Toate cursurile din domeniul Drept

 • Drept constitutional - Spete

  SPEȚA NR 1 Subpunctul Nr. 1. În discutie, privind speta cu nr. 1, este dreptul fundamental la liberă exprimare. Ca o definitie, putem spune ca, libertatea de exprimare este dreptul fundamental al omului de a spune ce gândește. Este un drept natural, ce ține de esența ființei umane, la fel ca dreptul la viață, la demnitate, fiind probabil și cel mai important drept pentru funcționarea unei societăți libere și democratice. Acest drept este stipulat în art. 30 alin. (1) din Constituția...

 • Drept civil si comercial

  CAPITOLUL I NOTIUNEA SI IZVOARELE DREPTULUI CIVIL ROMAN 1.Noţiunea de drept în general Dreptul ar putea fi definit ca ansamblu de norme sau reguli de conduită instituite sau sancţionate de către stat în cadrul funcţiei legislative şi a căror aplicare şi respectare este asigurată prin exercitarea funcţiilor sale : administrativă şi judecătorească. Adoptarea noului Cod civil român – Legea nr. 287/2009 se situează la un moment de răscruce în dezvoltarea dreptului privat în general şi a...

 • Praxiologia normelor juridice

  INTRODUCERE Normele juridice sunt adoptate în vederea transpunerii în viaţă a prevederilor lor. Adoptând un act normativ, legiuitorul urmăreşte scopul ca normele juridice ce se conţin în el să producă efecte juridice, adică să contribuie la reglementarea mai eficientă a relaţiilor sociale respective, să asigure garanţii acestor relaţii, să protejeze anumite valori sociale etc. În caz contrar, normele juridice şi-ar pierde sensul şi menirea lor socială. Din aceste considerente, o importanţă...

 • Moneda si Drept financiar

  Notiune Dreptul financiar e format din totalitatea normelor juridice(actelor normative) care reglementeaza modalitatile de constituire, administrare, repartizare si control ale fondurilor banesti ale statului si institutiilor publice, destinate satisfacerii sarcinilor soc- ec ale societatii. Caracteristici: ramura a dr public, distribuirea fondurilor banesti pe bugete, importanta sociala si ec a normei de dr financiar - ramura a dreptului public care are in centrul reglementarii finantele...

 • Criminalistica

  Activitatea de aplicare a mijloacelor tehnice în cercetarea infractiunilor a fost cunoscuta mult timp sub denumirea de „politie tehnica” sau „politie stiintifica”, termenul de criminalistica fiind de data relativ recenta. Pentru prima oara aceasta denumire a fost folosita de un cunoscut judecator de instructie si profesor de drept penal, austriacul Hans Gross, în lucrarea sa Handbuch fr Untersuchungrichter (Manualul judecatorului de instructie), aparuta la Mnchen, în anul 1893. O data...

 • Dreptul muncii

  CODUL MUNCII L 53/2003 Art.1-2 Domeniul de aplicare Raporturi juridice Subiecte Raporturi de munca Rap.de munca Controlul aplicarii normelor de dr. muncii Jurisdictia muncii Subiectele raportului de munca-7 categorii Angajati a) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă în România; b) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă şi care prestează activitatea în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator...

 • Obligatii pozitive

  INTRODUCERE Dacă vocaţia instrumentelor internaţionale de protecţie a persoanei umane este mai întâi de toate enunţarea drepturilor, această protecţie este o funcţiune, în afara mecanismelor de garanţie implementate, a obligaţiunilor care revin Statelor părţi. De aici nu este surprinzător faptul că organele internaţionale de control acordă o atenţie specială identificării lor, delimitării şi forţei de aplicare. Am putea chiar să afirmăm că această atenţie este mai arzătoare în domeniul...

