Toate cursurile din domeniul Drept

 • Note de curs drept penal si procesual

  I. Definiția dreptului penal Omenirea, în decursul istoriei sale, a parcurs etape interesante prin prisma evoluției fenomenului criminalității, dar și a măsurilor de apărare socială pe care le-a adoptat pentru a bloca, diminua și preveni unul dintre acele flageluri care, în decursul veacurilor, au produs însemnate pagube umane, morale și materiale. Secolul XX și începutul secolului XXI, cu progrese remarcabile pe plan tehnico-științific și sub raportul nivelului de dezvoltare al...

 • Drept executional penal (Ciclul I)

  Tema 1 : Noțiuni generale privind dreptul execuțional penal. Autor: Ceban V., drd, lector universita 1. Obiectivele: - să elucideze noțiunile dreptului execușional penal ca știință și ca ramură de drept; - să formuleze sarcinile dreptului execuțional penal; - să clasifice principiile dreptului execuțional penal; - să estimeze importanța delimitării diferitor tipuri de norme de drept execuțional penal; - să evalueze eficiența dreptului execuțional-penal în RM. 2. Tezele principale:...

 • Teoria generala a statului si dreptului

  Informații generale - Date de identificare a cursului Cursul „ Elemente de teoria generală a statului și dreptului” se adresează studenților din anul I ai programului de studii universitare de licență, învățământ la distanță, al Facultății de Administrație Publică din cadrul SNSPA. Date de contact ale titularului de curs: Nume: Prof.univ.dr. Ioan VIDA Telefon : 021/318 08 97 E-mail : ioan.vida@ccr.ro Consultații: marți, orele 16-18, sediul Facultății Date de identificare curs...

 • Plangere contraventionala

  JUDECATORIA .. - Plangere contraventionala - DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul , avand domiciliul procesual ales in .i, In contradictoriu cu cu sediul in : . In temeiul art 31 din OG 2/2001 si in interiorul termenului procedural legal, formulez prezenta: Plângere împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contravențiilor încheiat de . la data de . in Comuna . , si pentru care s-a eliberat DOVADA seria prin care solicităm: În principal: 1. anularea procesului-verbal...

 • Drept administrativ

  Notiuni fundamentale ale dreptului administrativ Dreptul adminstrativ face parte din ramura dreptului public, aceasta cuprinzand norme ce reglementeaza activ autoritatile administratiei publice. Notiunea fundamentala pentru dreptul administrativ este cea de adminstratie publica, Termenul de adminstratie publica este folosit in legislatie si in doctrina cu 2 sensuri: sens material si sens formal. In sens material, adminstratia publica reprezinta activitatea de punere in executare a legilor...

 • Drept penal - procedura

  Prin savarsirea unei infractiuni se incalca o norma juridica edictata de catre legiuitor, luand nastere un raport juridic de conflict intre faptuitor si stat (care prin puterea legiuitoare a edictat normele care incrimineaza ca infractiuni faptele savarsite de o anumita persoana, raport care este adus in fata organelor judiciare si care se transforma intr-un raport juridic de drept procesual penal. Se face diferentiere intre procesul penal si justitia penala. Procesul penal reprezinta...

 • Drept international public

  1.1. Definirea dreptului internațional public Dreptul internațional public (DIP) - sistem de drept, ansamblu de norme juridice, scrise sau nescrise, create de către subiecții de drept internațional, pe baza acordului lor de voința, în scopul reglementării raporturilor internaționale. Raporturile/relațiile internaționale sunt relațiile care depășesc li mitele unui singur stat și care se plasează în cadrul societății/comunității internaționale, scăpând de sub autoritatea unei puteri statale...

 • Dreptul la instruire

  Nimănui nu i se poate refuza dreptul la instruire. Statul, în exercitarea funcțiilor pe care și le va asuma în domeniul educației și învățământului, va respecta dreptul părinților de a asigura această educație și acest învățământ conform convingerilor lor religioase și filozofice. 1. Considerații generale După cum poate fi observat din prima propoziție a articolului 2 al Proto colului nr. 1, formularea ca efect limitarea Curții în extinderea scopului acestui drept și impunerea dreptului a...

