunității internaționale, scăpând de sub autoritatea unei puteri statale...

 • Dreptul la instruire

  Nimănui nu i se poate refuza dreptul la instruire. Statul, în exercitarea funcțiilor pe care și le va asuma în domeniul educației și învățământului, va respecta dreptul părinților de a asigura această educație și acest învățământ conform convingerilor lor religioase și filozofice. 1. Considerații generale După cum poate fi observat din prima propoziție a articolului 2 al Proto colului nr. 1, formularea ca efect limitarea Curții în extinderea scopului acestui drept și impunerea dreptului a...

 • Dreptul muncii - Relatiile colective de munca

  1.1. Introducere În prima unitate de învățare sunt prezentate noțiunea dialogului social, formele sale de realizare, precum și formele instituționalizate ale dialogului social. În prezent, dialogul social - înțeles ca relație dinamică între partenerii sociali (organizații sindicale, organizații patronale, reprezentanți ai puterii publice) - reprezintă principalul mijloc de realizare și menținere a unui raport de echilibru în cadrul pieței muncii, numit și „pace socială”. 1.2. Obiectivele...

Pagina 4 din 105