 • Legislatie si accesul la informatia publica

  LEGISLAŢIE PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢIA PUBLICĂ ÎN ROMÂNIA 1. Legea arhivelor: Legea ne. 16/1996-Legea Arhivelor Naţionale publicată în Monitorul Oficial nr. 71 din 9 aprilie 1996; republicată în Monitorul Oficial nr. 293 din 22 aprilie 2014. 2. Legea asupra arhivelor fostelor servicii secrete: Legea privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securitatii ca poliţie politică, adoptată la 20.10.1999, intrată în vigoare la 07.12.1999. 3. Legii privind libertatea de informare: Legea...

 • Drept constitutional si institutii politice

  Dreptul reprezintă totalitatea normelor juridice concepute sau recunoscute de stat, care are ca scop reglementarea conduitei sociale a cetățenilor, care stabilesc obligații juridice și, la nevie, poate fi adusă la îndeplinire cu ajutorul forței de coerciție a statului. Dreptul a luat ființă odată cu statul. Nu există stat fără drept, dar nici drept fără stat. Sistemul dreptului cuprinde totalitatea normelor juridice dintr-un stat, grupate în instituţii de drept şi ramuri de drept. În...

 • Insolvency

  Workouts Preconditions to a workout Significant amount of debt owed to variety of large creditors (banks) Present or imminent inability to service the debt Acceptance of principle that workout may be preferable Relatively sophisticated refinancing, security and other commercial techniques Swift and effective resort to bankruptcy if workout fails Greater benefit to all parties from negotiation process Workouts Workout procedures Commencement of negotiations Coordination of...

 • Institutii politice - prezentare curs

  Noţiunea de instituţie publică Caracterul incert al noţiunii, datorită: noţiunea de “instituţie” este greu conturabilă calificarea unor instituţii ca politice este greu de realizat, dat fiind caracterul polisemantic al termenului “politică” Instituţie + politică Noţiunea de instituţie teoriile asupra instituţiilor se divid în funcţie de caracterul «dat» sau «construit» al acestora, de poziţia pe care acţiunea individuală sau de grup o are faţă de încadrarea ei instituţională Dacă se...

 • Dreptul afacerilor

  8.Conţinutul contractului de societate. Ca act constitutiv, contractul de societate trebuie să conţină un minim de clauze care concretizează voinţa asociaţilor şi asigură funcţionalitatea viitoarei persoane juridice. Aceste clauze minimale sunt prevăzute în mod diferenţiat, de art.7 pentru societăţile în nume colective, societăţile în comandită simplă şi cu răspundere limitată şi de art.8 pentru societăţile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni. Majoritatea clauzelor (cele referitoare la...

 • Notiunea, natura juridica si importanta contractului colectiv de munca

  SUMMARY Collective bargaining agreement, as a local legal act, increasingly taking on the traits peculiar labor code designed to regulate labor relations between employees and employers. In this article we undertake a comparative analysis of concepts and legal significance of the collective agreement. In literatura juridica de specialitate, au fost formulate mai multe definitii ale Contractului colectiv de munca; astfel, s-a considerat ca el este: - "un fel de reglementare a muncii...

 • Teoria generala a obligatiilor

  Obligatia = o legatura de drept in virtutea careia trebuie sa platim ceva unei alte persoane potrivit dreptului cetatenilor (def data de romani) Obligatia = raport juridic civil al carui subiect active denumit creditor este indreptatit sa ceara subiectului pasiv denumit debitor sad ea,sa faca sau sa nu faca ceva din ceea ce in absenta angajamentului juridic ar fi putut sa faca (def actuala) Art 1164 => raportul juridic obligational nu se confunda cu datoria ca element pasiv care intra...

 • Drept penal european

  Cooperarea judiciară internaționala in materie penala are ca fundament, o serie întreaga de forme in baza cărora se realizează si anume: 1. Extrădarea, 2. Mandatul european de arestare 3. Transferul de proceduri in materie penala 4. Recunoașterea si executarea hot judecătorești si am ordonanțelor penale si a actelor juridice in relația cu statele terțe 5. Transferul persoanelor condamnate 6. Asistenta judiciara in materie penala 7. Alte forme de cooperare judiciare internaționala in...

Pagina 5 din 104