 • Dreptul muncii - Relatiile colective de munca

  1.1. Introducere În prima unitate de învățare sunt prezentate noțiunea dialogului social, formele sale de realizare, precum și formele instituționalizate ale dialogului social. În prezent, dialogul social - înțeles ca relație dinamică între partenerii sociali (organizații sindicale, organizații patronale, reprezentanți ai puterii publice) - reprezintă principalul mijloc de realizare și menținere a unui raport de echilibru în cadrul pieței muncii, numit și „pace socială”. 1.2. Obiectivele...

 • Dreptul afacerilor

  Definiția dreptului Drept - jus (latină) = facultate ce aparține și se recunoaște unei persoane de a-și manifesta activitatea într-un anumit sens, făcând un anumit act; drepturile nu sunt recunoscute și ocrotite decât în măsura în care exercitarea lor intră în cadrul actelor conforme regulilor juridice în vigoare - drept subiectiv =totalitatea regulilor juridice care asigură exercițiul drepturilor subiective și care fac ca aceste drepturi să fie acte licite - dreptul obiectiv =știința...

 • Organizare si etica profesiilor juridice

  Notiunea de justitie poate fi privita sub aspectul a 2 functii: - de a judeca= de a stabili legea aplicabila atunci cand se prezinta anumite fapte - serviciu public - Justitia reprezinta o putere/functie a statului pe langa puterea legislatoare si executiva. Prin putere judecatoreasca intelegem exclusiv instantele judecatoresti, Inalta Curte de Casatie si Justitie si subinstantele ei. Nu fac parte din puterea judecatoreasca procurorii(agenti ai fortei executive), curtea...

 • Dreptul UE - Infiintarea cronologica

  Cronologia construcției europene Instituirea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului - C.E.C.O. Propunerea a fost acceptată inițial de 6 state - Franța, Germania, Italia, Belgia, Olanda și Luxemburg. Marea Britanie, la 27 mai 1950 s-a declarat neinteresată prin refuzul de a participa la negocieri, pe motiv că nu putea lua în considerare o limitare, chiar parțială, sub aspectul suveranității. Următoarele evenimente, au marcat instituirea Tratatului C.E.C.O., astfel : - pe data de 10...

 • Drept penal european

  Aceste forme sunt necesare pentru o combatere eficienta a criminalitatii din Uniunea Europeana. Astfel de forme sunt prevazute de legea 302/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, ultima fiind legea 300/2013. Aceste forme sunt: 1. Extradarea 2. Predarea unui mandat european de arestare (MEA) 3. Transferul de proceduri in materie penala 4. Recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti a ordonantelor penale si a actelor juridice in relatia cu statele terte 5. Transferul...

 • Bazele dreptului constitutional - definitii, teorii, bazele statului si dreptului

  1. Noțiunea de drept constituțional ca ramură de drept În viziunea juriștilor romani, dreptul este arta binelui șia echității, adică numai ceea ce contribuie la făurirea și menținerea binelui, precum și la stabilirea echității sociale. Dreptul - ansamblul regurilor asigurate și garantate de către stat, care au ca scop organizarea și disciplinizarea comportamentului uman în principalele relații din societate, într-un climat specific manifestării coexistenței libertăților esențiale ale omului...

 • Drept contraventional

  M1.U1.1. Introducere Dreptul apare ca un ansamblu organizat si logic a carui structura implica o retea de relatii a caror organizare si ierarhizare constituie pana la urma un sistem. SISTEMUL DREPTULUI - este rezultatul unitatii ramurilor si institutiilor dreptului. Existenta acestui sistem, exclude posibilitatea ca dreptul sa fie privit ca o simpla alaturare a unui numar, mai mare sau mai mic, de norme juridice. Societatea moderna se caracterizeaza printr-o amplificare fara precedent a...

Pagina 4 din 104