Toate cursurile din domeniul Drept

 • Drept executional penal 2015-2016

  Introducere Suportul de curs se adresează studenţilor Universităţii „Transilvania,Facultatea de Drept, frecventa redusa, având ca finalitate explicarea instituţiilor ce țin de domeniul Dreptului executional penal. Cursul este conceput în vederea tratării aspectelor fundamentale ale Dreptului executional penal, astfel încât studenţii să aibă posibilitatea de a-şi însuşi noţiunile şi termenii de specialitate din cadrul acestei discipline universitare. La elaborarea cursului au fost avut în...

 • Drept Uniunii Europene I

  Introducere Dreptul Uniunii Europene I s-a impus ca disciplina in planurile de invatamant ale programelor de studii Drept organizate si desfasurate de facultati din cadrul universitatilor din Romania, inca inainte de aderarea noastre la Uniunea Europeana, chiar si inainte de demararea efectiva de catre autoritatile romane a procedurilor de preaderare, iar ulterior a celor de aderare. Cu atat mai mult aceasta disciplina s-a impus in aceste planuri de invatamant ulterior momentului aderarii...

 • Drept funciar si publicitate imobiliara

  I. INTRODUCERE. Cursul intitulat “ Drept funciar şi publicitate imobiliară “ face o incursiune în interesanta lume a cadastrului şi publicităţii imobiliare , abordând câteva dintre cele mai importante noţiuni şi concepte. Scopul nobil al cărţilor funciare a fost şi este dificil de atins în România , unde introducerea şi aplicarea noii legi a Cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 au fost şi sunt marcate de turburenţe. Problemele au continuat : conflictele dintre noua lege şi...

 • Auditul institutiilor publice

  INTRODUCERE Necesitatea îmbunătăţirii proceselor de guvernanță, pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor entităților publice, în condiţii de transparenţă, eficienţă şi eficacitate, reprezintă în continuare, un scop important al activităţii de audit din sectorul public. Introducerea auditului public intern reprezintă, fără îndoială, un pas decisiv în evoluţia organizaţiilor, în special a celor publice, o etapă importantă în introducerea şi dezvoltarea managementului performant în...

 • Drept ecologic funciar

  Tema 1 1. Notiunea, obiectul, sistemul; 2. Notiunea de mediu, ecologie, resurse naturale; 3. Dreptul ecologic ca ramura de drept, obiectul si metoda de reglementare; 4. Sistemul dreptului ecologic; 5. Normele juridice ecologice, notiune si clasificare; 6. Raporturile juridice ecologice, notiune si structura; 7. Principiile; 8. Legatura dreptului ecologic cu alte ramuri de drept, locul dreptului ecologic in sistemul de drept al RM. 9. Izvoarele, notiune, clasificarea, principiile...

 • Dreptul comertului international

  CAPITOLUL I NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL. CORELAŢIA CU CELELALTE RAMURI DE DREPT. 1. Noţiunea şi importanţa dreptului comerţului internaţional Comerţul internaţional constituie o modalitate esenţială de realizare a cir-cuitului mondial de valori pe fondul evoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane. Dreptul comerţului internaţional nu constituie o ramură distinctă a siste-melor juridice naţionale ori a ordinii juridice internaţionale, ci o materie juridică...

 • Drept civil

  1. NOŢIUNEA DE PERSOANĂ FIZICĂ În prezent, orice individ uman este o persoană şi poate fi titular de drepturi şi de obligaţii, deci are calitatea de subiect de drept. Calitatea de persoană fizică îi este proprie omului şi ea este consecinţa existenţei sale. Noţiunea de persoană fizică desemnează deci omul, privit în individualitatea sa. În concepţia clasică a dreptului civil, concepţie care domină şi dispoziţiile Codului civil român, persoana fizică nu este privită în primul rând prin...

