Toate cursurile din domeniul Drept

 • Criminalistica

  Activitatea de aplicare a mijloacelor tehnice în cercetarea infractiunilor a fost cunoscuta mult timp sub denumirea de „politie tehnica” sau „politie stiintifica”, termenul de criminalistica fiind de data relativ recenta. Pentru prima oara aceasta denumire a fost folosita de un cunoscut judecator de instructie si profesor de drept penal, austriacul Hans Gross, în lucrarea sa Handbuch fr Untersuchungrichter (Manualul judecatorului de instructie), aparuta la Mnchen, în anul 1893. O data...

 • Dreptul muncii

  CODUL MUNCII L 53/2003 Art.1-2 Domeniul de aplicare Raporturi juridice Subiecte Raporturi de munca Rap.de munca Controlul aplicarii normelor de dr. muncii Jurisdictia muncii Subiectele raportului de munca-7 categorii Angajati a) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă în România; b) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă şi care prestează activitatea în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator...

 • Obligatii pozitive

  INTRODUCERE Dacă vocaţia instrumentelor internaţionale de protecţie a persoanei umane este mai întâi de toate enunţarea drepturilor, această protecţie este o funcţiune, în afara mecanismelor de garanţie implementate, a obligaţiunilor care revin Statelor părţi. De aici nu este surprinzător faptul că organele internaţionale de control acordă o atenţie specială identificării lor, delimitării şi forţei de aplicare. Am putea chiar să afirmăm că această atenţie este mai arzătoare în domeniul...

 • Legislatie si accesul la informatia publica

  LEGISLAŢIE PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢIA PUBLICĂ ÎN ROMÂNIA 1. Legea arhivelor: Legea ne. 16/1996-Legea Arhivelor Naţionale publicată în Monitorul Oficial nr. 71 din 9 aprilie 1996; republicată în Monitorul Oficial nr. 293 din 22 aprilie 2014. 2. Legea asupra arhivelor fostelor servicii secrete: Legea privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securitatii ca poliţie politică, adoptată la 20.10.1999, intrată în vigoare la 07.12.1999. 3. Legii privind libertatea de informare: Legea...

 • Drept constitutional si institutii politice

  Dreptul reprezintă totalitatea normelor juridice concepute sau recunoscute de stat, care are ca scop reglementarea conduitei sociale a cetățenilor, care stabilesc obligații juridice și, la nevie, poate fi adusă la îndeplinire cu ajutorul forței de coerciție a statului. Dreptul a luat ființă odată cu statul. Nu există stat fără drept, dar nici drept fără stat. Sistemul dreptului cuprinde totalitatea normelor juridice dintr-un stat, grupate în instituţii de drept şi ramuri de drept. În...

 • Insolvency

  Workouts Preconditions to a workout Significant amount of debt owed to variety of large creditors (banks) Present or imminent inability to service the debt Acceptance of principle that workout may be preferable Relatively sophisticated refinancing, security and other commercial techniques Swift and effective resort to bankruptcy if workout fails Greater benefit to all parties from negotiation process Workouts Workout procedures Commencement of negotiations Coordination of...

 • Institutii politice - prezentare curs

  Noţiunea de instituţie publică Caracterul incert al noţiunii, datorită: noţiunea de “instituţie” este greu conturabilă calificarea unor instituţii ca politice este greu de realizat, dat fiind caracterul polisemantic al termenului “politică” Instituţie + politică Noţiunea de instituţie teoriile asupra instituţiilor se divid în funcţie de caracterul «dat» sau «construit» al acestora, de poziţia pe care acţiunea individuală sau de grup o are faţă de încadrarea ei instituţională Dacă se...

 • Dreptul afacerilor

  8.Conţinutul contractului de societate. Ca act constitutiv, contractul de societate trebuie să conţină un minim de clauze care concretizează voinţa asociaţilor şi asigură funcţionalitatea viitoarei persoane juridice. Aceste clauze minimale sunt prevăzute în mod diferenţiat, de art.7 pentru societăţile în nume colective, societăţile în comandită simplă şi cu răspundere limitată şi de art.8 pentru societăţile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni. Majoritatea clauzelor (cele referitoare la...