 • Izvoarele dreptului international public

  Conţinut şi formă în dreptul internaţional public Dreptul internaţional public, ca şi dreptul intern al statelor, reprezintă un fenomen politico-juridic, social în esenţa lui, pentru că vizează comunitatea umană în ansamblu. Spre deosebire de dreptul intern, dreptul internaţional public este fundamentat pe acordul de voinţă al subiectelor sale, în primul rând al statelor, care sunt principalele creatoare, dar şi destinatare şi apărătoare ale regulilor juridice internaţionale. Voinţa statelor...

 • Drept civil

  8 octombrie – curs 1 Notiunea dreptului civil Dreptul civil este o ramura de drept ce cuprinde normele juridice care reglementeaza raporturile patrimoniale si nepatrimoniale dintre persoanele fizice si juridice, aflate pe pozitie de egalitate juridica. Norma juridica este o norma de conduita, avand caracter general si abstract, instituita de stat. Obiectul de reglementare a normelor juridice il reprezinta relatiile sociale, reglementate de norma juridica respectiva. Institutiile juridice...

 • Introducere in dreptul financiar

  Importanta finantelor publice finantele publice influenteaza decisiv organizarea si functionarea unui stat -> stau la baza serviciilor pe care un stat le pune la dispozitia comunitatii  un volum redus/gestionare deficitara a banilor publici => se reflecta in gradul de dezvoltare a infrastructurii, nivelul pensiilor, asistentei sociale, tipul si calitatea investitiilor publice Ex: supradimensionare a personalului angajat in sectorul public/ deficient majore in functionarea unor...

 • Drept administrativ

  Cursul 1 Def.: Dreptul administrativ este o ramură a dreptului public care cuprind juridice ce reglementează raporturile sociale referitoare la organizarea și activitatea administrației publice precum și raporturile administrației publice cu particularii atunci când aceste raporturi servesc/privesc prerogativele subiectelor de drept public. Sub incidența normelor de drept administrativ intră 2 categorii de raporturi sociale: cele care privesc aplicarea legii și prestarea de servicii publice...

 • Teoria generala a statului si dreptului

  INTRODUCERE Analizat în accepţiunea filosofică a termenului, dreptul-ordonator al conduitei umane - apare ca una dintre creaţiile fundamentale ale omului a cărei finalitate socială este "asigurarea condiţiilor necesare convieţuirii oamenilor, desfăşurării normale a vieţii acestora prin respectarea drepturilor şi libertăţilor umane" . El este, după expresia unui mare filosof şi jurist italian , "un produs necesar al naturii umane", sau, după cum îl defineau romanii ,...

 • Organizarea si etica profesiilor juridice

  Obiectivele unitatii de invatare 1 După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi să: • Identificati sensurile notiunii de justitie • Identificati principiile ce stau la baza organizarii justitiei ca serviciu public. Noţiunea de justiţie are mai multe sensuri, două dintre acestea fiind legate în mod direct de studiul organizării judiciare: • într-o primă accepţiune, justiţia este o funcţie, funcţia de a judeca, de a decide asupra conflictelor ivite între diferitele subiecte de...

 • Nulitatea actului juridic civil - Specificul acestei sanctiunii

  1. Noţiunea şi clasificarea nulităţii actului juridic civil. Viaţa cotidiană a omului este circumscrisă unui spectru pluridimensional al relaţiilor de drept privat. Un rol aparte în această privinţă le revine raporturilor contractuale, lucru pasibil de o explicaţie simplă: pînă în prezent gîndirea umană nu a inventat un instrument mai desăvîrşit decît actul juridic pentru a satisface feluritele necesităţi ale omului contemporan. Însă pentru a produce efectele urmărite de părţi şi, în...

 • Dreptul muncii

  Dreptul muncii – ramură de drept autonomă. A) Relaţiile sociale cuprind, ca o componentă fundamentală, şi relaţiile de muncă. În cadrul acestora, o persoană pune la dispoziţia unei alte persoane forţa sa de muncă (aptitudinile fizice şi intelectuale de care dispune) în schimbul unei plăţi. Reglementarea acestei relaţii sociale prin norme juridice o converteşte într-un raport juridic de muncă. B) Munca este cardinală pentru existenţa societăţii şi a omului însuşi. În Romania,...

Pagina 5 din 103