 • Notiunea, natura juridica si importanta contractului colectiv de munca

  SUMMARY Collective bargaining agreement, as a local legal act, increasingly taking on the traits peculiar labor code designed to regulate labor relations between employees and employers. In this article we undertake a comparative analysis of concepts and legal significance of the collective agreement. In literatura juridica de specialitate, au fost formulate mai multe definitii ale Contractului colectiv de munca; astfel, s-a considerat ca el este: - "un fel de reglementare a muncii...

 • Teoria generala a obligatiilor

  Obligatia = o legatura de drept in virtutea careia trebuie sa platim ceva unei alte persoane potrivit dreptului cetatenilor (def data de romani) Obligatia = raport juridic civil al carui subiect active denumit creditor este indreptatit sa ceara subiectului pasiv denumit debitor sad ea,sa faca sau sa nu faca ceva din ceea ce in absenta angajamentului juridic ar fi putut sa faca (def actuala) Art 1164 => raportul juridic obligational nu se confunda cu datoria ca element pasiv care intra...

 • Drept penal european

  Cooperarea judiciară internaționala in materie penala are ca fundament, o serie întreaga de forme in baza cărora se realizează si anume: 1. Extrădarea, 2. Mandatul european de arestare 3. Transferul de proceduri in materie penala 4. Recunoașterea si executarea hot judecătorești si am ordonanțelor penale si a actelor juridice in relația cu statele terțe 5. Transferul persoanelor condamnate 6. Asistenta judiciara in materie penala 7. Alte forme de cooperare judiciare internaționala in...

 • Raspunderea juridica in dreptul mediului

  I. PREZENTAREA GENERALĂ A TEMEI Degradarea mediului înconjurător constituie astăzi una din marile probleme ale omenirii. Mediul este afectat atât de consecinţele subdezvoltării cât şi a celor dezvoltării excesive. În ţara noastră, protecţia mediului reprezintă o problemă de interes naţional, constituind o obligaţie a autorităţilor, administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice. Nevoia de exploatare, dar şi de protecţie a componentelor...

 • Organizarea justitiei

  Curs I Consideratii generale asupra organizarii sistemelor judiciare. Jurisdictia si rolul ei in statul de drept. 1. Notiunea de jurisdictie 2. Jurisdictia ca functiune 3. Jurisdictia ca serviciu public 1. Notiunea de jurisdictie Conceptul de jurisdictie are mai multe acceptiuni, doua dintre acestea fiind relevante in procesul de infaptuire a justitiei in statul de drept. Intr-o prima acceptiune, termenul de jurisdictie desemneaza puterea de a decide asupra conflictelor ivite intre...

 • Drept executional penal 2015-2016

  Introducere Suportul de curs se adresează studenţilor Universităţii „Transilvania,Facultatea de Drept, frecventa redusa, având ca finalitate explicarea instituţiilor ce țin de domeniul Dreptului executional penal. Cursul este conceput în vederea tratării aspectelor fundamentale ale Dreptului executional penal, astfel încât studenţii să aibă posibilitatea de a-şi însuşi noţiunile şi termenii de specialitate din cadrul acestei discipline universitare. La elaborarea cursului au fost avut în...

 • Drept Uniunii Europene I

  Introducere Dreptul Uniunii Europene I s-a impus ca disciplina in planurile de invatamant ale programelor de studii Drept organizate si desfasurate de facultati din cadrul universitatilor din Romania, inca inainte de aderarea noastre la Uniunea Europeana, chiar si inainte de demararea efectiva de catre autoritatile romane a procedurilor de preaderare, iar ulterior a celor de aderare. Cu atat mai mult aceasta disciplina s-a impus in aceste planuri de invatamant ulterior momentului aderarii...

Pagina 4 din 103